Welke Onkruidverdelger Mag Je Nog Gebruiken?

Welke Onkruidverdelger Mag Je Nog Gebruiken
Gebruik glyfosaat in landbouw – Akkerbouwers mogen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken op landbouwgronden. Bijvoorbeeld vóór het inzaaien van een gewas. Wel vindt de overheid dat zij eerst moeten kijken naar alternatieven voor glyfosaat die niet chemisch zijn.

Welke onkruidbestrijding is verboden?

Verbod op verkoop en gebruik van glyfosaat –

Waarom? Er bestaat onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en leefmilieu. Voor wie geldt dit verbod? Dit verbod geldt voor particulieren, Enkel professionele gebruikers met een fytolicentie (opent in nieuw venster) mogen voortaan nog glyfosaat kopen en gebruiken. Bij aankoop en gebruik moet u kunnen aantonen dat u een fytolycentie hebt. Maar ook professionele gebruikers moeten ‘geïntegreerd bestrijden’ en dat dus doen met zoveel mogelijk niet-chemische alternatieven. Wat is verboden? Het is verboden onkruidverdelgers met glyfosaat te gebruiken in tuinen, op opritten, stoepen, terrassen, andere verhardingen,, Ook als u nog product op voorraad hebt. Glyfosaat zit onder andere in het middel Roundup. Op het etiket van het product staat of een middel glyfosaat bevat of niet. Is het etiket niet meer goed leesbaar? Dan kunt u op Fytoweb.be het product opzoeken op naam of nummer (opent in nieuw venster), Waar? Het verbod geldt in heel Vlaanderen. Ook in Wallonië is het gebruik van middelen met glyfosaat verboden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het gebruik ervan verboden voor iedereen. Verkoop ook verboden? Producten met glyfosaat mogen sinds 6 oktober 2018 niet meer verkocht worden aan particulieren. Waarnaartoe met restanten ? Alle verpakkingen (ook lege) zijn klein gevaarlijk afval (KGA). U kunt dat afgeven in het recyclagepark.Op Zonderisgezonder.be vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over het verbod (opent in nieuw venster) om glyfosaat te gebruiken.

Is Roundup nog verkrijgbaar?

Onkruidverdelgers met glyfosaat, zoals Roundup, mogen niet meer verkocht worden. Toch vind je de groene bussen nog steeds in de winkelrekken. Al is er wel een belangrijk detail veranderd: het glyfosaat is vervangen door een andere stof: pelargonzuur. Is die stof minder schadelijk? Of zijn er toch betere manieren om het onkruid uit je tuin te verbannen? Presentator Sven Pichal is De Inspecteur.

 • Hij beantwoordt jouw consumentenvragen op Radio2.
 • Heb je een vraag of een verhaal voor De Inspecteur, laat het ons weten ! Nu de zomer volop in het land is, groeien vele planten in de tuin.
 • Maar niet alleen de planten, ook het onkruid schiet weer uit de grond.
 • Als particulier is het verboden om het onkruid te lijf te gaan met onkruidverdelgers op basis van glyfosaat.

Die stof doodt het onkruid tot in de wortel en is bijzonder effectief. Maar er zijn ook mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. De Wereldgezondheids­organisatie bestempelt glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend”. Daarom mogen enkel professionele landbouwers of tuiniers nog onkruidverdelgers op basis van glyfosaat gebruiken.

Waar kan ik nog glyfosaat kopen?

Binnenkort officieel geen onkruidverdelgers met glyfosaat te koop bij tuincentra

Welke Onkruidverdelger Mag Je Nog Gebruiken
Opmerkelijk is dat de merknaam Roundup nog wel veelvuldig wordt gebruikt bij consumentenproducten. Deze onkruid verwijderingsmiddelen zijn dan veelal op basis van een andere werkzame stof zoals perlagonzuur, afgebeeld hier op de foto.

maandag 16 mei 2022 Al een tijdlang worden de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen met de actieve stof glyfosaat ontmoedigd door Tuinbranche Nederland in tuincentra. Binnenkort zal het helemaal niet meer verkrijgbaar zijn. Want de uitverkooptermijn van oude verpakkingen loopt af op 1 juli 2022.

Auteur:

Tuinbranche Nederland is een branchevereniging voor tuincentra en toeleveranciers. Niet alle Nederlandse tuincentra zijn hierbij aangesloten, maar wel ‘alle toeleveranciers’, aldus Toon Wurfbain van Tuinbranche Nederland. Kortom zelfs al zou je als tuincentra het willen gaan verkopen, door deze afspraken zijn er geen glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen meer beschikbaar voor de consumentenmarkt.

LEES OOK

/td>

table>

Eind 2020 sprak Branchevereniging Tuinbranche Nederland met milieuorganisatie Natuur en Milieu af dat de tuincentra deze gewasbeschermingsmiddelen uit de schappen haalt. Uitgangsdatum is 1 januari 2022 met uitloop naar 1 juli 2022.

Glyfosaat Glyfosaat was lange tijd een populaire werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen, waaronder het bekende Roundup. Echter bestaat al enkele jaren veel (wetenschappelijke) discussie over glyfosaat. Zo zou het de bodem aantasten en zijn er onderzoeken die erop duiden dat het kanker veroorzaakt.

In de Europese Commissie is glyfosaat goedgekeurd tot en met december dit jaar. De herbeoordeling van het midel loopt waarschijnlijk vertraging op. Opmerkelijk is dat de merknaam Roundup nog wel veelvuldig wordt gebruikt bij consumentenproducten. Deze onkruidbeschermingsmiddelen zijn dan veelal op basis van een andere werkzame stof zoals perlagonzuur.

Azijn en chloor Tuinbranche Nederland laat weten dat er ook afspraken zijn gemaakt over het gebruik van azijn en chloor in de tuin. De tuincentra zouden hebben toegezegd dat ze de aankoop van die producten gaan ontmoedigen door ze minder prominent uit te stallen en door betere klantvoorlichting.

LEES OOK

/td>

Glyfosaat spuiten in particuliere tuin voor professional niet meer toegestaan Januari dit jaar werd tijdens de vergadering van het Ctgb dat glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen spuiten in particuliere tuin voor de professional niet meer is toegestaan.

table>

table>

table>

table>

table>

table>

table>

table>

table>

/td>

Binnenkort officieel geen onkruidverdelgers met glyfosaat te koop bij tuincentra

Waarom geen Roundup meer?

Glyfosaat (Roundup®) – Er is de laatste jaren heel wat heisa geweest rond het gebruik van onkruidbestrijders op basis van glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup®, Deze befaamde onkruidverdelger werd jarenlang veelvuldig gebruikt (vaak ook wel misbruikt) in de Vlaamse tuinen.

Er werd door vele tuinliefhebbers steevast naar de bidon glyfosaat gegrepen wanneer er onkruid de kop opstak. Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek zou deze stof echter kankerverwekkend zijn waardoor er eind 2018 een einde kwam aan de verkoop aan particulieren, Tuinaannemers die een fytolicentie kunnen voorleggen, mogen echter wel nog gebruik maken van glyfosaat.

Het merk Roundup® bestaat dan nog wel maar bevat geen glyfosaat meer.

Wie mag nog glyfosaat gebruiken?

Particulieren mogen geen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. In de landbouw mogen boeren en telers gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Andere professionals, zoals hoveniers en waterschappen, mogen alleen in uitzonderingsgevallen gewasbeschermingsmiddelen (met glyfosaat of een andere stof) gebruiken.

Hoe slecht is glyfosaat?

Glyfosaat is gevaarlijk voor de ogen en giftig voor het waterleven maar niet kankerverwekkend, zegt het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa. Boeren kunnen in elk geval nog een jaar glyfosaat spuiten. En wie er thuis het onkruid mee wil bestrijden, doet dat relatief veilig.

Wat kost 1 liter Roundup?

Round-up Evolution 1 Liter

Aantal Korting Totaal
jerrycan € 35,66
vanaf 3 jerrycans -11% € 96,27

Hoeveel kost 1 liter Roundup?

GEBRUIKSAANWIJZING

MA Prijs per stuk
1 € 14,95

Waar kan ik de echte Roundup kopen?

Roundup kopen doe je bij Tuinshop.nl – Bestel jouw gewenste onkruidverdelger vandaag nog bij Tuinshop.nl. Je kan dan morgen al ten strijde trekken tegen die nare plantjes. Laat die oma weet raad achtige tips achterwege, want die doen het milieu vaker meer kwaad dan goed.

Wat is de sterkste onkruidverdelger IMEX glyfosaat onkruidbestrijder?

IMEX Glyfosaat onkruidverdelger bestrijdt onkruid tot in de wortel. IMEX Glyfosaat onkruidbestrijder wordt opgenomen door het blad en doet vervolgens in de plant zijn werk. Deze bekende tegenhanger van Roundup bevat dezelfde hoeveelheid werkzame stof als in Roundup: 360 gram glyfosaat per liter.

Hoe lang blijft glyfosaat actief?

Bayer Crop Science SA-NV – Roundup® + – Aanbevelingen Aanbevelingen Algemeen Roundup+ is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking. Het middel heeft geen werking via de grond. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras, e.a.

 1. Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver, wikkesoorten en moerasandoorn.
 2. Mossen worden niet bestreden.
 3. De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.
 4. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd.
 5. De werking is derhalve het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet zijn beschadigd door ziekten en plagen.

De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid. Het middel dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen 4 uur na de toepassing kans bestaat op regen. Tijdens de toepassing van het middel dienen gewas en onkruid bij voorkeur droog te zijn.

 • Voor elke toepassing van Roundup+ dient men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus in zeer geringe hoeveelheden al schade kan veroorzaken aan te sparen gewassen; de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te gebeuren.
 • Gebruik ter voorkoming van overwaaien een middelmatige tot grove druppelgrootte.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie maal met schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is.

Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. De resterende spuitvloeistof verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking.

In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om resterende spuitvloeistof te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van de afgifte per hectare.

 • Tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.
 • Om schuimvorming te voorkomen de vulslang beneden het vloeistofniveau houden.
 • Vorstvrij opslaan
 • De spuitvloeistof niet opslaan of laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks omdat daardoor een zeer brandbaar gas kan ontstaan (niet roken!)
 • De spuit voor en na gebruik onmiddellijk grondig schoonmaken
 • Voorkom drift, spuit met lage druk, houd rekening met de windrichting.
 • TEELTSPECIFIEKE DETAILS
 • a. Tijdelijk onbeteeld land land met uitzondering van akkerrranden
 • Stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die al dan niet bestemd zijn voor beplantingen, voor zover deze geen risico vormen voor afspoeling alsmede op de ploegvoor.
 • Grondbewerking:
 • Bij bestrijding van vnl. éénjarigen: 1-2 dagen na toepassing
 • Bij vnl. overblijvende kruiden: 1 week na toepassing

Zaaien en planten: Na grondbewerking kan onmiddellijk worden gezaaid of geplant. Opmerking: Roundup+ niet toepassen kort voor zaaien van wortelgewassen b. Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen en bloembollen. Tegen reeds bovenstaande onkruiden. Opmerking: Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van genoemde gewassen.

 • Vlagblad geheel om de stengel geplooid.
 • Graankorrel deegrijp en minder dan 30 % vocht bevat.
 • Het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geel zijn.
 • Veiligheidstermijn tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.
 • granen en stro van granen behandeld voor de oogst niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken

Droog te oogsten erwten: De behandeling uitvoeren op een afgerijpt gewas wanneer de zaden minder dan 30 % vocht bevatten:

 • Veiligheidstermijn tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.
 • Grondbewerking, na verwijderen/hakselen van stro, kan onmiddellijk uitgevoerd worden.
 • Alle gewassen kunnen direct ingezaaid worden.

e. Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden.

In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen. In de akkerbouw kan vanaf één week na de bespuiting in de onbewerkte grond worden gezaaid.f. Als groenbemester geteelde gewassen Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.

Toepassing: circa 1 week voor de grondbewerking.g. Grasland Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden, wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10-15 cm lang is, of 4-6 bladeren heeft.

  • Doorzaaien (zonder grondbewerking) Toepassing: Bij voorkeur half juli – half september.1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale doorzaaimachine worden gezaaid. Om een goede aanslag van het jonge gras te verkrijgen is het nodig om het bespoten gras af te maaien en te verwijderen. Dit gras mag na 5 dagen afgegraasd of afgemaaid en als kuilvoeder, of als hooi vervoederd worden. Het uitrijden van 25-40 ton runderdrijfmest kort voor het doorzaaien verbetert de opkomst van het nieuw ingezaaide gras.
  • Herinzaaien, inzaaien of planten van een ander gewas Toepassing: Herinzaai van grasland bij voorkeur uitvoeren half juli/september. Na de toepassing 1 week wachten voor een grondbewerking wordt uitgevoerd. Het afstervende plantenmateriaal moet goed door de grond worden gewerkt alvorens wordt gezaaid of geplant.

h. In de fruitteelt onder bomen (groot fruit) Toepassingstijdstip: Na de bloei van de bomen tot uiterlijk 1 juli, alleen pleksgewijs toepassen. Opmerkingen: Bladeren, takken, onverhoute bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken, omdat anders ernstige schade kan optreden.

Wortelopslag mag worden geraakt.i. In asperges Toepassingstijdstip: Voor, tijdens en na de periode van steken, mits het gewas nog niet is opgekomen. De grond mag ook nog niet breken.j. In kerstsparren Volvelds over het gewas toe te passen in tenminste 2 jaar oude aanplantingen van Picea abies (P. excelsa) en Picea omorica.

Toepassing: In het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparren geheel is verhout.k. In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) Toepassing:

  • Uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en niet hoger zijn dan 1,50 m
  • Goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruipen;
  • Spuiten vanaf half augustus tot eind september.

Opmerking: Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet bevochtiging van de niet-verhoute delen van andere gewenste soorten worden voorkomen.l. Stobbenbehandeling, Verse zaagvlakken van afgezette bomen insmeren met de bokkepoot of bespuiten met een 5 % oplossing om uitlopen te voorkomen.

Ter markering kan een kleurstof toegevoegd worden. Opmerkingen: Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt. Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette bomen van dezelfde soort, omdat door systemische werking via met elkaar vergroeide wortels schade kan optreden.m.

In land- en tuinbouwgewassen, alsmede in openbaar groen met behulp van onkruidbestrijkers. Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en onkruidhaarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt.

  • Grotere verdunning kan aanleiding geven tot druipen en gewasschade.
  • Alleen toepassen als het gewas en de onkruiden droog zijn.
  • Resterende Roundup +-oplossing dient men in apparatuur te laten zitten of na verdere verdunningte gebruiken voor toegelaten bespuitingsdoeleinden.
  • Tijdens opslag en transport moet om de afgevende delen (touw, doek, borstel, spons) van de apparatuur een beschermkap of plastic kap zijn aangebracht zodat contact met de huid uitgesloten is.

n. Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevolen een afschermkap te gebruiken.

Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af. Ter markering kan een kleurstof aan de spuitoplossing toegevoegd worden.

Hoe kan resistentie het best vermeden worden? Elke onkruidpopulatie kan planten bevatten die van nature uit meer tolerant of resistent zijn tegen bepaalde herbiciden. Dit kan leiden tot een onvoldoende controle wanneer die herbiciden gebruikt worden. Volgens de classificatie van het Herbicide Actie Comité (HRAC) is ) is glyfosaat een Groep 9 (groep G) herbicide,

 • Volg de etiketvoorschriften, meer bepaald om te verzekeren dat de toepassing gebeurt in een correct onkruidstadium, onder geschikte klimaat omstandigheden en met de juiste dosis.
 • Optimaliseer het gebruik van verschillende technieken in uw onkruidbeheer die deel zijn van eennormale teelt of landschapsbeheerprogramma.
 • Minimaliseer het risico op onkruidverspreiding. Zorg ervoor dat het landbouwmateriaal proper is wanneer van veld wordt gewisseld.
 • Volg de goede spuitpraktijken voor een effectieve onkruidcontrole:
  • Laat het spuittoestel periodisch nakijken (vb. door bepaalde instanties hiervoor verantwoordelijk)doseer en spuit accuraat, kalibreer het spuittoestel en stem uw hoeveelheidspuitvloeistof af op de te behandelen oppervlakte.
  • Gebruik de juiste spuitdoppen voor een maximale dekking van de onkruiden en minimale drift
  • Pas enkel toe onder geschikte weersomstandigheden.
  • Monitor de onkruidcontrole na behandeling en kijk uit naar potentiële onkruidcontroleproblemenVerdere informatie is terug te vinden op HRAC ( ), uw distributeur of uw lokale Bayer verantwoordelijke,

Voor meer informatie zie Voor algemene info: : Bayer Crop Science SA-NV – Roundup® + – Aanbevelingen

Hoeveel glyfosaat zit er in Roundup?

Soms is chemisch beter – Redenen om af te zien van een mechanische bewerking kunnen zijn: te vochtige grond, meer kans op verslemping van de grond na regenval, het moment van bestrijding ligt te dicht bij het moment van opkomst (kans op beschadiging gewas) en iets hogere kosten bij uitvoer in loonwerk.

In 2000 en 2002 werd onder veldomstandigheden op de PPO-locatie ‘t Kompas in Valthermond onderzoek gedaan naar het kritisch doseren van glyfosaat (formulering 360 gram actieve stof per liter). Daarbij zijn de twee onkruidsoorten perzikkruid en melganzevoet getoetst. Deze soorten staan model voor de gevoelige (melganzevoet) en matige gevoelige (perzikkruid) soorten.

Gekeken is naar vier onkruidstadia. Tevens werden de spuitomstandigheden vergeleken. De dosering nodig om klein onkruid te doden was ongeveer een kwart van de dosering nodig om groot onkruid te bestrijden (zie tabel 2). Tabel 2. Benodigde hoeveelheid Round-up in l/ha voor bestrijding van de onkruidplanten en voor reductie van biomassa van verschillende groottes van perzikkruid en melganzevoet in proeven van PPO in 2000 en 2002.

Onkruid Planten Biomassa
Grootte 1 cm 2cm 3-4cm 1 cm 2cm 3- 4 cm
Perzikkruid 1 1,5-2,0 2,0-3,0 0,5-1 0,8-2,0 1,2-3,0
Melganzevoet 0,5-1 1-1,5 1-2 0,5 0,5 0,5-1,1

Er werd in het onderzoek een grote spreiding tussen de uitkomsten per spuittijdstip gevonden. Dit komt door de gevoeligheid van het onkruid afhankelijk van grootte, soort en mate van afharding. De trend was in 2000 vergelijkbaar met die in 2002. In 2000 lagen de doseringen iets hoger dan in 2002.

 1. Dit kan aan de weersomstandigheden en de tijd van het jaar gelegen hebben: in 2000 is later in het seizoen gespoten.
 2. Zeker op klein onkruid en onder gunstige omstandigheden is verlaging van de dosering tot de helft van de adviesdosering (2-4 liter per hectare; zie tabel 3) goed mogelijk.
 3. Voor terugdringing van de biomassa kan de dosering zelfs nog verder omlaag.

Dit kan een rol spelen wanneer men alleen wil verhinderen dat onkruiden in bloei komen, of de groei wil vertragen om de onkruiden verder mechanisch te bestrijden. Tabel 3. Toepassingsmogelijkheden van glyfosaat (bron DLV akkerbouw, spuitgids, januari 2003).

Toepassing Doseringen glyfosaat 360 g/l Roundup e.a.
Overblijvende grassen (kweek) 3-4
Éénjarige grassen 2-4
Overblijvende tweezaadlobbigen 4-6
Stuifdek/groenbemester 2-4
Rugspuit 2%
Fytosanitaire aanwijzing PD 6-8

Hoe goed werkt Roundup zonder glyfosaat?

Productbeschrijving – Roundup Onkruidvrij Concentraat is de krachtige onkruidbestrijder zonder dat er gebruik wordt gemaakt van glyfosaat. Daarmee is het een zeer goed alternatief voor de gebruikelijke Roundup in situaties waar glysofaat niet wenselijk is of niet is toegestaan.

De werking van Roundup Onkruidvrij is snel. Al na 3 uur zou u de eerste resultaten moeten zien. Het middel is zowel geschikt tegen onkruiden als tegen mos. Inhoud: 270 ml, goed voor 150 vierkante meter Werkzame stof: nonaanzuur 500 g/l Toelatingsnummer: 15485 N Toepassing Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheidgetoetst op Dosering* middel pertoepassing Maximaal aantaltoepassingen perjaar Maximaal aantalml middel per jaar Minimum intervaltussentoepassingen indagen Open verhardingen (grind,schelpen, etc.) Pleksgewijs Mossen 18 ml per 0,30-1,0 literwater per 10 m² 2 90 ml/10 m² 14 Open verhardingen (grind,schelpen, etc.) Pleksgewijs Eenjarige onkruiden 22,5 ml per 0,30-0,75liter water per 10 m² 4 90 ml/10 m² 14 Onverharde terreinen Pleksgewijs Mossen 18 ml per 0,30-1,0 literwater per 10 m² 2 90 ml/10 m² 14 Onverharde terreinen Pleksgewijs Eenjarige onkruiden 22,5 ml per 0,30-0,75liter water per 10 m² 4 90 ml/10 m² 14 *Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Merk Roundup Samenvattend Onkruid bestrijden zonder glyfosaat. Werkt al na 3 uur. Voor onkruid en mos. Verkrijgbaar in 270 ml 540 ml 900 ml Snel van het onkruid af met Roundup Onkruidvrij Concentraat!

Hoe werkt Roundup zonder glyfosaat?

Hoe gebruik je Roundup Rapid Concentrate? – Roundup Rapid Concentrate is een niet-selectieve onkruidbestrijder, waardoor elke plant die ermee in contact komt sterft. Het pelargonzuur tast de celwand van de plant aan, waardoor de plantencellen leeglopen.

 • Het resultaat? Een volledige uitdroging van het plantenweefsel! Het product doodt alle éénjarige en doorlevende onkruiden en grassen zoals zevenblad, paardenbloem, heermoes, klavers, weegbree en netels.
 • Bovendien is het een effectief middel om mos te bestrijden.
 • Deze onkruidverdelger gebruik je op niet-verharde permanent onbeteelde terreinen zoals bv.

onverharde wegen, grindpaden of onder hekken. Verdun het concentraat in een druksproeier volgens de aangegeven dosis op de verpakking. Vernevel het daarna rechtstreeks op het onkruid. Slechts 3 uur na gebruik is het resultaat al te zien! Doordat het product snel afbreekt in de bodem, kan je de dag erna zelfs weer zaaien en planten.

Hoe snel gaat onkruid dood met Roundup?

Is Roundup ® onkruidbestrijder nog efficiënt? – Roundup ® onkruidbestrijder is nog steeds efficiënt en garandeert nu een zichtbaar resultaat na één tot drie uur, naargelang je de gebruiksklare of de geconcentreerde versie verkiest. Hard voor onkruid dus!

Waarom gebruiken boeren glyfosaat?

Wat zijn de alternatieven voor glyfosaat? – Volgens Baecke zijn er wel alternatieven voor glyfosaat. “En die heb ik allemaal ook wel eens geprobeerd. Al mijn collega’s trouwens ook. Bijvoorbeeld door onkruiden weg branden, weg te steken of onder te ploegen.

 • Maar daar kreeg ik later altijd spijt van.
 • Onkruiden winnen het dan namelijk bijna altijd van de gewassen die we verbouwen.
 • Het zijn overlevers, geëvolueerd om onder moeilijke omstandigheden razendsnel te groeien en zich te vermeerderen.
 • Onze gewassen niet.
 • Die telen we gericht om iets eetbaars op te leveren.

En onkruiden ontnemen voeding, water en licht van de planten die we willen telen. Daarom hebben we middelen zoals glyfosaat nodig, die heel effectief zijn én veilig.”

Waar kan ik IMEX glyfosaat 3 kopen?

Onkruidverdelger ter bestrijding van onkruiden, gras, (nieuw opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken is niet meer verkrijgbaar sinds 2022. Alle middelen met glyfosaat worden niet meer verkocht in Nederland. Een goed alternatief voor Imex Glyfoisaat is Bromory.

Wat dood glyfosaat?

Is glyfosaat schadelijk? – Glyfosaat doodt alleen niet-resistente onkruiden waarmee het in aanraking is gebracht. Soms blijft het middel in kleinere hoeveelheden in de grond achter, maar dan doodt het geen planten meer. De toxiciteit van glyfosaat voor mens en milieu wordt al jaren onderzocht.

 1. Het staat– mits het selectief wordt toegepast – bekend als een middel dat veiliger is dan andere bestrijdingsmiddelen.
 2. Gewasbeschermingsmiddelen moeten ook voldoen aan veiligheidsnormen.
 3. Het CTGB ziet erop toe dat aan deze eisen wordt voldaan.
 4. Ook vanuit WUR wordt onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van glyfosaat op het milieu.

Zo is gekeken naar de mate waarin glyfosaat wordt aangetroffen in landbouwgrond. Uit gegevens van meer dan 300 bodemmonsters van landbouwgronden in meerdere Europese landen blijkt dat in 45% van deze monsters glyfosaat en AMPA (het meest stabiele afbraakproduct van glyfosaat) zijn aangetroffen.

Waar zit Roundup in?

Glyfosaat? Wat is dat? – Glyfosaat is de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen. Het staat ook bekend onder de naam Roundup, Het wordt volop gebruikt in de landbouw, maar ook in tuinen, parken, bermen, weilanden en zelfs in bossen en natuurgebieden.

 1. Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van bijna alle soorten onkruidbestrijdingsmiddelen.
 2. Ja, ook die met ‘veilig’ klinkende namen zoals Clinic of Klaverblad! Begin jaren 90 vond er een grote verandering plaats in onze voedselketen.
 3. Er kwamen genetisch gemanipuleerde (GM) voedselgewassen op de markt die bestand waren tegen glyfosaat.

Dit betekende dat glyfosaat royaal gespoten kon worden over deze gewassen ; alleen het onkruid zou immers aangetast worden. Hierdoor zijn resten van dit bestrijdingsmiddel ongemerkt in grote hoeveelheden in onze voedselketen terechtgekomen. Ook al is het verbouwen van GM voedselgewassen in Nederland niet toegestaan, vanuit het buitenland komen deze producten wel onze supermarkten binnen.

Hoe lang duurt het voor glyfosaat werkt?

Na ongeveer 14 dagen is het effect van de behandeling zichtbaar.

Wat is het beste tegen onkruid?

1. Gebruik een onkruidverdelger – Onkruidsoorten zoals paardenbloem, klaver en weegbree verwijder je snel en doeltreffend met een totale onkruidverdelger, Dit soort onkruidverdelgers is niet-selectief, waardoor elke plant die ermee in contact komt afsterft.

Kan je met javel onkruid bestrijden?

Vilt | Vlaams infocentrum land- en tuinbouw Door het aangekondigde verbod op het gebruik van de onkruidbestrijder glyfosaat gaan heel wat tuiniers nu op zoek naar een alternatieve methode. Zo komen ze uit bij huis-, tuin- en keukenmiddeltjes maar azijn, javel of zout inzetten tegen onkruid is echt geen goed idee.

 • De ecologische tuindersvereniging Velt die sensibiliseert rond pesticidengebruik dient nu uit te leggen dat dergelijke alternatieven ook schadelijk zijn voor de natuur.
 • Zo is de actieve stof van javel natriumhypochloriet, welke zeer giftig is voor al het leven in water en bodem.
 • Borstelen, harken of heet water gebruiken zijn veel beter.” Naar aanleiding van de commotie rond glyfosaat hebben de ministers Willy Borsus en Joke Schauvliege dit voorjaar aangekondigd dat de onkruidbestrijder verdwijnt uit tuincentra en doe-het-zelf-zaken.

Behalve de verkoop zou ook het gebruik ervan verboden worden voor particulieren. De gevolgen van die aankondiging lieten zich raden. Een deel van de burgers omarmt ecologische onkruidbestrijdingsmethoden, maar anderen slaan nog gauw een voorraad Roundup in.

 • De verkoop in tuincentra en doe-het-zelf-zaken is gestegen.
 • Tezelfdertijd zoeken consumenten hun toevlucht tot alternatieven zoals azijn en javel, wat qua milieu-impact eerder een stap achteruit dan vooruit is.
 • In het Vlaams Parlement weerklinkt inmiddels kritiek op de “aankondigingspolitiek” rond het verbod op de onkruidverdelger glyfosaat.

“Door te toeteren en aankondigingen te doen, is nog eens zoveel Roundup verkocht”, zei parlementslid Bart Nevens (N-VA). Het verbod zal er pas dit najaar komen. Wellicht wordt woensdag het decreet goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, maar daarna moet de regering nog advies inwinnen bij de Raad van State en een besluit nemen om het decreet uit te voeren.

 • Dat kan waarschijnlijk pas na het zomerreces.
 • Omdat een onkruidverdelger vooral in het voorjaar en de zomer wordt gebruikt, komt het verbod volgens de oppositie te laat.
 • Sp.a, Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum trachtten de meerderheid dinsdag nog tot spoed aan te manen met een resolutie.

“Het is toch onaanvaardbaar om deze beslissing uit te stellen omwille van een zomerreces”, zei Sanctorum. Volgens Bruno Tobback (sp.a) had de meerderheid veel sneller kunnen werken, met een voorstel van decreet in plaats van een ontwerp. “Dit verbod moet onverwijld worden ingevoerd”, zei Bart Nevens van N-VA.

Hij verweet minister Schauvliege dat ze het te vroeg aangekondigd heeft waardoor het product nu al wekenlang gehamsterd wordt. “We moeten hieruit leren niet aan aankondigingspolitiek te doen”, aldus Nevens, “maar te zorgen dat er eerst instrumenten zijn zodat we maatregelen kunnen nemen en iedereen weet waar hij aan toe is.” Niet iedereen is naar een tuincentrum gehold om daar nog gauw een voorraad Roundup in te slaan.

Heel wat consumenten zijn reeds op zoek gegaan naar alternatieven maar die zoektocht heeft niet altijd het gewenste resultaat. Bij Velt maken ze zich namelijk zorgen over het gebruik van azijn, javel en zout als onkruidverdelger. Alle drie zijn ze slecht voor het milieu.

Pesticidenexpert Geert Gommers: “Azijn en herbiciden op basis van azijnzuur zijn schadelijk voor waterorganismen. Je mag ze dus niet gebruiken in de buurt van waterlopen, afvoerputjes en riolen. Azijn is ook schadelijk voor bijen dus gebruik je het ook niet in de buurt van bloeiende planten.” Zout lijkt onschuldig, maar regelmatig gebruik doet de bodem verzilten.

Het gevolg is dat alleen zoutminnende planten overleven en het aantal plantensoorten daalt. Gommers voegt er nog aan toe dat zout voor een fysiologisch droog milieu zorgt, ook al is er geen sprake van werkelijke droogte. Eigenaars van een tuin en terras opteren ook voor javel en kozen dan nog vaak voor de meest geconcentreerde variant.

Ook dat is een bijzonder slecht idee want, zo legt Gommers uit, de actieve stof natriumhypochloriet is zeer giftig voor al het leven in water en bodem. “Voor jezelf is het ook schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Sterk af te raden, dus.” Wie onkruid weg wil, heeft naar verluidt alternatieven zonder ongewenste bijwerkingen.

Velt geeft een aantal tips: “Vooral het voorkomen van onkruidgroei is belangrijk: Beperk daarom de oppervlakte van je terras, oprit en paadjes. Maak je terras bijvoorbeeld niet groter dan nodig is. Zet planten op plaatsen waar anders onkruid zou groeien.

 1. Borstel of hark regelmatig.
 2. Verwijder onkruid manueel met een hak of krabber.
 3. Heet water uit de keuken, bijvoorbeeld kookvocht van de aardappelen, kan je over onkruid gieten.” Tuincentra die de verkoop van Roundup zagen stijgen, hebben tezelfdertijd meer antiworteldoeken en onkruidbranders verkocht.
 4. Ook dat zijn methoden die hun efficiëntie al bewezen hebben, zij het dat branden niet zonder gevaar is in deze droge omstandigheden.

Wie wil leren tuinieren zonder pesticiden kan er de tips van en op naslaan. : Vilt | Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

Is bleekwater verboden?

Bleekwater gebruiken in je tuin is verboden: “Heel efficiënt tegen groenaanslag, maar ook enorm gevaarlijk” Niks werkt zo goed tegen de groene aanslag op je terras(meubelen) als bleekwater. Alleen doodt die javel in één klap ook al het andere leven in je tuin. Het is ook nog eens giftig voor mens en dier. “Daarom is het gebruik van javel buiten verboden. Als je in een beschermingszone voor grondwater woont, kun je er zelfs een boete voor krijgen”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieu Maatschappij bij De Inspecteur.

Waarom MCPA verboden?

Het beste antwoord. De stof MCPA die als bestrijdingsmiddel wordt gebruikt tegen onkruid, is schadelijk voor mens en dier. Met name de voortplanting en de ontwikkeling van de mens wordt aangetast als deze stof (via andere gewassen of via drinkwater uit grondwater) wordt geconsumeerd.