Welke Landen Mag Je Dubbele Nationaliteit Hebben?

Welke Landen Mag Je Dubbele Nationaliteit Hebben
Nederlander en aannemen andere nationaliteit – U mag geen dubbele nationaliteit hebben als u Nederlander bent en een andere nationaliteit aanneemt. Dan verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit. Het maakt niet uit of u in Nederland woont of in het buitenland. Dat staat in de Nederlandse wet. Maar er zijn uitzonderingen. Lees wanneer u de Nederlandse nationaliteit niet verliest,

Kan ik als Nederlander een tweede nationaliteit hebben?

Uitzonderingen op afstandsplicht – Er zijn verschillende situaties waarin u geen afstand hoeft te doen van uw eigen nationaliteit :

Als uw eigen nationaliteit automatisch vervalt als u Nederlander wordt (bijvoorbeeld Suriname; China) want de nationaliteitswet van uw land bepaalt dat zo. Ieder land bepaalt zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd. Als u getrouwd bent met een Nederlander, mag u uw eigen nationaliteit houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap. Vluchtelingen die genaturaliseerd willen worden, mogen hun oorspronkelijke nationaliteit houden. Ze moeten erkend vluchteling zijn in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Nederland vraagt dan geen afstand van de eigen nationaliteit. Let op! Als de eigen nationaliteitswet automatisch verlies van de nationaliteit kent, verliest u automatisch uw eigen nationaliteit als u Nederlander wordt. Ook al bent u getrouwd met een Nederlander, heeft u de asielstatus in Nederland en weet uw eigen overheid niet dat u hier Nederlander bent geworden.

Welke nationaliteit krijg je?

Bent u de vader en heeft u de Nederlandse nationaliteit op het moment dat uw kind geboren wordt? Dan krijgt uw kind alleen de Nederlandse nationaliteit als: u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de niet-Nederlandse moeder van het kind, of. u het kind voor de geboorte heeft erkend.

Hoe kan ik mijn Nederlandse nationaliteit verliezen?

U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit. U verliest de Nederlandse nationaliteit automatisch als u 13 jaar achterelkaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de landen van de Europese Unie (EU) woont. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Is Curaçao Nederlandse nationaliteit?

RvIG werkt op verschillende vlakken samen met het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit zes eilanden. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn, net als Nederland, zelfstandige landen.

Hoeveel nationaliteiten mag je hebben in Nederland?

Nederlander en aannemen andere nationaliteit – U mag geen dubbele nationaliteit hebben als u Nederlander bent en een andere nationaliteit aanneemt. Dan verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit. Het maakt niet uit of u in Nederland woont of in het buitenland. Dat staat in de Nederlandse wet. Maar er zijn uitzonderingen. Lees wanneer u de Nederlandse nationaliteit niet verliest,

Kan je in België 2 nationaliteiten hebben?

Als je je oude nationaliteit behoudt na verkrijging van een nieuwe, ben je bipatride. Je hebt dan een dubbele nationaliteit. In België gold vroeger het verbod van dubbele nationaliteit. Een Belg verloor de Belgische nationaliteit wanneer hij vrijwillig een andere nationaliteit aannam.

Wat gebeurt er als je bevalt in het buitenland?

Wordt uw kind geboren in het buitenland? Dan moet u de geboorte aangeven in het geboorteland. Hoe u dat doet, verschilt per land. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan meestal in het geboorteland, maar ook in Nederland.

Welke nationaliteit krijg je als je in een vliegtuig geboren wordt?

Dat verdrag bepaalt dat het land waaruit het vliegtuig afkomstig is, allesbepalend is. Dit wil zeggen: het land waarin het vliegtuig geregistreerd staat. Als dat land deel uitmaakt van het verdrag, dan krijgt de baby de nationaliteit van dat land.

Welke nationaliteit heb je als Nederlander?

Automatisch Nederlandse nationaliteit Een kind krijgt in de volgende gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit: De moeder heeft de Nederlandse nationaliteit. De ouders hebben allebei de Nederlandse nationaliteit. De vader heeft de Nederlandse nationaliteit en is getrouwd met de moeder.

Waarom Nederlandse nationaliteit?

U bent geen vreemdeling meer. U staat als Nederlander opgenomen in de Basisregistratie Personen van Nederland (BRP). Ook kunt u een Nederlands paspoort aanvragen. U hebt geen verblijfsvergunning meer nodig. U hoeft dus ook niet meer te voldoen aan voorwaarden voor een verblijfsvergunning. U kunt zonder problemen langere tijd in het buitenland blijven. U mag stemmen bij alle Nederlandse verkiezingen. U bent EU-burger. U mag stemmen bij Europese verkiezingen. U kunt ook makkelijker verhuizen naar een ander EU-land. U mag werken in alle openbare functies. Bijvoorbeeld als burgemeester, politiebeambte, militair of rechter.

Hoe lang duurt aanvraag Nederlandse nationaliteit?

Hoelang duurt het –

De gemeente bekijkt of u voldoet aan alle voorwaarden voor naturalisatie en geeft advies aan de IND. De gemeente stuurt uw dossier naar de IND.De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. De IND moet binnen 12 maanden een beslissing nemen. Heeft u tussentijds vragen over het verzoek, dan kunt u contact opnemen met de IND.U bent pas officieel Nederlander na de naturalisatieceremonie, Een week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Uw verblijfsvergunning levert u in bij het IND-loket of de vreemdelingenpolitie.

Bekijk onderstaand filmpje over hoe u naturalisatie kunt aanvragen: Bekijk de video Loketanimatie: naturalisatie aanvragen (YouTube-kanaal van de gemeente)

Hoe kom ik aan een Turks paspoort?

Hoe krijg je Turks staatsburgerschap door te investeren? –

 • Vraag een Turks belastingregistratienummer aan: ga met uw paspoort en biometrische foto’s naar een belastingkantoor in Turkije.
 • Open een bankrekening in Turkije: u heeft uw paspoort en belastingnummer nodig en een energierekening met uw huidige adres in uw eigen land.
 • Zoek een woning : De woning moet een waarde hebben van 250.000 USD en kan een enkele woning of meerdere woningen zijn.
 • Koop het onroerend goed : het onroerend goed moet worden gekocht via een bankoverschrijving en kan gedurende drie jaar niet worden doorverkocht.
 • Kan mijn gezin het Turkse staatsburgerschap krijgen? Ja. U, uw echtgenoot en de kinderen onder de 18 jaar kunnen het staatsburgerschap krijgen.
 • Hoe moet ik de wisselkoers in USD berekenen? Het Tapu-kantoor berekent de waarde van de verkoopkoers van de Turkse Centrale Bank op de aanvraagdatum.
 • Hoe lang duurt het proces om het Turkse staatsburgerschap te krijgen? De regering heeft een speciaal bureau voor burgerschap geopend om tijd te besparen; het duurt ongeveer twee maanden.
 • Ik heb al een woning in Turkije; kom ik in aanmerking voor het Turkse staatsburgerschap? De dag waarop u de eigendomsakte heeft verkregen, moet na 19.09.2018 zijn.
 • Kunnen meerdere personen één appartement bezitten? Ja, het appartement kan eigendom zijn van meerdere personen.
 • Kan ik het onroerend goed verkopen na de aanvraag van het Turkse staatsburgerschap? Ja, u kunt uw eigendom drie jaar na uw aanvraag verkopen en uw Turkse staatsburgerschap behouden.
 • Kan ik commercieel vastgoed kopen met huurinkomsten en toch het Staatsburgerschap aanvragen? Ja, elk onroerend goed dat u koopt, wordt meegeteld (woon- en kantoorunits, gebouwen en grond)
 • Kan ik $ 250.000 voor het onroerend goed in termijnen betalen? Nee, de investering moet eenmalig worden gedaan.
 • Krijg ik hulp bij het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap? Summer Home Real Estate helpt u met alle documenten en begeleidt u bij het verkrijgen van uw Turkse staatsburgerschap.
 • Wordt mijn Staatsburgerschap automatisch toegekend als ik aan de voorwaarden voldoe? Nee, u heeft eerst de verificatie uit archiefbescheiden nodig dat u geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Turkije.
 • Kan ik het Turkse staatsburgerschap verkrijgen zonder persoonlijk te komen? Ja, Summer Home kan u helpen als u een volmacht stuurt; we zullen alle fasen van het begin tot het einde voor u opvolgen.
 • Welke nationaliteiten kunnen een Turks paspoort aanvragen? Alle nationaliteiten die onroerend goed kunnen kopen of in Turkije kunnen investeren, kunnen het Turkse staatsburgerschap aanvragen.
 • Staat de Turkse wet dubbele of meervoudige nationaliteiten toe? Ja, de Turkse wet staat dubbel of meervoudig staatsburgerschap toe wanneer u Turks staatsburger wordt. U moet dit navragen bij het consulaat van uw oorspronkelijke nationaliteit; sommige landen laten u geen dubbel staatsburgerschap hebben of hebben andere beperkingen.
 • Is het verplicht om in Turkije te wonen om het staatsburgerschap te verkrijgen? Nee. U hoeft niet in Turkije te wonen.
 • Heb ik een verblijfsvergunning nodig totdat het staatsburgerschapsproces is afgerond? Ja, u kunt in Turkije een verblijfsvergunning krijgen voor u en uw gezinsleden.
 • Hoeveel mensen kunnen het staatsburgerschap aanvragen op één eigendomsbewijs? Slechts één persoon en hun naaste familielid (echtgenoot, kinderen onder de 18 jaar) kunnen het staatsburgerschap aanvragen.
 • Moet ik Turks leren om het staatsburgerschap te verkrijgen? Nee. Het is echter altijd raadzaam om te proberen de basis van een taal te leren om de integratie in Turkije voor u gemakkelijker te maken.
 • Moet ik mijn vermogen aangeven bij de Turkse autoriteiten? De Turkse belastingdienst heeft geen informatie nodig over uw vermogen of financiële situatie.
 • Is er een andere manier om het Turkse staatsburgerschap te verkrijgen? Ja, als uw budget niet voldoende is om het Turkse staatsburgerschap door investering aan te vragen, kunt u proberen een Turquoise Card te krijgen. Het geeft de eigenaar dezelfde rechten als Turkse staatsburgers, behalve het stemrecht en de verplichte militaire dienst. Hieronder leggen we meer uit over de kaart.
 • Waar moet ik op letten bij het aanvragen? Het ministerie moet ervoor zorgen dat de waarde van het onroerend goed minimaal $ 250.000 is. Taxatiebedrijven van onroerend goed controleren de juiste prijs om frauduleuze acties te voorkomen. Wij, bij Summer Home, garanderen dat we u de juiste prijs van het onroerend goed op uw taxatierapport geven.
 • Welke Landen Mag Je Dubbele Nationaliteit Hebben
See also:  Welke Vis Mag Een Hond?

Staatsburgerschap door investering: Volgens de nieuwe wet van september 2018 kunnen buitenlanders het Turkse staatsburgerschap aanvragen na aankoop van een woning met een waarde van minimaal $ 250.000. De tweede optie is om minimaal $ 500.000 te storten in een Turkse bank.

 • Beide opties moeten 3 jaar geldig zijn.
 • De andere opties vereisen een vast investeringskapitaal van $ 500.000 of hebben ten minste 50 Turkse burgers in dienst.
 • Turquoise Card: Met dit systeem uit 2017 kunnen mensen met attributen en vaardigheden op het gebied van technologie, economie, kunst, sport, cultuur, ook zakenlieden of investeerders een Turquoise Card aanvragen.

Het garandeert bijna dezelfde rechten als het normale Turkse staatsburgerschap. Vastgoed- en verblijfsvergunninghouders: Vastgoedeigenaren en ononderbroken verblijfsvergunninghouders die op het moment van de aanvraag minimaal 5 jaar ononderbroken legaal in Turkije hebben verbleven en Turkije niet langer dan 6 maanden mogen hebben verlaten.

Burgerschap door huwelijk: Buitenlanders die getrouwd zijn met een Turks staatsburger kunnen na 3 jaar huwelijk het staatsburgerschap aanvragen. Er zijn een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het Turkse staatsburgerschap met succes te verkrijgen (samenleven, zich onthouden van gedrag dat de echtelijke unie zou kunnen schaden of geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid).

Staatsburgerschap door geboorte: Dit type is de gemakkelijkste manier om Turks staatsburger te worden. Volgens de wet hebben burgers die geboren zijn uit een of beide Turkse onderdanen het recht om een ​​staatsburgerschap te krijgen. Als een moeder of vader succesvol is in hun aanvraag voor het Turkse staatsburgerschap, wordt deze ook uitgebreid naar hun kinderen.

Welk eiland is vernoemd naar een Nederlander?

Geschiedenis – Het eiland werd sinds 4000 voor Christus bewoond, sinds ca.800 door de Arowakken, In de 14e eeuw kwamen de Carib op het eiland. Zij noemden het Soualiga (Zouteiland). Het eiland werd in 1493 vanuit Europa door Columbus ontdekt die er op 11 november langsvoer.

 1. Het is genoemd naar de heilige Martinus van Tours (Sint-Maarten), wiens feestdag op 11 november is.
 2. De nationale dag van het eiland Sint Maarten wordt ook op 11 november gevierd.
 3. Vanwege de zoutwinning was Sint Maarten interessant voor veel landen, waaronder Nederland en Frankrijk.
 4. Zout werd gebruikt om vlees goed te houden gedurende de lange tochten over de oceaan.

Tegenwoordig wordt er geen zout meer gewonnen op het eiland, toerisme is nu de belangrijkste bron van inkomsten. De Spanjaarden lieten het eiland aanvankelijk met rust. Rond 1630 vestigden zich er Fransen en Nederlanders, vooral vanwege het aanwezige zout, maar zij werden aanvankelijk door de Spanjaarden verdreven.

 • In 1644 gaven de Spanjaarden hun rechten op.
 • Op 23 maart 1648 tekenden het koninkrijk Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een overeenkomst ( Verdrag van Concordia ), waarbij het eiland gedeeld werd.
 • Pas in 1817 werd deze overeenkomst definitief; het eiland was toen al ongeveer 16 keer van eigenaar verwisseld.

Tussen 1951 en 1983 was het eiland onderdeel van het eilandgebied Bovenwindse Eilanden, Tussen 1983 en 2010 was het zuidelijke deel van het eiland Sint Maarten een eilandgebied van het land de Nederlandse Antillen, Op 22 juni 2000 stemde een meerderheid van de bevolking in een referendum voor autonomie binnen het Koninkrijk der Nederland.

Op 2 november 2006 werd tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten een akkoord gesloten, op grond waarvan deze twee gebieden een aparte status binnen het Koninkrijk kregen, vergelijkbaar met die van Aruba sinds 1986, in het kader van verregaande staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden,

See also:  Welke Houtkachel Mag Nog?

De Nederlandse Antillen zouden als land binnen het Koninkrijk op 15 december 2008 worden ontbonden. Die datum is echter niet gehaald. Minister Sarah Wescot-Williams wilde begin 2010 als nieuwe deadline, maar Nederland stemde daar niet mee in. Uiteindelijk werden de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 opgeheven.

Op ‘10-10-10′ verkreeg Sint Maarten derhalve autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, evenals Curaçao, De overige eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenoemde BES-eilanden) vormen sinds die datum Caribisch Nederland en zijn als ‘bijzondere gemeente’ direct onderdeel van het land Nederland.

Het noordelijke deel van het eiland, de Collectivité de Saint-Martin, is een overzees gebied van Frankrijk,

Kan je zomaar op Aruba gaan wonen?

Heb ik een visum nodig om te wonen en werken in Aruba? – Helaas is het niet zomaar mogelijk om in Aruba te gaan wonen. Het voordeel dat je als Nederlander hebt ten opzichte van andere mensen uit de wereld is wel prettig. Aruba valt namelijk onder het Koninkrijk der Nederlanden.

Kan ik zomaar in Curaçao gaan wonen?

Veelgestelde vragen –

Kan ik als Nederlander op Curaçao wonen? Je kunt als Nederlanden maximaal 6 maanden op Curaçao verblijven. Daarna moet je een speciale verblijfsvergunning aanvragen. Kan je verhuizen naar Curaçao? Dit kan zeker. Je hebt wel een Verklaring Toelating van Rechtswege nodig om te wonen op Curaçao voor langer dan 6 maanden. Hoe is het wonen op Curaçao? Wonen op Curaçao betekent elke dag een vakantiegevoel door de tropische temperaturen, witte stranden en een helderblauwe zee.

Wat kost de Nederlandse nationaliteit?

Naturalisatie

Naturalisatieverzoek 1 persoon € 970,00
Naturalisatieverzoek samen met partner € 1238,00
​Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 € 143,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 722,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 991,00

Welke nationaliteit krijgt mijn kind in België?

Kind geboren uit een vreemde ouder, die zelf geboren is in België (derde generatie) – Als het kind in België geboren is, wordt het automatisch Belg als (artikel 11, §1, 1° WBN):

het kind geboren is uit een ouder die geen Belg is, maar wel zelf in België is geboren, en deze ouder gedurende 5 jaar in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft gehad.

De ouder moet de volgende documenten voorleggen:

geboorteakte van de ouder bewijs van geldige afstammingsband: geboorteakte of vervangend document van het kind historiek van woonst van de ouder

Kan mijn kind Nederlander worden?

Uw kind erkennen na de geboorte – Ook na de geboorte kunt u uw kind nog erkennen. Door uw kind te erkennen kan uw kind mogelijk toch Nederlander worden. Of dit kan, verschilt per situatie. Is uw kind jonger dan 7 jaar? Dan krijgt uw kind na de erkenning, automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Lees meer over Nederlander worden door erkenning

Wat is de nationaliteit van iemand uit Engeland?

Voorbeelden

Land of regio Bijvoeglijk naamwoord Zelfstandig naamwoord
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn

Kan ik als Nederlander Belg worden?

Eén van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de ‘naturalisatieprocedure’, Als u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats. Als u in België woont, moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of tot de Griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel.

Hoe lang duurt aanvraag Nederlandse nationaliteit?

Hoelang duurt het –

De gemeente bekijkt of u voldoet aan alle voorwaarden voor naturalisatie en geeft advies aan de IND. De gemeente stuurt uw dossier naar de IND.De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. De IND moet binnen 12 maanden een beslissing nemen. Heeft u tussentijds vragen over het verzoek, dan kunt u contact opnemen met de IND.U bent pas officieel Nederlander na de naturalisatieceremonie, Een week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Uw verblijfsvergunning levert u in bij het IND-loket of de vreemdelingenpolitie.

Bekijk onderstaand filmpje over hoe u naturalisatie kunt aanvragen: Bekijk de video Loketanimatie: naturalisatie aanvragen (YouTube-kanaal van de gemeente)

Hoe kom ik aan een Zwitsers paspoort?

Op 1 januar 2018 verandert het nationaliteitsrecht in Zwitserland. Diverse regelingen die hieronder beschreven zijn, wijzigen dan. De wetswijziging heeft geen invloed op aanvragen voor de Zwitserse nationaliteit die nog in 2017 (of eerder) zijn ingediend.

 • Deze pagina beschrijft de situatie tot en met 2017, hier verschijnt binnenkort de beschrijving van de situatie vanaf 2018.
 • Als je in Zwitserland komt wonen, betekent dat niet automatisch dat je ook Zwitser wordt.
 • Je behoudt gewoon je Nederlandse nationaliteit en daarmee ook je Nederlandse stemrecht voor 2e Kamer en Europees Parlement.

Voor Provinciale Staten en Gemeente heb je geen Nederlands stemrecht – daarvoor moet je in een Nederlandse provincie en gemeente wonen. In Zwitserland heb je met (alleen) je Nederlandse nationaliteit geen stemrecht – enkele uitzonderingen daargelaten In sommige gemeentes en kantons hebben buitenlanders die in die gemeente (dat kanton) wonen, stemrecht voor de gemeenteraad (kantonsraad).

Veelal heb je als lid van een door het kanton erkende kantonale kerk ook stemrecht voor de kerkeraad. In kanton Neuchâtel heb je zelfs stemrecht voor de Ständerat (1e kamer van Zwitserland). Dit omdat het stemrecht van de (landelijke) Ständerat op kantonaal niveau geregeld is in het kiesrecht. Dit blijven echter allemaal uitzonderingen: over het algemeen heb je in Zwitserland als niet-Zwitser geen stemrecht.

De uitzonderingen, voorzover ze bestaan, zijn vooral te vinden in gemeentes en kantons in het Franstalige deel van het land. Daar is men in de regel wat progressiever dan in de Duits- en Italiaanstalige landsdelen. Na enige tijd in Zwitserland gewoond te hebben zou je kunnen overwegen ook de Zwitserse nationaliteit aan te vragen.

Als je 12 jaar in Zwitserland hebt gewoond, kun je de Zwitserse nationaliteit aanvragen. Je moet die op drie niveau’s aanvragen: op landelijk, kantonaal en gemeentelijk niveau. Alle drie de niveau’s moeten je nationaliteitsaanvraag goedkeuren. Je krijgt dan de burgerrechten van de gemeente en het kanton waar je woont, inclusief stemrecht voor gemeente, kanton en land. Je krijgt ook een Heimatort, over het algemeen is dat de gemeente waar je woont. De procedure is kostbaar (reken op enkele duizenden franken) en kan maanden, soms zelfs jaren, in beslag nemen. Meer informatie vind je op de website van het Bundesamt für Migration www.bfm.admin.ch,

See also:  Welke Handbagage Mag In Het Vliegtuig?

Tip: als je wilt dat de procedure beduidend sneller verloopt, zorg dan dat je uitblinkt in een voor Zwitserland belangrijke sport. Zwitsers vinden het geweldig als buitenlanders naar Zwitserland komen om bij olympische spelen en wereldkampioenschappen voor hen de kastanjes (of nog liever: de gouden medailles) uit het vuur te halen.

In een aantal gevallen kom je voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking. Het belangrijkste is: als je al ten minste 5 jaar in Zwitserland woont en ten minste 3 jaar met een Zwitser getrouwd bent, kun je de Zwitserse nationaliteit via de vereenvoudigde procedure aanvragen. Je hoeft dan “maar” 5 in plaats van 12 jaar in Zwitserland te wonen, en je verzoek wordt alleen op landelijk niveau bekeken. Gemeente en kanton worden “gehoord” maar hebben geen eigen stem in het proces. Dat maakt het geheel een stuk goedkoper en sneller – althans: minder duur en minder langzaam. Je krijgt het Heimatort van je Zwitserse echtgeno(o)t(e). Veel details over de naturalisatieprocedure vind je in het Handbuch Bürgerrecht van het Staatssekretariat für Migration (SEM). Voor de inburgering op kantonaal en gemeentelijk niveau benader je het best het Migrationsamt van het betreffende kanton. De kantonale en gemeentelijke regelingen kunnen van kanton tot kanton en van gemeente tot gemeente sterk verschillen. Mijn eigen ervaringen bij mijn vereenvoudigde procedure lees je hier Heel belangrijk : het Zwitserse recht stelt geen beperkingen aan het hebben van meerdere nationaliteiten. Wat betreft de Zwitsers mag je, als je Zwitser wordt, je Nederlandse nationaliteit behouden. Het Nederlandse recht zit echter anders in elkaar. Hoofdregel is dat je de Nederlandse nationaliteit automatisch verliest als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Er zijn uitzonderingen op die hoofdregel, onder andere als je getrouwd bent met een Zwitser. De regeling is echter vrij ingewikkeld en de Nederlandse wetgeving op dit punt verandert ook regelmatig. In het voorjaar van 2012 dreigde de toenmalige rechtse Nederlandse regering, mede onder druk van de extreemrechtse gedoogpartner, met allerlei plannen om de mogelijkheden voor dubbele nationaliteiten nog verder in te perken. Let in het bijzonder ook op het woord automatisch. Door het enkele feit dat je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, kun je de Nederlandse verliezen. Daar is geen uitspraak van een rechtbank of een beslissing van een ambtenaar of een instantie voor nodig. Tegen dit verlies van de Nederlandse nationaliteit kan ook geen beroep worden aangetekend. Veel mensen die, zonder het te weten, de Nederlandse nationaliteit zo verloren hebben, hebben geprobeerd het Nederlanderschap weer terug te krijgen door ministers, ministeries en zelfs de koning te vragen, of er niet een uitzondering kan worden gemaakt. Zonder succes. Ook al vind je het allemaal heel onrechtvaardig: de Nederlandse wet is op dit punt bikkel- en bikkelhard! Vanaf het moment dat je de Nederlandse nationaliteit hebt verloren is je Nederlandse paspoort of identiteitskaart automatisch ongeldig, zelfs als het niet door middel van gaten ongeldig is gemaakt. Het gebruiken van het Nederlandse paspoort of een Nederlandse identiteitskaart (als reisdocument, als legitimatiebewijs of anderszins) is vanaf dat moment strafbaar. Controleer dus heel goed VOORAF wat de consequenties voor je Nederlandse nationaliteit zijn, als je overweegt Zwitser te worden. De Nederlandse wet die e.e.a. regelt is de zogenaamde Rijkswet op het Nederlanderschap, Je kunt de actuele versie van die wet altijd raadplegen op www.wetten.nl, Een goede samenvatting van de Nederlandse regelingen en uitzonderingen omtrent het verliezen van de Nederlandse nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit staat op de website van “de” Rijksoverheid (de Nederlandse, welteverstaan). Kwijt is spijt! Als je door het aannemen van de Zwitserse nationaliteit de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt, kun je die niet zomaar meer terugkrijgen. In de meeste gevallen gaat het alleen via een zogenaamde optie-regeling. Voorwaarde daarvoor is onder andere, dat je ten minste een jaar onafgebroken in Nederland (incl. Saba, Bonaire en St. Eustatius), of op Aruba, Curaçao of het Nederlandse deel van St. Maarten woont. Je moet er dus voor langere tijd voor terug naar Nederland.

Disclaimer. Op dit blog en in de reacties erop verstrek ik informatie over de regeling rondom het al dan niet kunnen behouden van de Nederlandse nationaliteit bij het vrijwillig verkrijgen van de Zwitserse. Ik geef die informatie graag en hoop dat de lezers er hun voordeel mee kunnen doen – maar: ik ben geen advocaat of rechtsgeleerde.

Kan mijn kind Nederlander worden?

Uw kind erkennen na de geboorte – Ook na de geboorte kunt u uw kind nog erkennen. Door uw kind te erkennen kan uw kind mogelijk toch Nederlander worden. Of dit kan, verschilt per situatie. Is uw kind jonger dan 7 jaar? Dan krijgt uw kind na de erkenning, automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Lees meer over Nederlander worden door erkenning

Hoe kan ik de Duitse nationaliteit krijgen?

Naturalisatie Als u permanent in Duitsland woont en u wilt een Duits staatsburger worden, kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie. Als uw hoofdverblijfplaats in Jena is, kunt u een naturalisatieaanvraag indienen bij het Jena-registratiekantoor. Ongeacht de datum waarop uw aanvraag wordt ingediend, moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor naturalisatie en hiervan het bewijs leveren:

 1. Je hebt een onbeperkt verblijfsrecht. Dit geldt als u een vestigingsvergunning of een vergunning voor permanent verblijf in de EU heeft of als u een familielid of partner bent van een burger van de EER, Zwitserland of Turkije die recht heeft op vrij verkeer.
 2. Je hebt voldoende kennis van het Duits op taalniveau B1 of hoger.
 3. U kent het Duitse juridische en sociale systeem.
 4. U zet zich in voor de vrije democratische basisorde.
 5. U kunt uw gezin zelfstandig en zonder sociale voorzieningen onderhouden.
 6. U heeft voldoende accommodatie voor uzelf en uw familieleden.
 7. U bent niet veroordeeld voor strafbare feiten.
 8. Er is geen andere reden voor uitzetting.
 9. Je geeft je vorige nationaliteit op of bent die al kwijt.

Er zijn uitzonderingen op bepaalde voorwaarden, die afhankelijk van uw individuele situatie kunnen worden toegepast.