In Welke Gemeente Mag Je Een Coffeeshop Openen?

In Welke Gemeente Mag Je Een Coffeeshop Openen
Regels voor cannabis in coffeeshops Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Laatst gecontroleerd op 27 jul 2021 ± 1 min lezen Heeft u een coffeeshop? Of wilt u een coffeeshop openen? Dan mag u onder strenge voorwaarden de softdrugs hasj en wiet (cannabis) verkopen. bij uw gemeente, provincie of waterschap Drugs verkopen is strafbaar.

De overheid gedoogt de verkoop van hasj en wiet (cannabis) in coffeeshops. Dat betekent dat als u zich aan de regels van het gedoogbeleid houdt, u niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Het telen van hennepplanten (cannabisplant) voor softdrugs is verboden. Ook de voorbereiding van illegale hennepteelt is verboden.

Voor de verkoop van de softdrugs hasj en wiet (cannabis) moet u zich aan deze regels van het houden:

U mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon verkopen.U mag geen harddrugs (harddrugs staan op ) verkopen.U mag geen softdrugs verkopen aan minderjarigen (jonger dan 18 jaar).Er mogen geen mensen jonger dan 18 jaar in uw coffeeshop zijn.U mag geen alcohol schenken in uw coffeeshop.U mag geen reclame maken voor drugs en uw coffeeshop.Uw coffeeshop mag geen overlast voor de omgeving geven.U mag niet meer dan 500 gram softdrugs op voorraad hebben.U mag alleen softdrugs verkopen aan mensen die in Nederland wonen.Alleen mensen die in Nederland wonen mogen in uw coffeeshop zijn.U mag hasj en wiet niet online aanbieden.U mag geen drugs bezorgen of afleveren bij klanten.

Als coffeeshophouder moet u controleren dat u alleen softdrugs verkoopt aan mensen die in Nederland wonen (ingezetenencriterium) en die 18 jaar of ouder zijn. Uw klant moet een kunnen laten zien of een verblijfsvergunning met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

Wilt u een coffeeshop openen? In sommige gemeenten mag dat niet. Of er mogen maar een aantal coffeeshops zijn. Als u in uw gemeente een coffeeshop mag openen, dan heeft u meestal een en een gedoogverklaring nodig. Uw gemeente kan extra eisen stellen. Bijvoorbeeld dat uw coffeeshop niet in de buurt van een school staat.

Als u een vergunning aanvraagt kan de gemeente een doen. Blijkt uit de toets dat u een crimineel verleden of criminele connecties heeft? Dan kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken. Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Over deze site Ondernemersplein is een initiatief van: : Regels voor cannabis in coffeeshops

Wat kost een vergunning voor een coffeeshop?

De kosten zijn als volgt: € 2.843,40 voor een aanvraag gedoogverklaring coffeeshop. € 568,70 voor wijziging vergunning gedoogverklaring coffeeshop.

Hoeveel coffeeshops per gemeente?

Coffeeshopbeleid Aanleiding Het huidig regionaal coffeeshopbeleid heeft een levensduur van 10 jaar. Het coffeeshopbeleid van 1997 is vastgesteld volgens de toen geldende normen en met het op dat moment actueel aantal coffeeshops. Nieuwe inzichten, waaronder het nieuwe regeerakkoord, maken een heroverweging van het gevoerde beleid noodzakelijk.

 • Bij de vaststelling van het coffeeshopbeleid in 1997 is door de Twentse gemeenten besloten om het aantal coffeeshops te maximaliseren en deze alleen te gedogen en te concentreren in de drie grote steden (concentratiemodel).
 • Er was geen plaats voor vrije marktwerking door een gelijkschakeling van coffeeshops met bijvoorbeeld horecabedrijven.

Voor de overige 11 gemeenten werd als uitgangspunt de nuloptie gehanteerd. De destijds aanwezige coffeeshops zijn bepalend geweest bij het vaststellen van het maximum aantal coffeeshops. Regionaal beleid Landelijk wordt in veel gemeenten een norm gehanteerd die varieert van 1 coffeeshop per 15.000 tot 40.000 inwoners.

 1. Dit is geen officiële norm, het is een richtlijn.
 2. In Twente wordt de norm van 1 coffeeshop op 15.000 à 20.000 met een ondergrens van 2 x de norm (40.000 inwoners) gehanteerd.
 3. Om een monopoliepositie te voorkomen van een enkele coffeeshophouder geldt een minimum van 2 coffeeshops in die gemeenten.
 4. In deze norm is rekening gehouden met de aanwezigheid van een omliggend verzorgingsgebied bij de grotere, stedelijke gemeenten.

Binnen de regio vervullen coffeeshopexploitanten in de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede een belangrijke regiofunctie. Voor Twente en dus ook voor de Hof gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

– In Twente wordt een maximum aan het aantal coffeeshops gesteld.

– De coffeeshops worden geconcentreerd in de drie grote steden (Enschede max.9, Hengelo max.3 en Almelo max.2).

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Infrarood Sauna?

– Voor kleine gemeenten is een nuloptie afgesproken, dat wil zeggen dat in kleine gemeenten geen vergunning wordt afgegeven voor het exploiteren van één of meer coffeeshops.

Beleid Hof van Twente De gemeente Hof van Twente heeft 35.000 inwoners. Hiermee valt Hof van Twente onder de ondergrens om het minimum van twee coffeeshops toe te staan. Dit houdt in dat voor de gemeente Hof van Twente een nuloptie geldt en dat er geen coffeeshops in de gemeente worden vergund. : Coffeeshopbeleid

Kan je als Belg een coffeeshop openen in Nederland?

Toegang coffeeshops strenger – De overheid wil overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in drugs tegengaan. Daarom mogen alleen ingezetenen van Nederland in een coffeeshop komen en er cannabis kopen. Een ingezetene is iemand die zijn (woon)adres heeft in een Nederlandse gemeente en er dus staat ingeschreven.

Hoeveel verdient een coffeeshop per dag?

Wie post bij een coffeeshop telt op topdagen al snel vier- tot zeshonderd bezoekers. Een klant mag maximaal 5 gram kopen, wat al snel goed is voor een besteding van 40 à 50 euro. Een topdag kan zo 20.000 euro opleveren. De 2 à 3 miljoen omzet per jaar is dus geen rijkrekerij.

Hoeveel verdien je als je een coffeeshop hebt?

Het salaris van een Medewerker koffieshop (softdrugs) begint bij € 1.200 per maand. Het beroep Medewerker koffieshop (softdrugs) is onderdeel van de beroepsfamilie Medewerkers fastfoodrestaurants en snackbars. Het salaris van Medewerkers fastfoodrestaurants en snackbars ligt gemiddeld op € 1.494 bruto per maand.

Kun je zomaar een coffeeshop beginnen?

Regels voor cannabis in coffeeshops Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Laatst gecontroleerd op 27 jul 2021 ± 1 min lezen Heeft u een coffeeshop? Of wilt u een coffeeshop openen? Dan mag u onder strenge voorwaarden de softdrugs hasj en wiet (cannabis) verkopen. bij uw gemeente, provincie of waterschap Drugs verkopen is strafbaar.

De overheid gedoogt de verkoop van hasj en wiet (cannabis) in coffeeshops. Dat betekent dat als u zich aan de regels van het gedoogbeleid houdt, u niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Het telen van hennepplanten (cannabisplant) voor softdrugs is verboden. Ook de voorbereiding van illegale hennepteelt is verboden.

Voor de verkoop van de softdrugs hasj en wiet (cannabis) moet u zich aan deze regels van het houden:

U mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon verkopen.U mag geen harddrugs (harddrugs staan op ) verkopen.U mag geen softdrugs verkopen aan minderjarigen (jonger dan 18 jaar).Er mogen geen mensen jonger dan 18 jaar in uw coffeeshop zijn.U mag geen alcohol schenken in uw coffeeshop.U mag geen reclame maken voor drugs en uw coffeeshop.Uw coffeeshop mag geen overlast voor de omgeving geven.U mag niet meer dan 500 gram softdrugs op voorraad hebben.U mag alleen softdrugs verkopen aan mensen die in Nederland wonen.Alleen mensen die in Nederland wonen mogen in uw coffeeshop zijn.U mag hasj en wiet niet online aanbieden.U mag geen drugs bezorgen of afleveren bij klanten.

Als coffeeshophouder moet u controleren dat u alleen softdrugs verkoopt aan mensen die in Nederland wonen (ingezetenencriterium) en die 18 jaar of ouder zijn. Uw klant moet een kunnen laten zien of een verblijfsvergunning met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

Wilt u een coffeeshop openen? In sommige gemeenten mag dat niet. Of er mogen maar een aantal coffeeshops zijn. Als u in uw gemeente een coffeeshop mag openen, dan heeft u meestal een en een gedoogverklaring nodig. Uw gemeente kan extra eisen stellen. Bijvoorbeeld dat uw coffeeshop niet in de buurt van een school staat.

Als u een vergunning aanvraagt kan de gemeente een doen. Blijkt uit de toets dat u een crimineel verleden of criminele connecties heeft? Dan kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken. Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Over deze site Ondernemersplein is een initiatief van: : Regels voor cannabis in coffeeshops

Wat betaalt een coffeeshop voor wiet?

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de populairste nederwiet moest € 10,75 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld € 9,65 en voor een gram van de sterkste nederwiet moest gemiddeld € 13,73 worden betaald.

See also:  Welke Caravan Mag Ik Trekken?

Hoeveel gram wiet mag je in je huis hebben?

De politie richt zich vooral op personen die wiet telen en verhandelen, niet op kleinschalig drugsbezit. Het bezit van softdrugs en dus van wiet is toegestaan mits het voor eigen gebruik is. In de Opiumwet is de hoeveelheid wiet die een persoon bij zich mag hebben vastgesteld op 5 gram.

Waar vallen coffeeshops onder?

Rookverbod – Sinds september 2019 geldt er naast een rookverbod ook een rookruimteverbod in de horeca. In alle horeca mag dan geen rookruimte meer gebruikt worden. Omdat coffeeshops onder de horeca vallen mag een rookruimte daar ook niet meer. In de coffeeshop mag nog wel gerookt worden zonder tabak, met tabaksvervangers of met vaporizers.

Hoeveel kost 1 5 gram wiet?

Hoeveel kosten drugs?

Stof/product Prijzen Accijns
Wiet per gram €9,59 €0
Hasj per gram €9,85 €0
Een joint €0
XTC per pil €4,10 (€3 – €5) €0

Hoeveel coffeeshop heeft Nederland?

Aantal coffeeshops in Nederland blijft stabiel Nieuwsbericht | 16-08-2021 | 15:34 Eind 2020 telde Nederland in totaal 564 coffeeshops verspreid over 102 coffeeshopgemeenten. Dit blijkt uit onderzoek van Breuer&Intraval in opdracht van het WODC. Sinds de vorige meting over het jaar 2018 – toen er nog 567 coffeeshops waren – zijn er negen coffeeshops verdwenen en zes bijgekomen.

 • De stabilisatie van het aantal coffeeshops – een trend die al zichtbaar is sinds 2016 – zet daarmee door.
 • Eind 2020 hadden 102 van de 355 Nederlandse gemeenten een gedoogbeleid voor coffeeshops, hadden 246 gemeenten een ‘nulbeleid’ – in deze gemeenten worden geen coffeeshops gedoogd – en hadden zeven gemeenten geen coffeeshopbeleid.

Alle 102 coffeeshopgemeenten hebben een maximumbeleid waarbij het aantal coffeeshops het maximum niet mag overschrijden. In 86 coffeeshopgemeenten is het aantal coffeeshops gelijk aan het vastgestelde maximum. Begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft het Openbaar Ministerie (OM) gekozen voor een landelijke invoering van gedoogcriteria voor coffeeshops.

 • Dit zijn regels waaraan coffeeshops zich moeten houden, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkoop van harddrugs of de verkoop van softdrugs aan minderjarigen.
 • Het OM ziet af van vervolging wanneer aan deze criteria wordt voldaan.
 • In 2020 zijn er in 21 coffeeshopgemeenten in totaal 42 overtredingen op de gedoogcriteria geconstateerd; dit is een toename ten opzichte van het aantal overtredingen volgens de vorige metingen over 2016 en 2018.

: Aantal coffeeshops in Nederland blijft stabiel

Hoe lang is wiet legaal in Nederland?

Een klant koopt softdrugts in een coffeeshop NOS Nieuws • zaterdag 19 november 2016, 20:41 • Aangepast zaterdag 19 november 2016, 23:30 In Nederland mag je sinds 1976 hasj of wiet kopen bij coffeeshops. Die mogen het onder strenge voorwaarden verkopen.

Hoe de shops aan hun softdrugs komen, is formeel een raadsel: de teelt is verboden. Het einde van dit omstreden gedoogbeleid lijkt nabij. Een meerderheid binnen de VVD wil af van “de vreemde situatie” waarbij de teelt en inkoop van cannabis illegaal zijn, maar de verkoop wordt gedoogd. Daarmee lijkt er nu een forse meerderheid in de politiek om af te rekenen met het huidige softdrugsbeleid.

In september was er voor het eerst een Kamermeerderheid voor het reguleren van de wietteelt. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ruim 20 burgemeesters en een groep hoogleraren zijn voorstander van het plan. Uit een enquête van onderzoeksbureau Motivaction bleek dat zeventig procent van de Nederlanders voor de legalisering van wietteelt is. In Welke Gemeente Mag Je Een Coffeeshop Openen 1:14 Reguleren of gedogen? De VVD-leden zijn nu ook om

Hoeveel verdien je met wiet knippen?

1. SNOEIERS: €10–€16 PER UUR. Dit is waarschijnlijk de laagst betaalde baan die er is in de cannabisindustrie, maar het is ook de makkelijkste om te krijgen. Het is echter geen makkelijk werk.

Hoeveel geld verdienen met wiet?

Elke oogst levert 2 tot 3 kilogram wiet op. Jaarlijks komt dat neer op ongeveer 12,5 kilo wiet. Afhankelijk van kwaliteit en wietsoort levert een kilo tussen 2000 en 7000 euro op.

See also:  Welke Alcohol Mag Je Drinken Bij Diabetes?

Hoeveel kost een gram in de coffeeshop?

De prijs voor een gram wiet of hasj ligt vaak tussen de 5 en 15 euro. Meer lezen over de prijs van wiet en hasj kan in dit onderzoek Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee

Hoe komt een coffeeshop aan zijn voorraad?

Over hoe Utrechtse coffeeshops aan hun voorraad komen. De coffeeshop is net een gewone winkel. Een supermarkt heeft wel twintig soorten chips, een coffeeshop moet zo veel mogelijk soorten wiet aanbieden. En net als een gewone supermarkt moet de coffeeshophouder geregeld inkopen om de voorraad op peil te houden.

Kan je zomaar een coffeeshop openen?

Regels voor cannabis in coffeeshops Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Laatst gecontroleerd op 27 jul 2021 ± 1 min lezen Heeft u een coffeeshop? Of wilt u een coffeeshop openen? Dan mag u onder strenge voorwaarden de softdrugs hasj en wiet (cannabis) verkopen. bij uw gemeente, provincie of waterschap Drugs verkopen is strafbaar.

De overheid gedoogt de verkoop van hasj en wiet (cannabis) in coffeeshops. Dat betekent dat als u zich aan de regels van het gedoogbeleid houdt, u niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Het telen van hennepplanten (cannabisplant) voor softdrugs is verboden. Ook de voorbereiding van illegale hennepteelt is verboden.

Voor de verkoop van de softdrugs hasj en wiet (cannabis) moet u zich aan deze regels van het houden:

U mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon verkopen.U mag geen harddrugs (harddrugs staan op ) verkopen.U mag geen softdrugs verkopen aan minderjarigen (jonger dan 18 jaar).Er mogen geen mensen jonger dan 18 jaar in uw coffeeshop zijn.U mag geen alcohol schenken in uw coffeeshop.U mag geen reclame maken voor drugs en uw coffeeshop.Uw coffeeshop mag geen overlast voor de omgeving geven.U mag niet meer dan 500 gram softdrugs op voorraad hebben.U mag alleen softdrugs verkopen aan mensen die in Nederland wonen.Alleen mensen die in Nederland wonen mogen in uw coffeeshop zijn.U mag hasj en wiet niet online aanbieden.U mag geen drugs bezorgen of afleveren bij klanten.

Als coffeeshophouder moet u controleren dat u alleen softdrugs verkoopt aan mensen die in Nederland wonen (ingezetenencriterium) en die 18 jaar of ouder zijn. Uw klant moet een kunnen laten zien of een verblijfsvergunning met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

 • Wilt u een coffeeshop openen? In sommige gemeenten mag dat niet.
 • Of er mogen maar een aantal coffeeshops zijn.
 • Als u in uw gemeente een coffeeshop mag openen, dan heeft u meestal een en een gedoogverklaring nodig.
 • Uw gemeente kan extra eisen stellen.
 • Bijvoorbeeld dat uw coffeeshop niet in de buurt van een school staat.

Als u een vergunning aanvraagt kan de gemeente een doen. Blijkt uit de toets dat u een crimineel verleden of criminele connecties heeft? Dan kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken. Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Over deze site Ondernemersplein is een initiatief van: : Regels voor cannabis in coffeeshops

Kun je een coffeeshop overnemen?

U kunt wel een bestaande coffeeshop overnemen. Hiervoor moet u een exploitatievergunning horecabedrijf voor een alcoholvrije dagzaak aanvragen bij het Stadsloket in het stadsdeel waarin de coffeeshop is gevestigd.

Wie controleert coffeeshops?

Volgens de regels van het experiment mogen aangewezen telers legaal hennep of hasjiesj produceren voor coffeeshops die in de deelnemende gemeenten zijn toegestaan. Deze coffeeshops mogen alleen die hennep of hasjiesj verkopen. De Inspectie JenV controleert de geslotenheid vanaf de teelt bij de aangewezen teler tot en met de verkoop door coffeeshophouders aan de klant.

Hoeveel gram wiet mag je in je huis hebben?

Bezit voor persoonlijk gebruik – maximum drie gram wiet of één geteelde vrouwelijke plant – wordt bij meerderjarigen over het algemeen niet vervolgd. De gevonden cannabis wordt wel nog in beslag genomen en er wordt een vereenvoudigd proces verbaal opgesteld.