Welke Houtkachel Mag Nog?

Welke Houtkachel Mag Nog?
Welke veranderingen zijn nodig vanwege de EcoDesign wetgeving? – De Europese EcoDesign richtlijn en Energielabeling-richtlijnen moeten voor een enorme reductie van het energieverbruik in Europa zorgen. De EcoDesign richtlijn stelt daarbij eisen aan het minimale rendement van producten.

Hoe lang mag je nog een houtkachel gebruiken?

Een houtkachel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Staat jouw kachel er al een tijdje? Check dan of deze voldoet aan de eisen van EcoDesign 2020. Want een slecht functionerende houtkachel stoot meer schadelijke stoffen uit dan wenselijk is.

Kan een houtkachel nog?

Nee, een houtkachel is niet verboden en op dit moment zijn er geen plannen om het stoken van hout te verbieden. Echter worden de eisen van houtkachels wel steeds strenger. De hoofdreden hiervoor is dat uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit deze kachels en haarden nog te hoog ligt.

Het doel van de Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK) is om de uitstoot van deze stoffen zo minimaal mogelijk te houden. Daarom is in het voorjaar van 2019 het Convenant Groen stoken ondertekend door de NHK. Hierin wordt vermeld dat het doel is om in 2030 de uitstoot van houtkachels, vuurkorven en open haarden te halveren ten opzichte van de cijfers vanuit 2018.

Maar hoe gaat dit doel gerealiseerd worden?

Is hout stoken toegestaan?

Waar staan regels voor particuliere houtstook? – Voor houtkachels en andere stookinstallaties bij particulieren staan landelijke bouwtechnische eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Er gelden geen landelijke regels vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Sinds 1 januari 2022 gelden voor nieuwe kachels Europese emissie-eisen (Ecodesign), In de Wet milieubeheer (artikel 10.2) staat dat het verboden is om afvalstoffen te stoken. Daarom mag iemand in een houtkachel of vuurkorf alleen onbehandeld en ongeverfd hout verbranden. Gemeenten kunnen een ontheffing verlenen als het niet om gevaarlijke afvalstoffen gaat.

Bijvoorbeeld voor het verbranden van snoeiafval in de open lucht of voor het houden van vreugdevuren of paasvuren. In het omgevingsplan van gemeenten kunnen lokale regels voor houtstook staan.

Welk hout mag niet in houtkachel?

Naaldhout is geen geschikte hoofdbrandstof voor je houthaard of houtkachel. De schors van naaldhout bevat veel hars wat voor vervuiling kan zorgen in de haard of schoorsteen. Daarnaast knettert het hout bij de verbranding.

Kun je in elk huis een houtkachel?

Een houtkachel plaatsen zonder schoorsteen, kan dat? Jazeker! Uw woning hoeft niet voorzien te zijn van een gemetselde schoorsteen wanneer u kiest voor een houtkachel. Onze monteurs leggen zelf een rookkanaal aan, zodat u kunt genieten van de gezellige sfeer en heerlijke warmte van een houtvuur.

Waarom geen behandeld hout stoken?

Hout stoken: gebruik altijd droog en geschikt haardhout Verbrand nooit afvalhout of tuinhout dat chemisch is behandeld, spaanplaat, oude spoorbielzen of ander bewerkt hout. Bij de verbranding van bewerkt en behandeld hout kunnen giftige dampen ontstaan. Naast onveilig, is dit ook heel schadelijk voor het milieu.

Waar mag je geen hout stoken?

Aanmelden – Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ‘en kunnen de informatie uit het stookalert meenemen in publiekscommunicatie in hun regio.

Ook voor provincies die niet in het stookalert worden genoemd, kan houtstook tot overlast voor omwonenden leiden. Op vind je een actueel advies over wel of niet stoken op dat moment in je eigen regio. Ga je hout stoken, bekijk dan altijd eerst de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven.

: Stookalert

Waarom gaat houtkachel uit?

Dit kan diverse oorzaken hebben, maar meestal is de boosdoener nat of ongeschikt hout. Roetaanslag ontstaat bij het op temperatuur komen van de kachel. Roetaanslag kun je voorkomen door de houtkachel of haard direct goed heet te laten worden, en door kleine stukjes geschikt en droog brandhout te gebruiken.

Is pallethout geschikt voor open haard?

Houtsoorten die je niet kunt gebruiken – We geven je hieronder ook een opsomming over de houtsoorten die we je afraden om te gebruiken. Dit komt omdat de meeste houtsoorten hieronder harshoudend hout zijn en die zijn niet geschikt voor houtkachels.

Pallethout. Dit is een harshoudende soort hout waarbij er harsen vrij komen die verdampen. Populierenhout. Deze houtsoort verspreidt een nare stank. Kastanjehout. Deze houtsoort is niet aan te raden, omdat het heel lang moet drogen en als het niet goed droog is kan het roetdeeltjes in het rookkanaal veroorzaken. Deze roetdeeltjes kunnen tot een schoorsteenbrand leiden als het rookkanaal niet minimaal één keer per jaar wordt schoongemaakt. Naaldbomenhout. Dit is een houtsoort die zorgt voor vervuiling van het rookkanaal bij een houtkachel. Vuren en grenen. Deze houtsoort zorgt voor een vervuiling van het rookkanaal bij een houtkachel. Tropisch hardhout. Deze houtsoort kan net als bij kastanjehout rookdeeltjes in het rookkanaal veroorzaken, wat uiteindelijk kan leiden tot een schoorsteenbrand.

Waarom worden houtkachels niet verboden?

Houtstook verbieden kan niet – Houtkachels kunnen op dit moment niet verboden worden. Ze zijn namelijk als product toegestaan op de Europese markt. Wel kunnen gemeenten in hun omgevingsplan regels opnemen over het gebruik van houtkachels. Zodat er minder schadelijke rook in de omgeving terechtkomt.

 • In de zomer van 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en krijgen gemeenten nog meer handvatten.
 • Dan kunnen ze bijvoorbeeld regels stellen aan de frequentie van houtstook, dus het aantal uren per dag dat men mag stoken.
 • Ook kunnen ze vanaf de zomer van 2022 een vergunningsplicht instellen voor het hebben van een houtkachel of open haard.

Maar of gemeenten dit gaan doen, is een lokale afweging.

Kun je vandaag stoken?

Code Groen – De verwachte weersomstandigheden geven prima omstandigheden om uw haard of kachel te stoken. Er staat in dat geval een windje en het is niet mistig. Het blijft echter nog steeds belangrijk om goed en bewust stookgedrag te vertonen. Ook te veel smoren en verkeerd stookhout geven mogelijk overlast. Let dus op, als stoker heeft u soms onbewust veel invloed op uw woonomgeving.

Kun je hardhout stoken?

Optimaal gebruik van houtkachels en houthaarden – Zorg voor voldoende zuurstof in de ruimte waar de houtkachel staat. Houtkachels onttrekken zuurstof aan de ruimte. In goed geïsoleerde woningen moet men daarom rekening houden met de toevoer van zuurstof.

Open de luchtklep van de houtkachel geheel voor voldoende luchttoevoer om het vuur goed aan te krijgen. Laat een laagje van as over in de houtkachel waar je het hout op kan leggen. Wanneer u gebruik maakt van papier om het vuur in de houtkachel aan te maken, gebruik dan schoon wit papier en niet geprinte magazines of kranten.

Dit met het oog op het milieu. Er bestaan ook speciale aanmaakblokken voor houtkachels die gedurende anderhalf uur branden. Meestal zijn deze aanmaakblokken bij de bouwmarkt te verkrijgen. Laat ruimte tussen de verschillende blokken hout in de kachel zodat de zuurstof er goed tussen kan komen.

Zorg voor droog hout met een vochtpercentage beneden de 20%. Nat hout kun je niet alleen herkennen door te voelen maar ook door het geluid tijdens het branden. Het geeft een dof geluid bij het knetteren. Droog hout klinkt hoger alsof men met een ijzeren staaf op een tafel slaat. Nat hout klinkt alsof men een boek op de grond laat vallen.

Maak een combinatie van hardhout en zachthout. Begin met het zachte hout omdat dit sneller vlam vat en hierdoor het vuur goed aan te krijgen is. Is het vuur eenmaal aan kan men beter hardhout aan de houtkachel toevoegen. Dit heeft een dichtere structuur en zal langer en daardoor efficiënter branden.

Het rendement van hardhout ligt een stuk hoger. Hardhout levert ook meer warmte op uit de houtkachel. Wanneer de houtkachel uit dreigt te gaan zorg er dan voor dat het snel weer een volledig vuur wordt. Niet volledig brandende vuren zorgen voor een onvolledige verbranding die vervuiling veroorzaakt. Zorg voor een vuur dat witte of kleurloze rook produceert.

Wanneer de rook zwart of donker is dan zal er sprake zijn van een onvolledige verbranding in de houtkachel. Pleeg regelmatig onderhoud, zowel aan de houtkachel als de schoorsteen.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Red Bull Kopen?

Kan Douglas hout in de kachel?

Een traditionele houtkachel heeft als voordeel dat deze een erg aangename warmte levert. Bovendien vinden wij het erg fraai om naar de vlammen te kijken. Wij beleven er in de wintermaanden veel plezier aan om de kachel weer warm te stoken. Houtkachels staan erom bekend dat ze veel vervuiling veroorzaken. Hoeveel energie levert een houtkachel? Ook dit kunnen we uitrekenen. Als eerste de stookwaarden van hout. Op https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1960594 staat hier veel informatie over. De volgende informatie heb ik van een webpagina overgenomen die er niet meer is: Hout wordt bijna nooit per gewichtseenheid (kg) verkocht.

Het gewicht hangt immers sterk af van de vochtigheidsgraad en die is moeilijk in te schatten. Meer gebruikelijk is dan ook de verkoop per gestapelde of gestorte kubieke meter (m³). In dit deel gaan we de stookwaarde van hout berekenen per volume-eenheid. Hiervoor maken we gebruik van het soortelijk gewicht.

Het soortelijk gewicht geeft het gewicht in kg weer van 1 m³ hout. Het soortelijk gewicht van hout is afhankelijk van de houtsoort, het vochtgehalte en in in minder mate van de jaarringbreedte en de categorie hout (rondhout of gekliefd). In de onderstaande tabel vindt je het soortelijk gewicht terug voor enkele houtsoorten in luchtdroge toestand (een vochtgehalte van 15 %) Reeds vroeger bepaalden we de stookwaarde per gewichtseenheid.

Soortelijk gewicht (kg/m³)> Stookwaarde (GJ/m³) Stookwaarde (kWh/m³)
Loofhout
Haagbeuk 850 12,9 3583
Valse acacia 800 12,2 3389
Beuk, eik, es 750 11,4 3167
Kastanje, notelaar, olm 700 10,6 2750
Kerselaar, esdoorn 650 9,9 2333
Berk 600 9,1 2528
Linde, wilg 550 8,4 2333
Els 500 7,6 2111
Populier 450 6,8 1888
Gemiddelde 10,4 2889
Naaldhout
Lork 600 9,2 2556
Douglas, gewone den 550 8,4 2333
Fijnspar 450 6,9 1917
Gemiddelde 8,2 2278

Zware houtsoorten zijn haagbeuk, valse acacia, beuk, eik, es, kastanje, notenboom, olm, kers en esdoorn. Lichte houtsoorten zijn berk, linde, wilg, gewone den, douglas, els, spar en populier. Uit de tabel blijkt duidelijk hoe zwaarder de houtsoort, hoe groter de stookwaarde per m³.

De gemiddelde stookwaarde van 1 m³ loofhout (10,5 GJ) is veel hoger dan de stookwaarde van 1 m³ naaldhout (8,2 GJ) Haagbeuk levert uitstekend brandhout, maar is zeer gevoelig voor schimmels. Het is absoluut noodzakelijk haagbeuk te vellen in de rustperiode, voordat de sapstroom op gang komt en het hout direkt te korten en te klieven en in een goed verluchte ruimte te bewaren.

Kastanje en valse acacia hebben een hoge stookwaarde per m³ maar ze hebben het nadeel bij het verbranden vonken te veroorzaken. Kleine brandende stukjes hout vliegen weg tijdens het verbranden; niet echt aangenaam als je hout verbrand in een open haard.

 1. Een bijkomende nadeel van valse acacia is dat deze houtsoort zeer asrijk is en veel rookt tijdens het verbranden.
 2. Beuk, eik en es leveren het beste brandhout, op de voet gevolgt door esdoorn en kers.
 3. Een bijkomend voordeel van beukehout is dat het makkelijk klieft.
 4. Berk, els en populier hebben slechts een geringe waarde als brandhout.

Het hout bevat veel poriën en ontvlamt hierdoor makkelijk. Het zijn dan ook interessante soorten om de houtkachel aan te maken. Ook schors heeft een hoge stookwaarde en kan gebruikt worden om de kachel aan te steken.

Kan dennenhout in de houtkachel?

Het juiste soort hout. –

 1. de beste houtsoorten zijn eiken, beuken, essen. Dit zijn de hardere houtsoorten die lang branden, Waarom dat belangrijk is leg ik in de blog “hoe stook ik mijn goed” uit. Fruitbomen hout is op zich heel goed hout maar, zeker met de tegenwoordige laagstam bomen, is goed kloven niet makkelijk. Ik adviseer daarom fruitbomen hout liever niet. Berken hout wordt heel veel gebruikt. Geeft hele mooie vlammen, meer dan beuken, eiken essen. Beuken hout verbrand wel sneller waardoor je de kachel vaker moet bijvullen.
 2. Dennenhout bevelen we ook niet aan, in de tijd was het een hele vette “nee!” omdat het dennenhars in een open haard niet goed verbrande. In de moderne houtkachel is dat niet meer belangrijk. Toch bevelen wij het niet aan omdat het hout dan wel echt perfect gekloofd en droog (max12% vocht) moet zijn. Onze ervaring is dat de meeste stokers het perfect gedroogde en gekloofde hout niet hebben.
 3. Hout van de (tamme) kastanje en esdoorn is ook minder geschikt
 4. gezaagd hout, ook onbehandeld, is minder geschikt als haardhout. Vaak is het te droog (ja dat kan ook!) en het is makkelijker te stapelen. Een goede houtstapel heeft tussen en rond het hout voldoende ruimte voor de vlammen om te “groeien”
See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Een Reu Dekken?

Hier ziet u een overzicht van verschillende houtsoorten en of die geschikt zijn voor de houtkachel. Wat de meeste mensen niet weten (ik wist het ook niet) dat kastanje, tamme kastanje en esdoorn hout niet zo geschikt zijn. Qua hout is het heel goed hout maar de meeste mensen vinden de houtrook geur van deze soorten niet fijn.

 • Vinden het sneller stinken.
 • Dus sneller klachten.
 • De moderne houtkachel is heel erg zuinig.
 • Vroeger had je een kruiwagen vol hout op een avond nodig.
 • Daar doe je nu 2-3 avonden mee.
 • Een kuub gedroogd eikenhout weegt 750kg, daar kun je dus 400-500 uur op stoken als je goed stookt.
 • De van Skantiek houtkachel (link) is er helemaal op gericht op goed te leren stoken.

Dat kachel,, haardhout en stoker heel goed zijn. Goed gekloofd haardhout zijn blokken hout die polsdik gekloofd zijn, liever 5 cm dan 8 cm. Weeg de blokken voor de zekerheid. Een blok van 30 cm moet niet meer wegen dan 500gr Haardhout moet ook gekloofd zijn.

 • Droog haardhout
 • Hout moet max 15%, en liever 12% vocht bevatten, een houtvochtmeter is heel handig om dat te meten.
 • Goed droog hout :
 1. brand (veel) sneller en zonder overlast
 2. geeft veel meer warmte
 3. veel minder hout nodig
 4. brand veel mooier

te droog hout ( Meer weten over goed haardhout? Op de en het vertel ik veel meer. Als klant van Skantiek zijn deze gratis. Schrijf u hier in. : wat is goed haardhout voor een houtkachel, de 3 belangrijkste tips goed haardhout voor uw houtkachel

Kan bankirai in de kachel?

Oververhitting en brandstof

Oververhitting en brandstof Lees altijd voor gebruik de handleiding! Oververhitting in de houtkachel

Oververhitting komt regelmatig voor. Men wil de houtkachel snel mogelijk op temperatuur krijgen. Dit met het doel om zo snel mogelijk de ruimte te verwarmen. Bij oververhitting kunnen zowel de kachel als de pijp beschadigen. De kachel kan zo heet worden dat de kachel of de pijp roodgloeiend wordt.

 • Schroeven en metalen delen kunnen gaan vastzitten, glas kan springen en afdichtingskoord kunnen gaan afbrokkelen.
 • Blijf denken aan de risico’s van oververhitting.
 • De garantie vervalt altijd in dergelijke gevallen.
 • Brandstoffen in de houtkachel Houtkachels zijn uitsluitend geschikt voor het stoken met schoon en droog gekloofd/gekliefd hout, van een niet te groot formaat (lengte van rond de 35 cm en polsdikte).

Wij adviseren fruitbomen, essen, eiken, berken- of beukenhout dat minimaal 2 jaar buiten onder een afdak heeft gelegen. *Eiken en beuk zelfs 3 jaar. De vochtigheid van het hout dient zich te bevinden tussen 12% en 18%. Dit is te controleren met een vocht meter.

Boven deze percentage bent u aan het branden en blussen. Het rookkanaal raakt verstopt met roet, teer en creosoot. De rookgastemperatuur word zo laag en kan veel stank en overlast en zelf een schoorsteenbrand als gevolg veroorzaken. Het is altijd verboden te stoken met spaanplaat, gelakt, geverfd, gelijmd, geïmpregneerd- of geperst hout en (tropisch)hardhout (b.v.

Azobé, meranti, bankirai, meerpaal en gewolmaniseerd hout). Gewolmaniseerd hout kan zelfs RVS laten roesten! Het stoken met deze stoffen schaadt de levensduur van de kachel en het milieu en is derhalve niet toegestaan, tevens komt altijd de garantie hiermee te vervallen.

Wat kost een houtkachel met pijp?

De aanschaf van een houtkachel kost tussen de € 249,- en € 1.595,-, Naast de aanschaf moet u denken aan installatiekosten, want een houtkachel kunt u beter laten aansluiten door iemand met kennis van zaken. Sluit u de kachel binnen aan? Dan zal er ook een rookafvoer geïnstalleerd moeten worden die de rook naar buiten leidt.

De aanschaf van een kachel kost vanaf € 249,- De prijzen van schoorsteenpijpen lopen erg uiteen. Een enkelwandige buis kost tussen de € 17,- en € 40,- per meter en een dubbelwandige pijp kost tussen de € 75,- en € 150,- per meter. Reken voor de installatie van een houtkachel inclusief schoorsteenpijp op € 200,- tot € 600,-

Hoeveel gas bespaar je met een houtkachel?

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Een houtkachel kan op twee manieren besparen. Namelijk op de uitstoot van CO2 en jouw energierekening. In tegenstelling tot het stoken van gas kan een houtkachel 100% besparen, aangezien deze CO2-neutraal kunnen zijn.

Op jouw energierekening is een besparing van wel 50% mogelijk. Jaarlijks begint men vaak met dezelfde missie, namelijk het besparen op de gaskosten. Nu is het de bedoeling om minder te besteden aan het gebruik van gas, maar wel de gezelligheid en warmte in huis te behouden. In Nederland kan het relatief lang koud zijn en hierdoor kan het zijn dat men het merendeel van het jaar dient te stoken.

Door een houtkachel te plaatsen is er de mogelijkheid om te besparen op je gaskosten, maar dan zijn de volgende aspecten van groot belang. “Een Nederlander die niet wilt besparen, die bestaat niet. Met een houtkachel kan je tot wel 50% besparen op je energierekening”.

Wat kost een rookkanaal voor een houtkachel?

Een nieuw rookkanaal voor een houtkachel aanleggen kost gemiddeld tussen de € 2.000,- en € 3.000,-.

Hoeveel blokken hout per avond?

Wanneer gebruik je hardhout in je houtkachel en hoeveel hout stook je dan per avond? – Gaan we voor een langere dag stoken omdat we bijvoorbeeld op zondag in de middag de openhaard al aan doen dan kiezen we liever voor hardhout. Hier doe je namelijk veel langer mee.

Als het eenmaal op de houtkachel ligt dan heb je er een tijdje geen omkijken meer naar. Mits je een goed brandend vuurtje hebt tenminste want je kachel moet al wel goed warm zijn om een flink hardhouten blok lekker te laten branden. Hardere houtsoorten zijn bijvoorbeeld eikenhout, beukenhout en essenhout,

Hoeveel hout je dus per avond stookt is volledig afhankelijk van hoe lang je de houtkachel of openhaard wilt laten branden. Je mag ervan uitgaan dat een blok haardhout van de zachte variant ongeveer 1-1,5 uur brandt en een hardhouten blok ongeveer 1,5-2 uur.

Kan MDF in de houtkachel?

Wat mag je niet verbranden? – De verbranding van afvalstoffen, waaronder biomassa-afval, is volgens de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM) in huishoudelijke stooktoestellen niet toegelaten, behalve wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt, en er voldaan wordt aan alle wettelijke eisen.

See also:  Welke Landen Mag Je Niet In Met Strafblad?

houtafval o.a. chemisch behandeld en verduurzaamd houtafval, verlijmde houtsoorten zoals MDF, OSB, multiplex Wel wordt een uitzondering gemaakt voor onbehandeld houtafval met een watergehalte van maximaal 20% (uitgezonderd zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen).

huishoudelijk afval snoei- en groenafval

Kun je pallets opstoken?

Wat mag je verbranden? Het Meldpunt Rookoverlast krijgt verschillende telefoontjes binnen, met vragen als wat mag je verbranden in je tuin? Je mag alleen schoon hout verbranden in een vuurkorf. Echter je mag geen hinderlijke rook verspreiden vanaf jouw perceel.

Is houtstook verboden?

Nee, een houtkachel is niet verboden en op dit moment zijn er geen plannen om het stoken van hout te verbieden. Echter worden de eisen van houtkachels wel steeds strenger. De hoofdreden hiervoor is dat uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit deze kachels en haarden nog te hoog ligt.

Het doel van de Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK) is om de uitstoot van deze stoffen zo minimaal mogelijk te houden. Daarom is in het voorjaar van 2019 het Convenant Groen stoken ondertekend door de NHK. Hierin wordt vermeld dat het doel is om in 2030 de uitstoot van houtkachels, vuurkorven en open haarden te halveren ten opzichte van de cijfers vanuit 2018.

Maar hoe gaat dit doel gerealiseerd worden?

Waarom gaat houtkachel uit?

Dit kan diverse oorzaken hebben, maar meestal is de boosdoener nat of ongeschikt hout. Roetaanslag ontstaat bij het op temperatuur komen van de kachel. Roetaanslag kun je voorkomen door de houtkachel of haard direct goed heet te laten worden, en door kleine stukjes geschikt en droog brandhout te gebruiken.

Hoe lang mag een houtkachel branden?

Geen verbod, wel snel strengere eisen aan houtkachels Welke Houtkachel Mag Nog? ANP NOS Nieuws • dinsdag 15 januari 2019, 13:45 Er komt geen algemeen verbod op houtkachels. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat ze zich wel wil inzetten om de belangrijkste gezondheidseffecten te beperken. Zo wil ze sneller strengere eisen gaan stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen en mensen met zo’n kachel waarschuwen als het ongeschikt weer is om te stoken.

 • De helft van de mensen zegt wel eens last te hebben van houtkachels, open haarden en vuurkorven, vooral mensen met luchtwegproblemen zoals astma.
 • Tien procent van de bevolking wil een stookverbod, maar de helft van de Nederlanders staat juist positief tegenover het stoken van hout.
 • Zij associëren het vaak met gezelligheid.

“Deze cijfers maken duidelijk dat het een onderwerp is met veel verschillende standpunten en geen pasklare oplossingen”, schrijft Van Veldhoven. Ze wil in ieder geval de uitstoot van schadelijke stoffen, met name fijnstof, zo veel mogelijk beperken. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft een open haard of houtkachel.

 1. Dat zijn ongeveer 1,5 miljoen apparaten.
 2. Uit onderzoek van het CBS in 2010 bleek dat een derde van de kachels niet wordt gebruikt.
 3. Open haarden branden gemiddeld 137 uur per jaar, vrijstaande houtkachels 525 uur per jaar.
 4. Over drie jaar zouden er sowieso strengere Europese regels gaan gelden voor houtkachels.

Ze moeten een veel hoger rendement krijgen (minimaal 75 procent) en mogen nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten. Van Veldhoven wil de invoering van die strengere eisen nu naar voren halen: per 1 januari 2020 mogen er alleen nog maar kachels worden verkocht die aan de nieuwe normen voldoen.

 1. De staatssecretaris wil op die manier ook voorkomen dat fabrikanten de komende jaren massaal ouderwetse kachels op de Nederlandse markt dumpen.
 2. Ze wijst erop dat Duitsland en België het beleid rond houtkachels al een tijdje geleden aangescherpt hebben.
 3. Mensen met een houtkachel moeten beter voorgelicht worden over de beste manier van stoken.

Niet iedereen is zich er voldoende van bewust dat de rook overlast en gezondheidsproblemen kan opleveren, schrijft Van Veldhoven. Het gebruikte hout moet goed droog zijn en de kachel moet niet worden aangestoken als de luchtkwaliteit al slecht is of bij windstil weer.

Dan blijft de rook te veel hangen. Het KNMI en het RIVM zijn daarom bezig met het vormgeven van een ‘stookalert’. Stokers kunnen dan een berichtje krijgen, bijvoorbeeld een sms-je, als de weersomstandigheden ongunstig zijn. Volgens Van Veldhoven kan het systeem volgende winter operationeel zijn. Aanpak van de overlast is vooral een zaak van de gemeenten, vindt de staatssecretaris.

Die kunnen iemand een stookverbod opleggen, maar hebben vaak moeite om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van hinderlijke rook. Daarom heeft Van Veldhoven TNO opdracht gegeven om een systeem te ontwikkelen, dat gemeenten kunnen gebruiken om metingen uit te voeren in de rook uit een schoorsteen.

Kan verhuurder houtkachel verbieden?

Verstopte schoorsteen volgens kantonrechter toch geen gebrek – De kantonrechter oordeelt dat B. een woning heeft gehuurd, waarin een centrale verwarming was geplaatst en het stoken van een houtkachel niet tot het “genot” behoorde dat B. op grond van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Dat het schoorsteenkanaal nu verstopt zit met cementklodders en daardoor niet gebruikt kan worden, levert daarom geen gebrek op, zodat de huurprijs wordt teruggebracht op € 441,95 per maand. De algemene voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst bepalen dat B. zonder toestemming van Waterweg Wonen geen veranderingen mag aanbrengen.

Het plaatsen van een houtkachel is volgens de kantonrechter een verandering aan het gehuurde waarvoor die toestemming nodig is. De woning is immers voorzien van centrale verwarming en Waterweg Wonen mag er in beginsel van uitgaan dat huurders voor de verwarming van het huis gebruik maken van die centrale verwarming.

Wil de huurder het huis op een andere manier verwarmen, is dit zeker bij een houtkachel, met alle daarbij behorende, door Waterweg Wonen uiteengezette gevaren, een verandering waarvoor toestemming van Waterweg Wonen nodig is. De kantonrechter is van oordeel dat Waterweg Wonen de toestemming mag weigeren als het geven van toestemming haar belangen schaadt.

Het toestaan van de houtkachel schaadt de belangen van Waterweg Wonen inderdaad volgens de kantonrechter. De kantonrechter veroordeelt B. dan ook om de in de woning aanwezige houtkachel binnen één maand na de betekening van het vonnis te verwijderen, op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag voor iedere dag dat hij niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 2.500,-.