Vanaf Welke Leeftijd Mag Een Kind Achterop De Motor?

Vanaf Welke Leeftijd Mag Een Kind Achterop De Motor
Adviesleeftijd kinderen achterop de motor – Het is lastig te zeggen vanaf welke leeftijd een kind achterop de motor kan. Ieder kind is anders. Veelal zie je dat een advies ergens ligt tussen de 10 en 12 jaar. Belangrijk is vooral dat het kind begrijpt wat achterop zitten betekent (goed vasthouden, meekijken met de bestuurder, niet tegenleunen, niet teveel bewegen).

Hoeveel kg mag een motor trekken?

De regelgeving met betrekking tot het rijden met een aanhanger achter een motorfiets verschilt van land tot land. In Nederland bijvoorbeeld mag het leeggewicht van de aanhanger maximaal de helft zijn van dat van de motorfiets ervoor met een maximale breedte van 2 meter, lengte van 2,5 meter bij een hoogte 1 meter.

Als de aanhanger achter een motor met zijspan zit, dan moet het wiel van de zijspan geremd zijn. En: de maximale snelheid is 90 km p/u. Maar bij de buren in Duitsland is het anders: daar is de maximale snelheid 60 km p/u, de breedte van de aanhanger maximaal 1 meter en het gewicht maximaal 750 kg. Heel anders dus.

Overzicht FEMA Die verschillen in regelgeving maken het voor de (klassieke) motorrijder met een aanhanger tot een hachelijke zaak om gewoon maar een aanhanger achter de motor te koppelen en op weg te gaan in Europa. Dat is het minder goede nieuws. Maar het goede nieuws is dat het rijden met een aanhanger achter uw (klassieke) motor in bijna alle Europese landen wel is toegestaan.

Is 125cc een motor?

Een 125cc motor met een vermogen van maximaal 11kW/15pk is de motorfiets voor beginners. De snelheid kent een limiet vanwege het beperkte vermogen in combinatie met de cilinderinhoud. De 125cc motor is ideaal voor beginners met een A1 rijbewijs. Wat is de snelheid van een 125cc motor? De snelheid van een 125cc motor ligt tussen 110 en 120 km/u.

 1. Dat is ideaal voor in de stad en op provinciale wegen.
 2. Voor het kort motorrijden op de snelweg is 120 km/u net te doen.
 3. De motor biedt voor beginners met een A1 rijbewijs diverse voordelen.
 4. De snelheid van een 125cc motor is in verhouding tot de motoren met een grotere cilinderinhoud en vermogen beperkt.

Het is een lichte motor die prima onder controle te houden is door beginners. Daarbij zijn er meerdere factoren die de snelheid bepalen.

Hoe weet je hoeveel je mag trekken?

Voorbeelden van combinaties rijbewijs en aanhanger – Enkele voorbeelden van combinaties met het benodigde rijbewijs. In alle gevallen gaat het gewicht om het lege gewicht + laadvermogen.

Voorbeelden van combinaties

Gewicht auto (kilo) Gewicht aanhanger (kilo) Benodigd rijbewijs
3.000 650 Rijbewijs B
2.400 850 Rijbewijs B
2.400 1.400 Rijbewijs B+ (code 96)
2.400 2.000 Rijbewijs BE
3.000 4.000 Rijbewijs BE (gehaald voor 19 januari 2013). Anders rijbewijs C1E of CE

Hoe schakel je terug op een motor?

Motorrijles: Bediening van de motorfiets Hieronder een beschrijving hoe je een motorfiets bedient. Regelen van de gastoevoer Met je handen en voeten bedien je de rem, koppeling, versnellingen en gastoevoer. De gastoevoer is het enige dat je van het moment van wegrijden tot dat je gaat stoppen moet regelen. Als je geen gas geeft draait de motor stationair. Stationair maakt de motor ongeveer 1000 toeren. Door gas te geven wordt het toerental verhoogd. Zolang de motorfiets stilstaat en de versnelling in neutraal staat, of de koppelingshendel ingeknepen is, zal de motorfiets niet gaan rijden. Je kunt nu aan het regelen van de gastoevoer wennen. Gas geven doe je voorzichtig. Langzaam de gashendel verder opendraaien. Doe dit nooit in één keer. Ook niet met de gashendel spelen. Dit is onnodig en bovendien slecht voor de motor en het milieu. Tijdens de eerste motorrijles(sen) zul je tot de ontdekking komen dat het constant houden van de gashendel niet eenvoudig is. Vooral bij lagere snelheden levert dit problemen op. Dat wil zeggen bij het rijden in de eerste of tweede versnelling. Je kunt dit opvangen door met je wijsvinger je hand vast te zetten. Door je wijsvinger links naar voren bij de aansluiting van de remhendel te plaatsen is het enigszins mogelijk het gas constant te houden. Vooral in de eerste, maar ook nog een beetje in de tweede versnelling moet je de gashendel met beleid bedienen. Als je te snel gas geeft of loslaat gaat dit vaak met horten en stoten. Dit vraagt enige gewenning. Voor de meeste personen levert dit niet al te veel problemen op. Degene die ervaring hebben met een bromfiets zijn al gewend aan het regelen van de gastoevoer. Waar zij wel voorzichtig mee moeten zijn is het met beleid regelen van de gastoevoer. Regelmatig zie je bromfietsers vol gas wegrijden. Dat zou ik met een motorfiets maar niet doen! Ook als je stil staat hoeft er op een motorfiets niet met het gas gespeeld te worden, zoals vele bromfietsers dit doen. Koppeling De koppeling houdt de verbinding tussen motor en versnellingsbak in stand, of de koppeling kan deze verbinding verbreken. Door de koppelingshendel in te knijpen wordt de verbinding verbroken. Het is dan mogelijk om te schakelen of stil te staan zonder dat de motor afslaat. Als je de koppelingshendel loslaat kun je wegrijden of verder rijden. Het loslaten van de koppelingshendel moet rustig gebeuren. Gelijk met het loslaten van de koppelingshendel wordt een beetje gas gegeven. Dit samenspel tussen de linker- en rechterhand zal steeds makkelijker gaan. Echter in het begin wil de motor nog wel eens afslaan als je wilt wegrijden. Om het wegrijden te oefenen gaan we eerst op zoek naar het aangrijpingspunt. Het aangrijpingspunt is het punt waar de koppelingsplaten tegen elkaar komen. De koppelingsplaten gaan nu slippen. Je voelt dat de motorfiets wil gaan rijden. Door de koppelingshendel op dit punt te houden gaat de motorfiets nog net niet rijden. Ga je nu iets gas geven en laat je de koppelingshendel in twee á drie seconden geleidelijk helemaal los zal de motorfiets gaan rijden. Zodra de motorfiets rijdt en je beide voeten op de voetsteunen rusten haal je de vingers van de koppelingshendel af en omsluit je het linker handvat. Pas op het moment dat je de koppeling weer wilt gebruiken gaan je vingers weer naar de koppelingshendel. Als je stil staat moet je de koppelingshendel ingeknepen houden. Doe je dit niet, dan slaat de motor af. Alleen als de versnelling in neutraal is gezet kun je de koppelingshendel loslaten. Is de motor afgeslagen, raak dan niet in paniek. Knijp de koppelingshendel in en start de motor door het startknopje in te drukken opnieuw. Daarbij hoeft niet aan de contactsleutel gedraaid te worden. Schakelen Nu je de hoeveelheid gas kunt regelen en met de koppelingshendel om weet te gaan, zijn we aan het schakelen toe gekomen. Je lesmotorfiets heeft 4, 5 of 6 versnellingen. Wij hebben het over een Honda CBF. Deze beschikt over 6 versnellingen. Het schakelpedaal zit aan de linkerkant, iets voor de voetsteun. Schakelen doe je door het schakelpedaal naar beneden te drukken of omhoog te duwen. Nadat je hebt geschakeld komt het schakelpedaal in dezelfde stand terg. Je hebt misschien wel eens horen zeggen: “Schakelen doe je als volgt, 1 naar beneden en de rest omhoog”. Dit is juist. Maar wat houdt dit in? Als de versnelling in neutraal staat moet je het schakelpedaal naar beneden drukken om de eerste versnelling in te schakelen. Wil je vanuit de eerste versnelling naar de tweede versnelling schakelen moet je het schakelpedaal omhoog duwen. Van 2 naar 3, van 3 naar 4, van 4 naar 5 en van 5 naar 6 gaat op dezelfde manier. Je kunt maar 1 versnelling tegelijk opschakelen. Dus schakelen van 1 naar 4 bijvoorbeeld kan niet. Om omhoog te schakelen plaats je de linkervoet onder het schakelpedaal. Door je voet omhoog te bewegen schakel je naar een hogere versnelling. Plaats daarna je voet terug op de voetsteun. br> Terugschakelen doe je door je voet boven het schakelpedaal te plaatsen. Je drukt nu het schakelpedaal naar beneden. Plaats daarna je voet terug op de voetsteun. Er kan maar 1 versnelling tegelijk teruggeschakeld worden. In één keer terug van 6 naar de eerste versnelling zoals bij een auto kan niet. Wil je echter meerdere versnellingen terug schakelen mag je voet op het schakelpedaal blijven. Echter na iedere keer dat je teruggeschakeld hebt, moet je voet iets omhoog komen. Blijf je namelijk druk op het schakelpedaal houden, dan komt het schakelpedaal niet in zijn ruststand terug. Verder terugschakelen is dan niet mogelijk. In het algemeen staan we stil in neutraal. De neutraal bevindt zich tussen de eerste en tweede versnelling. Het is daarom logisch om vanuit de tweede versnelling direct terug te schakelen naar neutraal en niet eerst naar de eerste versnelling om daarna weer op te schakelen naar neutraal. Dit klinkt vrij eenvoudig. In de praktijk blijkt dat terugschakelen van de tweede versnelling naar neutraal niet zo eenvoudig is. De reden hiervan is dat er te veel kracht wordt gebruikt. Door voorzichtig het schakelpedaal naar beneden te drukken zal de neutraal wel gevonden worden. Te krachtig drukken heeft als gevolg dat de neutraal gepasseerd wordt en de eerste versnelling wordt ingeschakeld. Na enige oefening zal het wel lukken. Terugschakelen gaat alleen makkelijk als de motorfiets rijdt. Schakel tijdig terug, maar ook weer niet te snel. Om enig idee te geven wanneer je terug moet schakelen is het volgende lijstje:

90 terug naar 5 70 terug naar 4 50 terug naar 3 25 terug naar 2 10 terug naar 1 5 terug naar neutraal

Merk je dat er in een te hoge versnelling gereden wordt, schakel dan meteen terug. Dat je in een te hoge versnelling rijdt kun je merken aan een gebrek aan trekkracht. Ook is het te horen aan de ketting die een ratelend geluid maakt. Ben je tot stilstand gekomen in de derde versnelling of hoger, dan heb je een probleem.

 • Het terugschakelen naar neutraal of de eerste versnelling zal niet eenvoudig gaan.
 • Je moet dan de koppelingshendel iets laten opkomen tot het aangrijpingspunt.
 • Dan enige druk op het schakelpedaal uitoefenen.
 • De koppelingshendel inknijpen en terugschakelen.
 • Dit herhalen tot de juiste versnelling gevonden is.

Je begrijpt dat dit enige tijd duurt. Het overige verkeer achter je heeft hier niet altijd begrip en geduld voor. Zij gaan je dan inhalen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Om dit te voorkomen moet je tijdens het tot stilstand brengen van de motorfiets terugschakelen.

1e – tot 20 2e – 15-45 3e – 35-65 4e – 50-80 5e – 65-100 6e – 85-topsnelheid

Bij welke snelheid moet ik terugschakelen ? Wanneer de motor te weinig toeren maakt moet er terug geschakeld worden. Te lang wachten met terugschakelen betekent een verlies aan trekkracht Wees er van bewust dat als je ongeveer 5 á 10 kilometer per uur rijdt er naar de eerste versnelling geschakeld moet worden.

Van 6 naar 5 + 100 Van 5 naar 4 + 70 Van 4 naar 3 + 50 Van 3 naar 2 + 30 Van 2 naar 1 + 10 Van 1 naar 0 + 10

: Motorrijles: Bediening van de motorfiets

Is motorrijden lastig?

Wie nog nooit op een motor heeft gezeten, vraagt zich misschien af of motorrijden moeilijk is. Je kijkt misschien op tegen het leren motorrijden. Geloof me, het rijden op een motor is door iedereen te leren. Het is uiteraard wel belangrijk om motorrijles te nemen om het goed onder de knie te krijgen.

Is motorrijden moeilijk? Nee, want het motorrijden op zichzelf is niet moeilijk als je de motor weet te hanteren. Dat leer je door motorrijles te nemen en te starten met het onderdeel voertuigbeheersing, Met het doen van oefeningen leer je in de praktijk snel motorrijden. Het leren motorrijden is niet moeilijk als je rijles neemt.

Je krijgt les op een motor die aansluit op je leeftijd en/of rijervaring met behaalde motorrijbewijzen. Je krijgt als je 17 jaar bent geen les op een zware motor. Heb je helemaal geen rijervaring? Dan leer je eerst nog schakelen.

Hoe veilig is motorrijden?

Tijdens het rijden op een motor in het verkeer ben je kwetsbaar. Het is belangrijk om als motorrijder aan alle veiligheidsvereisten te voldoen. Dat maakt het motorrijden al een stuk minder gevaarlijk. Is Motorrijden Gevaarlijk? Motorrijden is gevaarlijk als je niet voldoet aan de veiligheidsvereisten.

 • Bijvoorbeeld door de maximale snelheid te overschrijden.
 • Of door geen beschermende motorkleding te dragen.
 • Of door een helm op te hebben die geen goede bescherming meer biedt.
 • Of als je niet zichtbaar bent voor het verkeer.
 • Er zijn dus meerdere redenen die ervoor zorgen dat motorrijden gevaarlijk is.
 • Motorfietsen zijn kwetsbare voertuigen in het verkeer.

Daarom is het zo belangrijk om er zelf alles aan te doen om het motorrijden zo veilig mogelijk te maken. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft onderzoek gedaan naar motorrijders in het verkeer. Uit het onderzoek komen meerdere gegevens naar voren die laten zien dat motorrijden gevaarlijk kan zijn.

 1. Wist je dat een motorrijder dertig keer meer kans heeft in het verkeer te overlijden dan een automobilist? Dat is geconstateerd vanaf het jaar 2010 tot 2014.
 2. Het rijden op een motorfiets is wat dat betreft dus gevaarlijker dan het rijden in een auto.
 3. Opvallend is ook dat 40% van de dodelijke ongevallen enkelvoudige verkeersongevallen betreft.

Dat betekent dat er geen andere partij bij is betrokken. Voor wat betreft het overige percentage zijn het vooral automobilisten die er een aandeel in hebben. In 2017 waren er 656.000 geregistreerde motoren en dat aantal stijgt jaarlijks met ongeveer 10.000.

 • Motorrijders rijden volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ( SWOV ) gemiddeld 1.200 km tot 3.400 km op jaarbasis.
 • Motorrijders rijden gemiddeld veel minder kilometers dan automobilisten.
 • Dat betekent dus ook dat het lastig is om routine te ontwikkelen en veel rijervaring op te doen.

Bovendien zetten de meeste motorrijders de motor in de winter in de stalling. Niet iedereen stopt met motorrijden in de winter Op basis van de gegevens van SWOV blijkt dat motorrijden gevaarlijk is, maar er zijn uiteraard maatregelen te nemen.

Motorrijder heeft 30x meer kans op overlijden dan automobilist40% van de dodelijke ongevallen zijn enkelvoudige verkeersongevallenDoor de mindere kilometers is het lastig rijervaring en routines op te doen

Hoe zit je op een motor?

De juiste zithouding op een motor bepaalt de voertuigbeheersing en hoe comfortabel je rijdt. Een verkeerde houding leidt al snel tot het nodige ongemak. Daarom is het belangrijk om te weten wat de ideale zithouding is. Wat is de juiste zithouding op een motor? De juiste zithouding op een motor begint bij ontspannen zitten en met twee handen het stuur vasthouden.

 1. De houding van je armen is licht gebogen.
 2. Je zit ook heel licht gebogen met je rug en je voeten zet je neer op de voetsteunen.
 3. Deze houding is de ideale basis om comfortabel te rijden.
 4. Er is een basishouding voor optimaal comfort op de motor.
 5. Toch hangt het ook van je type motor af wat de juiste zithouding is.

Je zit nu eenmaal anders op een sportieve motorfiets dan op een Harley Davidson.

Waar let je op als je met iemand achterop wilt gaan rijden?

Voorzorgsmaatregelen – Allereerst dient de motor natuurlijk geschikt te zijn voor een duopassagier. Heeft je motor een ruim zadel? Check. Je wilt namelijk niet dat je passagier te dicht op je zit. Dit is niet erg comfortabel tijdens het rijden. Daarnaast is het handig om je bandenspanning wat te verhogen voordat je met een passagier gaat rijden.

Je gaat immers met meer gewicht de weg op dan je gewend bent en door je bandenspanning wat te verhogen (met zo’n 0,6 bar) behoud je een goede wegligging. Oefen eerst op een rustige weg of in de wijk voordat je de verkeersdrukte ingaat. Op deze manier kun je rustig wennen aan het rijden met iemand achterop.

Wij raden aan de motor te starten voordat de passagier opstapt. Na opstappen kunnen jullie voorzichtig een eerste rondje rijden. Tot zover de voorzorgsmaatregelen. Laten we verder gaan met tips voor de bestuurder.

Hoe opstappen op motor met topkoffer?

Het op- en afstappen van je motor is eigenlijk niet veel anders dan toen je dat vroeger met de fiets deed. Het wordt echter moeilijker wanneer je een hoge topkoffer gebruikt. Dan kan het verstandig zijn om even op je voetsteunen te gaan staan. Let wel erop dat je motor op een stevige ondergrond staat.

 1. Using the footpegs to help mount/dismount your motorbike – YouTube RikkyTang! 3.41K subscribers Using the footpegs to help mount/dismount your motorbike RikkyTang! Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.
 2. You’re signed out Videos you watch may be added to the TV’s watch history and influence TV recommendations.

To avoid this, cancel and sign in to YouTube on your computer. Cancel Confirm Switch camera Share Include playlist An error occurred while retrieving sharing information. Please try again later. Watch later Share Copy link Watch on 0:00 0:00 / 4:07 • Live •