Tot Welke Windkracht Mag Vliegtuig Opstijgen?

Tot Welke Windkracht Mag Vliegtuig Opstijgen
Tot welke windkracht starten ze van schiphol? Dat zou nog mee kunnen vallen: de echte harde wind wordt volgens de berichten morgen pas eind van de middag en in de avond verwacht.Er is op zich geen maximum aan de wind om met de huidige verkeersvliegtuigen te kunnen starten en landen.

Mits de windrichting ongeveer evenwijdig aan de start- of landingsbaan is.En daar zit hem meteen al één probleem: namelijk dat luchthavens bij harde wind en/of slecht weer niet altijd voldoende uit de voeten kunnen met het beperkt aantal richtingen waarin start- en landingsbanen in het verleden aangelegd konden worden.Schiphol heeft om de pieken te kunnen verwerken drie banen in noord-zuid richting.Bij harde zuidwestenwind komen de Kaagbaan en de wat kortere Schiphol-Oostbaan goed van pas.

Op door regen of sneeuw gladde banen kunnen vliegtuigen minder zijwind verdragen. En de Amstelveenbaan is dan al gauw de meest geschikte om op te landen, zolang de wind niet te veel afwijkt van de west-oostligging daarvan. In die situatie blijft de Kaagbaan dan beschikbaar voor het starten.Bij heel harde westen- of westnoordwestenwind wordt de Amstelveenbaan (de ‘Bulderbaan’) onmisbaar.En voor stormkrachtwind precies tussen west en noord in,

heeft Schiphol geen geschikte baanrichting. Als er een storm met wind uit die hoek komt, duurt de periode dat de wind juist in die hoek zit “veelal” niet zo heel lang.De hoeveelheid dwarswind die aanvaardbaar is, hangt af van hoe stroef of glad de baan op dat moment is, hoe vlagerig de wind is (variabele snelheden en onregelmatig snel draaiende windrichtingen kunnen het de bemanning zeer moeilijk maken) en van het type vliegtuig (hoe ver de testpiloten zijn kunnen gaan in hevige zijwind ten tijde van de proefvluchten lang geleden), en van de ervaring van de vliegers, van de limieten die hun land of maatschappij hanteert, en van de lagere grenswaarden voor zijwind die gelden voor de bij slecht zicht soms onvermijdelijke automatische naderingen en landingen.Doordat niet alle of soms nog maar één baan gebruikt kan worden, ontstaan er soms flinke vertragingen en afgelastingen.

Een vliegtuig dat hier niet kan landen, kan hiervandaan ook geen passagiers mee terug nemen.En bij alles komt dan nog de enorme hinder die iedereen op een open terrein als een luchthavenplatform heeft van de wind. Dat laat alles ook trager verlopen.Toegevoegd na 21 minuten: Zie voor de ligging van de 6 banen in een kaartje http://www.vliegtuigenspotter.nl/wp-content/uploads/2015/01/schiphol_baanoverzicht.jpg : Tot welke windkracht starten ze van schiphol?

Welke windkracht niet meer vliegen?

Bij welke windkracht wordt er niet gevlogen door vliegtuigen? Vliegtuigen hebben in weinig last van de wind als ze eenmaal in de lucht zitten. Het grote probleem doet zich voor als vliegtuigen moeten opstijgen en landen. Hier speelt vooral de windrichting een rol.

Kan een vliegtuig tegen wind?

Wind – Vliegtuigen landen en starten tegen de wind in. Landen en starten met een beperkte mate van zijwind is mogelijk. Hoeveel zijwind een vliegtuig bij de start of landing kan hebben hangt af van het type, het gewicht, de hoek van de wind ten opzichte van het vliegtuig en de actuele lokale omstandigheden.

Om voldoende snelheid te kunnen maken hebben vliegtuigen een bepaalde baanlengte nodig. Wanneer met de wind mee gestart zou worden moet een vliegtuig een hoge snelheid hebben om los te komen van de grond. Dat vraagt aanzienlijk langere banen. Landen met de wind mee en met een sterke zijwind is vanwege de veiligheid niet gewenst.

Vliegtuigen zouden daardoor met een te hoge snelheid aan de grond komen of van de baan worden weggeblazen. Uit het oogpunt van veiligheid wordt op Schiphol een limiet voor de sterkte van de zijwind aangehouden. Wanneer er een zijwind van 20 knopen (is 10 meter per seconde) of meer op een baan staat, mag die niet meer als eerste aan de vliegers aangeboden worden.

Kan een vliegtuig vliegen met storm?

Storm, hoe komt het dat dit invloed heeft op het vliegverkeer? – Door de harde wind tijdens een storm kan het vliegverkeer ontregeld raken. Vliegtuigen moeten meer afstand van elkaar houden, waardoor een deel van de vluchten uitvallen of niet meer volgens schema kunnen vliegen.

Waarom moet het licht uit bij opstijgen?

Voor de veiligheid – Datum 13 januari 2020 Leeftijd Kijkwijzer Alle leeftijden Duur 01:50 min Bekeken 911 Vak Bron De kans dat een vliegtuig neerstort is heel erg klein. Maar mocht er toch iets misgaan, dan kun je in het donker makkelijker de weg vinden naar buiten. Om je ogen te laten wennen aan het donker, zetten ze het licht daarom tijdens het landen en opstijgen alvast uit.

Voor het geval het toch misgaat dus. Uw gastheer van vandaag is: Habtamu de Hoop! Ja hallo! Wat goed dat jullie er weer zijn bij een nieuwe Waarom? Daarom! Vragen die in één moeite zijn uitleg te beantwoorden of op te lossen en de vragen. En de vraag van vandaag is: goeie vraag! Waarom doen ze in het vliegtuig het licht tijdens het landen en opstijgen? We gaan nu het licht dimmen.

Dat zeggen ze altijd. Maar ze zeggen nooit waarom, want ze willen je niet bang maken. Het licht gaat namelijk uit vanwege de veiligheid. Meestal gaat het goed, maar als een vliegtuig crasht, dan moeten de passagiers er zo snel mogelijk uit. Zo’n evacuatie gebeurt in het donker, want tijdens een ramp zetten ze het licht uit.

Waarom? Zo kunnen mensen sneller de weg naar buiten toe vinden. Naar het licht toe. Als er brand is kun je dat in het donker goed zien. Zo vlucht je de goede kant op. Maar je ogen moeten altijd even wennen aan het donker. En omdat je die tijd na een crash niet hebt, zetten ze het licht al van tevoren uit.

En dat doen ze tijdens de start en de landing. Dan is de kans het grootst dat het misgaat. Voordat je niet bang wordt om te vliegen: de kans dat je een vliegreis niet overleeft is echt heel erg klein. Zo’n 15 op 35 miljoen. Het kan bijna niet fout gaan. Een vliegtuig heeft alle belangrijke onderdelen dubbel.

Twee motoren, twee stuursystemen en zelfs twee piloten. En last but not least deze dames en heren zijn er niet alleen om koffie voor je in te schenken. Ze weten precies wat je moet doen tijdens een evacuatie en dat kunnen ze in negentig seconden. Trouwens, als je echt gevaar wilt lopen in het verkeer, dan moet je niet vliegen.

Dan moet je appen op een fiets. Dat is pas echt link. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende Waarom? Daarom! : Waarom gaat in een vliegtuig het licht uit tijdens het opstijgen en landen? – Voor de veiligheid

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Een Helix?

Waarom tegen de wind in opstijgen?

Hoe wind het baangebruik beïnvloedt – Omwille van veiligheidsredenen stijgen en landen vliegtuigen tegen de wind in. Zo wordt de snelheid tot een minimum herleid bij de landing, en helpt het de vliegtuigen lift te genereren bij het opstijgen. Daarbovenop moet Zijwind of “crosswind” is de laterale component van de wind. Meer leren “> zijwind beperkt blijven om te voorkomen dat vliegtuigen van hun traject afwijken. Op de luchthaven gebruiken we anemometers, die windsnelheid en -richting op de grond meten. Ze meten daarbij de 2 windcomponenten: Tegenwind of “headwind” is een wind die tegen de vliegrichting van een vliegtuig in blaast. Meer leren “> tegenwind (of Rugwind of “tailwind” is een wind die in de vliegrichting van een vliegtuig waait. Meer leren “> rugwind, indien negatief) en zijwind:

Tegenwind/rugwind : de wind component, parallel aan de baan. Beweegt de wind in dezelfde richting als het vliegtuig, dan spreken we van rugwind (negatieve tegenwind). Zijwind : de wind component, loodrecht aan de baan. Of het om links of rechts gaat hangt af van de kant van waar de wind komt ten opzichte van de richting waarin de baan gebruikt wordt.

Naast wind op de grond moeten we ook rekening houden met wind langs het vliegpad op een zekere hoogte. Die wind noemen we wind op hoogte, of wind aloft, en wordt gemeten door naderende toestellen. Onder bepaalde weersomstandigheden kunnen winden in de onderste lagen van de atmosfeer (aloft) significant verschillen van oppervlaktewinden.

Daarom is het noodzakelijk om hiermee rekening te houden. Meteorologische observaties en historische data tonen aan dat de wind op Brussels Airport vooral vanuit het zuidwesten komt. Die resultaten kunnen door de jaren heen uiteraard wat variëren, maar de algemene trend is duidelijk. De voorkeursbanen 25R, 25L en 19 zijn gericht naar deze overheersende windrichting.

20 Gevaarlijke Dieren Die Zwembaden Zijn Binnengedrongen

De tweede meest voorkomende windrichting is noordoost.

Hoeveel wind heb je nodig om te vliegeren?

Vliegerwetenschap Hoe meet je de wind? Als je de wind niet kan zien, hoe kun je dan zeggen hoe snel de wind gaat? Eigenlijk is het erg gemakkelijk. Je kunt de wind niet zien, maar je kunt wel zien wat die wind doet met de dingen om je heen. Je voelt aan je gezicht bijvoorbeeld, dat de wind waait.

Je ziet buiten de bladeren van de bomen bewegen. Je hoort de vlaggen wapperen in de wind. Op dagen dat de vlaggen waaien, waait de wind vaak harder dan je fietsen kunt. Zelfs als je hard trapt. Laten we eens kijken naar de windsnelheid. We omschrijven het in kilometers per uur. Zo omschrijven we ook de snelheid die autos en scooters rijden.

Maar in plaats van te kijken op de snelheidsmeter, gebruiken we de natuurlijke windsnelheidsmeter die overal om je heen is in de natuur. Natuurlijke windsnelheidsmeter

Beaufort Snelheid Wat zeggen ze? Wat zie je?
Minder dan 1 km/u Windstil Rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 5 km/u Zwakke wind Rook drijft langzaam, takken stil, vlaggen hangen slap
6 12 km/u Zwakke wind Bladeren ritselen, vlaggen wapperen langzaam
13 19 km/u Matige wind Vlaggen waaien, struiken bewegen
20 29 km/u Matige wind Kleine takken zwiepen
30 39 km/u Vrij krachtige wind Grote takken zwaaien, vlaggen staan strak
40 49 km/u Krachtige wind Bomen bewegen, stof en zand vliegt door de lucht
50 61 km/u Harde wind Het is veiliger om te stoppen met vliegeren. Het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen
62 74 km/u Stormachtige wind Je bent gestopt met vliegeren

De beste wind om te vliegeren is wanneer de wind tussen de 6 en 30 kun/u waait. Dus van 2 Beaufort tot 5 Beaufort. Als de wind minder is, hebben de meeste vliegers problemen met vliegen. Als de wind sterker is, wordt het voor de meeste vliegers moeilijk om onder controle te houden. Als wind over het land waait gaat dat hetzelfde als een rivier door het land. Als de rivier breed is en glad van bodem, zal het water ook rustig stromen. Maar als de rivier over rotsen moet stromen, scherpe bochten moet maken, of heuvel-af moet stromen zal het water snel stromen en ruw zijn. Hetzelfde gebeurt met wind als het over bomen, langs gebouwen of over heuvels moet. Vliegeraars hebben een gouden regel. We weten dat de wind hobbelig wordt, als het over of rond een obstakel gaat. We hebben gemeten hoe lang het duurt voordat het hobbelige uit de wind verdwenen is. Die afstand is 7 keer de hoogte van het obstakel. Dus als een boom 30 meter hoog is, moet je op 210 meter afstand van de boom gaan staan om de hobbelige wind te vermijden. Als er vanuit het oppervlak van de aarde thermiek ontstaan, zoals hier op het plaatje afgebeeld, kan de vlieger, wanneer deze erin terecht komt, veel meer trekkracht ontwikkelen. Hij wil met de opwaartse stroming mee. Hij zal er echter ook een keer uitgeraken en in de dalende luchtstromingen terecht komen. Hier zien we de luchtstroming op het strand. Overdag komt de luchtstroom vanuit de zee het land op en geeft een fris windje wat lekker is op het warme zand. Op het land echter warmt de wind op en stijgt zodoende op. Boven zee koelt hij weer af en alles begint van vooraf aan. En verzameld op het Internet terug naar keuzelijst

Is opstijgen gevaarlijk?

Wat is gevaarlijker opstijgen of landen? – 1. Opstijgen is minder gevaarlijk dan landen – 80 procent van de vliegtuigongevallen doet zich voor drie minuten na het opstijgen en acht minuten voor het landen.

Hoe blijft een zwaar vliegtuig in de lucht hangen?

Lift – Omdat lucht die zich sneller verplaatst een lagere druk heeft, is de luchtdruk onder de vleugel groter dan erboven. Deze druk duwt de vleugel omhoog en veroorzaakt ‘opwaartse kracht’ of de ‘lift’ waardoor een vliegtuig in de lucht blijft.

See also:  Welke Deo Mag Mee In Handbagage?

Kan een vliegtuig opstijgen met regen?

Samenstelling van onweer – Onweersbuien zijn samengesteld uit verschillende typen weersverschijnselen. Buiten de donder en bliksem heeft het vliegverkeer te maken met sterke op- en neergaande luchtstromen, grote kans op hagel en ijsafzetting in de buien, harde en onvoorspelbare windrichtingen en grote afwisseling in de kracht van de wind.

 • Piloten vliegen bij voorkeur niet door een onweersbui heen.
 • Afhankelijk van de heftigheid van de bui vliegen ze er ook liever niet onderdoor.
 • Denk daarbij aan extreme neerslag in de vorm van regen en/of hagel.
 • Ook start- en landingsbanen kunnen tijdelijk onbruikbaar worden door deze hoeveelheid neerslag.

Vliegtuigen zijn vaak uitgerust met een eigen weerradar, zodat zij onweersbuien zoveel als mogelijk kunnen vermijden. De luchtverkeersleiding gebruikt ook een weerradar, die gekoppeld is aan de gewone radar. Zo kunnen verkeersleiders de bemanningen van vliegtuigen van actuele weersinformatie voorzien.

Kan een vliegtuig vliegen zonder wind?

Je eigen weerstand overwinnen – Ruim een half jaar geleden zei ik mijn in de zorg op met wederzijds goedvinden, omdat ik klaar ben met te vluchten van mijn leven. Om serieus te onderzoeken of ik met woorden mijn brood kan beleggen. Ik ga het avontuur om mijn schrijverscarrière van de grond te krijgen aan met een uitkering van drie maanden, een spaarpot en lage vaste lasten.

Klaar om te vliegen. Onderweg naar grote hoogtes. Eindelijk. Maar een vliegtuig kan alleen opstijgen met zijn neus tegen de wind in. Het heeft weerstand nodig, om op te stijgen en naar grote hoogtes te klimmen. Lange tijd heb ik mezelf uit de wind gehouden. Veilig, met beide benen op de grond. Ervan overtuigd dat ik met mijn passie geen geld kon verdienen.

Op het moment dat ik op de startbaan sta, krijg ik de wind van voren. De weerstand komt in de vorm van mensen die wat ervan vinden. Van mislukte opdrachten. Teleurstellende sollicitaties. Een verkorte uitkering. En soms komt de tegenwind van binnen. In de gedaante van gedachten en angsten.

Maar ik luister niet. Niet meer. Ik vertrouw. Na drie maanden klimmen, gaat het eindelijk voor de wind. Ik vind een parttime baan als copywriter en de freelance opdrachten stromen praktisch binnen. Ik blog over persoonlijke ontwikkeling, sta op het punt een reis te maken voor een schrijfopdracht en ik werk aan mijn roman.

Zo ging ik van een diepgewortelde overtuiging dat ik met mijn passie geen geld kon verdienen naar een maandelijks vast inkomen waar ik goed van rond kan komen. En meer geld verdien dan ik ooit gedaan heb. Je passie volgen is niet alleen maar leuk. Maar het biedt wel eindeloos veel voldoening.

Tijdens het schrijven van deze laatste blog in mijn drieluik, besef ik pas dat ik tegenwind krijg bij ieder artikel dat ik schrijf. En zo steeds weer tot grote hoogtes klim. Bij deze blog is het niet anders. Maar nu heb ik vertrouwen, de moed om verder te bouwen. Door te zetten. Het is de reis van mijn leven.

En ik geniet van de vlucht. Tot Welke Windkracht Mag Vliegtuig Opstijgen Exclusief deze week te zien: gratis webinar waarin je leert hoe je voor jezelf kunt opkomen en je eigen grenzen kunt stellen zonder schuldgevoel. Schrijf je nu in. : Zonder tegenwind kun je niet vliegen

Hoe hard kan een vliegtuig?

Hoe snel vliegt een vliegtuig? – Vliegtuigen zijn enorm snel. Zeker als je het vergelijkt met je auto of fiets. Natuurlijk is hierbij het type vliegtuig en het gewicht van belang. De Airbus A380 kan een snelheid halen van meer dan 1.000 kilometer per uur! Maar de Boeing 787 Dreamliner (907 km/u) en Boeing 777 (905 km/u) zijn ook niet langzaam te noemen.

Kan een vliegtuig tegen onweer?

Vliegtuigen kunnen de bliksem goed aan. ‘Zolang er geen contact is met de aarde, is er weinig aan de hand’, zegt Hölzel. ‘Daarom kunnen vogels ook op een hoogspanningskabel zitten.’ ‘In de recente luchtvaartgeschiedenis zijn er nooit ongelukken door gebeurd’, vult Melkert aan.

Welke windkracht is gevaarlijk?

Windschaal van Beaufort

Kracht* Benaming Uitwerking boven land en bij mens
9 storm schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om
10 zware storm grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om
11 zeer zware storm enorme schade aan bossen
12 orkaan verwoestingen

Welke windkracht is 80 km per uur?

Vanaf windkracht 9 spreken we van storm, om precies te zijn als de gemiddelde windsnelheid minstens 1 uur gelijk is aan windkracht 9. Het KNMI gaat uit van storm als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur (20,8 – 24,4 meter per seconde) gemeten wordt.

Is windkracht 10 Gevaarlijk?

Zeer zware windstoten – Vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur is code rood van kracht en zal het fors waaien met een windkracht die kan oplopen tot 10. In de provincie kunnen er windstoten voorkomen van 100 tot 120 kilometer per uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur geldt code geel, dan kunnen er nog windstoten zijn van 75 tot 100 kilometer per uur.

 • Aan zee en de IJssel- en Markermeer kust wordt het windkracht 9″, zegt Visser.
 • Rond IJmuiden wordt het korte tijd windkracht 10.
 • Het is dus zeer gevaarlijk.” Het gaat daarbij niet zo hard regenen als eerder verwacht.
 • Er is vanmorgen al wat regen gevallen”, zegt Jan Visser.
 • Voor de kust ligt nog een intens regengebied, maar grote hoeveelheden blijven ons bespaart.

Hoewel het wel tot 20 millimeter kan vallen.” Het vele water en krachtige wind zijn hinderlijk voor het verkeer, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. “Door de zware windstoten kunnen takken afbreken”, waarschuwt Visser. In de loop van de middag wordt het weer rustiger.

Is windkracht 9 gevaarlijk?

Wat is storm? – Windkracht 9 of meer op de schaal van Beaufort, dat noemen we storm. Vooral de windstoten kunnen je verrassen in het verkeer. Windstoten van 100 km/uur of meer zijn denkbaar en die voel je heel goed in je auto. Alsof je een flinke duw krijgt; een onverwachte slinger maken is dan zo gebeurd.

Hoeveel wind heb je nodig om te vliegeren?

Vliegerwetenschap Hoe meet je de wind? Als je de wind niet kan zien, hoe kun je dan zeggen hoe snel de wind gaat? Eigenlijk is het erg gemakkelijk. Je kunt de wind niet zien, maar je kunt wel zien wat die wind doet met de dingen om je heen. Je voelt aan je gezicht bijvoorbeeld, dat de wind waait.

See also:  Welke Schelpen Mag Je Niet Meenemen Uit Het Buitenland?

Je ziet buiten de bladeren van de bomen bewegen. Je hoort de vlaggen wapperen in de wind. Op dagen dat de vlaggen waaien, waait de wind vaak harder dan je fietsen kunt. Zelfs als je hard trapt. Laten we eens kijken naar de windsnelheid. We omschrijven het in kilometers per uur. Zo omschrijven we ook de snelheid die autos en scooters rijden.

Maar in plaats van te kijken op de snelheidsmeter, gebruiken we de natuurlijke windsnelheidsmeter die overal om je heen is in de natuur. Natuurlijke windsnelheidsmeter

Beaufort Snelheid Wat zeggen ze? Wat zie je?
Minder dan 1 km/u Windstil Rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 5 km/u Zwakke wind Rook drijft langzaam, takken stil, vlaggen hangen slap
6 12 km/u Zwakke wind Bladeren ritselen, vlaggen wapperen langzaam
13 19 km/u Matige wind Vlaggen waaien, struiken bewegen
20 29 km/u Matige wind Kleine takken zwiepen
30 39 km/u Vrij krachtige wind Grote takken zwaaien, vlaggen staan strak
40 49 km/u Krachtige wind Bomen bewegen, stof en zand vliegt door de lucht
50 61 km/u Harde wind Het is veiliger om te stoppen met vliegeren. Het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen
62 74 km/u Stormachtige wind Je bent gestopt met vliegeren

De beste wind om te vliegeren is wanneer de wind tussen de 6 en 30 kun/u waait. Dus van 2 Beaufort tot 5 Beaufort. Als de wind minder is, hebben de meeste vliegers problemen met vliegen. Als de wind sterker is, wordt het voor de meeste vliegers moeilijk om onder controle te houden. Als wind over het land waait gaat dat hetzelfde als een rivier door het land. Als de rivier breed is en glad van bodem, zal het water ook rustig stromen. Maar als de rivier over rotsen moet stromen, scherpe bochten moet maken, of heuvel-af moet stromen zal het water snel stromen en ruw zijn. Hetzelfde gebeurt met wind als het over bomen, langs gebouwen of over heuvels moet. Vliegeraars hebben een gouden regel. We weten dat de wind hobbelig wordt, als het over of rond een obstakel gaat. We hebben gemeten hoe lang het duurt voordat het hobbelige uit de wind verdwenen is. Die afstand is 7 keer de hoogte van het obstakel. Dus als een boom 30 meter hoog is, moet je op 210 meter afstand van de boom gaan staan om de hobbelige wind te vermijden. Als er vanuit het oppervlak van de aarde thermiek ontstaan, zoals hier op het plaatje afgebeeld, kan de vlieger, wanneer deze erin terecht komt, veel meer trekkracht ontwikkelen. Hij wil met de opwaartse stroming mee. Hij zal er echter ook een keer uitgeraken en in de dalende luchtstromingen terecht komen. Hier zien we de luchtstroming op het strand. Overdag komt de luchtstroom vanuit de zee het land op en geeft een fris windje wat lekker is op het warme zand. Op het land echter warmt de wind op en stijgt zodoende op. Boven zee koelt hij weer af en alles begint van vooraf aan. En verzameld op het Internet terug naar keuzelijst

Is het weer goed om te vliegen?

Het weer is een zeer belangrijke factor voor de luchtvaart. Dat geldt niet enkel voor grote luchtvaartuigen (passagiersvliegtuigen), maar evenzeer ook voor de kleine luchtvaart. Piloten van o.m. sportvliegtuigen, zweefvliegtuigen, warme luchtballonnen etc.

Volg de weerupdates op de voet via Facebook en Twitter Volgen jullie al de livestreams op Youtube ?Bekijk het weerbericht voor de komende dagen

Deelnemen aan discussie? Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als weeramateur of liefhebber van het weer aan het weerforum? Onderaan dit artikel krijg je bliksemsnel & gratis toegang tot alle reacties. Je kan ook je eigen weerfoto’s uploaden.

Kan een vliegtuig vliegen zonder wind?

Je eigen weerstand overwinnen – Ruim een half jaar geleden zei ik mijn in de zorg op met wederzijds goedvinden, omdat ik klaar ben met te vluchten van mijn leven. Om serieus te onderzoeken of ik met woorden mijn brood kan beleggen. Ik ga het avontuur om mijn schrijverscarrière van de grond te krijgen aan met een uitkering van drie maanden, een spaarpot en lage vaste lasten.

 • Laar om te vliegen.
 • Onderweg naar grote hoogtes.
 • Eindelijk.
 • Maar een vliegtuig kan alleen opstijgen met zijn neus tegen de wind in.
 • Het heeft weerstand nodig, om op te stijgen en naar grote hoogtes te klimmen.
 • Lange tijd heb ik mezelf uit de wind gehouden.
 • Veilig, met beide benen op de grond.
 • Ervan overtuigd dat ik met mijn passie geen geld kon verdienen.

Op het moment dat ik op de startbaan sta, krijg ik de wind van voren. De weerstand komt in de vorm van mensen die wat ervan vinden. Van mislukte opdrachten. Teleurstellende sollicitaties. Een verkorte uitkering. En soms komt de tegenwind van binnen. In de gedaante van gedachten en angsten.

 • Maar ik luister niet.
 • Niet meer.
 • Ik vertrouw.
 • Na drie maanden klimmen, gaat het eindelijk voor de wind.
 • Ik vind een parttime baan als copywriter en de freelance opdrachten stromen praktisch binnen.
 • Ik blog over persoonlijke ontwikkeling, sta op het punt een reis te maken voor een schrijfopdracht en ik werk aan mijn roman.

Zo ging ik van een diepgewortelde overtuiging dat ik met mijn passie geen geld kon verdienen naar een maandelijks vast inkomen waar ik goed van rond kan komen. En meer geld verdien dan ik ooit gedaan heb. Je passie volgen is niet alleen maar leuk. Maar het biedt wel eindeloos veel voldoening.

 1. Tijdens het schrijven van deze laatste blog in mijn drieluik, besef ik pas dat ik tegenwind krijg bij ieder artikel dat ik schrijf.
 2. En zo steeds weer tot grote hoogtes klim.
 3. Bij deze blog is het niet anders.
 4. Maar nu heb ik vertrouwen, de moed om verder te bouwen.
 5. Door te zetten.
 6. Het is de reis van mijn leven.

En ik geniet van de vlucht. Tot Welke Windkracht Mag Vliegtuig Opstijgen Exclusief deze week te zien: gratis webinar waarin je leert hoe je voor jezelf kunt opkomen en je eigen grenzen kunt stellen zonder schuldgevoel. Schrijf je nu in. : Zonder tegenwind kun je niet vliegen