Welke Muziek Mag Ik Gebruiken Op Youtube?

Welke Muziek Mag Ik Gebruiken Op Youtube
Op kanalen als TikTok, Instagram en YouTube wordt aan de lopende band muziek gebruikt onder video’s en andere content. In principe is er altijd toestemming van de maker/rechthebbende nodig om van muziek gebruik te maken.

Hoeveel seconden muziek vrij te gebruiken?

Is het legaal om 40 seconden van muziek te gebruiken op internet? Waar jij op doelt is een uitzondering in het auteursrecht, het zogenaamde citaatrecht (artikel 15a auteurswet). Het volgende deel van het antwoord is gekopieerd van iusmentis.com (zie bronvermelding)Dit recht stelt dat een relevant deel van een werk van iemand anders mag worden overgenomen – mits met bronvermelding.

 • Dat geldt voor tekst, foto’s films, muziek en alle andere werken.
 • Hieronder valt zowel het letterlijk citeren uit het werk als ook het parafraseren (herformuleren) van dat werk.Bij het citeren uit of parafraseren van andermans werk gelden de volgende eisen:Dit mag alleen voor een duidelijk aanwijsbaar doel.Je mag niet meer dan strikt nodig overnemen.Je moet een bronvermelding geven.Einde citaat, meer is niet nodig.Er is geen harde grens in seconden voor muziek, je moet je afvragen hoeveel je moet citeren om je doel (dat duidelijk aanwijsbaar moet zijn) te bereiken.

Mocht de houder van het auteursrecht vinden dat je te veel citeert dan kan hij naar de rechter stappen, die bepaalt dan of jij echt niet meer citeert dan nodig is.Over legaliteit: het kan strafbaar zijn auteursrechtinbreuk te plegen. Als je teveel citeert, of niet voor een duidelijk aanwijsbaar doel citeert, pleeg je mogelijk auteursrechtinbreuk, dus ben je mogelijk strafbaar.

Wat betekent prive op YouTube?

Wat gebeurt er met mijn video als deze is vergrendeld als privé? – Als een video is vergrendeld als privé, wordt deze niet weergegeven op je kanaal of in zoekresultaten en is deze niet zichtbaar voor andere gebruikers. Een video die is vergrendeld als privé is niet zichtbaar voor je abonnees.

Anders dan bij video’s die je zelf als privé hebt ingesteld, kun je de status van de video niet zelf wijzigen. De video moet eerst opnieuw worden ingediend, beoordeeld en goedgekeurd. Dit leidt niet tot een waarschuwing op je account. Je kunt de problemen oplossen en rechtstreeks vanuit Videobeheer een bezwaar indienen.

De video wordt dan opnieuw beoordeeld. Hieronder vind je de stappen voor het indienen van een bezwaar.

See also:  Welke Gegevens Mag Een Verhuurder Vragen?

Hoe hoog boete BumaStemra?

Wat gebeurt er als ik niet betaal? – Buma/Stemra kan je een boete van duizenden euro’s opleggen. Wat is Creative Commons? Creative Commons is een alternatief licentiesysteem waarbij de makers van muziek tot een bepaald niveau toestemming geven aan anderen om hun muziek te gebruiken in bijvoorbeeld een café, werkplaats of kantoor.

De maker kan zo zijn werk op een eenvoudige en transparante manier verspreiden onder een groot publiek en meer bekendheid verwerven. LET OP: Het kan nog steeds zo zijn dat je voor de naburige rechten moet betalen aan CBO’s (Collectieve Beheers Organisaties zoals Sena). Laat je altijd adviseren door een expert! De Creative Commons Niet-commercieel licenties staan alleen niet-commerciële vormen van gebruik toe: gelicenseerde werken mag je kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren, zolang dit in een niet commerciële setting gebeurt.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je een werk voor je eigen website, blog of podcast mag gebruiken of via file sharing netwerken mag verspreiden zonder je ervoor hoeft te betalen. Ook mag je het werk op cd’s branden en aan vrienden en kennissen geven. In alle gevallen dien je de naam (of de naam van de band of een andere door de licentiegever aangegeven naam) bij het werk te vermelden en aan te geven dat dit werk onder de voorwaarden van de door de licentiegever gekozen licentie valt.

 • Lees hier welke vijf andere licenties er ook mogelijk zijn bij Creative Commons,
 • Welke artiesten gebruiken Creative Commons? Er zijn meer dan 350 miljoen Creative Commons gelicenseerde werken wereldwijd (muziek is een klein deel).
 • Creative Commons wordt gebruikt door onder meer: wikipedia, al Jazeera, Nine Inch Nails, Silence is Sexy en het Instituut voor Beeld en Geluid.

Wat vind je van dit artikel?

Hoeveel seconden copyright?

Citaatrecht – Een andere belangrijke uitzondering in de auteurswet is het citaatrecht. Citaatrecht geeft je de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder dat je daar toestemming voor nodig hebt. Mag je alleen een uitspraak of een gedeelte van een tekst citeren? Nee hoor.

 • Gebruik het citaat alleen in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
 • Citeer letterlijk, dus neem het gedeelte uit de bron 1 op 1 over.
 • Gebruik precies wat je nodig hebt, en niet meer dan strikt noodzakelijk.
 • Citeer alleen uit werken die rechtmatig openbaar zijn gemaakt.
 • Vermeld de bron en de maker.
See also:  Welke Postzegels Mag Je Nog Gebruiken?

Je hebt het vast wel eens gehoord. Dat je dankzij het citaatrecht zonder toestemming van de maker 10 tot 30 seconden van een video of stuk muziek mag overnemen. Of dat je zomaar een foto mag gebruiken als de afbeelding kleiner is dan 500 pixels op de langste zijde.

Lopt dat? Nee. Zo specifiek staat het niet vermeld in de wet. De bovengenoemde details over seconden en pixels zijn deels gebaseerd op uitspraken die rechters tijdens daadwerkelijke rechtszaken hebben gedaan. Dat geeft wat houvast. Maar er zijn ook een boel officieuze richtlijnen die voortkomen uit misverstanden die een eigen leven zijn gaan leiden, en zich hebben ontwikkeld tot een broodjeaapverhaal.

Voorbeeld

 • Je komt een blockbuster tegen op www.lekkerillegaalfilmsdownloaden.com. Nog steeds is de film niet rechtmatig openbaar gemaakt. Je mag de film dus niet downloaden om er vervolgens een stukje uit te knippen dat je als citaat in de les wilt gebruiken.
 • Je maakt een werkvorm over het schilderij ‘The Widow’ van Marlene Dumas. In dat geval is het logisch en toegestaan dat je het complete werk als citaat laat zien voor de klas.

Hoe kom ik aan mp3 muziek?

Klik op de adresbalk van je browser en gebruik de rechtermuisknop om het adres te kopiëren. Ga nu naar de speciale downloadwebsite www.anything2mp3.cc. Klik met de rechtermuisknop op het aanwezige veld en kies Plakken. Klik op Download file from URL en kies het gewenste audioformaat ( mp3, OGG, AAC of WMA) en bitrate.

Hoe krijg je auteursrecht op een liedje?

Muziek beschermen | Advies © nina vandeweghe ontstaat vanzelf, zonder dat je enige formaliteit moet vervullen. Op het moment dat je muziek maakt, ook al fluit je gewoon een deuntje, ben jij de auteur ervan en krijg je auteursrechten, op dat het om een originele creatie gaat. Vanaf dan is je muziek beschermd door het auteursrecht, maar je echt indekken tegen plagiaat doe je pas als je ook kan bewijzen dat jij een bepaalde song op een bepaalde datum gemaakt hebt.

Het onderscheid tussen het verkrijgen van rechten en het bewijs ervan wordt wel eens uit het oog verloren. Om je auteursrecht voor een bepaald werk te bewijzen, zijn er verschillende opties. Het komt er eigenlijk altijd op neer dat je de datum van je creatie kan bewijzen, liefst aan de hand van een autoritaire bron.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Alleen Vliegen Ryanair?

Enkele mogelijkheden :

De oldschool manier om dit te doen is een opname en/of tekst en partituur van jouw muziek in een enveloppe te steken, over de sluiting je handtekening te zetten (eventueel nog eens met een stukje plakband erover) en de hele handel vervolgens aangetekend naar jezelf te sturen, De postdatum geldt dan als datum van creatie. Na ontvangst mag je de enveloppe natuurlijk niet openmaken! Daarnaast moet je hem ook veilig bewaren. De logfiles van computerbestanden (waar de datum van creatie in staat) zijn ook al in rechtszaken aanvaard als bewijsmiddel voor rechtenhouders. Je kan je werk laten opnemen in, Dit is een dienst van Sabam die volledig losstaat van haar werking als beheersvennootschap. Tracks uploaden is gratis, zowel voor -leden als voor niet-leden. Om effectief een certificaat van registratie te bekomen, zal je nog wel 15 euro moeten betalen als je een gratis account hebt. Dit heb je gelukkig enkel nodig in geval van een inbreuk op of betwisting van jouw auteursrecht. Het depot levert dan een document af waarmee je kan bewijzen dat jij op een bepaalde datum een werk hebt gecreëerd/geüpload. Het depot is 5 jaar geldig, daarna vervalt het of kan het worden verlengd voor 5 jaar. Een verlenging kost je in tegenstelling tot de originele registratie wel 10 euro. Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom () kan je je werk registreren door een zogenaamd i-Depot in te dienen. Ook hiermee kan je de datum van creatie laten vastleggen. Als je online een depot indient voor 5 jaar, kost je dat €36 voor files tot 100MB. Een i-Depot ‘onder envelop’ – voor creaties die niet in digitale vorm vast te leggen of in te dienen zijn – kost €47. Als je helemaal zeker wil zijn, dan kan je een cd met jouw werk laten registreren bij een notaris, Dit is wel een stuk omslachtiger en duurder.

: Muziek beschermen | Advies