In Welke Staten Van Amerika Mag Je Een Wapen Hebben?

In Welke Staten Van Amerika Mag Je Een Wapen Hebben
Hof haalt streep door New Yorkse wet die dragen van wapens beperkt In Welke Staten Van Amerika Mag Je Een Wapen Hebben SIPA USA Een man viert voor het Hooggerechtshof in Washington de uitspraak van het hof NOS Nieuws • donderdag 23 juni 2022, 20:22 Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft een wet in de staat New York ongrondwettelijk verklaard, die voorwaarden stelt aan het dragen van wapens.

Volgens de wet uit 1913 moeten wapenbezitters een “geldige reden” opgeven om hun wapen buitenshuis te mogen dragen. Een reden kan zijn dat hij of zij bedreigd wordt en zichzelf moet kunnen verdedigen. De uitspraak van het Hof betekent een mogelijke verruiming van het recht een wapen te dragen voor de hele Verenigde Staten.

Tegen de wet was bezwaar gemaakt door twee burgers, samen met de New Yorkse afdeling van wapenlobby-organisatie NRA. Een lagere rechter had het bezwaar verworpen, maar het Hooggerechtshof wees het wel toe. De zes conservatieve rechters stemden voor het verwerpen van de wet, de drie meer liberale rechters waren tegen.

 1. Het wordt gezien als de belangrijkste uitspraak van het Supreme Court over wapenbezit in meer dan een decennium.
 2. Het recht op wapenbezit is verankerd in de Amerikaanse grondwet, het zogeheten second amendment.
 3. Het Hooggerechtshof kiest met deze uitspraak voor een ruime uitleg van dit grondwetsartikel.

De uitspraak komt op een moment dat er volop discussie is in de VS over het recht op wapenbezit, na de schietpartij op de school in Uvalde in Texas. Een 18-jarige schutter vermoordde negentien kinderen en twee leraren op de Robb Elementary School. “Politiediensten in New York State houden hun hart vast.

 • Verschillende steden in de staat, waaronder New York City, hebben juist te maken met een toename van incidenten met vuurwapens.
 • Zij zetten de wet, die vereist dat je een geldige reden moet hebben om een wapen bij je te dragen, in om vuurwapengeweld nog enigszins te controleren.
 • Met deze uitspraak bepaalt het Hooggerechtshof dat een individuele staat geen restricties mag opleggen aan burgers die hun wapen buitenshuis bij zich willen dragen.

Dat heeft landelijke gevolgen, in de eerste plaats voor andere staten die ook dergelijke wetten hebben: Californië, Connecticut, Maryland en Massachusetts. Ook daar zullen deze wetten nu worden aangevochten. De beslissing van het Hof dat die wetten ongrondwettelijk zijn, komt op een politiek gevoelig moment.

Waar in Amerika mag je een wapen hebben?

Je bent hier: Home / Topics / Actueel / Wapenwetten in Amerika: hoeveel schietpartijen volgen nog? Zes mass shootings. Eén dag. Drieëntwintig gewonden. Acht doden. Dat was een korte samenvatting van de statistieken inzake wapengeweld in de VS van 12 juni jl. Vorig jaar alleen al werden er ruim 19 miljoen nieuwe vuurwapens gekocht in de VS, in 2019 stierven er gemiddeld elke dag 40 mensen door vuurwapengeweld en afgelopen maand heeft de wereld mogen zien hoe de derde meest dodelijke schietpartij op een Amerikaanse school, in Uvalde, Texas, zich voltrok.

 1. De discussie omtrent de wapenwetgeving in de VS is weer een hot topic.
 2. Hoe nu verder? Wanneer Europeanen denken aan Amerika, denken zij vaak aan hotdogs, grote billboards, Hollywood en wapens.
 3. Iedereen kan toch gewoon een wapen kopen in Amerika?”, zou je menig Europeaan weleens hebben kunnen horen zeggen.

Niets is minder waar. Zó simpel is dat niet. Wapenwetgeving in de Verenigde Staten verschilt per staat. In de staat New York is het bijvoorbeeld moeilijker om aan een wapen te komen dan in Texas. Kort gezegd is de wapenwetgeving in de Verenigde Staten op de volgende manier geregeld.

A right to keep and bear arms Amerikanen ontlenen, net zoals wij, veel grondrechten aan hun Grondwet. In Amendement #2 van de Amerikaanse Grondwet is opgenomen dat de overheid het recht van haar burgers op het dragen van wapens niet mag schenden. Kortom, Amerikanen mogen dus wettelijk gezien wapens kopen en dragen.

Staten hebben echter veel vrijheid met betrekking tot het invullen van hun wapenwetgeving. In Texas is er op staatsniveau veel minder strenge wetgeving met betrekking tot het kopen en dragen van wapens dan bijvoorbeeld in Californië of New York. Tegenstanders aanscherping wapenwetten Om de Second Amendment van de Amerikaanse Grondwet (en eigenlijk de Grondwet in zijn geheel) te begrijpen, is het goed om de geschiedenis van het ontstaan van de Verenigde Staten te kennen.

Het ontstaan van Amerika is niet zonder slag of stoot gegaan en dit gebeurde ook in een tijd waarin filosofen, zoals John Locke, meer gingen nadenken over de vrijheid van burgers en hoe tirannieke overheden deze soms beperkten. Vanuit dat oogpunt moet de Second Amendment ook gelezen worden, zo bepleiten wapenvoorstanders.

Wapens zijn nodig zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tegen medeburgers én tegen een tirannieke overheid. Amerikanen hechten veel waarde aan hun vrijheden en grondrechten. In samenhang met het bovenstaande kan ook worden gesteld dat het (vrij) wapenbezit in Amerika deel is van de cultuur.

 1. Al sinds de geboorte van het land bestaat dit recht al.
 2. Het is onredelijk en juridisch niet correct om strengere wapenwetten in te voeren, aldus wapenfanaten in Amerika.
 3. Bovendien oefent de National Rifle Association (NRA) (een lobbyorganisatie pro-wapenbezit) enorm veel druk uit op de Amerikaanse politiek; zowel op federaal als statelijk niveau.
See also:  Welke Pan Mag In De Oven?

Als al die wapenhandelaren nu geen wapens meer mogen verkopen, kunnen zij geen geld meer verdienen. Dat zal ook een aanzienlijke impact op de economie hebben, betoogt de NRA. Voorstanders aanscherping wapenwetten Voorstanders van de aanscherping van wapenwetten in Amerika hebben natuurlijk een heel andere visie op het bovenstaande dan de NRA en wapenfanaten.

Voorstanders van aanscherpingen betogen namelijk dat hoe meer wapens er te verkrijgen zijn, hoe hoger de kans op criminaliteit en dus op massaschietpartijen. Hiermee duiden zij dan ook op de tientallen massaschietpartijen op Amerikaanse scholen, waarbij de laatste in Uvalde, Texas was. Hier overleden 21 mensen en raakten ruim 40 mensen gewond.

Daarnaast begrijpen voorstanders dat wapens deel zijn van de Amerikaanse cultuur en geschiedenis. Wapens hoeven ook niet compleet te verdwijnen maar kunnen voortaan een plek krijgen in musea en dergelijke tentoonstellingen. Er zijn ook voorstanders die betogen dat er geen totaalverbod moet komen, maar dat er in ieder geval strengere background checks moeten komen op kopers van wapens.

De ervaring leert dat de meeste school shooters bijvoorbeeld al langere tijd psychische problemen hadden. Met strengere background checks had een dergelijke tragedie mogelijk voorkomen kunnen worden. Wat denk jij? De meeste Europeanen vinden het absurd dat in de Verenigde Staten men zo makkelijk aan een wapen komt.

Tegelijkertijd lijken zij niet te begrijpen dat dit wapenrecht zó diep in de Amerikaanse cultuur geworteld is. Als je een kind stelselmatig een snoepje geeft en dat na verloop van tijd niet meer doet omdat het eigenlijk ongezond is voor het kind, dan zal hij of zij mogelijk ook tegenstribbelen.

Amerikanen (in generale zin) zijn dol op hun wapens. In programma’s zoals Family Guns op National Geographic tonen zij hun collectie maar al te graag. Men zou denken dat het houden van wapens in principe mogelijk moet zijn als de houder zijn psychische gesteldheid wel op orde is. Maar in hoeverre kun je dit redelijk beoordelen? Bovendien is het zo dat als er meer wapens in omloop zijn, het in het algemeen niet lastig is om aan een wapen te komen.

Je hoeft er niet één te kopen als je tante, broertje of zusje wapens hebben. Wat is dan de functie van de background check ? Dat dit een lastige en kennelijk een eeuwigdurende discussie is; dat staat buiten kijf. Feit is wel dat de federale regering op 12 juni jl. Mijn naam is Rohied Mahboeb. Ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Den Haag. Als derdejaarsstudent Rechtsgeleerdheid aan de VU vervul ik momenteel een studie-uitwisseling aan de University of Texas at Austin in de Verenigde Staten. In december 2021 zal ik weer terug zijn in Amsterdam! Dit academisch jaar heb ik het voorrecht om de rol van Eindredacteur in de Incretusredactie te vervullen.

De juridische wereld is een dynamische wereld waarbij ontwikkelingen zich snel opvolgen. Het is voor rechtenstudenten en juristen dan ook essentieel om de juridische kennis up-to-date te houden. Door middel van Incretus willen wij u dan ook voorzien van informatie over de laatste juridische ontwikkelingen maar ook over studie-gerelateerde zaken zoals universiteitsuitwisselingen, verenigingsreizen en stages.

De rol van Eindredacteur zie ik ook als een fantastische kans om de lezer kennis te laten maken met onderwerpen die in de collegezalen onderbelicht blijven. Met mijn passie voor (juridische) literatuur en mijn ervaring als schrijver voor juristenblad Mr.

Hoe oud voor wapen in Amerika?

Huis van Afgevaardigden VS akkoord over wapenwet, die zal stranden in Senaat In Welke Staten Van Amerika Mag Je Een Wapen Hebben AFP In het Huis van Afgevaardigden werd gedebatteerd over de Amerikaanse wapenwetgeving NOS Nieuws • donderdag 9 juni 2022, 04:00 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met een breed pakket aan maatregelen van de Democraten om de wapenwetgeving in de VS,

Onder meer de leeftijd waarop iemand een semi-automatisch wapen kan kopen, kan hiermee verhoogd worden van 18 naar 21 jaar. Ook de verkoop van magazijnen met meer dan vijftien kogels en zogeheten bumpstocks – waarmee semi-automatische wapens veranderd kunnen worden in automatische – zou verboden kunnen worden.

De verwachting is echter niet dat het pakket waarmee het Huis nu akkoord is gegaan, ook in deze vorm door de Senaat wordt aangenomen. Met de schietpartijen in en vers in het geheugen is onder Democraten brede steun voor scherpere wapenwetgeving, maar onder Republikeinen is daar veel weerstand tegen.

 • Senatoren van de Democraten en de Republikeinen onderhandelen over voorstellen die minder ver gaan, maar daardoor op bredere steun kunnen rekenen in de Senaat.
 • De stemming in het Huis verliep grotendeels volgens de partijlijnen.
 • Desondanks waren er in het Huis van Afgevaardigden vijf Republikeinen die zich uitspraken voor het wetsvoorstel van de Democraten.
See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Naar Lowlands?

Twee Democraten stemden tegen, waarmee in totaal 223 parlementariërs voor de hervormingen waren en 204 tegen. Voorafgaand aan de stemming kregen een overlevende en nabestaanden van de schietpartij op een basisschool in Uvalde het woord. In emotionele pleidooien vroegen ze de parlementariërs om strengere wapenwetgeving, om nieuwe bloedbaden te voorkomen.

We voeren een kruistocht voor de kinderen en – verdrietig genoeg – wordt die ook gevoerd door de kinderen zelf”, zei de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi. “Het is misselijkmakend dat onze kinderen moeten leven met deze constante angst.” Ze kon op weinig steun rekenen van kritische Republikeinen, die niet willen dat het grondrecht om wapens te dragen wordt ingeperkt.

“Het antwoord is niet het vernietigen van het tweede amendement van de grondwet, dat is precies wat de Democraten willen”, zei Republikein Jim Jordan. Andere Republikeinen vinden dat je 18-jarigen geen wapenbezit kunt weigeren als je ze wel oud genoeg vindt om in het leger te gaan.

Hoe oud moet je zijn om een pistool te kopen in Amerika?

Iedereen van 18 en ouder mag een jachtgeweer bezitten, zo lang hij een vergunning bij zich draagt. Voor een pistool moet de eigenaar minimaal 21 jaar zijn. Een vergunning krijgt een Amerikaan na het beantwoorden van enkele vragen en het overhandigen van een soort verklaring van goed gedrag.

Wie mag in Nederland een wapen hebben?

Wet- en regelgeving In Nederland is het dragen van wapens door burgers in principe verboden. Alleen sportschutters en jagers mogen bepaalde wapens gebruiken, als zij over de juiste vergunning beschikken en zich aan de regels voor legaal wapenbezit houden. Bij het tegengaan van wapenbezit kunnen gemeenten gebruik maken van een aantal bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van preventief fouilleren, het opnemen van een verbod in de APV op het dragen van legale messen door jongeren of de inzet van de last onder dwangsom voor jongeren die met een wapen opgepakt zijn. : Wet- en regelgeving

Kan je een wapen hebben in Nederland?

In Nederland mag je geen wapens bezitten en je mag ook geen handelingen met wapens verrichten. Er zijn wel uitzonderingen op dit wapenverbod. De uitzonderingen op het wapenverbod staan in: de Wet wapens en munitie, de Wet natuurbescherming, de Regeling wapens en munitie en de Circulaire wapens en munitie,

Heeft de douane een wapen?

Nederland – In Nederland is de dienst douane een onderdeel van het Ministerie van Financiën, Een deel van de douane is bewapend. Men draagt een Walther P99,

Wat heb ik nodig om een wapen te kopen?

Om een wapen te mogen bezitten, heeft u een wapenvergunning nodig. Ook voor handelingen met wapens heeft u een vergunning nodig. Er zijn 4 soorten wapenvergunningen: verlof, ontheffing, erkenning en consent. Hieronder vindt u een overzicht van welke wapens onder welk type vergunning vallen.

Categorie Soorten wapens Soort vergunning
I Ongewenste niet-vuurwapens zoals stiletto’s, valmessen, werpsterren of werppennen, vlindermessen, boksbeugels, katapulten, pijlen en nepwapens. Sommige messen die niet door metaaldetectoren kunnen worden herkend, vallen onder deze categorie. Ontheffing
II Militaire (vuur)wapens, zoals automatische vuurwapens en handgranaten en mijnen. Ook voorwerpen met giftige, verstikkende, weerloosmakende en traanverwekkende stoffen, zoals traangas en pepperspray vallen binnen deze categorie. Ontheffing
III Pistolen, revolvers, geweren, alarm- en startpistolen/revolvers, werpmessen. En toestellen voor beroepsdoeleinden, waarmee je projectielen kunt afschieten. Verlof
IV Blanke wapens (messen), zwaarden, degens, sabels, bajonetten, wapenstokken, lucht-, gas- en veerdrukwapens, harpoenen en kruisbogen. Voorwerpen die niet als wapen bedoeld zijn, maar wel zo kunnen worden gebruikt, vallen onder bepaalde omstandigheden ook binnen deze categorie. Bijvoorbeeld: een honkbalknuppel tijdens voetbalrellen of een keukenmes tijdens een gevecht. Verlof

Welk wapen mag je hebben?

Voor welke wapens heb ik een vergunning nodig? – In principe is het verboden om elk soort wapen te dragen, te houden of te verkopen. Hier zijn wel uitzonderingen op. U mag een wapen bezitten of verkopen als u daar bijvoorbeeld een vergunning of vrijstelling voor heeft. U heeft dus voor elk soort wapen een vergunning nodig.

Wat is het duurste wapen ter wereld?

Londen l De sluipschutters van het Britse leger die actief zijn in Afghanistan en Irak, worden uitgerust met 580 nieuwe langeafstandsgeweren, die 30.000 euro per exemplaar kosten. Het nieuwe superwapen, bijgenaamd de ‘weduwemaker’, is het duurste geweer ter wereld.

Wat is het sterkste wapen van de wereld?

Zwaarste bom ter wereld staat klaar • 18 feb ’13 10:53 Auteur: BNR Webredactie Tests met de zwaarste bom ter wereld, de Massive Ordnance Penetrator (MOP), zijn afgerond. Het 14.000 kilo zware wapen ligt nu operationeel in Missouri in de VS. Dit voert de druk op Iran weer verder op. In Welke Staten Van Amerika Mag Je Een Wapen Hebben De ‘Mother of all Bombs’ zoals het wapen wordt genoemd, ligt klaar in een B-2 stealth vliegtuig. Dat vliegtuig zou ontzichtbaar voor de radar, binnen 14 uur boven Iran kunnen zijn. Het is het enige conventionele wapen dat ondergrondse faciliteiten, zoals Irans ondergrondse nucleaire installatie ‘Fordo’ in Qom kan vernietigen, zo vandaag.

Dat is van belang want het inzetten van – nog sterkere – nucleaire wapens wordt als onacceptabel gezien door de internationale gemeenschap. Iran Hoewel dat officieel ontkend wordt is de bekendmaking dat deze bom klaar voor gebruik is een duidelijk signaal tegenover Iran. Het streng islamitische land wil namelijk geen afstand doen van zijn nucleaire programma.

Hiervan wordt door veel defensiedeskundigen veronderstelt dat het niet alleen voor vreedzame doeleinden is. De Verenigde Staten hebben met de bekendmaking impliciet aangegeven op ieder moment binnen 14 uur Irans nuclaire programma te kunnen vernietigen.

In 2009 werd de tot dan toe geheime nuclaire installatie met apparatuur voor uraniemverrijking ontdekt in een berg onder 100 meter steen. Na de ontdekking van deze fabriek zetten de VS vaart achter de ontwikkeling van de MOP. Het MOP project kostte oorspronkelijk 245 miljoen dollar, maar werd vorig jaar nog aangepast voor 61 miljoen dollar, omdat ze toch niet sterk genoeg zou zijn.

Nu is de bom – waarvan de VS er twintig hebben – dus operationeel. B-2 De bom is zo zwaar dat het alleen door de B-2 stealth bommenwerper kan worden vervoerd. Luchtmachtgeneraal James Kowalski, zei daarover: “We zijn bevoegd om dit wapen op de B-2 te gebruiken”.

Wat is de sterkste wapen?

Zaterdag 16 januari 2021 om 06:00 Met een vertoon van veel militaire macht werd donderdagavond in Noord-Korea na acht dagen het congres van de regerende Arbeiderspartij afgesloten. Dictator Kim Jong-un, gekleed in een zwarte leren jas en een bontmuts, keek breed glimlachend toe als op het einde van de parade “het meest krachtige wapen ter wereld” passeerde.

“Dit zijn ballistische raketten die vanop een onderzeeër kunnen worden afgevuurd, een krachtig voorbeeld van de macht van onze revolutionaire strijdkrachten”, zo meldde het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. De raketten zouden volgens KCNA voldoende bereik hebben “om vijanden buiten ons grondgebied te vernietigen”, wat lijkt te insinueren dat ze minstens tot “aartsvijand” Japan zouden reiken.

Volgens buitenlandse experts gaat het inderdaad om zogeheten SLBM’s, ofwel submarine launched ballistic missiles, Dat zijn raketten die, afhankelijk van hun ontwerp ook kernkoppen kunnen dragen, waardoor ze potentiële massavernietigingswapens zijn. Ze kregen de naam Pukguksong-5, wat erop wijst dat het om verbeterde versies gaat van de Pukguksong-4-raketten, die vorig jaar nog werden getest.

 • Deze lijken alvast een stuk langer te zijn”, aldus expert Michael Duitsman.
 • Meer is voorlopig niet bekend over de wapens.
 • Op dit moment heeft Noord-Korea ook nog geen functionele onderzeeër, al geloven de experts wel dat het land er eentje wil ontwikkelen.
 • Het lijkt ook geen toeval te zijn dat deze militaire parade slechts een paar dagen voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden werd gehouden.

Tijdens het partijcongres had Kim Jong-un de VS nog zijn “grootste vijand” genoemd. (mtm)

Welk wapen mag je hebben?

Voor welke wapens heb ik een vergunning nodig? – In principe is het verboden om elk soort wapen te dragen, te houden of te verkopen. Hier zijn wel uitzonderingen op. U mag een wapen bezitten of verkopen als u daar bijvoorbeeld een vergunning of vrijstelling voor heeft. U heeft dus voor elk soort wapen een vergunning nodig.