Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland?

Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland
licg.nl – Huis- en hobbydierenlijst (positieflijst) Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn, of omdat hun welzijn in gevangenschap in het nauw komt. Dieren die in elk geval in Nederland mogen worden gehouden als huisdier zijn honden, katten, landbouwhuisdieren en productiedieren (zoals konijnen, koeien en schapen).

Maar daarnaast kunnen nog andere dieren geschikt zijn om als huisdier te houden. In de Wet Dieren is vastgelegd dat hiervoor door de minister een lijst kan worden opgesteld. Zo’n lijst werd aangeduid als ‘positieflijst’, later als ‘huisdierenlijst’ en inmiddels als ‘Huis- en hobbydierenlijst’. De dieren die daarop staan mogen worden gehouden, alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning (zoals bijvoorbeeld mogelijk is voor dierentuinen).

Als eerste zal zo’n lijst worden opgesteld voor zoogdieren. Later komen er ook Huis- en hobbydierenlijsten voor andere diergroepen, waarschijnlijk in eerste instantie voor reptielen en vogels. Er zijn diverse pogingen geweest om een positieflijst voor zoogdieren op te stellen.

De daarvoor gebruikte methodiek is meerdere malen bijgesteld om tot een goed gewogen oordeel te komen. De eerste positieflijst die hieruit is voortgekomen en daadwerkelijk in wetgeving kon worden omgezet, is ingegaan vanaf 1 februari 2015. Deze is onderdeel van de Regeling houders van dieren. Niet alle zoogdieren die in Nederland als huisdier worden gehouden zijn daarvoor al beoordeeld.

Na deze eerste publicatie zijn vanaf februari 2015 alle dieren die zijn opgegeven voor beoordeling nog eens opnieuw beoordeeld. Daaruit is een hernieuwd ‘Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten’ ontstaan. Deze nieuwe lijsten zijn in januari 2017 bekend gemaakt.

Naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de manier van totstandkoming van de lijst is de invoering ervan echter vooralsnog opgeschort. Voorlopig blijft daardoor de lijst van 2015 gelden. Hieraan zijn inmiddels wel enkele dieren toegevoegd. De huidige lijst is te vinden in Bijlage 1 van de,

Op 6 juli 2022 is er een nieuwe huis- en hobbydierenlijst zoogdieren aangekondigd. Het is de bedoeling dat deze lijst op 1 januari 2024 in werking treedt. Op de lijst staan 30 zoogdiersoorten. Dit betekent dat in de toekomst alleen deze zoogdieren mogen worden gehouden.

De voorgestelde lijst kunt u vinden op de website van, Er is, ten opzichte van de eerste lijst uit 2015, een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld. Dit wetenschappelijke toetsingskader is in november 2018 gepubliceerd voor consultatie en is op 8 januari 2020 aan de Tweede Kamer toegestuurd. Het toetsingskader gaat uit van risicofactoren voor dierenwelzijn en gevaar voor de mens.

De risicofactoren zijn geclusterd in de volgende categorieën: letsel bij de mens, gezondheid van de mens (zoönosen), voedselopname van het dier, ruimtegebruik/veiligheid van het dier, thermoregulatie van het dier en sociaal gedrag van het dier. De eigenschappen en behoeften van het dier zijn het uitgangspunt, en niet de mogelijkheden die een houder heeft om hiermee om te gaan.

Aan de hand van dit toetsingskader zijn ruim 300 zoogdiersoorten beoordeeld. Een adviescollege heeft de beoordeelde diersoorten onderverdeeld in zes risicoklassen, risicoklasse A tot en met F. Hoe hoger de risicoklasse (F is het hoogst, A het laagst), hoe hoger de complexiteit van de houderij in termen van risicofactoren waarmee de houder rekening moet houden.

Het college heeft geadviseerd om dieren die in risicoklassen A, B en C vallen op de lijst te plaatsen. Daarnaast adviseert het college om diersoorten die gedomesticeerd zijn op de lijst te plaatsen, onder andere omdat men met deze dieren meer ervaring heeft met het houden en omdat er meer voorzieningen zijn voor het houden van deze dieren.

 • Ook zijn deze dieren genetisch zodanig veranderd dat ze zijn aangepast aan het leven bij de mens.
 • De voorgestelde huis- en hobbydierenlijst is een dynamische lijst.
 • Als in de toekomst nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar is, kan een diersoort opnieuw beoordeeld worden.
 • Totdat de nieuwe lijst van kracht is, geldt er een tijdelijke vrijstellingsregeling voor het houden van dieren die niet op de positieflijst 2015 staan.

Hiervoor moet de houder een melding doen bij RVO. Na het in werking treden van de nieuwe Huis- en hobbydierenlijst mogen alleen dieren die op die lijst staan, gehouden worden. Er zal wel een overgangsregeling komen. Mensen die op het moment van inwerkingtreding van de lijst al een dier van een soort hebben die niet op de lijst staat, mogen dat dier houden totdat het dier overlijdt.

Dit geldt ook voor de jongen waarvan een dier drachtig is op het moment dat de lijst in werking treedt. De dieren die op deze manier uitgezonderd zijn van de huis- en hobbydierenlijst, mogen nog verhandeld worden. Nieuwe dieren uit het buitenland mogen na inwerkingtreding van de lijst niet in Nederland worden gehouden.

See also:  Vanaf Welke Iphone Ios 16?

De huis- en hobbydierenlijst gaat voor alle zoogdieren gelden en geldt dus ook als het om productiedieren gaat. Voor drie diersoorten op de huidige productiedierenlijst geldt dat zij niet op de huis- en hobbydierenlijst komen te staan. Het gaat om de nerts, het damhert en het Midden-Europees edelhert.

Nertsen mogen sinds 2021 al niet meer worden gehouden op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij. Voor de andere twee diersoorten betekent de invoering van de huis- en hobbydierenlijst dat er een eind zal komen aan het gebruik van deze dieren als productiedier. Op de circusdierenlijst staat een diersoort die niet op de huis- en hobbydierenlijst staat.

Het gaat om de dromedaris. Ook voor de circusdierenlijst geldt dat deze diersoort na invoering van de huis- en hobbydierenlijst niet meer mag worden gebruikt voor optredens. Dierentuinen en wildopvangcentra zullen worden uitgezonderd van het verbod op het houden van niet-aangewezen zoogdiersoorten.

Welke huisdieren mag je houden lijst?

Welke soorten – Deze lijst is tot stand gekomen door in Nederland gehouden zoogdieren te beoordelen op geschiktheid om te houden en op risico’s voor onze wilde natuur. Om een idee te geven over de orde van grootte: In 2019 waren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 313 soorten zoogdieren bekend die in Nederland worden gehouden en beoordeeld moesten worden.

Het ging zowel om dieren die particulier worden gehouden als in opvangcentra en dierentuinen. De verwachting is dat deze lijst van 313 soorten zelfs niet compleet was aangezien de laatste jaren enkele soorten zijn opgedoken die niet op deze lijst staan. De dieren die op de nieuwe positieflijst staan en mogen worden gehouden zijn de bekende huisdieren (kat, hond, konijn e.d.) en vee (paard, koe, schaap e.d.) en een aantal andere dieren zoals Chinees waterree, waterbuffel, en een aantal soorten kleine zoogdieren als goudhamsters en gerbils.

De volledige Huis- en Hobbydierenlijst van 30 soorten is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Hier is ook meer informatie te vinden over de achtergrond en totstandkoming van de lijst.

Welk huisdier mag je niet meer hebben?

Serval en stokstaartje straks niet meer toegestaan als huisdier Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland EPA serval NOS Nieuws • woensdag 6 juli 2022, 12:26 Het moet afgelopen zijn met het houden van allerlei exotische zoogdieren als huis- of hobbydier. Het kabinet heeft een lijst gepubliceerd met dertig dieren die nog wel gehouden mogen worden. Vanaf 1 januari 2024 wordt het dan verboden om bijvoorbeeld een serval, stokstaartje of luiaard in huis te nemen.

 1. Minister Staghouwer van Landbouw wil op die manier het dierenwelzijn in Nederland verbeteren.
 2. De zogeheten ‘positieflijst’ is opgesteld op advies van een groep onafhankelijke wetenschappers.
 3. Zij hebben een groot aantal zoogdiersoorten die in Nederland gehouden worden beoordeeld op risicofactoren.
 4. Naast het dierenwelzijn is daarbij gekeken naar de risico’s op letsel bij mensen veroorzaakt door de dieren en hoe groot de kans is dat ze ziektes overbrengen (zoönosen).

Dierenwinkels mogen straks alleen nog dieren verkopen die op de lijst staan. De meeste ‘gewone’ huisdieren staan wel op de lijst, zoals honden, katten, cavia’s en konijnen. Daarnaast blijven dieren als de alpaca, bunzing, bleke gerbil, Chinese waterree en de waterbuffel toegestaan als huis- of hobbydier.

 • De nieuwe lijst van dieren die straks nog zijn toegestaan, is na te lezen.
 • De serval hoort thuis op de savannes en open graslanden in Afrika, maar wordt ook steeds vaker in Nederland gehouden.
 • Het dier met de grote oren en gestippelde vacht wordt gebruikt om mee te pronken op sociale media.
 • Onlangs was er nog een zoektocht naar een,

Volgens Staghouwer is de lijst “een grote stap” in het verbeteren van het dierenwelzijn. “Ik besef dat de lijst impact heeft op zowel houders die nu met veel liefde en plezier dieren houden als voor de sector. Maar we willen het welzijn van het dier zelf en de veiligheid van de mens vooropstellen.” Dierentuinen en wildopvangcentra zijn uitgezonderd van de maatregel.

 1. Er gaat een overgangstermijn gelden.
 2. Wie op 1 januari 2024 nog een dier in huis heeft dat niet op de lijst staat, mag het gewoon houden totdat het is doodgegaan of het dier ergens anders onderbrengen.
 3. Staghouwer wil zo voorkomen dat de dieren worden gedumpt in de natuur, wat schadelijk kan zijn voor ecosystemen.
See also:  Vanaf Welke Leeftijd Infrarood Sauna?

De overheid probeert al langer paal en perk te stellen aan het houden van huisdieren die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn. In 2015 werd ook al een lijst opgesteld met toegestane dieren, maar daar haalde de rechter een streep door omdat die niet zorgvuldig tot stand was gekomen.

Welke dieren mag je niet meer hebben in Nederland?

Verbetering dierenwelzijn – Met de komst van de lijst wordt het straks niet meer mogelijk om exotische zoogdieren te houden, te fokken of te verhandelen en kan illegale dierenhandel en stroperij beter worden tegengegaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat dieren als de serval, Russische dwerghamster en de egel niet meer toegestaan worden als huisdier.

Is een Savannah kat illegaal?

Betty Hagebeek heeft zes servals – Betty Hagebeek is eigenaar van zes servals. “Een serval is een ontzettend leuk dier om te houden”, zegt ze. Ook zij heeft de berichten gezien van de ontsnappingen. Zo’n ontsnapping komt doordat een eigenaar niet goed oplet, stelt ze.

 • Er wordt door sommige mensen te makkelijk gedacht dat je die dieren gewoon in huis kunt houden.” Hagebeek is voorzitter van de Savannah Kat Vereniging Nederland.
 • Zij adviseert altijd de katten in een kooi met een dubbele deur te zetten, met een sluis ertussen.
 • Want ja, deze dieren zijn ‘slim en vlug’.

“Ze glippen er zo tussendoor, net als een kat.” Dat is haar zelf ook weleens overkomen, door de sluis kon ze net een ontsnapping voorkomen. Stichting AAP wijst erop dat het in Nederland is toegestaan om een serval als huisdier te hebben. En daar zijn ze niet blij mee.

Hoe duur is een echte aap?

Handel in berberaapjes vanaf nu zwaar bestraft Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland Stichting AAP Berberaapjes in het wild in Marokko NOS Nieuws • dinsdag 4 oktober 2016, 18:14 • Aangepast dinsdag 4 oktober 2016, 20:23

Sjoukje Rietbroek Correspondent Marokko

Sjoukje Rietbroek Correspondent Marokko

Dierendag pakt vandaag extra goed uit voor de ongeveer 6000 berberaapjes die nog in het wild leven. Vanaf vandaag geniet deze met uitsterven bedreigde apensoort de hoogst mogelijke bescherming tegen stropen en smokkel. Dat is besloten tijdens de Conventie over Internationale Handel in Bedreigde Planten- en Dierensoorten (Cites) in Johannesburg (Zuid-Afrika).

“Ik werd er een beetje emotioneel van”, vertelt Stichting AAP-directeur David van Gennep. Het was de stichting die een aantal jaar geleden de noodklok luidde over de situatie van de aapjes die vanwege hun kleine formaat populair zijn als (illegaal) huisdier. “Er leven er nog zo’n 6000 in het wild. Eigenlijk spreek je dan al van een uitgestorven soort.” De stichting vond steun bij de Nederlandse overheid, die de Marokkanen ervan wist te overtuigen om samen met de EU een verzoek voor de hoogste beschermstatus in te dienen.

De aapjes komen nog in het wild voor in Algerije en op Gibraltar, maar vooral in de bossen van het Marokkaanse Midden-Atlas gebergte. Hier komen de meeste aapjes die uiteindelijk in Europa belanden vandaan. “In juni en juli trekken stropers de bossen in, als de baby-aapjes een paar weken oud zijn”, vertelt Van Gennep.

Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland Handel in berberaapjes op de zwarte markt Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland Berberaap Moki zat jarenlang opgesloten in een vogelkooi Welke Huisdieren Mag Je Hebben In Nederland Twee berberaapjes die zijn gered door Stichting AAP

Op de Marokkaanse zwarte markt levert een baby-aapje zo’n 90 euro op. Eenmaal in Europa loopt de prijs op naar 2000 euro per aap. Met het stijgen van de prijzen nam de afgelopen jaren de illegale handel toe. Aapjes worden in grote aantallen vervoerd, soms gewoon in de auto.

“De aapjes krijgen een slaapmiddel waardoor ze soms wel dagen slapen. Een groot deel overleeft de reis niet”, zegt Van Gennep. Concreet betekent de beschermstatus dat Marokkaanse en Europese wetten en regels die smokkel en stroperij moeten nodig tegengaan beter worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door extra inzet van handhavers.

Stropers, smokkelaars en handelaars worden zwaarder gestraft dan voorheen: hen hangt een gevangenisstraf boven het hoofd. Ook werkt Stichting AAP aan een voorstel om rangers in te zetten in de bossen waar de aapjes leven. Daarnaast moet er een onderwijsprogramma voor Marokkaanse scholen en meer en betere informatie voor toeristen komen.

 1. Van Gennep van Stichting AAP is blij met de steun die de aapjes krijgen van zowel Europa als Marokko.
 2. Iedereen ziet in hoe belangrijk het is dat deze aapjes beter worden beschermd”, zegt hij.
 3. In Marokko groeit het bewustzijn omtrent de bescherming van de aapjes, zowel onder wetshandhavers als onder burgers.

“Het echte werk gaat nu beginnen”, zegt van Gennep. “Maar de nieuwe status is een belangrijke eerste stap.” Deel artikel: : Handel in berberaapjes vanaf nu zwaar bestraft

See also:  Welke Kabel Mag In De Muur?

Kun je een koala als huisdier houden?

Eerst willen wij u melden dat het houden van koala’s als huisdieren illegaal is over de hele wereld. De koala, ook wel eens onterecht koalabeer genoemd, komt enkel in Australi? voor. In 1877, dat is voor de komst van de Europeanen, werd de koalapopulatie op miljoenen geschat. Nu wordt er geschat dat er nog ongeveer honderdduizend zijn. De verklaring van de drastische populatieverkleining is simpel.

Zijn dikke pels was erg in trek bij de Europeanen waardoor ze met massa?s werden afgeschoten, in 1924 alleen al werden meer dan 2 miljoen vachten ge?xporteerd. De regering greep maar net op tijd in en verklaarde de koala’s tot een beschermde soort, anders zouden de koala’s nu uitgestorven zijn. Door het (nog steeds) veelvuldig kappen van de eucalyptusbomen (hun enige voedsel) blijft het aantal koalaberen nog steeds dalen.

Op sommige plaatsen nieuwe eucalyptusbomen aangeplant, maar hun leefruimte wordt nog steeds verkleind. Daarbij komt dat de koala?s zeer kieskeurig zijn, ze lusten slechts enkele van de meer dan 600 eucalyptussoorten. Volwassen koala’s eten ongeveer 0,5 tot 1kg bladeren per dag. Doordat eucalyptusbladeren weinig energie bevatten zijn koala’s slechts ongeveer 4 uur per dag actief, de overige 20 uren slapen ze. Die 4 ?wakkere uren? zijn steeds in de nacht, dan eten ze de eucalyptusbladeren. Dat eten doen ze door hun mond en wangzakken te vullen en dan zeer lang te kauwen.

De bladeren zijn moeilijk verteerbaar dus is dit lang kauwen zeer belangrijk. Drinken doen ze nauwelijks, omdat ze toekomen met het vocht uit de eucalyptusbladeren. Vandaar dan ook de naam koala, die in het Aboriginals geen water betekent. De koala mag er dan wel uit zien als een knuffelbeer, dat is hij echter niet.

Koala?s kunnen flink van zich afbijten en krabben. Hun poten hebben een speciale klauwvorm, hun voorpoten hebben niet 1 duim maar 2 duimen en 3 in plaats van 4 vingers. Zo kunnen ze zich goed rond de boom klemmen. Hun grootste teen kunnen ze spreiden, waardoor ze de tak kunnen omvatten. Koala?s paren tussen september en maart (op dat moment is het zomer in Australi?). Tijdens het paren zelf laten ze luide kreten en blaffen en grommen ze.35 dagen na de paring wordt er dan 1 piepklein jong geboren dat al direct de gevaarlijkste tocht van zen leven moet afleggen.

Het koalaatje is dan hooguit 2cm groot, weegt niet meer dan 0,5 gram en is naakt en blind. Het volgt instinctief een door de moeder aangelegd speekselspoor naar de buidel, welke een opening heeft in het midden van de onderbuik. Daar zuigt hij zich vast aan de tepel en overleeft er 5 maanden lang op moedermelk.

Bij de geboorte zijn zijn achterpoten nog maar amper ontwikkeld, zijn sterke voorpoten en klauwtjes heeft hij echter al wel. Na ongeveer 5 maanden eet de jonge koala een substantie genoemd ?pap`, die echter recht uit de blinde darm van de moeder komt.

Die eucalyptusbladeren zijn dan half verteerd. Zo went het jong stilaan aan zijn toekomstige voedsel. Wanneer het jong ongeveer een half jaar oud is komt hij voor het eerst uit de buidel. Hij klimt dan op de rug van zen moeder waar hij zich stevig vastgrijpt. Hij is volgroeid wanneer hij 1 tot 2 jaar oud is en is dan in staat om zichzelf van voedsel te voorzien.

Tegen de volgende paartijd verlaat het jong zijn moeder. De naam koalabeer is eigenlijk onterecht, koala?s zijn helemaal geen beren, maar buideldieren. Hun Latijnse naam is Phascolarctos (bezakte beer) cinereus (askleurig) en het is het grootste klimmende buideldier ter wereld. Koala?s komen tegenwoordig enkel nog in het oosten van Australi? voor, meer bepaald in het kustgebied en binneland van Queensland, bepaalde delen van Zuid-Australi? (opnieuw ingevoerd nadat ze daar volledig waren uitgeroeid) en in New South Wales en Victoria.

Ze worden in het wild hooguit 15 jaar en in gevangenschap maximum 22 jaar oud. Mannetjes wegen 4,5 ? 12kg, vrouwtjes ongeveer 4 tot 1kg. In het zuiden van hun leefgebied zijn ze echter groter, hun vacht is vanwege de lage temperaturen dikker. Koala?s worden 60 tot 80cm groot en hebben een onzichtbare staart (slechts 1 ? 2cm lang).

Vrouwtjes zijn geslachtsrijp wanneer ze 2 ? 3 jaar oud zijn, de mannetjes zijn ongeveer 1 jaar later geslachtsrijp. Buiten de paartijd (september tot maart) leven de dieren in kolonies maar toch solitair in de bomen. Ze hebben een rauw vaak lelijke roep die op het zagen van hout lijkt.