Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Kan Jeg SøGe Su?

HvornR Kan Jeg SøGe Su?

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, der gives til studerende i Danmark for at hjælpe dem med at dække deres leveomkostninger. Søgeprocessen for SU er relativt simpel og kan gøres online.

For at søge SU skal du først oprette en profil på SU’s hjemmeside og udfylde ansøgningsformularen med dine personlige oplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer. Du skal også angive, hvilken type uddannelse, du studerer, og hvilken institution du er indskrevet på.

Der er en række dokumenter, som du også skal vedlægge din ansøgning. Dette inkluderer blandt andet en kopi af dit seneste karakterbevis fra din uddannelsesinstitution, dokumentation for indkomst, fx lønsedler eller årsopgørelse, samt dokumentation for eventuelle andre indtægtskilder.

Det er vigtigt at bemærke, at der er fastsatte ansøgningsfrister for SU, så sørg for at indsende din ansøgning i tide. Manglende overholdelse af fristen kan betyde, at du mister retten til at modtage SU.

Efter du har indsendt din ansøgning, vil den blive behandlet af SU-kontoret. Du vil modtage en besked, når din ansøgning er blevet behandlet, og SU-beløbet, du er berettiget til, vil blive fastlagt. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage SU-midlerne på din NemKonto hver måned.

Husk at opdatere dine oplysninger løbende, hvis der sker ændringer i din situation, som fx ændringer i indkomsten, bopæl eller uddannelse. Dette kan påvirke dit SU-beløb, og det er vigtigt at holde SU-kontoret opdateret for at undgå eventuelle problemer eller tilbagebetalinger.

Søgning af SU

Hvis du er studerende og ønsker at søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte), er der nogle trin, du skal følge:

1. Opret en NemID-konto

Først skal du oprette en NemID-konto, hvis du ikke allerede har en. NemID bruges til at logge ind på selvbetjeningsportalen og ansøge om SU.

2. Log ind på SU’s selvbetjeningsportal

Når du har en NemID-konto, kan du logge ind på SU’s selvbetjeningsportal. Her kan du udfylde din SU-ansøgning og tilknytte dokumenter som bevis for din uddannelse og indkomst.

3. Udfyld ansøgningen

I ansøgningen skal du oplyse oplysninger såsom dit CPR-nummer, uddannelsessted og uddannelsesretning. Du skal også angive din indtægt og eventuel formue. Hvis du bor hjemme, skal du også angive dine forældres indtægt og formue.

4. Vedhæft nødvendige dokumenter

Der er visse dokumenter, du skal vedhæfte til din SU-ansøgning, såsom en kopi af din studiebekræftelse og en oversigt over din økonomi. Du kan uploade dokumenterne i selvbetjeningsportalen.

5. Indsend ansøgningen

Når du har udfyldt ansøgningen og vedhæftet de nødvendige dokumenter, kan du indsende ansøgningen. Du vil modtage en bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. Der kan gå nogle uger, før du får svar på din ansøgning.

Efter du har søgt SU, vil du modtage en afgørelse på din ansøgning. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du få udbetalt SU hver måned.

Husk at opdatere din SU-ansøgning, hvis der sker ændringer i din situation, f.eks. hvis du skifter uddannelsesinstitution, ændrer bopæl eller får ændret indkomst.

FAQ

Her er nogle ofte stillede spørgsmål om ansøgning af SU:

 • Hvornår skal jeg søge SU?

  Du skal søge SU så tidligt som muligt, gerne inden studiestart. Det kan tage lidt tid at få behandlet din ansøgning.

 • Hvordan får jeg udbetalt min SU?

  SU udbetales normalt på din NemKonto hver måned.

 • Kan jeg få SU, hvis jeg har en deltidsjob?

  Ja, det er muligt at få SU samtidig med at have et deltidsjob, men din indkomst kan påvirke størrelsen af din SU.

Kontakt SU

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din SU-ansøgning, kan du kontakte SU-kontoret på dit uddannelsessted eller ringe til SU-styrelsen på telefonnr. 33 95 08 88.

Tabelform

Trin Beskrivelse
1 Opret en NemID-konto
2 Log ind på SU’s selvbetjeningsportal
3 Udfyld ansøgningen
4 Vedhæft nødvendige dokumenter
5 Indsend ansøgningen

Hvad er SU?

SU er en forkortelse for Statens Uddannelsesstøtte og er et økonomisk tilskud, som studerende i Danmark kan få for at finansiere deres uddannelse. SU er et offentligt tilbud til studerende og administreres af Styrelsen for Institutioner og Uddannelse under Undervisningsministeriet.

For at være berettiget til SU skal man være dansk statsborger, være EU-borger og have opholdt sig lovligt i Danmark i mindst 5 på hinanden følgende år, eller have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Derudover skal man være optaget på en SU-berettiget uddannelse, og uddannelsen skal være godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelse.

See also:  Hvorfor Ryster Min Hund?

Hvem kan få SU?

Studenter kan få SU, hvis de opfylder følgende krav:

 • Studenter skal være fyldt 18 år
 • Studenter skal være optaget på en SU-berettiget uddannelse
 • Studenter skal have en studieaktivitet på mindst 10 timer om ugen

Der er visse undtagelser for studerende, der er fyldt 18 år, men ikke har en studieaktivitet på mindst 10 timer om ugen. Eksempler på undtagelser kan være, hvis man er gravid eller har børn under 7 år.

Hvad kan man få i SU?

SU ydes som en månedlig udbetaling og afhænger af flere faktorer, herunder om man bor hjemme eller ude, om man har børn eller får forsørgertillæg. Den nøjagtige sats kan variere og opdateres årligt.

SU-sats Udeboende Hjemmeboende
Grundbeløb 6.789 kr. 3.966 kr.
Tillæg for forsørgere 2.884 kr. 1.880 kr.

Ud over SU kan studerende også søge om ekstra SU-lån til dækning af deres leveomkostninger. SU-lånet er et lån, der skal tilbagebetales efter endt uddannelse.

Vedligeholdelsesbidraget eller den generelle SU, som man kan få, afhænger af ens alder. Børn, der stadig bor hjemme hos deres forældre, får mindre SU end børn, der bor ude.

Hvem er berettiget til SU?

For at være berettiget til SU (Statens Uddannelsesstøtte) skal du opfylde visse betingelser og krav. SU er en økonomisk støtteordning, der gives til studerende på videregående uddannelser i Danmark.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at være berettiget til SU:

 1. Studerende over 18 år: Du skal være fyldt 18 år for at kunne modtage SU.
 2. Studerende på videregående uddannelse: Du skal være indskrevet på en videregående uddannelse, fx en bacheloruddannelse eller en professionsuddannelse.
 3. Studerende på fuldtidsuddannelse: Du skal være indskrevet på en fuldtidsuddannelse for at være berettiget til SU. Hvis du er på deltid, kan der være andre støttemuligheder.
 4. Statsborgerskab eller opholdstilladelse: Du skal enten være dansk statsborger, have nordisk statsborgerskab eller have en opholdstilladelse med henblik på uddannelse.

Yderligere er der nogle økonomiske betingelser, der skal være opfyldt:

 • Indtægtsgrænse: Der er indtægtsgrænser for at være berettiget til SU. Din egen indkomst og din forældre eller ægtefælles indkomst kan have indflydelse på, hvor meget SU du kan få.
 • Maximale varighed: SU kan kun modtages i en vis periode, afhængigt af uddannelsens længde og eventuelle tidligere SU-perioder.

Du kan finde mere information om betingelserne og ansøgningsprocessen på SU’s hjemmeside.

Hvilke dokumenter er nødvendige for at ansøge om SU?

Når du ansøger om SU, er der visse dokumenter, du skal fremsende til SU-kontoret. Disse dokumenter er nødvendige for at verificere dine oplysninger og sikre, at du er berettiget til at modtage SU. Her er en liste over de vigtigste dokumenter, du skal medtage i din ansøgning:

 • Oplysninger om uddannelsesinstitution: Du skal angive oplysninger om den uddannelsesinstitution, du er tilmeldt, herunder navn, adresse og kontaktoplysninger.
 • Personlige oplysninger: Du skal oplyse dit fulde navn, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 • Bankoplysninger: Du skal angive dine bankoplysninger, herunder banknavn, kontonummer og SWIFT/BIC-kode.
 • Indkomstoplysninger: Hvis du har en indkomst fra f.eks. arbejde eller kapital, skal du fremsende dokumentation for dette, såsom lønsedler eller årsopgørelser.
 • Forældres oplysninger: Hvis du er under 18 år eller stadig bliver forsørget af dine forældre, skal du oplyse deres navne, CPR-numre og indkomstoplysninger.
 • Bevis for studieaktivitet: Du skal fremsende dokumentation for, at du er aktivt studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, f.eks. gennem studiebevis eller indskrivningsbrev.

Hvis du ikke fremsender alle nødvendige dokumenter, kan det forsinke din ansøgningsproces, og det kan tage længere tid, før du modtager din SU. Sørg derfor for at dobbelttjekke, at du har alle dokumenterne i orden, inden du sender din ansøgning.

Hvordan ansøger jeg om SU?

Når du ønsker at ansøge om SU, skal du følge disse trin:

Opret en NemID

Først og fremmest skal du have en NemID. Hvis du ikke allerede har en, kan du oprette en ved at besøge NemID’s hjemmeside og følge vejledningen der.

Log ind på minSU

Efter at have oprettet en NemID, skal du logge ind på minSU. Dette er SU’s online selvbetjeningssystem. Du kan logge ind ved hjælp af dit NemID.

Udfyld ansøgningen

Når du er logget ind, skal du udfylde ansøgningen om SU. Det er vigtigt at angive relevante oplysninger, såsom indkomst, uddannelsesniveau og boligsituation. Du kan også angive, om du ønsker at ansøge om ekstra støtteordninger.

See also:  Hvor Mange JDer DøDe Under 2. Verdenskrig I Danmark?

Indsend ansøgningen

Efter at have udfyldt ansøgningen skal du indsende den elektronisk via minSU. Du vil modtage en bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget.

Behandling af ansøgningen

Din ansøgning vil herefter blive behandlet af SU-kontoret. De vil gennemgå dine oplysninger og vurdere, om du er berettiget til SU. Du vil modtage besked om resultatet af din ansøgning.

Start af udbetaling

Hvis din ansøgning godkendes, vil udbetalingen af SU starte. Normalt sker udbetalingen månedligt eller kvartalsvist, afhængigt af din uddannelse og studiebelastning.

Vær opmærksom på, at det kan tage op til fire uger fra indsendelse af ansøgningen, indtil du modtager første udbetaling af SU.

Hvilke oplysninger skal jeg give ved ansøgning om SU?

Når du skal ansøge om SU, skal du give forskellige oplysninger, som vil hjælpe SU-kontoret med at vurdere din ansøgning. Disse oplysninger inkluderer:

 1. Oplysninger om dig selv: Du skal give information om dit fulde navn, cpr-nummer, adresse og kontaktinformation. Det er også vigtigt at oplyse, om du er dansk statsborger eller har et andet statsborgerskab.
 2. Studieoplysninger: Du skal angive hvilket studie du er tilmeldt, hvilken uddannelsesinstitution du studerer på, samt information om dit semester og studiestart.
 3. Økonomiske oplysninger: Du skal oplyse om din indkomst og formue, herunder eventuelle lønindkomster, SU-lån, egne opsparinger osv. Det er vigtigt at give en nøjagtig og retvisende fremstilling af din økonomiske situation.
 4. Oplysninger om dine forældre eller værger: Hvis du er under 20 år, skal du angive oplysninger om dine forældre eller værger. Dette inkluderer deres navne, cpr-numre, indkomst og formue.
 5. Bankoplysninger: Du skal oplyse dit kontonummer, så SU kan overføre dine penge til dig.

Det er vigtigt at sikre, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis der er ændringer i din økonomiske situation eller studieforhold, skal du informere SU-kontoret hurtigst muligt.

Husk, at ansøgningen om SU kan ske online på SU’s hjemmeside, hvor du vil blive bedt om at indtaste alle relevante oplysninger. Du kan også kontakte SU-kontoret direkte, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til ansøgningsprocessen.

Hvornår kan jeg forvente at modtage SU?

Datoen, hvor du kan forvente at modtage din SU, afhænger af flere faktorer.

1. Hvilken uddannelse du tager

Studerende på en videregående uddannelse kan normalt forvente at modtage SU fra den måned, hvor deres uddannelse begynder. Dette gælder også, hvis du er studerende på en erhvervsuddannelse eller en fuldtidsuddannelse, der er berettiget til SU.

2. Tidspunktet for din ansøgning om SU

Hvis du har ansøgt om SU før din uddannelses startdato og opfylder de nødvendige betingelser, vil du normalt modtage din første SU-udbetaling i den relevante måned. Hvis du ansøger om SU efter din uddannelses startdato, kan du forvente at modtage den første SU-udbetaling senere.

3. Hvordan du har ansøgt

Hvis du har ansøgt om SU digitalt via SU’s online selvbetjeningssystem, vil du normalt modtage din første SU-udbetaling tidligere end dem, der har ansøgt på papir. Digitale ansøgninger behandles hurtigere og mere effektivt.

4. SU’s behandlingstid

SU kan behandle din ansøgning og afgøre, om du er berettiget til SU inden for et vis tidsrum. Det kan variere, hvor lang tid det tager at behandle ansøgninger, afhængigt af forskellige faktorer såsom travlhed og kompleksiteten af din ansøgning.

5. SU-udbetalingsdatoer

SU udbetales normalt den sidste hverdag i måneden. Din SU-udbetalingsdato kan dog variere afhængigt af på hvilken dato din ansøgning blev godkendt, og om der er søgt om SU retroaktivt. Det er vigtigt at være opmærksom på disse datoer, så du kan planlægge din økonomi derefter.

For at få præcise oplysninger om hvornår du kan forvente at modtage SU, anbefales det at kontakte SU-kontoret eller tjekke SU’s hjemmeside for d

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke modtager SU i tide?

Hvis du ikke modtager din SU i tide, er der nogle skridt, du kan tage for at løse problemet.

Tjek din ansøgning

Først og fremmest bør du tjekke din SU-ansøgning for at sikre, at den er udfyldt korrekt og indsendt rettidigt. Tjek, om du har givet alle de nødvendige oplysninger og dokumentation. Hvis der mangler noget, kan det forsinke behandlingen af din ansøgning.

See also:  HvornR Kan Man Se Sin åRsopgøRelse?

Kontakt SU-kontoret

Hvis du har tjekket din ansøgning og synes, at alt er i orden, men stadig ikke har modtaget din SU, bør du kontakte SU-kontoret for at undersøge sagen. De vil være i stand til at hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor din SU er forsinket eller mangler. Du kan kontakte SU-kontoret enten telefonisk eller pr. e-mail.

Indsend manglende dokumentation

Hvis SU-kontoret oplyser dig om, at der mangler dokumentation i din ansøgning, skal du sørge for at indsende denne så snart som muligt. Manglende dokumentation kan medføre forsinket udbetaling af din SU, så det er vigtigt at være opmærksom på dette.

Overvej alternative muligheder

Overvej alternative muligheder

Hvis din SU er forsinket i en længere periode, kan det være nødvendigt at tage alternative skridt for at sikre din økonomiske stabilitet. Du kan overveje at søge job, ansøge om lån eller søge økonomisk støtte fra andre kilder, indtil din SU er blevet udbetalt.

Opdater dine kontaktoplysninger

Hvis du har ændret dine kontaktoplysninger som f.eks. adresse, telefonnummer eller e-mail, bør du informere SU-kontoret hurtigst muligt. Manglende eller ukorrekte kontaktoplysninger kan forsinke processen med at kontakte dig angående din SU.

Tjek din bankkonto

Det er også vigtigt at tjekke din bankkonto for at sikre, at din SU ikke er blevet overført uden din viden. Hvis du opdager, at din SU er blevet udbetalt, men ikke er blevet indsat på din konto, bør du kontakte din bank for at undersøge sagen.

Husk, at det er vigtigt at være proaktiv og handle hurtigt, hvis du ikke modtager din SU i tide. Ved at følge disse skridt kan du forhåbentlig løse eventuelle problemer og sikre, at din SU udbetales rettidigt.

Hvilke ændringer skal jeg rapportere til SU-kontoret?

Når du modtager SU, er det vigtigt at holde SU-kontoret opdateret om eventuelle ændringer i din økonomiske eller personlige situation. Dette sikrer, at du modtager den korrekte mængde SU, og at du ikke risikerer at skulle tilbagebetale nogen penge senere.

Her er nogle af de vigtigste ændringer, som du bør rapportere til SU-kontoret:

 • Ændring i indkomst: Hvis din eller din families indkomst ændrer sig, skal du informere SU-kontoret. Dette kan påvirke din SU-sats, så det er vigtigt at opdatere dine oplysninger.
 • Studieaktivitet: Hvis du ændrer din studieaktivitet, f.eks. skifter uddannelse, tager en pause fra studierne eller ændrer dit studietempo, skal du rapportere det til SU-kontoret.
 • Boligforhold: Hvis du flytter, ændrer din boligtype eller indflytter eller udflytter fra en kollegiebolig, skal du også informere SU-kontoret.
 • Civilstand: Hvis du gifter dig, bliver skilt eller ændrer din civilstand på anden vis, skal det rapporteres til SU-kontoret.

Hvis du er i tvivl om, hvilke ændringer der skal rapporteres, er det altid bedst at kontakte SU-kontoret direkte. De vil kunne give dig mere præcise oplysninger baseret på din personlige situation.

Husk, at det er dit eget ansvar at holde SU-kontoret opdateret om eventuelle ændringer. Hvis du undlader at rapportere korrekt, kan det få konsekvenser for din SU-berettigelse.

Spørgsmål og svar:

Hvordan ansøger jeg om SU?

Du kan ansøge om SU online på www.su.dk. Du skal udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte de nødvendige dokumenter, såsom dokumentation for indkomst og studieplads.

Hvem kan få SU?

For at være berettiget til SU skal du være dansk statsborger eller have en lovlig opholdstilladelse i Danmark. Derudover skal du være optaget på en SU-berettiget uddannelse og opfylde visse indkomstkrav.

Hvad er SU-satsen?

SU-satsen afhænger af flere faktorer, såsom din alder, din studieform og din uddannelsesinstitution. Den maksimale SU-sats for en fuldtidsstuderende er i 2021 på 6.490 kr. pr. måned.

Hvornår skal jeg ansøge om SU?

Det er vigtigt at ansøge om SU så tidligt som muligt. Du kan ansøge om SU op til fire måneder før, du ønsker, at SU’en skal være gældende fra. Ansøgningen kan dog også behandles med tilbagevirkende kraft i visse tilfælde.

Hvordan får jeg udbetalt min SU?

SU’en bliver normalt udbetalt månedligt den sidste bankdag i måneden. Pengene bliver overført til din NemKonto, som du oplyser, når du ansøger om SU. Du kan også vælge at få SU’en udbetalt kvartalsvis eller halvårligt mod et mindre beløb.