Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Kan Man Få KøRselsfradrag?

HvornR Kan Man Få KøRselsfradrag?

At få kørselsfradrag er en fordelagtig måde at spare penge på, når man har kørt mange kilometer i forbindelse med sit arbejde. Dette fradrag giver dig mulighed for at trække visse omkostninger fra i din skattepligtige indkomst, hvilket kan resultere i en mindre skattekvote. Men hvornår kan man egentlig få kørselsfradrag?

For det første skal du være klar over, at kørselsfradrag kun kan opnås, hvis du bruger din egen bil til arbejdsrelaterede formål. Det kan være i forbindelse med transport til og fra din arbejdsplads, transport til forskellige arbejdsmøder eller lignende. Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du anvender offentlig transport eller din arbejdsplads stiller en firmabil til rådighed.

Der er også visse krav til, hvor langt du skal køre, før du kan få kørselsfradrag. Ifølge skattemyndighederne skal du have kørt mere end 24 kilometer hver vej for at være berettiget til fradraget. Det betyder, at du skal have kørt mindst 48 kilometer om dagen, hvis du ønsker at gøre brug af fradraget.

Der er dog visse undtagelser og regler, der gælder for forskellige personer og situationer. Det er derfor altid en god idé at læse op på de gældende regler, inden du regner med at kunne få kørselsfradrag. Hvis du er i tvivl, kan det også være en god idé at kontakte en revisor eller skatteekspert, der kan guide dig igennem reglerne og sikre, at du får alle de fradrag, du er berettiget til.

Kørselsfradrag i Danmark

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattemæssig fordel, som danske skatteydere kan få, hvis de bruger deres egen bil til arbejdsrelaterede formål. Det betyder, at man kan trække udgifterne til transport fra i sin skattepligtige indkomst og dermed få en lavere skattebetaling.

Hvor meget kan man få i kørselsfradrag?

Beløbet for kørselsfradrag afhænger af antallet af kørte kilometer i løbet af et år. For 2022 er satsen for kørselsfradrag 3,56 DKK per kilometer for de første 20.000 km og 1,93 DKK per kilometer for kilometer derover. Der er dog en øvre grænse på 43.200 DKK i fradrag.

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Man kan få kørselsfradrag, hvis man opfylder følgende betingelser:

 • Man skal have haft udgifter til transport mellem sin bopæl og sin arbejdsplads.
 • Transporten skal være foretaget med ens egen bil.
 • Man skal have kørt mindst 24 km hver vej pr. dag, eller mindst 12 km hver vej pr. dag i mindst 60 dage indenfor et indkomstår.
 • Man skal kunne dokumentere sine kørselsudgifter, f.eks. med kørebog eller kvitteringer.

Hvordan beregner man kørselsfradraget?

For at beregne dit kørselsfradrag skal du kende antallet af kørte kilometer og satsen for kørselsfradraget. Du kan bruge følgende formel:

Antal kilometer Sats for kørselsfradrag (2022) Kørselsfradrag
Første 20.000 km 3,56 DKK pr. km Antal kilometer x 3,56 DKK
Over 20.000 km 1,93 DKK pr. km Antal kilometer over 20.000 x 1,93 DKK

Ved at følge denne formel kan du beregne dit samlede kørselsfradrag for et indkomstår.

Betingelser for at få kørselsfradrag

1. Pendling til arbejde

For at få kørselsfradrag skal du først og fremmest have transporteret dig selv til og fra arbejde. Det betyder, at du kun kan få fradrag for kørslen, hvis du har en fast arbejdsplads og regelmæssigt pendler til og fra denne.

2. Dokumentation for kørslen

For at få kørselsfradrag er det vigtigt at dokumentere din kørsel. Du skal kunne bevise, at du faktisk har pendlet til og fra arbejde. Dette kan gøres ved at opbevare kvitteringer for brændstof, broafgifter eller andre udgifter i forbindelse med kørslen. Det er også en god idé at holde styr på din kørebog med information om datoer, kilometerstand og formål for hver køretur.

3. Afstandskrav

Der er visse afstandskrav, der skal opfyldes for at få kørselsfradrag. Du kan kun få fradrag for den del af kørslen, der overstiger 24 kilometer hver vej eller 48 kilometer tur-retur.

4. Offentlig transport

Hvis du har mulighed for at bruge offentlig transport til at pendle til og fra arbejde, kan du ikke få kørselsfradrag. Du kan kun få fradrag for de kilometer, du kører i din egen bil.

5. Særlige regler for selvstændige

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gælder der særlige regler for at få kørselsfradrag. Du skal kunne dokumentere, at du har kørt til og fra forskellige arbejdspladser eller forretningsmøder. Du skal også kunne dokumentere, at din kørsel er en nødvendig del af din erhvervsvirksomhed.

See also:  Amning Hvor LNge?

6. Andre regler

Der er også andre regler og begrænsninger for at få kørselsfradrag. Det er vigtigt at sætte sig ind i de aktuelle skatteregler og søge rådgivning hos en skatteekspert, hvis der er tvivl.

Fradrag for erhvervsmæssig kørsel

Hvis du bruger din bil i forbindelse med dit arbejde, har du muligvis ret til at få fradrag for de udgifter, der er forbundet med erhvervsmæssig kørsel. Disse fradrag kan hjælpe med at reducere din skattepligtige indkomst og dermed spare penge.

Hvornår kan man få fradrag?

For at være berettiget til fradrag for erhvervsmæssig kørsel skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være ansat og bruge din bil til arbejdet
 • Du skal dokumentere og kunne sandsynliggøre den erhvervsmæssige kørsel
 • Du skal have flere forskellige jobsteder eller udføre opgaver uden for din sædvanlige arbejdsplads

Når du opfylder disse kriterier, kan du trække visse udgifter fra i din selvangivelse. Disse udgifter kan omfatte:

Kørselsfradrag

Du kan få fradrag for de kilometer, du kører i forbindelse med arbejdet. Dette inkluderer kørsel mellem forskellige jobsteder, kørsel til møder eller kørsel til at besøge kunder eller leverandører.

Parkeringsudgifter

Hvis du betaler for parkering i forbindelse med dit arbejde, kan du også få fradrag for disse udgifter.

Broafgifter og færgeomkostninger

Hvis du betaler for broafgifter eller færger i forbindelse med arbejdet, kan du trække disse udgifter fra i din selvangivelse.

Andre udgifter

Der er også mulighed for at få fradrag for andre kørselsrelaterede udgifter, såsom reparationer, vedligeholdelse, forsikring og lignende. Disse udgifter skal dog være direkte relateret til den erhvervsmæssige kørsel.

Husk at dokumentere alle dine udgifter ved at gemme kvitteringer og andre relevante dokumenter. Det er også en god idé at holde styr på antallet af kørte kilometer ved at føre en kørebog eller bruge en kørselsregistreringsapp.

For at få fradrag for erhvervsmæssig kørsel skal du indsende din selvangivelse korrekt og inkludere de relevante oplysninger om dine udgifter og kørsel. Det kan være en god idé at konsultere en revisor eller skatteekspert for at sikre, at du får alle de fradrag, du er berettiget til.

Eksempel på fradragsberettigede udgifter for erhvervsmæssig kørsel:
Udgiftstype Beløb
Kørselsfradrag (kilometer) 5000 DKK
Parkeringsudgifter 1000 DKK
Broafgifter 500 DKK
Færgeomkostninger 200 DKK
Andre udgifter 1500 DKK
Total fradragsberettigede udgifter 8200 DKK

Fradrag for kørsel til og fra arbejde

Hvis du kører til og fra arbejde i bil eller på motorcykel, har du muligvis ret til at få fradrag for dine transportudgifter. Dette fradrag kaldes kørselsfradrag og kan hjælpe med at reducere din skattepligtige indkomst og dermed din skat.

For at kunne få kørselsfradrag skal du opfylde visse betingelser. Først og fremmest skal din arbejdsplads være mindst 24 kilometer væk fra din bopæl, eller også skal der være en betydelig tidsmæssig og økonomisk fordel ved at køre i bil i forhold til offentlig transport. Der er dog ingen afstandsbegrænsning, hvis du bruger motorcykel.

Derudover skal du have dokumentation for dine transportudgifter. Dette kan omfatte kvitteringer for brændstof, vedligeholdelse og forsikring af køretøjet. Du skal også kunne dokumentere antallet af dage, du har kørt til og fra arbejde i løbet af året.

Kørselsfradraget beregnes ud fra en fast sats per kilometer, som ændrer sig hvert år. I 2021 er satsen 3,72 DKK per kilometer for de første 20 kilometer og 1,85 DKK per kilometer for de efterfølgende kilometer. Fradraget kan dog aldrig overstige de faktiske transportudgifter.

Hvis du har flere arbejdspladser eller foretager erhvervsmæssige kørsler ud over kørslen til og fra arbejde, kan der muligvis også være andre fradragsmuligheder.

Eksempel på kørselsfradrag:
Kørsel Kilometer Fradrag
Til og fra arbejde 30 km 65,60 DKK
Erhvervsmæssig kørsel 60 km 111,60 DKK

Det er vigtigt at bemærke, at det er dit ansvar at sikre, at du opfylder alle betingelser for at kunne få kørselsfradrag, og at du har den nødvendige dokumentation for dine transportudgifter. Hvis du er i tvivl, anbefales det at konsultere en skatterådgiver eller kontakte skattemyndighederne for at få yderligere vejledning.

Kørselsfradrag for pendlere

Kørselsfradrag er en skattefordel, som giver dig mulighed for at fradrage dine udgifter til transport i forbindelse med arbejde fra din skattepligtige indkomst. Hvis du pendler til og fra dit arbejde, kan du muligvis få kørselsfradrag.

See also:  HvornR Kan Man SøGe Su?

Hvem kan få kørselsfradrag som pendler?

For at kunne få kørselsfradrag som pendler skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal arbejde mindst 24 km væk fra din bopæl
 • Du skal transportere dig selv til og fra arbejde
 • Du skal have dokumentation for dine kørselsudgifter

Hvordan beregnes kørselsfradraget?

Kørselsfradraget beregnes ud fra antallet af kilometer, du kører på årsbasis mellem din bopæl og dit arbejde. I 2021 kan du fradrage 1,09 kroner pr. kilometer for de første 20 km pr. dag og derefter 0,69 kroner pr. kilometer for de efterfølgende kilometer pr. dag.

Hvordan ansøger man om kørselsfradrag?

For at ansøge om kørselsfradrag skal du indsende en årsopgørelse til Skattestyrelsen. Det er vigtigt at huske at gemme dokumentation for dine kørselsudgifter, såsom kvitteringer for benzin eller offentlig transport.

Grænser og begrænsninger

Der er visse begrænsninger og grænser for kørselsfradraget. For eksempel kan du kun få fradrag for op til 120 dage om året, og du kan ikke få fradrag for kørsel mellem dit hjem og et midlertidigt arbejdssted.

Andre former for fradrag

Andre former for fradrag

Udover kørselsfradraget kan du også være berettiget til andre former for skattefradrag i forbindelse med arbejde, såsom befordringsfradrag for offentlig transport eller fradrag for brobizzudgifter. Det kan være en god idé at undersøge dine muligheder og kontakte Skattestyrelsen for yderligere information.

Eksempel på beregning af kørselsfradrag
Kørsel (km) Antal dage Fradrag (kr.)
20 120 2.831,20
40 120 5.662,40
60 120 8.493,60

Kørselsfradrag for selvstændige

For selvstændige kan der også være mulighed for at få kørselsfradrag, hvis visse betingelser opfyldes. Dette gælder for personer, der driver deres egen virksomhed eller arbejder som freelancer.

Betingelser for kørselsfradrag for selvstændige

 1. Der skal være en direkte sammenhæng mellem kørslen og den selvstændige aktivitet. Kørslen skal primært være for at udføre arbejdet som selvstændig.
 2. Der skal være dokumentation for antallet af kørte kilometer.
 3. Kørslen skal være erhvervsmæssig, og ikke blot til og fra arbejde.
 4. Der skal være en registrering af kørte kilometer, enten ved hjælp af en kørebog eller dokumentation for kørte ruter, tidspunkter og formål.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være særlige regler og beløbsgrænser for kørselsfradrag for selvstændige. Disse kan variere afhængigt af den konkrete situation og de skattemæssige regler.

Dokumentation for kørselsfradrag for selvstændige

For at kunne få kørselsfradrag som selvstændig, er det afgørende at kunne dokumentere, at kørslen er erhvervsmæssig og at der er en direkte sammenhæng mellem kørslen og den selvstændige aktivitet. Dette kan gøres gennem:

 • En kørebog, hvor alle kørte kilometer registreres med dato, tidspunkt, formål og antal kilometer.
 • Dokumentation for kørte ruter, tidspunkter og formål, f.eks. i form af kørselsregnskaber, fakturaer eller lignende.
 • Anden dokumentation, der kan bekræfte den selvstændige aktivitet og kørslen i forbindelse hermed.

Det er vigtigt at bevare dokumentationen for kørselsfradraget i mindst 5 år, da SKAT har ret til at foretage kontrol i denne periode.

Skattefradrag og grænser for kørselsfradrag for selvstændige

Som selvstændig kan der være mulighed for at trække den samlede kørsel fra i skat som en del af virksomhedens driftsomkostninger. Der kan dog være beløbsmæssige grænser for, hvor meget der kan fratrækkes som kørselsfradrag.

År Beløbsgrænse i kr.
2020 3,55 kr. pr. kilometer for de første 20.000 km
2021 3,56 kr. pr. kilometer for de første 20.000 km

Det er vigtigt at holde sig opdateret om de aktuelle beløbsgrænser og fradragsmuligheder for kørselsfradrag som selvstændig, da disse kan ændre sig fra år til år.

Kørselsfradrag for studerende

Den danske skattelovgivning giver mulighed for at få kørselsfradrag, når man som studerende pendler mellem hjemmet og uddannelsesstedet. Dette fradrag kan være en stor hjælp til at reducere transportomkostningerne og dermed lette den økonomiske byrde for studerende.

Hvem er berettiget til kørselsfradrag som studerende?

For at være berettiget til kørselsfradrag som studerende skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du skal være indskrevet på en godkendt uddannelse.
 • Du skal pendle mindst 24 kilometer hver vej mellem hjemmeadressen og uddannelsesstedet.
 • Du må ikke være i besiddelse af et kørekort til bil.
 • Du skal dokumentere dine kørselsudgifter og kunne fremvise bilag.
See also:  Hvordan Fungerer En VindmLle?

Hvad kan man få fradrag for?

Som studerende kan du få fradrag for følgende udgifter:

 • Benzinudgifter
 • Parkering
 • Bompenge
 • Broafgifter

Hvordan beregnes kørselsfradraget?

Kørselsfradraget beregnes ud fra antallet af kilometer du pendler mellem hjem og uddannelsessted. Satsen for kørselsfradrag ændrer sig årligt og afhænger af statens fastsatte takster. Det er vigtigt at følge med i de seneste ændringer og justeringer for at sikre, at du får det mest nøjagtige fradrag.

For at få kørselsfradraget skal du først beregne det samlede antal kilometer, du har pendlet i løbet af året. Derefter multipliceres det antal kilometer med satsen for kørselsfradraget for at få det samlede fradrag, du kan gøre krav på. Dette beløb kan derefter trækkes fra din skattepligtige indkomst.

Hvordan ansøger man om kørselsfradrag?

For at ansøge om kørselsfradrag som studerende skal du indsende bilag for dine kørselsudgifter sammen med din årsopgørelse til Skattestyrelsen. Der er en række forskellige frister, der skal overholdes, så det er vigtigt at være opmærksom på disse for at undgå eventuelle forsinkelser.

Det anbefales at holde styr på dine bilag og dokumentation for kørselsudgifter i løbet af året, så du nemt kan finde og indsende dem, når det er nødvendigt.

Skattemæssige begrænsninger for kørselsfradrag

Danske skatteregler giver mulighed for at opnå fradrag for kørselsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Dog er der visse skattemæssige begrænsninger, der skal overholdes for at kvalificere sig til dette fradrag.

1. Afstandskrav

For at kunne få kørselsfradrag skal man have en minimumskørselsafstand på 24 kilometer mellem ens bopæl og arbejdsplads. Dette gælder både for fuldtids- og deltidsbeskæftigelse.

2. Arbejdsstedets karakter

Det er vigtigt, at arbejdsstedet er fast og ikke midlertidigt. En midlertidig arbejdsplads vil normalt ikke opfylde kravene for kørselsfradrag.

3. Kørsel mellem hjem og arbejde

Kørsel mellem hjem og arbejde anses normalt ikke som erhvervsmæssig kørsel og er derfor ikke fradragsberettiget. Der er dog visse undtagelser, f.eks. hvis man arbejder uden for normal arbejdstid eller udfører arbejde på forskellige arbejdssteder.

4. Offentlig transport og delebiler

Hvis der er mulighed for brug af offentlig transport eller delebiler, kan det have indflydelse på fradragsberettigelsen. Skattemyndighederne kan kræve dokumentation for, at det ikke er muligt at benytte disse alternativer.

5. Dokumentation og regnskabspligt

5. Dokumentation og regnskabspligt

For at opnå kørselsfradrag er det vigtigt at kunne dokumentere og registrere alle kørselsrelaterede udgifter. Der kan kræves detaljeret regnskabsføring i form af kørselsbog eller lignende.

Det er vigtigt at huske, at de skattemæssige regler kan ændre sig, og det er derfor altid en god idé at holde sig opdateret på gældende regler og vejledninger fra Skattestyrelsen.

Spørgsmål og svar:

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattefordel, som giver dig mulighed for at trække en del af dine transportudgifter fra i din skattepligtige indkomst.

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, hvis du bruger din egen bil eller en anden personbil til erhvervsmæssig kørsel eller kørsel til og fra arbejde, og hvis du kører mere end 24 kilometer hver vej. Der er også forskellige regler for kørselsfradrag, afhængigt af om du er ansat i det offentlige eller det private.

Hvor meget kan man trække fra i kørselsfradrag?

Du kan trække en bestemt mængde fra i kørselsfradrag pr. kilometer, du kører. Beløbet ændrer sig hvert år, så det er vigtigt at tjekke de aktuelle satser hos skattemyndighederne. I 2021 er satserne for kørselsfradrag 1,99 kroner pr. kilometer for de første 20 kilometer og 0,93 kroner pr. kilometer for de efterfølgende kilometer.

Hvordan beregner man sit kørselsfradrag?

For at beregne dit kørselsfradrag skal du først finde ud af, hvor mange kilometer du har kørt i alt i løbet af året. Du skal derefter trække de første 24 kilometer hver vej fra, da disse ikke er fradragsberettigede. Herefter multiplicerer du det resterende antal kilometer med de relevante fradrags satser, som er fastlagt af skattemyndighederne.

Kan man få kørselsfradrag for transport med offentlige transportmidler?

Nej, desværre kan man kun få kørselsfradrag, hvis man bruger sin egen bil eller en anden personbil til erhvervsmæssig kørsel eller kørsel til og fra arbejde. Transport med offentlige transportmidler er ikke fradragsberettiget.