Vanaf Welke Sterkte Ben Je Slechtziend?

Vanaf Welke Sterkte Ben Je Slechtziend
Wanneer ben je zwaar slechtziend? – Een zwaar slechtziende persoon heeft een gezichtsscherpte van 3/10 (drie tienden) of minder, zelfs met een bril of lenzen. Als iemand met goede ogen een stoel al op tien meter afstand ziet, dan ziet de slechtziende persoon die stoel pas op 3 meter of minder.

Hoeveel zicht is normaal?

Visuele functie: het gezichtsvermogen (visus) en contrast Inhoudsopgave:

 1. De visuele functie
 2. Wat is de visus (gezichtsscherpte, gezichtsvermogen)
 3. Hoe meten we de visus (gezichtsscherpte)
  • de letterkaart (Snellen kaart en logMAR kaart)
  • vingers tellen, handbewegingen, lichtperceptie (waarneming van licht)
  • de leesvisus
 4. Afkortingen in de literatuur
 5. Het optimaliseren van de visus
 6. Dieptezien
 7. Contrast en gezichtsvermogen
 8. Strooilicht
 9. Complexere brekingsafwijkingen (aberraties)
 10. Animatiefilm

1. De visuele functie Het functioneren van het oog, de visuele functie of visuele kwaliteit, wordt door enkele paramaters bepaald, zoals:

 • de visus (het gezichtsvermogen, de gezichtsscherpte). Dit is de meest gebruikelijke meting die wordt verricht bij een opticien of bij een oogarts → zie deze folder
 • contrastgevoeligheid → zie deze folder
 • lichtverstrooiing: dit is de mate van verstrooiing van het licht (strooilicht) → zie aparte folder op de website ()

Deze parameters worden hierna besproken.2. Wat is de visus (gezichtsscherpte) Bepaling van de gezichtsscherpte of het gezichtsvermogen is belangrijk bij elk oogheelkundig onderzoek. De oogheelkundige term voor gezichtsscherpte is de ” visus “. De visus wordt van elk oog afzonderlijk, zonder of met eventuele correctie (bril, contactlens), onderzocht. 3. Hoe meten we de visus? 3a. De letterkaart De letterkaart voor veraf zien wordt meestal op een afstand van 6 meter geplaatst (zie foto), op een goed verlichte plaats. Dit is de reden dat een oogartsenkamer zo’n 6 meter lang is. De oogarts gebruikt normaliter de zogenaamde Snellen-kaart.

 1. De visus (Snellen-visus) wordt dan uitgedrukt in een getal.
 2. Een gemiddeld oog ziet 1.0 (100%).
 3. Sommige ogen zien meer dan normaal, bijvoorbeeld 1.2 (120%) of 1.6 (160%).
 4. Een oog dat minder ziet dan normaal ziet bijvoorbeeld 0.8 (80%), 0.6 (60%), 0.5 (50%), 0.4 (40%), 0.3 (30%), 0.2 (20%), 0.1 (10%) of 0,05 (5%).

De grootste letter op de letterkaart wordt nog gezien als iemand 0.05 kan zien. Patiënten die minder zien dan 0.05 kunnen deze grootste letter op de letterkaart niet meer waarnemen. Er moet dan overgegaan worden op vingers tellen. Vanaf Welke Sterkte Ben Je Slechtziend Naast de Snellen-visus bestaat een logMAR-visus. Om onderzoeksredenen kan een speciale kaart worden gebruikt, de logMAR-kaart. Hierbij wordt gekeken naar de hoekvergroting waarmee het object wordt gezien. Deze maat is van belang bij wetenschappelijk onderzoek.

visus volgens Snellennotatie internationaal (feet) visus volgens Snellen (gebruikt door opticien/oogarts in Nederland) visus in logMAR (5 letters = 1 lijn) Visuele hoek (boogminuten)
20/10 2.00 (200%) -0.30 100 0.50
20/12.5 1.60 (160%) -0.20 95 0.63
20/16 1.25 (125%) -0.10 90 0.80
20/20 1.00 (100%) 0 85 1.00
20/25 0.80 (80%) 0.10 80 1.25
20/32 0.63 (63%) 0.20 75 1.60
20/40 0.50 (50%) 0.30 70 2.00
20/50 0.40 (40%) 0.40 65 2.50
20/63 0.32 (32%) 0.50 60 3.15
20/80 0.25 (25%) 0.60 55 4.00
20/100 0.20 (20%) 0.70 50 5.00
20/125 0.16 (16%) 0.80 45 6.25
20/160 0.13 (13%) 0.90 40 8.00
20/200 0.10 (10%) 1.00 35 10.00
20/250 0.08 ( 8%) 1.10 30 12.50
20/320 0.06 ( 6.3%) 1.20 25 16.00
20/400 0.05 ( 5%) 1.30 20 20.00
20/500 vingers tellen 1.40 15
20/640 vingers tellen 1.50 10
20/800 vingers tellen 0.03 (3%) 1.60 5 40.00
2/200 vingers tellen 0.01 (1%) 2.00 2 100.00
1/200 (CF) vingers tellen 2.30 0
0.5/200 handen bewegen
0.25/200 lichtperceptie

ul>

 • 20/2000 = vingers tellen op 2 feet (1/2 meter); 20/20000 = handen bewegen op 2 feet
 • Het omzetten van de Snellen visus naar de logMar visus gaat als volgt: logMAR = -log(snellen visus)
 • Het omzetten van de Snellen visus naar de ETDRS letters gaat als volgt (globale rekenformule): ETDRSletters = 85 +50xlog(snellen visus)
 • een letterscore ≤ 34 komt ongeveer overeen met een Snellen-visus van < 0.1
 • een letterscore 35-54 komt ongeveer overeen met een Snellen-visus van ≥ 0.1 en <0.25
 • Een verdubbeling van de Snellenvisus (snellen fraction), dwz een halvering van de visuele hoek (hoekvergroting)betekent een 3 stapsverandering in de logMAR (verandering van 3 regels). Bijvoorbeeld, indien de visus toeneemt van 0.2 (20%) naar 0.4 (40%) dan neemt de logMAR af van 0.70 naar 0.40 (3 trapsverandering).

  Een ander voorbeeld: bij een visusdaling van 2x, bijv. van 1.0 (= logMAR 0) naar 0.50 (logMAR 0.3), verandert de logMAR met 3 stappen of 3 lijnen (oftewel de visus is 2x lager geworden). Een logaritmische schaal (Log) wordt ook gebruikt voor andere metingen, zoals bij het bepalen van de dikte van het netvlies (retina) d.m.v.

  een OCT-apparaat (dit is een apparaat dat een scan maakt van het netvlies en waarbij de dikte van het netvlies gemeten kan worden). Dit wordt dan de LogOCT genoemd. Een 3 stapsverandering in de Log-waarden (LogOCT) betekent een verdubbeling/halvering van de dikte van het netvlies (het centrale netvlies, de macula of gele vlek genoemd, is ongeveer 200 um).

  Bijvoorbeeld: een toename van de retinadikte van 200 um (uitgangswaarde logOCT= 0) naar 400 um (logOCT = 0.30) betekent een verdubbeling van de retinadikte (3 stapsverandering in logOCT). Een toename van de retinadikte van 400 um (logOCT 0.3) naar 800 um (logOCT 0.6) is een verdubbeling van de retinadikte.3b.

  Vingers tellen Als de grootste letter niet kan worden onderscheiden, kan de gezichtsscherpte worden onderzocht door vingers te laten tellen van een opgestoken hand. Een waarnemer met een ‘normale’ visus kan op 60 meter afstand nog vingers onderscheiden.

  De visus wordt dan ook uitgedrukt in ‘zestigste (./60)’. De patiënt wordt gevraagd op welke afstand hij de vingers van de onderzoeker nog kan zien. Bijvoorbeeld als een patiënt de vingers kan tellen op maximaal 2 meter afstand dan wordt de visus 2/60. De visus kan liggen tussen 1/60 en 5/60 (immers bij een visus van 6/60 zou de patiënt de letterkaart op 6 meter weer kunnen lezen).3c.

  Handbewegingen Als de visus zo laag is, dat geen vingers kunnen worden geteld, kan de gezichtsscherpte worden bepaald door het waarnemen van handbewegingen. Normaliter wordt men geacht handbewegingen te kunnen onderscheiden op 300 meter afstand. De visus wordt dan ook uitgedrukt in ‘driehonderste (./300)’.

  • De patiënt wordt gevraagd op welke afstand hij de handenbewegingen van de onderzoeker nog kan zien.
  • Bijvoorbeeld als een patiënt de handbewegingen kan zien op maximaal 4 meter afstand dan wordt de visus 4/300.
  • De visus kan liggen tussen 1/300 en 5/300.
  • Een patiënt met 5/300 (=1/60) zal waarschijnlijk ook de vingers op 1 meter weer kunnen waarnemen.3d.

  Lichtperceptie (waarneming van licht) Is het gezichtsvermogen zo slecht dat ook handbewegingen niet kunnen worden waargenomen, kan worden nagegaan of de patiënt een lampje (penlight of oogspiegel) al dan niet ziet. Er zijn dan drie mogelijkheden:

  • de patiënt ziet het lampje en geeft correct de richting aan van waaruit het schijnt. Men spreekt dan van een “positieve lichtperceptie met goede projectie”.
  • de patiënt ziet het lampje, maar geeft de richting van waaruit het schijnt niet correct aan. Men spreekt dan van een “positieve lichtperceptie met een foutieve projectie”.
  • de patiënt ziet het lampje niet. Er is sprake van een “negatieve licht perceptie” of amaurosis. Het oog is blind, ook wel “coecus” genoemd.

  3e. De leesvisus De leesvisus kan worden bepaald met een speciale letterkaart voor korte afstand, of met iedere andere leestekst die voorhanden is (telefoonboek, spoorboekje, krant, ponskaartje). Na de leeftijd van ongeveer 45 jaar wordt ook de sterkte van het leesdeel van de bril bepaald. 4. Afkortingen in de literatuur In de literatuur worden de volgende afkortingen gebruikt: VA= visual acuity (visus of gezichtsvermogen), U= uncorrected (ongecorrigeerd, dus zonder brilcorrectie), C= corrected (optimaal gecorrigeerd met een bril), D= distance (veraf, op afstand bepaald), N= near (dichtbij), I= intermediate (tussenliggende afstand, bijv.

  • De ongecorrigeerde visus (gezichtsscherpte). Dit wordt afgekort met UCVA (= uncorrected visual acuity, de ongecorrigeerde visus). Deze is onder te verdelen in:
   • UDVA= uncorrected distance visual acuity (ongecorrigeerde visus op afstand).
   • UIVA= uncorrected intermediate visual acuity (ongecorrigeerde visus op de tussenafstand).
   • UNVA= uncorrected near visual acuity (ongecorrigeerde visus voor dichtbij).
  • De gecorrigeerde visus. Dit wordt afgekort met BCVA (best corrected visual acuity).
   • CDVA= corrected distance visual acuity (best-gecorrigeerde visus op afstand).
   • CIVA= corrected intermediate visual acuity (best-gecorrigeerde visus op de tussenafstand).
   • CNVA= corrected near visual acuity (best-gecorrigeerde visus voor dichtbij).
   • BSCVA= best spectacle corrected visus acuity (best brilgecorrigeerde visus).
  • De visus gemeten met beide ogen tegelijkertijd.
   • binocular UDVA/UIVA/UNVA = de visus gemeten als men met 2 ogen tezamen kijkt.
   • binocular CDVA/CIVA/CNVA = de visus gemeten als men met 2 ogen tezamen kijkt.

  5. Het optimaliseren van de visus Indien de visus lager is dan 1.0, wordt eerst geprobeerd de visus te verbeteren met voorzet-glaasjes met verschillende sterkten (brillenglaasjes). Dit noemen we “refractioneren”. Een oog dat een correctie (bril, lenzen) nodig heeft om optimaal te kunnen zien, heeft een refractie afwijking. Dit houdt in dat bij één of beide ogen een bepaalde fout zit in het brekingssysteem. De verschillende brekings- of refractieafwijkingen worden besproken op de website (oogartsen.nl ) → zie folder,

  De optimale visus kan, ook met bril of lenzen, lager zijn dan 1.0 (100%). Meestal komt dit doordat er een oogziekte aanwezig is. De onderzoeker kan proberen of visusverbetering kan worden bereikt met behulp van een stenopeïsche opening, dit zijn 1 of meerdere kleine gaatjes van 1 mm doorsnede in een (metalen) plaatje.

  De patiënt kijkt dan door de gaatjes naar de letterkaart. Deze test helpt de oogarts om een diagnose te stellen. Door de kunstmatige diafragmawerking van de kleine gaatjes wordt de scherptediepte vergroot (de sferische en de chromatische aberratie van de binnenvallende lichtstralen worden weggenomen).

  • de brilmeting niet (of niet goed) is uitgevoerd, of
  • er bepaalde oogziekten aanwezig zijn (bijvoorbeeld staar). Men kijkt dan langs de lenstroebelingen heen.

  Op deze wijze kan een brekingsafwijking van een visusbedreigende oogafwijking onderscheiden worden. Brilmeting door oogarts De oogarts heeft de visus nodig om een diagnose te stellen: is er sprake van een refractie-afwijking (bril) of van een oogziekte? Dit noemen we een “diagnostische refractie”.

  Deze meting wordt niet tot in details bepaald. De opticien zorgt voor de uiteindelijke, optimale brilmeting. Het leesdeel van de bril (leesadditie) wordt ook bepaald door de opticiën of optometrist. De soort bril (mono/bi/multi-focaal etc) moet u overleggen met de opticiën/optometrist. Kortom, de oogarts meet wel de visus en refractie om een diagnose te stellen, maar doet geen optimale meting voor de bril zelf.

  Soms krijgt u een briladvies mee van de oogarts, echter dit briladvies zal altijd gevolgd worden door na-refractie door uw opticiën of optometrist, die de eindverantwoordelijkheid heeft voor het afgeleverde hulpmiddel.6. Dieptezien Dieptezien wordt gedefinieerd als de afstand vóór en achter een object (waarnaar men kijkt) dat nog steeds voldoende in focus is (nog voldoende scherp wordt waargenomen).

  1. Bij een nauwe pupil wordt het bereik van het dieptezien groter (pinhole effect).
  2. Het optische effect van een pinhole houdt in dat als de pupil kleiner wordt, het dieptezien toeneemt.
  3. Het bereikt waarin men nog scherp kan zien, neemt toe.7.
  4. Contrast en gezichtsvermogen Met contrast worden verschillen in kleurintensiteit bedoeld die gelijktijdig in het gezichtsveld aanwezig zijn.

  Bijvoorbeeld, de zwarte letters op papier zijn goed leesbaar omdat ze afsteken tegen het witte papier. Lichtgrijze letters zijn daarentegen moeilijker te lezen op dezelfde kleur achtergrond. Hoe groter het contrast, hoe beter de letters te lezen zijn. De kleuren van het object en de achtergrond zijn van belang.

  1. Sommige slechtzienden kunnen last hebben van grote helderheidsverschillen die ontstaan wanneer grote vlakken een sterk verschillende lichtopbrengst hebben (bijv.
  2. Een licht gekleurd vlak naast een donker vlak).
  3. Hun ogen hebben moeite zich aan de verschillende lichtsterkten aan te passen.
  4. Een witte achtergrond (bijv.
  See also:  Welke Bestemmingen Vanaf Rotterdam Airport?

  een tafel) weerkaatst het opvallende licht (voor 90%) waardoor het effect van een spiegel ontstaat. Slechtzienden zullen meer last hebben van dit weerkaatste licht en daarom is een witte tafel minder geschikt. Wit servies is beter zichtbaar op een donker tafelkleed, een glas is tegen elke achtergrond moeilijker zichtbaar door een laag contrastgehalte. Het meten van het gezichtsvermogen en lichthoeveelheid Het gezichtsvermogen (visus) is afhankelijk van het contrast van het voorwerp waar men naar kijkt. Een helder object bij een goede achtergrondsverlichting is beter zichtbaar dan een minder helder object bij slechte lichtomstandigheden.

  Bijvoorbeeld, het lezen van een boek gaat beter bij een goed contrast tussen de letters en de achtergrond. Ook gaat het beter bij goede lichtomstandigheden (een lamp). Bij het meten van de visus kan men het object (de letter waar men naar kijkt) verschillende lichtintensiteiten geven. Tevens kan de visus worden gemeten in een ruimte met verschillende lichtomstandigheden: bij normale lichtomstandigheden (fotopisch), bij middelmatige lichtomstandigheden (mesopisch) of bij lage lichtomstandigheden (duisternis).

  Een voorbeeld van een contrastgevoeligheidstest: de visus wordt gemeten met een object met verschillende contrastpercentages (100%, 25%, 10%, 5%, 2.5%) en met verschillende omgevingsverlichting (belichting van de kaart): fotopisch (helder licht, 100 candelas / mm 2 ) en mesopisch (minder helder licht, 2 candelas / mm 2 ): Vanaf Welke Sterkte Ben Je Slechtziend De contrastgevoeligheid:

  • is bij fotopische omstandigheden > mesopische omstandigheden > scotopische omstandigheden
  • neemt af bij het ouder worden, mn bij mesopische en scotopische omstandigheden (tgv de veroudering van de lens en de fotoreceptoren). Dit geldt voor mensen die hun eigen lens nog hebben maar ook voor mensen die een kunstlens hebben ( JCRS 2010,20 ).
  • lijkt bij ogen met een eigen ooglens vergelijkbaar te zijn tov ogen waarin een kunstlens zit.

  8. Strooilicht Het binnenvallend licht passeert diverse structuren in het oog, zoals het hoornvlies, de lens en het glasvocht. In de ideale situatie wordt een lichtbron goed geprojecteerd op het netvlies. In het ideale oog is er geen lichtverstrooiing aanwezig.

  Echter doordat de oogmedia (hoornvlies, lens ed) optisch niet perfect zijn, is er altijd enige mate van lichtverstrooiing aanwezig. De lichtverstrooiing vermindert daarbij het contrast van het object/beeld dat geprojecteerd wordt op het netvlies. Hierdoor neemt de kwaliteit van het zien af. Zie een uitgebreide folder elders op de website over strooilicht → 9.

  Complexere brekingsafwijkingen (aberraties) zie folder 10. Animatiefilm : Visuele functie: het gezichtsvermogen (visus) en contrast

  Wat is slechtziend zijn?

  Slechtziendheid betekent dat iemand minder dan 30 procent ziet of een gezichtsveld heeft dat kleiner is dan 30 graden. Een normaal gezichtsveld is 140 graden. De visuele beperking kan niet worden gecorrigeerd door het dragen van een bril of contactlenzen.

  Hoe zie je als je slechtziend bent?

  Slechtziendheid houdt in dat u een lage gezichtsscherpte heeft, een verkleind gezichtsveld ervaart of overgevoelig bent voor licht. U ziet bjvoorbeeld donkere vlekken of u kunt alleen zien wat recht voor u staat. Bij de meeste slechtziende mensen verergeren de klachten of symptomen.

  Hoeveel procent moet je kunnen zien voor rijbewijs?

  De wettelijke eisen – Als iemand een oogaandoening meldt, beoordeelt het CBR of hij of zij voldoet aan de Regeling eisen geschiktheid 2000, Hoofdstuk 3 van deze regeling beschrijft de eisen over oogaandoeningen waaraan bestuurders moeten voldoen. Als zorgverlener heeft u een belangrijke rol in de voorlichting over deze eisen.

  • Uw patiënt moet een minimale visus van 0,5 met één of twee ogen hebben om te mogen rijden.
  • Dit mag ook met bril of lenzen zijn.
  • Verder mogen er geen ernstige afwijkingen zijn in het centrale deel van iemands gezichtsveld.
  • Het gezichtsveld van uw patiënt moet horizontaal 120 graden zijn en verticaal 40 graden.

  Voor een groot rijbewijs gelden strengere eisen. Als uw patiënt wilt rijden in een vrachtwagen of bus dan moet zijn of haar visus met het beste oog minstens 0,8 zijn. En met het slechtste oog 0,1. Het gezichtsveld van uw patiënt moet horizontaal 160 graden zijn en verticaal 60 graden.

  Hoeveel zie je als je 10% ziet?

  ENKELE TIPS Een zicht van 10/10 betekent: even goed zien op 10m, als een normale Belg à 40j op 10m ziet. Een zicht van 9/10 (= 0.9), betekent dat iemand op 9 meter ziet, wat die normale Belg op 10 m ziet. Gaat het om een lengte-afwijking van het oog (bijziend / verziend / astigmatisme), dan kan een bril het zicht verbeteren tot 10/10.

  • Gaat het echter om een oogziekte (bvb vertroebelingen in hoornvlies of lens (vb cataract) of zieke zones in het netvlies (vb: diabetes / trombose / maculaire degeneratie), dan kan van een brilglas geen hulp verwacht worden.
  • Bereikt een oog, zelfs met brilglas een gezichtscherpte van minder dan 5/10, dan spreken we van een slechtziend oog.

  Ongeveer 20 % van de 70/75-jarigen kan slechtziend genoemd worden. De gezichtscherpte kunnen we dan toch nog met vergrotende gezichtshulp verhogen, om aan de noodzakelijke gezichtsopdrachten te voldoen. VOORBEELD: een slechtziend oog bereikt met het beste brilglas een zicht van 0.25.

  1. Met het beste brilglas en een vergrotende gezichtshulp die 2 x vergroot, bereikt dit slechtziend oog een zicht van 0,5.
  2. Met zo’n zicht kan een oog bvb.
  3. Terug krantendruk herkennen.
  4. Andere eisen zijn er voor andere visuele taken: Zicht 0,8 – auto rijden, dienstregeling (spoorwegen) Zicht 0,7 – telefoonboek Zicht 0,5 – krantendruk, productinformatie in warenhuis, televisie, mobiliteit Zicht 0,4 – krantendruk met goede verlichting Zicht 0,1 – oriëntatie BESLUIT: Een vergrotend hulpmiddel is alleen aangewezen bij zicht van minder dan 0,5 a 0.6, maar dit gaat ook heel goed.

  Als de graad van slechtziendheid toeneemt, is het moeilijker om te helpen. Een zicht van minder dan 0.1 kan moeilijk geholpen worden. Dan spreken we van een “voor de wet blind” oog! EENVOUDIGE TRUCKS Als je ziet dat je met een visus van 0.4 de krant kunt lezen, als je maar goed licht hebt (waar normalerwijze 0.5 nodig is), besef je onmiddellijk het BELANG VAN GOED LICHT: Veel licht geeft een beter zicht, waardoor de vergrotingsbehoefte aanzienlijk kan dalen! Goede belichting is minstens even belangrijk als een goed aangepaste bril.

  • Nu moet je weten dat, hoe ouder je wordt, hoe meer licht je nodig hebt (door vertroebelingen in het oog en het kleiner worden van de pupil): boven de 60 jaar heb je 15x meer licht nodig dan jongeren.
  • Een huis van een ouderling moet dus veel klaarder zijn dan van een jongere (meestal is dit omgekeerd).

  Probeer daarom de verlichting (sterkere lampen oa) te verzwaren. Best gebeurt dit in overleg met de elektricien, omdat deze elektriciteitsvoorziening in oude huizen, niet berekend is op onze moderne verlichting. Vooral het leesplekje moet goed verlicht worden! Best kies je daarvoor een TL-verlichting in de vorm van een bureaulamp of via een staande lamp, die over de schouder schijnt.

  Pas op voor storende schaduwen of hinderende reflecties. Vraag ook aan de slechtziende of hij niet verblind wordt door het fellere licht. Vooral bij vertroebelingen in het oog (vb cataract) is dat zo. Een licht-intensiteitsregelaar (dimmer) is daarom geregeld zeer nuttig, zodat het optimale lichtniveau kan ingesteld worden door de slechtziende.

  Goede lichtloupes (cfr infra) hebben daarom ook zo’n intensiteitregelaar. Het slechtste oog AFDEKKEN BIJ LEZEN kan helpen, omdat het slechtste oog het goede oog meer stoort dan helpt. GOEDE ORDE (goed klassementsysteem van belangrijke papieren / vaste plaatsen voor voedingsmiddelen en onderhoudsproducten), maakt dat je veel sneller dingen terug vindt, zeker als je slechtziend bent! VERGROTINGSMIDDELEN VOOR DICHTBIJ Een sterkere leesbril kan een eerste stap zijn, om het lezen te verbeteren.

  • Je moet dan wel aanvaarden dat je de krant dichter houdt.
  • Een volgende stap is een loupe.
  • Dit kan nuttig zijn om prijzen + vervaldata op bepaalde producten te bekijken.
  • Ook voor ontcijferen van belangrijke post: rekeninguittreksels / facturen / brieven.
  • Als je aan tafel kunt lezen (bvb krant / telefoonboek), is een standloupe (= wordt op het papier gezet) te verkiezen boven een handloupe, omdat bij deze laatste zelfs een lichte vorm van beven het beeld onstabiel maakt.

  Bovendien moet met een handloupe steeds gezocht worden naar de juiste afstand. Er bestaan ook standloupes met ingebouwd licht: Beter een kleine vergroting met veel licht, dan een hoge vergroting met weinig licht! Voor handwerk kan gedacht worden aan een loupe op een hoge stand, eventueel met een ingebouwd licht.

  Zo heb je, je handen vrij. Lezen met een loupe is iets meer vermoeiend (maar beschadigt de ogen zeker niet). Lees daarom meer in kortere maar frequentere periodes. Een schuine boekensteun (= kan een eenvoudige plank zijn) kan helpen om comfortabeler de tekst dichtbij te houden, wat nodig is bij sterke loupes! De leesbril moet samen met de loupe gebruikt worden.

  Met een loupe met grote vergroting, is het soms moeilijk om de volgende regel te vinden, omdat je overzicht verliest. Het gezichtsveld verkleint immers met toenemende vergroting. De sterkste loupe is daarom niet altijd de beste loupe: kies de kleinste vergroting waarmee je weer vlot kunt lezen.

  1. Is een sterke loupe toch aangewezen, dan kan een zwart blad onder de te lezen regel, een handige hulp uitmaken om de regel te kunnen volgen.
  2. Markeer ook de randen van het artikel dat je wilt lezen.
  3. Zo weet je dat je aan het einde van het artikel gekomen bent.
  4. Eventueel kan in die gevallen gedacht worden aan een TV-loupe: vergroot tot 66 keer! ANDERE HANDIGE TRUCKJES: boeken met vergrote druk, zijn te verkrijgen bij de meeste bibliotheken.

  Eventueel kan je opteren voor “gesproken boek” op cassette. VERGROTINGSMIDDELEN VOOR VER Mensen met cataract zien beter met een donker getinte bril (eventueel speciale filterglazen). Om TV te zien mag de slechtziende patient heel dicht gaan zitten (tot op 1 m).

  • Eventueel kan een voorzetscherm de TV vergroten.Er bestaan nu ook TV’s waar de ondertiteling kan vergroot worden! Het meest bekende hulpmiddelen om het verte-zicht te verbeteren zijn anders moeilijk te vinden.
  • Een handtelescoopje kan soms handig zijn om het nummer van de autobus te kunnen lezen of om andere details beter te interpreteren (oa prijs in de etalages / straatnamen / huisnummers / uurregeling van bus).

  Je kunt met het telescoopje op alle afstanden scherp stellen (zelfs dichtbij). Een dergelijk telescoopje kan je ook (zelf !) in een speciale brilmontuur monteren, om naar TV te kijken. Zo hoef je het telescoopje niet vast te houden. Als je moeilijkheden hebt om veilig een straat over te steken, kan je eraan denken om een witte stok te gebruiken.

  1. Er bestaan tegenwoordig plooibare stokken, die alleen als de nood aan de man komt kunnen bovengehaald geworden.
  2. Je kunt een stok gratis krijgen als je voor 80 % invalide bent.
  3. Deze zijn te bekomen op volgend adres: Blindenzorg Licht en liefde, Oudenburgweg 34A 8202 Varsenare-Jabbeke (tel 050/386821) ANDERE HANDIGE TRUCKS Kunt u via ons bekomen, indien interesse! Eventueel kunt u ook terecht in de hulpmiddelen-winkel van Blindenzorg Licht en liefde, Oudenburgweg 34A 8490 Varsenare-Jabbeke (tel 050/386821) – www.blindenzorglichtenliefde.be – ONTSPANNING : vergrote speelkaarten, klassieke spellen in groot formaat (zoals scrabble en O.X.O./ dambord / ganzenbord/ mens erger je niet / monopoly/ schaakspel / solitaire / zeeslag en andere) – HULPJES BIJ HET HUISHOUDEN : gemakkelijk te draden naalden en maatbekers, sprekende weegschalen, beschermhoes voor het strijkijzer, zodat de stof niet kan verschroeien) / merkpasta om bepaalde knoppen van apparaten te markeren (zodat je voelt waar je moet drukken) / sprekende keukenweegschaal (frans) – ALLERLEI : grote polshorloges / sprekende wekkers en polshorloges/ telefoon met geheugentoets (zo moet je maar op 1 knop drukken om een bepaalde persoon op te roepen) / Handgeleider om weer om de lijntjes te kunnen schrijven / sprekende personen-weegschaal-nederlands.
  See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Werken Bij McdonaldS?

  OPM: Iemand, die slecht ziet moet compenseren met het gehoor (o.a via sprekende klokken en gesproken boek). Als het gehoor ook slecht is, dien je een neus- keel- oorarts te raadplegen, die kan nazien of het gehoor geholpen kan worden: o.a via verwijderen van oorstop of door een proef met een hoorapparaat voor te schrijven (zo kan 14 dagen lang een hoorapparaat (op maat aangepast) geprobeerd worden – gratis).

  Een hoorapparaat heb je reeds vanaf 400 € (= terugbetalingstarief). De gesofistikeerde hoorapparaten, die zichzelf sturen en die de beste hoorkwaliteit bieden. GOUDEN REGELS Een loupe of een ander hulpmiddel als CADEAU, kan een zeer goed idee zijn. Laat echter de slechtziende eerst een hulpmiddel proberen, voor je het koopt.

  De slechtziende moet wel voor het hulpmiddel GEMOTIVEERD WORDEN, want het lezen met een loupe is een hele opgave (oa je moet aan tafel gaan zitten / je moet je inzetten om teksten te ontcijferen). Kan hij of zij echter doorbijten, dan winnen ze heel wat zelfstandigheid en hebben ze toegang tot meer informatie, zodat ze minder hulp van buiten af nodig hebben.

  Weet ook dat je het LEZEN MOET ONDERHOUDEN : Bij oudere slechtzienden kan reeds na enkele weken niet lezen, het leesvermogen aanzienlijk dalen! De vormherkenningszin moet dan weer getraind worden en onderhouden worden door regelmatig te lezen. Zo zie je maar: ook voor de ogen geldt: rust, roest en oefening baart kunst! Lezen is zeker niet schadelijk voor de ogen.

  Als het zicht verslecht in de toekomst, kunnen STERKERE HULPMIDDELEN geprobeerd worden! Denk niet zozeer aan de dingen, die je niet meer kunt, maar PROBEER ZOVEEL MOGELIJK TRUCKS TE VERZINNEN, om bepaalde dingen weer wel te kunnen: merkpasta’s markeren bepaalde knoppen / met een witte stok kan je meer, omdat de buitenwereld je dan wil helpen! Mensen die nog kunnen auto rijden maar de wegwijzers te weinig zien, kunnen een GPS -systeem kopen.

  Hoeveel min ben je blind?

  Wanneer ben je blind? – Veel mensen denken dat een blinde persoon helemaal niets meer ziet. Maar dat is lang niet altijd zo. We noemen iemand blind als zijn gezichtsscherpte kleiner dan of gelijk aan 1/20 (één twintigste) is, zelfs met een bril of lenzen.

  Hoeveel procent zie je als je slechtziend bent?

  (Ernstig) slechtziend – Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is iemand slechtziend als hij of zij een gezichtsscherpte heeft tussen de 10 en 30 procent. Ziet iemand tussen de 5 en 10 procent, dan spreken we van ernstige slechtziendheid. Sommige mensen die slechtziend zijn, zien wel scherp, maar hebben een beperkt gezichtsveld.

  Wat zie je als je 20 procent ziet?

  Wat betekent een 20/20 zicht? | Opticien Vandiest | opticien Sint-Genesius-Rode Vanaf Welke Sterkte Ben Je Slechtziend Als u denkt dat 20/20 op de oogtest betekent dat u een perfect gezichtsvermogen hebt, lees dan de rest van dit artikel. Een score van 20/20 op uw oogtest is niet alleen een quotering. Het is eigenlijk een combinatie van cijfers die de gezichtsscherpte aangeven op een afstand van 20 voet (6 meter).20/20 komt dus overeen met een normaal zicht.

  Wat zie je met plus 6?

  Correctie van verziendheid met brillenglazen – Verziendheid wordt gecorrigeerd met positieve glazen, waarbij het centrum van het glas dikker is dan de rand. Het glas werkt als een vergrootglas en daardoor treedt bij positieve glazen een vergroting van het beeld op het netvlies op van ongeveer 2% per dioptrie.

  Wat is het verschil tussen blindheid en slechtziendheid?

  De honderd vragen gaan over de volgende onderwerpen: –

  Algemene informatie vraag 1 – 33 Lezen en schrijven vraag 34 – 47 Reizen vraag 48 – 67 School vraag 68 – 81 Werk vraag 82 – 85 Huishouden vraag 86 – 93 Hobby’s en vrije tijd vraag 94 -100

  ALGEMENE INFORMATIE 1. Welke teminologie gebruiken we? Blind, slechtziend of visueel beperkt? Visueel beperkt is een algemeen begrip voor mensen die een oogaandoening hebben. Die mensen kunnen dus blind of slechtziend zijn.2. Wie zijn visueel beperkt? Iemand die een visus heeft van minder dan 30 % of een gezichtsveld van minder dan 30 graden, noemen we slechtziend.

  1. Is de visus minder dan 0.05 % of minder dan 10 graden, dan spreken we van blindheid.3.
  2. Zijn er veel blinden en slechtzienden in Nederland? · 650.000 mensen zien zo slecht dat een bril het niet helemaal goed kan maken.150.000 mensen zien zo slecht dat ze in het dagelijks leven hier echt last van hebben.· 20.000 mensen zijn blind.4.

  Wat zijn visueel gehandicapten voor mensen? Gewone mensen. Er zijn aardige en minder aardige, slimme en domme visueel gehandicapten. Eigenlijk mensen zoals jijzelf. Een handicap verandert nu eenmaal niets aan je menszijn.Wel moet je een hele moeilijke tijd doormaken, als je net visueel gehandicapt bent geworden.

  Je kunt een ziekte krijgen aan je ogen. In de hersenen kan iets niet meer goed werken. De signalen van het oog worden dan niet meer goed doorgegeven. Tijdens de zwangerschap of de bevalling kan er iets misgaan. In de familie is er een erfelijke oogafwijking. Je kunt bij een ongeluk iets scherps in je ogen krijgen. Ook door het verkeerd gebruiken van vuurwerk kunnen er erge dingen gebeuren met je ogen.

  6. Worden visueel gehandicapte kinderen wel eens boos omdat ze niet (goed) kunnen zien? Visueel gehandicapte kinderen zijn nu – maar ook de rest van hun leven – altijd bezig om uit te zoeken wat ze nog wel en wat ze juist niet meer kunnen. Dat is wel eens moeilijk.

  Natuurlijk zouden ze het liefst alles kunnen. Het is heel gewoon dat ze daarom wel eens verdrietig of boos worden als iets niet kan.7. Zijn er veel hulpmiddelen voor visueel gehandicapten? Er zijn heel veel hulpmiddelen te koop die speciaal gemaakt zijn voor visueel gehandicapten. Maar er zijn ook gewone dingen te koop die geschikt zijn voor mensen met een ooghandicap: schriften met dikke lijnen, kookwekkers met heel grote cijfers en boekwinkels hebben vaak boeken op audio-cd te koop.Hoe prettig al die hulpmiddelen ook zijn, je gaat er niet weer (beter) van zien.

  Vaak zijn er geen goede oplossingen te bedenken. Daarmee zul je als gehandicapte moeten leren leven.8. Wat vinden visueel gehandicapten moeilijk in hun leven? Dat is voor iedereen verschillend. We hebben het aan een aantal blinden en slechtzienden gevraagd.

  Naar de markt gaan. Als moeder: met kleine kinderen naar het zwembad gaan. Kleren kopen. Je moet vaak iemand vragen om mee te gaan. Lopen op een druk station, als er veel treinen binnenkomen. Borden lezen. Hulp moeten vragen aan anderen.

  9. Wat zijn vervelende dingen? Wat vervelend is, is niet voor iedereen hetzelfde. Voor visueel gehandicapte mensen die van lezen houden, is het heel vervelend dat ze niet naar een boekwinkel kunnen om daar eens lekker rond te snuffelen. Mensen die lezen niet leuk vinden, zullen dat niet missen.

  Vervelend is: niet altijd het beroep kunnen kiezen dat je het liefst zou willen. Vervelend is: het beroep waarvoor je geleerd hebt niet meer kunnen volhouden, omdat je ogen achteruit gaan. Vervelend is: moeten vragen welke bus er aan komt en dan een vervelend antwoord krijgen. Heel vervelend is: mensen die naar een visueel gehandicapte staren, alsof je van een andere planeet komt. Het vervelendst is: mensen die je alleen zien als een gehandicapte en niet als een gewoon mens.

  10. Kunnen blinden en slechtzienden extra goed horen? Jammer genoeg niet. Wel gebruiken ze hun oren meer dan mensen die kunnen zien. Want als je niet (goed) kunt zien, moet je proberen je andere zintuigen zo goed mogelijk te gebruiken. Deze zintuigen, dus ook de oren, raken daardoor beter getraind dan bij zienden.Veel visueel gehandicapten kunnen bomen, muren en struiken “horen”.

  Dat komt doordat ze heel goed letten op het geluid dat weerkaatst. Probeer het zelf maar eens. Klap eerst in je handen vlak voor een muur. Doe dat daarna nog eens in een grote ruimte. Je zult het verschil echt heel goed kunnen horen.Wat voor het gehoor geldt, gaat ook op voor de andere zintuigen. Ze zijn niet beter dan die van zienden.

  Ze worden intensiever gebruikt:· Onder je voeten voelt asfalt anders dan gras.· Bij de drogist ruikt het anders dan bij de groenteman.· Een pak koekjes heeft een heel ander vorm dan een reep chocola. Jammer is het wel dat een blik doperwten hetzelfde voelt als een blik ananas.11.

  Zijn er ook mensen die doof en blind zijn? Ja. Dat is heel moeilijk. Als deze twee zintuigen het niet meer doen, kun je heel moeilijk met andere mensen praten. De oplossing hiervoor is dat je letters in hun hand schrijft, zodat ze de woorden kunnen voelen.12. Wat zie je als je blind bent? Niets, dus ook geen zwart.

  Als je je wilt voorstellen hoe dat is, doe dan eens een goede blinddoek voor. Probeer nu geblinddoekt iets te doen wat je vaak doet; bijvoorbeeld een boterham smeren.Ga niet alleen de straat op. Dat is veel te gevaarlijk. Dat kan alleen als iemand je begeleidt, of als je goed met een witte stok hebt leren lopen.13.

  Houden blinde mensen hun ogen open, ook als ze niks kunnen zien? Ja hoor. Maar als ze gaan slapen, doen ze net als jij hun ogen dicht.14. Hoe dromen blinden? Mensen die nog lang hebben kunnen zien, dromen net als iedereen in beelden. In hun droom kunnen ze dus ineens weer zien.Iemand die nooit heeft kunnen zien, droomt in gewaarwordingen.

  Ze horen, ruiken en voelen in hun droom, precies zoals ze de wereld overdag beleven.15. Weten blinde mensen hoe kleuren er uit zien? Iemand die blind geboren is heeft nooit bewust kleuren gezien. Hij kan zich daarvan dan ook geen voorstelling maken.Vaak is het ook niet echt belangrijk welke kleur dingen hebben.

  Een roos is een roos of hij nu rood, roze of geel is. Belangrijker is of hij lekker ruikt.Van kleren is het wel belangrijk om de kleur te weten. Welke kleuren bij elkaar passen moeten blinden uit hun hoofd leren. Ook moeten ze weten welke kleuren hun kleren hebben. Daarvoor zijn een paar handige oplossingen:· Zo kun je een klein knoopje naaien aan dingen die goed bij elkaar passen.

  Als je knoopjes van verschillende vormen gebruikt, gaat dat goed.¬∑ Ook zijn er speciale kledingmerkjes te koop waarop in braille een paar lettertjes staan. Bijvoorbeeld ‘bl’ voor blauw. Die merkjes kun je in je kleren naaien, maar het blijft natuurlijk behelpen.16.

  1. Weten blinden wat een regenboog is? Nee.
  2. Een regenboog is zo groot en zo ver weg dat je hem nooit helemaal kunt voelen.
  3. Blinden en heel slechtzienden kunnen zich moeilijk dingen voorstellen die je niet kunt voelen.17.
  4. Waarom bewegen blinden soms zo vreemd? Blinden maken soms vreemde bewegingen met armen en hoofd.
  See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Een Mobiel Abonnement Afsluiten?

  Met een moeilijk woord heet dat ‘blindismen’. Er is veel onderzoek naar gedaan, maar de geleerden hebben nog geen antwoord gevonden.Wat meespeelt is dat je, als je blind bent, je eigen bewegingen niet kunt zien. Ook kun je niet zien hoe andere mensen zich bewegen.

  Ook merkt een blinde niet dat hij met zijn hoofd schudt. Hij ziet de wereld om zich heen immers niet bewegen.Ach, je moet maar denken dat het wel een vreemd gezicht is, maar dat iemand die dit doet daarom nog niet gek is.18. Wat zijn slechtzienden? Als je zo weinig ziet dat je hulpmiddelen moet gebruiken om te lezen of je in het verkeer te bewegen, ben je slechtziend.19.

  Zijn mensen die kleurenblind zijn ook slechtziend? Als je kleurenblind bent, is er iets niet goed in je oog. Je ziet alles als op een zwart-wit foto. Dat is lastig, maar je bent er nog niet slechtziend door.20. Wat zie je als je slechtziend bent? Dat is voor iedere slechtziende anders.

  • Toch kun je proberen je het een beetje voor te stellen.
  • Hiervoor moet je wel een beetje knutselen.Knip van doorzichtig plastic zes rondjes zo groot als een brillenglas.
  • Maak hier met behulp van een touwtje drie brilletjes van.
  • De glazen van het eerste brilletje maak je vuil met een beetje vet.
  • Op de glazen van het tweede brilletje plak je in het midden een rondje van papier.

  Op de glazen van het derde brilletjes plak je een cirkel van papier, zo groot als het glas, maar in het midden een gaatje. Als je nu door deze brilletjes kijkt, zie je de drie meest voorkomende vormen van slechtziendheid.21. Hoe zien de meest voorkomende vormen van slechtziendheid er uit? Deze zien er als volgt uit: “Helaas is dit de versie die verzonden is per e-mail en daar zijn de plaatjes uitgehaald (neemt veel geheugenruimte in beslag).Wanneer je op de eerder genoemde websites kijkt (zie brief) dan kom je ook plaatjes tegen van verschillende oogaandoeningen”.22.

  Hoe wordt iemand slechtziend? Vooral oudere mensen worden slechtziend. Dat komt soms doordat de lenzen in hun ogen het niet meer goed doen. Een andere oorzaak is dat het bloed niet meer goed door de ogen stroomt. Tenslotte zijn er heel veel oogafwijkingen en ziektes waardoor je slechtziend kunt worden.23.

  Hebben slechtzienden veel licht nodig om goed te kunnen zien? Er zijn heel veel verschillende vormen van slechtziendheid. Je kunt dus onmogelijk zeggen dat alle slechtzienden veel licht nodig hebben om zo goed mogelijk te zien. Sommigen hebben het juist graag donker.

  • Laat iemand die niet goed ziet zelf maar een plekje uitzoeken waar het voor hem het prettigst is.24.
  • Un je gewoon praten tegen visueel gehandicapten? Ja hoor.
  • Je kunt gewoon “tot ziens” zeggen tegen iemand die niet kan zien.
  • Je mag ook gewoon de woorden kijken en zien gebruiken.
  • Iemand die blind is, zal ook gewoon “laat eens kijken” zeggen, terwijl hij voelen bedoelt.25.

  Waarom dragen visueel gehandicapten vaak een zonnebril? Er zijn verschillende redenen waarom visueel gehandicapten een zonnebril dragen. Sommige mensen kunnen heel slecht tegen het licht. Anderen hebben geen controle over hun ogen, zodat die steeds bewegen.

  • Dat is een vervelend gezicht voor andere mensen.
  • Door een zonnebril te dragen, valt dat bewegen minder op.Ook komt het voor dat door operaties de ogen zo beschadigd zijn dat ze er niet mooi meer uitzien.
  • Vaak is het dan prettiger om een donkere bril te dragen.
  • Mensen die het niet gewend zijn, schrikken anders vaak en dat is vervelend.26.

  Hoe herkennen visueel gehandicapten andere mensen? Aan iemands stem. Alle mensen hebben een andere stem. Wel moet de blinde of slechtziende altijd even wennen aan een stem. Daarom zal niet elke blinde of slechtziende je herkennen als je alleen maar “dag” zegt.

  Dat is meestal te weinig.27. Is het voor een jongen erger om visueel gehandicapt te zijn dan voor een meisje? Meisjes die gehandicapt zijn, voelen zich gauwer wat minder mooi dan meisjes zonder handicap. Als jongens naar meiden kijken, zullen ze hun oog dan ook wel eens laten vallen op een meisje met een ooghandicap?Iets dergelijks geldt ook voor visueel gehandicapte jongens.

  Die zullen nooit een mooie brommer hebben of in een snelle auto rijden. Zullen meiden hem dan nog wel aantrekkelijk vinden?Als je als ziende samen met een blinde of slechtzienden naar een disco gaat, val je altijd op. Niet iedereen kan daar tegen.28. Trouwen gehandicapten altijd met andere gehandicapten? Als iemand die gehandicapt is, houdt van een andere gehandicapte dan kunnen ze natuurlijk samen gaan trouwen.

  • Maar gehandicapten zijn mensen, zoals alle anderen.
  • Ze worden wel degelijk verliefd op zienden.29.
  • Hoe vinden visueel gehandicapten televisie? Als je niet goed kunt zien, maar wel goed kunt horen, gebruik je de televisie als radio.
  • Vooral mensen die altijd goed hebben kunnen zien, vinden dat heel vervelend.

  Een film is moeilijk te volgen als je de beelden niet ziet, helemaal als je de taal niet (goed) kan verstaan of als er maar weinig in gepraat wordt. Beeldschermvergroters kunnen het beeld wat groter en helderder maken.30. Als iemand op latere leeftijd blind of slechtziend wordt, wat moet hij dan doen? Als iemand op latere leeftijd visueel gehandicapt wordt, is dat vaak heel moeilijk te verwerken.

  1. Alles wat vroeger vanzelfsprekend was, is opeens een probleem geworden.
  2. Zo kun je geen auto meer rijden.
  3. Ook wordt het moeilijk om televisie te kijken.Toch moet je proberen om een nieuw leven te beginnen.Daarvoor is hulp te krijgen bij regionale centra voor hulpverlening aan blinden en slechtzienden (Bartiméus, Sensis, Visio).

  Hier kunnen mensen leren om een heleboel dingen weer zelfstandig te doen. Denk daarbij aan: alleen op straat lopen, koken, lezen en schrijven en het huishouden doen. Ook leer je om nieuwe hobby’s te zoeken.31. Waar kunnen visueel gehandicapten hulp krijgen? Met alle problemen kunnen ze terecht bij de Slechtzienden- en Blindenlijn (SB-lijn).

  1. Daar kan overigens iedereen terecht met alle vragen.
  2. Als dat nodig is, worden de visueel gehandicapten verwezen naar andere organisaties, zoals de regionale centra.
  3. Soms komt er naar aanleiding van een telefoontje een hulpverlener bij de blinde of slechtziende thuis.32.
  4. Is er speciale hulp voor ouders van visueel gehandicapte kinderen? Ouders kunnen contact opnemen met één van de regionale centra voor hulpverlening aan blinden en slechtzienden.

  De specialisten die daar werken, begeleiden ouders en kind. Ouders leren dan welke spelletjes ze met hun kind kunnen doen, zodat het zich goed ontwikkelt.Ook zijn er verenigingen van ouders die een kind hebben met een visuele handicap.33. Hebben visueel gehandicapten een eigen vereniging? In Nederland zijn twee belangenverenigingen van blinden en slechtzienden: de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) en de Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (NCB).

  Wat voor bril heb je nodig als je bijziend bent?

  Is bijziend plus of min? – Bijziend is min en verziend is plus. Als je bijziend bent, heb je dus baat bij een min-bril of min-contactlenzen. We noemen dit ook wel een min-sterkte.

  Hoe goed moeten je ogen zijn om te rijden?

  Hoe zit het met het groot rijbewijs? – Voor het besturen van een vrachtwagen of bus gelden strengere regels. U moet bijvoorbeeld lenzen dragen als uw bril een sterkte heeft van meer dan +8 of -8.

  Om te mogen rijden moet de gezichtsscherpte van uw beste oog minimaal 0,8 zijn. En van uw slechtste oog moet de gezichtsscherpte minimaal 0,1 zijn. Als u met 1 oog minder gaat zien dan 0,1 en u al een groot rijbewijs heeft, dan mag u tot 3 maanden niet rijden. U kunt dan het beste naar uw oogarts voor advies. Aan het einde van deze periode vult uw werkgever een Werkgeversverklaring in en vult u een Gezondheidsverklaring in. Het CBR onderzoekt of u weer geschikt kan worden verklaard voor een geografisch beperkt rijbewijs. U krijgt dan code 62 op uw rijbewijs. Dit betekent dat u alleen in een bepaald gebied mag rijden.

  Om te mogen rijden in een vrachtwagen of bus moet uw gezichtsveld horizontaal 160 graden zijn en verticaal 60 graden. In het centrale deel mogen geen afwijkingen zijn.

  Hoeveel procent is goed zicht?

  Gezichtsscherpte en gezichtsveld – Bij het autorijden spelen de gezichtsscherpte (ook wel visus genoemd) en het gezichtsveld een belangrijk rol. De gezichtsscherpte bepaalt hoe goed je borden kunt lezen. Hoe eerder je de borden kunt lezen, des te veiliger rijd je.

  Hoeveel procent zie je als je slechtziend bent?

  (Ernstig) slechtziend – Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is iemand slechtziend als hij of zij een gezichtsscherpte heeft tussen de 10 en 30 procent. Ziet iemand tussen de 5 en 10 procent, dan spreken we van ernstige slechtziendheid. Sommige mensen die slechtziend zijn, zien wel scherp, maar hebben een beperkt gezichtsveld.

  Hoeveel procent is goed zicht?

  Gezichtsscherpte en gezichtsveld – Bij het autorijden spelen de gezichtsscherpte (ook wel visus genoemd) en het gezichtsveld een belangrijk rol. De gezichtsscherpte bepaalt hoe goed je borden kunt lezen. Hoe eerder je de borden kunt lezen, des te veiliger rijd je.

  Hoeveel min ben je blind?

  Wanneer ben je blind? – Veel mensen denken dat een blinde persoon helemaal niets meer ziet. Maar dat is lang niet altijd zo. We noemen iemand blind als zijn gezichtsscherpte kleiner dan of gelijk aan 1/20 (één twintigste) is, zelfs met een bril of lenzen.

  Wat ziet iemand met 20 zicht?

  Wat betekent 20/20 zicht? Je hebt de term 20/20 zicht vast al eens gehoord. Maar wat betekent die uitdrukking nu eigenlijk concreet? Wij geven je graag wat meer uitleg. Hoe scherp zie jij? Onze gezichtsscherpte wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot 20. Vanaf Welke Sterkte Ben Je Slechtziend Bij deze test kijk je vanop een afstand van ongeveer 6 meter naar de leeskaart met steeds kleiner wordende letters, De regel die je uiteindelijk nog kunt lezen, bepaalt de afwijking in je zicht. Kan je bijvoorbeeld regel 5 nog lezen maar regel 6 niet meer, dan beschik je over 20/40 zicht.

  1. Dat betekent dat je vanop een afstand van 20 voet (6 meter) moet staan om iets te kunnen zien dat een persoon met normale gezichtsscherpte al kan zien op 40 voet (12 meter).
  2. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met perifeer zicht en kleur- of dieptewaarneming.
  3. Je kunt bij 20/20 zicht dus ook niet noodzakelijk spreken van een perfect zicht.

  Help, ik scoor geen 20 op 20 Een gebrek aan gezichtsscherpte kan verschillende oorzaken hebben, maar het goede nieuws is dat het met corrigerende brillenglazen ook gemakkelijk aangepakt kan worden. Slecht zicht kan ontstaan door glaucoom, staar, leeftijdsgebonden maculadegeneratie, maar ook hersenaandoeningen of diabetes kunnen een oorzaak vormen.

  Tekenen van slecht zicht zijn vaak het verlies van het centrale zicht, bijvoorbeeld blinde vlekken centraal in je blikveld. Ook het verlies van scherpte aan de zijkanten van je gezichtsveld komt vaak voor. Wazig zicht, nachtblindheid en gevoeligheid voor hinderlijke schitteringen, het zijn stuk voor stuk aanwijzingen om je ogen te laten controleren.

  Share : Wat betekent 20/20 zicht?


  Leave a Reply

  Your email address will not be published.