Welke Gegevens Mag Een Hotel Vragen?

Welke Gegevens Mag Een Hotel Vragen
Gemeentelijke APV – In een gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen soortgelijke of zelfs verdergaande regels worden vastgelegd ten aanzien van de registratie van gegevens van hotelgasten. De APV wordt in iedere gemeente vastgesteld op grond van de Gemeentewet en verschilt per gemeente.

In de gemeente Amsterdam stelt artikel 2.36 van de dat de exploitant van een hotel naast de bovengenoemde gegevens uit artikel 438 Sr ook de volgende gegevens moet registreren: adres, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of betrekking en nationaliteit van de hotelgast. Voor de gemeente Den Haag geldt op grond van artikel 2:38 van de dat de volgende gegevens mogen worden geregistreerd: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en dag van vertrek.

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn hotels verplicht om persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze te verwerken. Goed om te bedenken dat de AVG ook van toepassing is als hotels persoonsgegevens van buitenlandse gasten verwerken, ongeacht of zij uit de Europese Unie komen of niet.

 • Het maken van een kopie of scan van een identiteitsbewijs is op grond van de AVG onderworpen aan een streng regime: het is uitsluitend toegestaan als de organisatie hiertoe wettelijk verplicht is.
 • De reden hiervoor is dat een identiteitsbewijs ‘bijzondere’ persoonsgegevens kan bevatten: dit zijn persoonsgegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden.

Denk aan een pasfoto die informatie over iemands ras, geloof of gezondheid kan prijsgeven. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden op grond van artikel 9 AVG, tenzij een van de uitzonderingen van artikel 25 tot en met 30 UAVG van toepassing is.

Voor de registratie van hotelgasten is er geen uitzondering in het leven geroepen. Ook aan het gebruik van een nationaal identificatienummer – zoals het Burgerservicenummer (BSN) – zijn beperkingen gesteld vanwege de risico’s die het gebruik van een dergelijk nummer met zich kan brengen. Een BSN kan de koppeling van verschillende bestanden en informatie aanzienlijk vergemakkelijken en daarmee een extra bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer vormen.

Op grond van artikel 46 UAVG mag verwerking van het BSN alleen plaatsvinden in de volgende drie gevallen: (i) ter uitvoering van de wet op grond waarvan het nummer is voorgeschreven, (ii) voor doeleinden bij de wet bepaald, of (iii) voor aanvullende gevallen zoals aangewezen bij algemene maatregel van bestuur.

 1. Hotels hebben geen wettelijke grondslag voor de verwerking van het BSN.
 2. Ortom: een hotel is verplicht om de volgende gegevens van de hoofdboeker te noteren: type identiteitsbewijs, naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van vertrek.
 3. Afhankelijk van de gemeente waar het hotel zich bevindt, kan het verplicht zijn om aanvullende gegevens te registreren.

Een kopie of scan maken van het identiteitsbewijs is verboden.

Welke gegevens heeft een hotel nodig?

Waarom wordt je identiteitsbewijs gevraagd? – Hotels, campings en vakantieparken zijn wettelijk verplicht hun gasten bij het inchecken te identificeren en te registreren. Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Zij moeten een aantal persoonsgegevens uit het identiteitsbewijs registreren in het nachtregister.

Wat doet een hotel met je gegevens?

U heeft een vraag over het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een hotel. U vraagt welke gegevens u verplicht dient af te staan. In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen.

 • Dat is het geval als u in een hotel wilt overnachten.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs verstrekken is niet verplicht.
 • Het hotel kan het soort identiteitsbewijs en het nummer ervan noteren.
 • De kern is dat hoteleigenaren wettelijk verplicht zijn uw identiteit vast te stellen.
 • In het buitenland kan het voorkomen dat er gevraagd wordt het paspoort of de identiteitskaart in te leveren, dit raden wij af om identiteitsfraude te voorkomen.

Ik verwijs u ook naar het antwoord op een vraag over het afgeven van het paspoort bij een camping in het buitenland. U kunt weigeren bepaalde gegevens te verstrekken, maar het hotel of de camping kan vervolgens een reservering weigeren. Meer informatie over het paspoort afgeven vindt u op onze website.

*** Reactie van RST: Dus ik ben niet verplicht om mijn naam in te vullen? Is het ook mogelijk om alleen je naam achter te laten, en niet het nummer van je identiteitsbewijs? *** Reactie van Michiel Claesen: Sommige accommodaties zijn wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen, hiervoor heeft men uw naam en het nummer van uw identiteitsbewijs nodig.

Uw Burgerservicenummer (BSN) hebben ze daarentegen NIET nodig. Indien een accommodatieverstrekker toch een kopie van uw ID verlangt, zorg dan dat u zelf een kopie overgelegd, waarbij het BSN is weggelakt/doorgehaald. Vermeld door kopie ID heen voor wie het kopie bestemd is en vermeld tevens de datum.

Welke gegevens doorstrepen op ID hotel?

Veilige kopie identiteitsbewijs – Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

See also:  Welke Bagage Mag Mee Met Ryanair?

Wie mag er om je ID vragen?

Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer? Een politieambtenaar, een toezichthouder en een conducteur mogen naar uw identiteitsbewijs vragen. De identificatieplicht betekent dat u zich in bepaalde situaties moet identificeren. De politie mag alleen uw identificatiebewijs vragen als daar een goede reden voor is.

een auto rijdt ‘s nachts rond op een industrieterrein; na een schietpartij is het belangrijk voor het onderzoek om de identiteit van (mogelijke) getuigen vast te stellen; hangjongeren veroorzaken overlast in de openbare ruimte; er is brand en de (mogelijke) brandstichter kan zich bevinden tussen de toegestroomde belangstellenden; bij evenementen als voetbalwedstrijden en demonstraties waarbij rellen ontstaan; bij onrust of dreigend geweld in uitgaansgebieden en op openbare manifestaties.

Waarom paspoort afgeven hotel?

Laatst bijgewerkt: december 15, 2022 Ga je op reis en overnacht je in een accommodatie? Dan moet je wel eens je paspoort afgeven. Hotels, maar ook campings moeten je identiteit controleren als je wilt inchecken, ongeacht waar in de wereld je bent. Toen ik voor het eerst op wereldreis ging maakte ik een drama van het afgeven van mijn paspoort in Vietnam.

Wat moet je doen bij inchecken hotel?

Welke documenten heb ik nodig bij het inchecken in een hotel? – We raden aan om altijd een kopie van de boekingsbevestiging mee te brengen. Daarmee kun je de reservering bewijzen. Het hotel kan ook een identiteitsbewijs vragen.

Wie controleert hotels?

De Europese ster criteria voor hotels door Hotelsterren in een handig overzicht Waar staan de sterren van een hotel precies voor? Hotelsterren zijn een manier om hotels in verschillende klassen in te delen. In principe gaat deze indeling van 1 tot 5 sterren waarbij 5 het hoogst haalbare is.

 1. De sterren worden in de meeste Europese landen bepaald door een onafhankelijk organisatie.
 2. In Nederland is dit Hotelsterren, een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland.
 3. Hotelsterren toetst Nederlandse hotels na aanmelding en vervolgens wordt deze toetsing elke 4 jaar herhaald.
 4. Alle hotels die in Nederland worden geclassificeerd door onze adviseurs ontvangen daarna een,

Voor de verschillende categorieën gelden verplichte basisnormen waaraan elk hotel moet voldoen. Met andere woorden; hoe hoger het aantal sterren des te meer algemene services en faciliteiten het hotel haar gasten minimaal moet bieden.

Wat zoeken gasten in een hotel?

Hear me – Gasten vinden de manier waarop je een probleem afhandelt als er iets misgaat heel erg belangrijk. Luisteren, empathie tonen en actie ondernemen gaat volgens 62 procent van de gasten goed bij het hotel waar zij verbleven. Hier liggen dus kansen.

Welke gegevens afdekken ID-kaart?

Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Met de app KopieID kunt u in een kopie van uw identiteitsbewijs de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken.

 • Dit kan bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) zijn maar ook een pasfoto of handtekening.
 • Dit is afhankelijk van de organisatie en het doel van de kopie.
 • Ook zet u met de app een watermerk in de kopie.
 • In dit watermerk vermeldt u het doel en de datum van de kopie.
 • Het watermerk kunt u ook toevoegen als u niets heeft doorgestreept.

U kunt de kopie vervolgens versturen of printen. Het is ook mogelijk om de bewerkte kopie (dus als er gegevens zijn doorgestreept) veilig op te slaan. Op die manier is het mogelijk om een kopie te hergebruiken. Komt de kopie ooit in handen van fraudeurs? Dan is het dankzij de KopieID-app moeilijker om ermee te frauderen.

Wat kun je doen met een BSN nummer?

Je BSN nummer, wat kan iemand daar nu mee? – Je burgerservicenummer (ofwel BSN) is een uniek nummer voor Nederlandse bewoners. Dit betekent dat van elk burgerservicenummer er maar ééntje is. Voorheen was dit je sofinummer. Oorspronkelijk was het BSN uitsluitend bedoeld voor communicatie tussen burgers.

 • Er zijn inmiddels een paar uitzonderingen, maar dit is bepaald aan de hand van strenge wetten.
 • Voor een compleet overzicht van de organisaties die wél inzage mogen hebben in je BSN, check deze pagina van de Rijksoverheid,
 • Omdat je burgerservicenummer een uniek nummer is, zijn de privacy risico’s groot.

Met dit nummer kunnen criminelen identiteitsfraude plegen en hebben ze toegang tot je dossier. Wanneer je BSN eenmaal in handen is van criminelen, is de kans groot dat deze onderling wordt doorverkocht in het criminele circuit. Helaas is het niet mogelijk om een nieuw BSN te krijgen.

Het is dus van groot belang dat je verantwoordelijk omgaat met dit nummer, en dit nooit zomaar deelt met iemand. Je BSN nummer staat vermeld onderaan je identiteitsbewijs, paspoort en rijbewijs. Omdat het regelmatig voor kan komen dat je je moet identificeren, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, een auto huurt of uitgaat, loop je vaker risico dan je denkt.

We denken er niet vaak over na, maar zijn criminelen eenmaal in bezit van je BSN, kunnen de gevolgen groot zijn. Een manier om dit te voorkomen is het afschermen van je BSN met een paspoorthoesje.

See also:  Welke Reptielen Mag Je In Nederland Als Huisdier Hebben?

Waarom paspoort of id?

Wat is het verschil tussen een paspoort en een identiteitskaart? Een van de verschillen tussen een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) is dat u met een paspoort wereldwijd kan reizen. Een ID-kaart geldt alleen in sommige landen als reisdocument. Er zijn meer verschillen, bijvoorbeeld in grootte en kosten. De verschillen tussen een Nederlands paspoort en een Nederlandse ID-kaart zijn:

de Nederlandse ID-kaart is als reisdocument geldig binnen de, de, Monaco, Montenegro, San Marino, Servië, Turkije en Zwitserland. Met een paspoort kunt u wereldwijd reizen; voor het aanvragen van een ID-kaart is toestemming van ouders of gezaghouders nodig tot 12 jaar. Voor het aanvragen van een paspoort is tot 18 jaar toestemming van de ouders of gezaghouders nodig; een ID-kaart is een pasje zo groot als een bankpasje. Een paspoort is een boekje; een ID-kaart is iets goedkoper dan een paspoort.

Beeld: Henriette Guest Paspoort

Is het verplicht om een ID te hebben?

Toonplicht of draagplicht – Je hebt geen draagplicht, alleen een toonplicht. Omdat je het identiteitsbewijs verplicht moet kunnen tonen, betekent het in de praktijk dat je altijd een identiteitsbewijs bij je moet hebben. Het verschil tussen draagplicht en toonplicht is dat de politie bij een draagplicht bevoegd zou zijn je ook zonder reden aan te houden om jouw identiteit te controleren.

Wat kan iemand met een kopie van mijn paspoort?

Voorkom fraude: zo ga je om met een kopie van je ID-bewijs • • • Je huurt een auto, boekt een vakantie of hotelkamer, sluit een abonnement af bij de sportschool. Er zijn tal van momenten waarop er om een kopie van je paspoort gevraagd wordt. Vaak mag dit helemaal niet. Bovendien loop je het gevaar dat kwaadwillenden met jouw gegevens aan de haal gaan.

 • Hoe voorkom je identiteitsfraude? En wanneer mag er wél om een kopie van je pas of legitimatiebewijs worden gevraagd? Wij zetten het voor je op een rij.
 • De reden dat er om je paspoort of ID-kaart wordt gevraagd, is vaak eenvoudig: degene die dit doet, wil zeker weten dat je bent wie jij zegt dat je bent.

Geen probleem natuurlijk. Maar wat als een bediende achter een willekeurige balie een kopietje wil maken van je paspoort? Stem hier niet klakkeloos mee in. Slechts enkele organisaties mogen wettelijk gezien daadwerkelijk een volledige kopie van je identiteitsbewijs maken.

 • Het gaat om banken, notarissen, de overheid, casino’s en zorgverleners, zoals de apotheek, de huisarts en de zorgverzekeraar.
 • Je werkgever is op grond van de Wet op de Loonbelasting verplicht om bij indiensttreding een kopie van je identiteitsbewijs in de loonadministratie te bewaren.
 • Een verhuurder van fietsen of auto’s, telefoonproviders, hotels, sportscholen.

ook zij vragen weleens om een kopie, maar aan hen ben je nooit verplicht om die te geven. Uiteraard mogen ze wel je identiteit verifiëren door je paspoort of ID-kaart te controleren. Een volledige kopie maken is hiervoor niet noodzakelijk en zelfs in strijd met de wet.

 1. Hiermee kan misbruik gemaakt worden van persoonsgegevens; dat is identiteitsfraude.
 2. Zelfs het handmatig overnemen van je gegevens mag niet, want ook dan is er feitelijk sprake van een kopie.
 3. Waarom is het link om al je gegevens te delen? Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan jijzelf gebruik van jouw identiteitsgegevens.

Een kopie van je paspoort of identiteitskaart volstaat. Met jouw naam, geboortedatum én unieke burgerservicenummer (BSN) kan een kwaadwillende al aan de slag. Hij of zij kan een lening aanvragen of bijvoorbeeld een abonnement afsluiten onder jouw identiteit.

 • Jij zit dan met de gebakken peren.
 • Zo kun je totaal onverwacht getrakteerd worden op rekeningen voor zaken die jij niet hebt gekocht, afgesloten of geboekt.
 • Laat dus je paspoort of ID-kaart nooit zomaar één op één kopiëren, tenzij het om de eerdergenoemde instanties gaat.
 • Voor je aan een balie staat, op vakantie gaat, per post of online je gegevens deelt, kun je alvast inspelen op het verzoek van een kopie van je identiteitsbewijs.

Maak er zelf eentje waarop niet alles is terug te lezen. Dek gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie van je identiteit af. Belangrijk is om vooral jouw burgerservicenummer voor jezelf te houden. Dit unieke BSN-nummer is voor criminelen, samen met je naam en geboortedatum, de sleutel naar ID-fraude.

De Rijksoverheid heeft een aantal praktische tips ter voorkoming van fraude: -Maak in de kopie jouw burgerservicenummer altijd onleesbaar (ook in de cijferreeks onderaan je pas)-Schrijf op de kopie dat het een kopie is.-Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.-Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Meer tips? Lees in ons dossier hieronder meer over het bewaken van je (online) identiteit! Een praktische tool om deze tips in de praktijk te brengen, is de voor je smartphone of tablet. Deze is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 22 feb.2022 – 21:59 Bij het afsluiten van een telefoonabonnement mag een telecomaanbieder een kopie of scan maken van jouw identiteitsbewijs. Hierbij moeten in ieder geval het Burgerservicenummer (BSN) en je pasfoto worden afgeschermd. 14 feb.2020 – 12:52 Bij Airbnb mag je alleen je BSN nummer afplakken, een watermerk op opschrift dat het een kopie betreft mag niet. Het wordt niet geaccepteerd. 14 feb.2020 – 11:30 Als ik weet dat men naar een kopie gaat vragen. Neem ik er zelf 1tje mee, en zorg er voor dat de meest gevoelige info zwart gemaakt is. Men heeft alleen maar een naam en adres nodig. En geen document nummer enzovoort Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief! RSIN 8531 62 402 : Voorkom fraude: zo ga je om met een kopie van je ID-bewijs

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Autoverzekering Goedkoper?

Hoeveel kost het om ID aan te vragen?

Reisdocumenten voor Nederlanders wonend in Nederland –

Document Aanvrager jonger dan 18 jaar Aanvrager 18 jaar of ouder
Nederlands paspoort € 58,89 € 77,87
Nederlandse identiteitskaart € 37,99 € 70,38

Het gaat hier om maximumtarieven in 2023. Het kan zijn dat u minder betaalt voor uw reisdocument. Uw gemeente bepaalt het precieze bedrag.

Is rijbewijs geldig ID hotel?

Uw Nederlandse rijbewijs is in het buitenland niet geldig als identiteitsbewijs. Buiten Nederland kunt u zich alleen identificeren met een geldig paspoort of een geldige ID-kaart.

Is paspoort noodzakelijk?

Reisdocumenten voor het Caribisch gebied – Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 openbare lichamen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Reist u naar één van deze 6 Caribische eilanden? Dan heeft u een geldig paspoort nodig. Een identiteitskaart voldoet niet.

Is een paspoort nodig?

Binnen Europa is een geldige Nederlandse ID-kaart meestal voldoende. Buiten Europa heeft u een Nederlands paspoort nodig. Voor sommige landen is een visum verplicht.

Wie mag naar mijn BSN nummer vragen?

Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken? Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van uw burgerservicenummer (BSN). Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat. gebruiken uw BSN om hun taak uit te voeren.

Welke gegevens mag een werkgever vragen?

Screening tijdens sollicitatieprocedure – Screenen houdt in dat een werkgever informatie over jou opvraagt om te checken of jij betrouwbaar bent. Voor sommige beroepen, bijvoorbeeld in de kinderopvang en het onderwijs, is screening verplicht. Screenen kan gebeuren door de referenties te bellen die je hebt opgegeven, door te kijken of je op een zwarte lijst staat of door te vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 • Jouw werkgever mag jou alleen screenen als daar een legitieme reden voor is en de screening noodzakelijk is (als je werkgever er niet op een andere manier achter kan komen of jij betrouwbaar bent).
 • Bovendien mag je werkgever alleen gegevens opvragen die relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert en moet hij jou ervan op de hoogte stellen dat er een screening plaatsvindt.

Bij het verwerken van jouw gegevens moet de werkgever zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke bedrijven mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Kopie identiteitsbewijs – Slechts enkele organisaties mogen om een kopie van uw identiteitsbewijs (ID- bewijs) vragen. Dit zijn bijvoorbeeld:

overheidsinstanties banken notarissen casino’s levensverzekeraars uw werkgever

Het bedrijf of de organisatie moet u informeren over de wettelijke verplichting. Meer informatie over de wettelijke regels voor het overnemen of kopiëren van identiteitsgegevens staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens nodig voor vakantie?

Welke gegevens heb ik allemaal nodig bij het boeken van een reis? – Voornaam, achternaam en geboortedatum conform paspoort. Uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer. U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens.

Welke vergunningen heb ik nodig voor een hotel?

Omgevingsvergunning (brand) – Het is wettelijk verplicht om jouw horecapand brandveilig te maken. Hiervoor moet het pand voldoen aan een aantal eisen, die vastgelegd zijn in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Als jij een meer risicovolle horecaonderneming (zoals een hotel) begint, moet je een omgevingsvergunning aanvragen of een melding van gebruik doen.

Welke 3 verplichtingen heeft een werkgever op grond van de Wet op de identificatieplicht?

Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. Voordat de werknemer in dienst komt, controleert u het originele identiteitsbewijs. U bewaart een kopie ervan in uw administratie. Wanneer het identiteitsbewijs van een werknemer verloopt, hoeft u geen nieuwe kopie te maken.

Welke ID gegevens heeft een werkgever nodig?

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens; geboortedatum; burgerservicenummer (BSN); Om de inlener of aannemer een beroep te kunnen laten doen op de vrijwaring voor of matiging van de inleners- en ketenaansprakelijkheid, mag de uitlener of onderaannemer het BSN van de werknemer verstrekken.