Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR FåR Man KøRselsfradrag?

HvornR FåR Man KøRselsfradrag?


Kørselsfradrag er en skattefordel, som danske borgere kan få, hvis de har kørt mange kilometer i forbindelse med deres arbejde eller erhvervsmæssige aktiviteter. Det er en måde at få kompensation for de transportudgifter, der pålægges som følge af arbejdet. Men hvornår kan man rent faktisk få kørselsfradrag?

For at være berettiget til kørselsfradrag skal man først og fremmest have kørt mere end 24 kilometer om dagen mellem sin bopæl og arbejdsplads. Hvis man har kørt mindre end 24 kilometer om dagen, er man ikke berettiget til kørselsfradrag. Det er også vigtigt at bemærke, at man kun kan få fradrag for kilometerne ud over de første 24 kilometer.

Der er dog visse undtagelser for arbejdstagere, der har flere arbejdspladser. Hvis man har flere arbejdspladser og kører mere end 24 kilometer fra den ene arbejdsplads til den anden, kan man få kørselsfradrag for den ekstra kørsel. Det er vigtigt at dokumentere de ekstra kilometer og have en klar opgørelse over, hvor meget man har kørt mellem arbejdspladserne.

Det er også værd at bemærke, at der er et loft for, hvor meget man kan få i kørselsfradrag. For indkomståret 2021 er loftet på 21.000 kroner. Det betyder, at selvom man har kørt mange kilometer og har dokumentation herfor, kan man kun få fradrag for op til 21.000 kroner. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da det kan have betydning for, hvor meget man kan få tilbage i skat.

Eksklusivt: Danmarks Bedste Guide til Kørselsfradrag!

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattefordel, som du kan få, hvis du bruger din egen bil i arbejdsmæssige ærinder. Det betyder, at du kan få en del af dine transportudgifter til at køre til og fra arbejde fradraget i din skattepligtige indkomst.

Hvem kan få kørselsfradrag?

For at få kørselsfradrag skal du opfylde visse betingelser. Disse betingelser inkluderer:

 • Du skal have en arbejdsgiver, der ikke dækker dine transportudgifter
 • Du skal køre mindst 24 kilometer fra din bopæl til din arbejdsplads hver dag
 • Du skal have dokumentation for de faktiske transportudgifter

Hvordan beregnes kørselsfradrag?

Beregningen af kørselsfradrag afhænger af antallet af kørte kilometer samt satserne for fradraget fastsat af Skatteministeriet. Du kan enten vælge at få et standardfradrag pr. kilometer eller fratrække de faktiske transportudgifter. Det anbefales at beregne begge og vælge det højeste fradrag.

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Du kan kun få kørselsfradrag, hvis du har en skattepligtig indkomst. Der er også visse typer indkomster, der ikke giver ret til kørselsfradrag, såsom pensioner og visse former for offentlig hjælp. Du skal indsende din årlige selvangivelse for at ansøge om kørselsfradrag.

Hvordan ansøger man om kørselsfradrag?

For at ansøge om kørselsfradrag skal du udfylde en række oplysninger på din årlige selvangivelse. Disse oplysninger inkluderer bl.a. dine kørte kilometer og dine faktiske transportudgifter. Det er også vigtigt at have dokumentation for dine transportudgifter, såsom kvitteringer.

Hvad kan man få fradrag for?

Du kan få fradrag for dine transportudgifter til og fra arbejde. Dette inkluderer udgifter til brændstof, vedligeholdelse af bilen, forsikring og eventuelle bro- og tunnelafgifter. Det er vigtigt at have dokumentation for disse udgifter for at få fradraget.

Hvad er Kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattemæssig fordel, som danske borgere kan få for at dække omkostningerne ved at køre til og fra arbejde. Det er en form for fradrag, der indebærer, at man får en del af de udgifter, man har til transport, tilbagebetalt i form af skattefradrag.

For at få kørselsfradrag skal man opfylde nogle betingelser. Man skal blandt andet have haft udgifter til transport til og fra arbejdet, og man skal have kørt mindst 24 km (hver vej) om dagen. Derudover skal man have dokumentation for sine kørselsudgifter, eksempelvis i form af kørebog eller månedlige bilag fra sin arbejdsgiver.

Størrelsen af kørselsfradraget afhænger af, hvor langt man kører til og fra arbejde. Der gælder forskellige satser for forskellige afstande, og derudover er der loft for, hvor meget man kan få i fradrag. I 2021 er loftet på 21.400 kr. pr. person.

See also:  HvornR Er Det Billigst At Bruge StrøM?

Kørselsfradraget bliver normalt automatisk beregnet af SKAT og trukket fra i ens årlige skatteopgørelse. Hvis man ønsker at få fradraget tidligere, kan man indberette sine kørselsudgifter løbende og få dem medregnet i sin forskudsregistrering.

Nøglebetingelser for at få Kørselsfradrag

For at være berettiget til at få kørselsfradrag i Danmark skal visse betingelser være opfyldt. Disse betingelser omfatter følgende:

1. Erhvervsmæssig rejse

Kørselsfradrag kan kun opnås for erhvervsmæssige rejser, dvs. rejser i forbindelse med arbejde eller drift af egen virksomhed. Privatrejser og rejser til og fra arbejde er ikke berettiget til kørselsfradrag.

2. Minimumsafstand

Der skal være en minimumsafstand mellem din bopæl og dit arbejdssted for at være berettiget til kørselsfradrag. Den nøjagtige afstand varierer afhængigt af året, men normalt skal afstanden være mindst 24 kilometer hver vej.

3. Brug af egen bil

For at kunne få kørselsfradrag skal du bruge din egen bil til erhvervsmæssige rejser. Hvis du bruger offentlig transport eller firmabil, er du normalt ikke berettiget til kørselsfradrag.

4. Dokumentation

Det er vigtigt at kunne dokumentere dine erhvervsmæssige rejser for at kunne få kørselsfradrag. Dette kan omfatte at opretholde en kørebog, der angiver dato, destination og formål med hver rejse. Du skal også kunne dokumentere dine udgifter til brændstof og vedligeholdelse af din bil.

5. Skattepligtig indkomst

Endelig skal du have en skattepligtig indkomst for at kunne få kørselsfradrag. Hvis du ikke betaler skat i Danmark eller har en skattefri indkomst, er du normalt ikke berettiget til fradraget.

Hvis du opfylder disse nøglebetingelser, kan du ansøge om kørselsfradrag i din årsopgørelse eller ved at kontakte SKAT.

Hvad kan du trække fra?

Når du benytter kørselsfradraget, har du mulighed for at trække forskellige udgifter fra i din selvangivelse. Her er nogle af de udgifter, du kan trække fra:

1. Transportudgifter

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads
 • Kørsel til møder og kurser i arbejdsregi
 • Kørsel til uddannelsessteder
 • Kørsel til midlertidig arbejdsplads

2. Bompenger og færgeudgifter

Du kan trække udgifter til bompenge og færgeoverfarter fra, hvis de er en del af din arbejdsrejse.

3. Parkering og broafgifter

Udgifter til parkering og broafgifter i forbindelse med arbejdet kan trækkes fra.

4. Vedligeholdelse og drift af bilen

Du kan trække udgifter til brændstof, olie, vask og reparationer fra, hvis de er nødvendige for din arbejdestransport.

5. Forsikring og grøn ejerafgift

5. Forsikring og grøn ejerafgift

Udgift til bilforsikring og grøn ejerafgift kan også trækkes fra.

6. Leje af parkeringsplads

Hvis du lejer en parkeringsplads i forbindelse med dit arbejde, kan du trække udgiften fra.

7. Tog- og busbilletter

Hvis du benytter offentlig transport i forbindelse med arbejdet, kan du trække udgifter til tog- og busbilletter fra.

Det er vigtigt at bemærke, at du kun kan trække udgifter fra, som er relateret til din arbejdestransport. Øvrige udgifter til bil og transport kan normalt ikke trækkes fra.

Hvordan beregnes dit Kørselsfradrag?

Dit kørselsfradrag beregnes ud fra de kørte kilometer og satsen for kørselsfradraget. For at beregne dit kørselsfradrag skal du følge disse trin:

 1. Bestem antallet af kørte kilometer:
  • Identificer de kørte kilometer i løbet af året, som kan trække fra i kørselsfradraget. Disse kan omfatte erhvervsmæssige kørsler til og fra arbejde, kørsler i forbindelse med arbejdet og andre erhvervsmæssige kørsler.
  • Tæl antallet af kørte kilometer for hvert af disse formål separat.
  • Saml det samlede antal kørte kilometer for alle formål.
 2. Overhold grænsen for kørselsfradrag:
  • Sørg for, at det samlede antal kørte kilometer overstiger den fastsatte grænse for kørselsfradrag.
  • I 2022 er grænsen for kørselsfradraget 24.000 kilometer.
 3. Beregn dit kørselsfradrag:
  • Multiplicer det samlede antal kørte kilometer over grænsen for kørselsfradraget med satsen for kørselsfradraget.
  • I 2022 er satsen for kørselsfradraget 1,93 kroner per kilometer.
  • Dette beløb udgør dit kørselsfradrag for året.
See also:  HvornR Er Eid 2023?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal beregne dit kørselsfradrag, anbefales det at kontakte SKAT eller en revisor for professionel rådgivning.

Dokumentation og beviser for Kørselsfradrag

Når du ønsker at opnå kørselsfradrag i Danmark, er det vigtigt at kunne dokumentere og bevise de nødvendige oplysninger om dine kørsler. For at kunne kræve kørselsfradrag skal du kunne dokumentere:

1. Kørselsdistancen

Du skal kunne dokumentere den samlede distance, du har kørt i forbindelse med arbejdsrelaterede kørsler. Dette kan gøres ved hjælp af din kørebog, som skal føres korrekt og omhyggeligt. Kørebogen skal indeholde oplysninger som dato, start- og slutdestination, formål med kørslen og antal kørte kilometer.

2. Antal arbejdsdage

Du skal også kunne bevise antallet af arbejdsdage, hvor du har kørt til og fra arbejdet. Dette kan gøres ved at indsende lønsedler, vagtplaner eller anden dokumentation fra din arbejdsgiver, der viser antallet af dage, du har været på arbejde.

3. Bevis for offentlig transport

3. Bevis for offentlig transport

Hvis du har benyttet offentlig transport som en del af dine arbejdsrelaterede kørsler, skal du kunne bevise dette. Du bør gemme billetter, kortudskrifter eller andre dokumenter, der viser, at du har benyttet offentlig transport og de tilhørende udgifter.

4. Parkering og bompenge

Eventuelle udgifter til parkering eller bompenge i forbindelse med din arbejdsrelaterede kørsel kan også kræves som fradrag. Du skal være i stand til at dokumentere disse udgifter ved at gemme kvitteringer eller andre relevante dokumenter.

5. Bemærkninger eller anmærkninger

Hvis der er særlige bemærkninger eller anmærkninger, der gælder for din kørselsfradrag, skal du sørge for at dokumentere dette. Dette kan være tilfældet, hvis du har kørt i et køretøj, der ikke tilhører dig, eller hvis der er andre specifikke omstændigheder, der påvirker din kørselsfradrag.

Det er vigtigt at notere, at det er dit ansvar at sikre, at du har korrekt dokumentation og beviser for dine kørsler. Hvis du er i tvivl, anbefales det at konsultere en revisor eller en skatteekspert for at sikre, at du har den korrekte dokumentation og beviser i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser.

Grænser og begrænsninger for Kørselsfradrag

Der er visse grænser og begrænsninger, der gælder for kørselsfradrag i Danmark. Disse grænser og begrænsninger er fastlagt af SKAT og skal overholdes for at kunne opnå kørselsfradrag. Her er de vigtigste punkter at være opmærksom på:

Kørsel mellem hjem og arbejde

 • Kørselsfradrag kan kun opnås for kørsel mellem hjem og arbejde.
 • Kørsel mellem hjem og arbejde i bil, motorcykel eller knallert kan fradrages med op til et bestemt beløb pr. kilometer.
 • Der er en maksimal grænse for antallet af kilometer, der kan fratrækkes pr. år.

Egenbetaling og offentlig transport

 • Kørselsfradrag gælder kun for den del af transportomkostningerne, der ikke dækkes af arbejdsgiveren eller modtages som offentlig transportstilskud.
 • Der er fastsat standardbeløb pr. kilometer, som kan fradrages for egenbetaling i forbindelse med offentlig transport.
 • Der er også en begrænsning for det samlede beløb, der kan fradrages for offentlig transport pr. år.

Tillæg og ændringer

 • Der kan være særlige tillæg og ændringer til kørselsfradraget, afhængigt af individuelle faktorer som f.eks. handicap eller særligt transportbehov.
 • Desuden kan reglerne for kørselsfradrag ændres fra år til år, så det er vigtigt at være opdateret på de aktuelle regler og satser.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse grænser og begrænsninger, når man ansøger om kørselsfradrag. Hvis man ikke overholder reglerne, kan man risikere at blive pålagt tilbagebetaling af fradragsbeløbet og eventuelt også at blive pålagt strafafgifter.

Kørselsfradrag for selvstændige og erhvervsdrivende

For selvstændige og erhvervsdrivende er der mulighed for at få kørselsfradrag. Det betyder, at man kan trække en del af udgifterne til kørsel fra i sin skat. Her er nogle ting du bør være opmærksom på:

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

For at få kørselsfradrag som selvstændig eller erhvervsdrivende skal du opfylde visse betingelser. Du skal have en virksomhed og bruge din bil i forbindelse med virksomheden. Derudover skal du dokumentere din kørsel og kunne sandsynliggøre, at den er nødvendig i forbindelse med din erhvervsmæssige aktivitet.

See also:  HvornR Er Det Valentinsdag?

Hvad kan man trække fra?

Man kan trække forskellige udgifter fra på sit kørselsfradrag som selvstændig eller erhvervsdrivende. Dette kan være udgifter til brændstof, dæk, vedligeholdelse og forsikring af bilen. Det er vigtigt at have dokumentation for disse udgifter, for eksempel kvitteringer og kørebøger.

Hvordan beregnes kørselsfradraget?

Kørselsfradraget beregnes ud fra antallet af kørte kilometer i forbindelse med virksomheden samt de gældende satser for kørselsfradraget. Satsen varierer hvert år og afhænger af, om man har en personbil eller en motorcykel/varevogn. Det er vigtigt at føre præcis kørebog og dokumentere de kørte kilometer.

Hvordan indberettes kørselsfradraget?

Kørselsfradraget indberettes i din årsopgørelse. Du skal udfylde en særlig rubrik for, at fradraget kan blive taget med i din skatteopgørelse. Det er vigtigt at være opmærksom på de gældende regler og tidsfrister for indberetning af kørselsfradraget.

Det er en god idé at rådføre sig med en revisor eller skatteekspert, hvis man er i tvivl om reglerne for kørselsfradraget som selvstændig eller erhvervsdrivende. På den måde sikrer man sig, at alle betingelser og dokumentation er korrekt, så man får det fulde fradrag, man har krav på.

Kørselsfradragets fremtidige ændringer og justeringer

Kørselsfradraget er en skattefordel, som danske skatteydere kan få, når de har udgifter til at køre på arbejde eller i forbindelse med arbejdet. Fremtidige ændringer og justeringer kan have betydning for, hvordan kørselsfradraget fungerer og hvem der kan få det.

Ændringer i satser og regler

Regeringen og Folketinget kan beslutte ændringer i satserne og reglerne for kørselsfradraget. Dette kan ske som en del af finanslovsforhandlinger eller som en del af skattepolitikken. Ændringer i satserne kan påvirke, hvor meget fradraget udgør for den enkelte skatteyder.

Der kan også komme ændringer i reglerne for, hvem der er berettiget til at få kørselsfradrag. Det kan for eksempel være ændringer i kravene til antallet af arbejdsdage pr. år, eller ændringer i afstanden mellem bopæl og arbejdssted.

Digitalisering og automatisk indberetning

Fremtidige ændringer kan også omfatte digitalisering og automatisk indberetning af kørselsfradraget. Hvis dette bliver indført, vil det sandsynligvis betyde, at skatteyderne ikke længere skal indberette deres kørselsfradrag manuelt. I stedet vil fradraget automatisk blive beregnet og indberettet af arbejdsgiveren eller af Skattestyrelsen.

Klimahensyn

Kørselsfradraget kan også blive påvirket af fremtidige ændringer i klimapolitikken. Hvis der kommer øgede krav til reduktion af CO2-udledning, kan dette påvirke, hvilke transportmidler der er omfattet af kørselsfradraget. Der kan for eksempel blive indført et loft for CO2-udledning, som bilen skal overholde, for at man kan få fradraget.

Ændringer i beregningsgrundlaget

Fremtidige ændringer kan også omfatte ændringer i beregningsgrundlaget for kørselsfradraget. Dette kan for eksempel være ændringer i satserne for kilometergodtgørelse eller ændringer i antallet af kilometer, der kan fradrages. Ændringer i beregningsgrundlaget kan have betydning for, hvor meget fradraget udgør for den enkelte skatteyder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående ændringer er eksempler, og at det endelige resultat af ændringerne kan være anderledes. Det er altid en god ide at holde sig opdateret omkring ændringer i lovgivningen og søge professionel rådgivning, hvis man er i tvivl.

Spørgsmål og svar:

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattefordel, som danskere kan få, hvis de har udgifter til kørsel i forbindelse med deres arbejde.

Hvordan beregnes kørselsfradraget?

Kørselsfradraget beregnes ud fra antallet af kilometer, der er tilbagelagt i arbejdsrelaterede ærinder. Der er en fast satssats pr. kilometer, som kan trækkes fra i skat.

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Man kan få kørselsfradrag, hvis man har udgifter til kørsel mellem hjem og arbejde, eller hvis man har kørt i forbindelse med arbejdsrelaterede ærinder.

Er der nogen begrænsninger for at få kørselsfradrag?

Ja, der er nogle begrænsninger for at få kørselsfradrag. Blandt andet skal man have haft mindst 12 kilometer til og fra arbejde, og man kan kun få fradrag for op til 60 kilometer pr. dag.