Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Kom Internettet?

HvornR Kom Internettet?

Internettet, den verdensomspændende netværk af computere, der har transformeret vores verden på utallige måder, har en fascinerende historie. Selvom der ikke er nogen enkel dato eller øjeblik, hvor internettet blev født, kan vi spore dets oprindelse tilbage til 1960’erne, hvor forskere og forskningsinstitutioner begyndte at udforske metoder til at forbinde computere over lange afstande.

Den første version af internettet blev udviklet som en del af et amerikansk forskningsprojekt kaldet ARPANET. Projektet blev finansieret af det amerikanske forsvarsministerium og blev lanceret i 1969. Formålet med ARPANET var at oprette et decentraliseret kommunikationsnetværk, der ville være modstandsdygtigt over for angreb og kunne fortsætte med at fungere, selvom nogle af computerne i netværket blev beskadiget.

En vigtig milepæl i udviklingen af internettet var introduktionen af TCP/IP-protokollen i 1980’erne. Denne protokol tillod forskellige typer af computere og netværk at kommunikere på en ensartet måde. Det betød, at computere fra forskellige fabrikanter og med forskellige operativsystemer kunne forbinde sig til internettet og udveksle data uden problemer.

Internettet har sidenhen oplevet en eksplosiv vækst og er blevet en afgørende del af vores moderne samfund. Det har revolutioneret kommunikation, handel, uddannelse og underholdning på globalt plan.

I dag forbinder internettet milliarder af mennesker over hele verden og giver os adgang til enorme mængder information, sociale medier, streamingtjenester, onlinehandel og meget mere. Det har ændret vores måde at leve, arbejde og kommunikere på og har åbnet døren for utallige muligheder og innovationer.

Internettet er et konstant udviklende og dynamisk medium, og vi kan fortsat se frem til, hvordan det vil forme vores fremtid i de kommende år. Fra kun at være tilgængeligt på computere er internettet nu tilgængeligt på smartphones, tablets og endda ting som smarte hjemmeprodukter. Hvad vil fremtiden bringe for internettet? Vi kan kun spekulere, men en ting er sikker – det vil fortsat være en uomgængelig del af vores moderne liv.

Hvornår opstod internettet?

Internettet opstod ikke på én bestemt dato, men blev snarere udviklet over en række år. Det begyndte som et forskningsprojekt i USA i 1960’erne og voksede gradvist til det globale netværk, vi kender i dag.

1960’erne: ARPANET og starten af internettet

I 1960’erne var der stor frygt for, at et atomangreb kunne ødelægge kommunikationssystemerne i USA. For at imødegå denne trussel finansierede det amerikanske forsvarsministerium et forskningsprojekt kaldet ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Målet med ARPANET var at skabe en decentraliseret kommunikationsinfrastruktur, som kunne overleve selv i tilfælde af et angreb.

I 1969 blev den første forbindelse i ARPANET oprettet mellem to universiteter, UCLA og Stanford. Dette var den første transmission af data mellem to computere på forskellige fysiske placeringer, og det markerede begyndelsen på internettet.

1970’erne: Udvikling af TCP/IP og udvidelse af internettet

I 1970’erne blev TCP/IP-protokollen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) udviklet. Denne protokol tillod forskellige computernetværk at kommunikere med hinanden og var en vigtig teknologi for udvidelsen af internettet. TCP/IP blev senere standardiseret og er stadig grundlaget for internettet den dag i dag.

I løbet af 1970’erne blev ARPANET gradvist udvidet med flere universiteter og forskningsinstitutioner. Samtidig begyndte andre lande også at eksperimentere med lignende netværk, hvilket bidrog til internettets globale udvikling.

1980’erne: Kommercialisering af internettet

I 1980’erne begyndte internettet at blive mere tilgængeligt for den bredere offentlighed. Flere virksomheder begyndte at tilbyde internetbaserede tjenester, og brugen af internettet spredte sig til forskellige sektorer, såsom uddannelse og privatliv.

I 1989 blev World Wide Web opfundet af Tim Berners-Lee, hvilket muliggjorde nem navigation og deling af information på internettet. Dette førte til en yderligere vækst i internettets popularitet og brug.

1990’erne og fremefter: Den moderne æra af internettet

I 1990’erne oplevede internettet en enorm vækst og udbredelse. Internettet blev mere tilgængeligt for almindelige mennesker, og antallet af websteder og online tjenester steg markant.

I de følgende årtier har internettet fortsat med at udvikle sig og forvandle vores verden. Det har åbnet døre for global kommunikation, digital handel, sociale medier og meget mere.

I dag er internettet blevet en uundværlig del af vores liv. Det har revolutioneret måden, vi kommunikerer, arbejder, underholder og får adgang til information.

Vores afhængighed af internettet er kun blevet større, og det ser ud til, at det vil fortsætte med at spille en vigtig rolle i vores fremtidige udvikling og innovation.

Første skridt: ARPANET

Historien om internettets oprindelse begynder med oprettelsen af ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), en netværksinfrastruktur udviklet af det amerikanske forsvarsministeriums forskningsagentur, ARPA (Advanced Research Projects Agency), i slutningen af ​​1960’erne.

Oprettelsen af ARPANET blev startet med det formål at oprette en decentraliseret kommunikationsmodel, der ville overleve et eventuelt angreb på et centralt kontrolpunkt. ARPA ønskede at skabe et robust og pålideligt kommunikationsnetværk, der kunne opretholde forbindelse mellem forskningsinstitutioner og militære organisationer på tværs af USA.

Den første forbindelse i ARPANET blev etableret den 29. oktober 1969 mellem University of California, Los Angeles (UCLA) og Stanford Research Institute (SRI). Denne første forbindelse blev realiseret ved hjælp af en IMP (Interface Message Processor), som fungerede som en slags router og sendte datapakker mellem de to steder.

I årene efter den første forbindelse voksede ARPANET hurtigt og forbundt flere universiteter og forskningsinstitutioner over hele USA. I 1971 blev Telenet, det første kommercielle satellitbaserede pakkeswitchede datanetværk, tilsluttet ARPANET og udvidede derved netværkets rækkevidde yderligere.

En vigtig udvikling i ARPANETs historie var implementeringen af TCP/IP-protokolsuiten i 1983. Denne protokolsuite blev udviklet af Robert Kahn og Vint Cerf og blev afgørende for internettets videre udvikling. TCP/IP gjorde det muligt for forskellige netværk at kommunikere og udveksle data på en standardiseret måde.

ARPANET blev gradvist afløst af det moderne internet, som vi kender det i dag. I 1990 blev ARPANET officielt lukket ned, men dens arv lever videre i form af det globale internet, som vi bruger i dag.

See also:  HvornR Blev Ukraine SelvstæNdig?

Udviklingen af TCP/IP-protokollen

Udviklingen af TCP/IP-protokollen spiller en central rolle i historien om internettets oprindelse. TCP/IP står for Transmission Control Protocol/Internet Protocol og er et sæt af regler og protokoller, der muliggør kommunikation og overførsel af data på internettet.

TCP/IP’s begyndelse

TCP/IP-protokollen blev udviklet i 1970’erne af flere forskellige forskningsinstitutioner og virksomheder. Det var primært et arbejde udført af Vinton Cerf og Robert Kahn, der anses for fædrene til internettet. Målet med TCP/IP var at skabe en netværksprotokol, der kunne forbinde forskellige computernetværk på tværs af geografiske placeringer.

Struktur og funktioner

TCP/IP-protokollen består af to separate protokoller: TCP og IP. TCP (Transmission Control Protocol) er ansvarlig for at opdele data i små pakker, sende dem over nettet og sørge for, at de når frem til den rigtige destination i den rigtige rækkefølge. IP (Internet Protocol) er ansvarlig for routing af data mellem forskellige netværk og identificering af enheder på internettet.

En vigtig funktion ved TCP/IP-protokollen er dens evne til at håndtere netværksfejl. Hvis en datapakke går tabt eller beskadiges under transmissionen, vil TCP sørge for at genetablere forbindelsen og genoverføre dataene. Dette gør det muligt for internettet at være pålideligt og robust, selv under dårlige netværksforhold.

Standardisering og udbredelse

TCP/IP-protokollen blev standardiseret og officielt implementeret i 1983, da ARPANET (det tidligste internettet) skiftede til TCP/IP som sin primære protokol. Dette markerede begyndelsen på en hurtig udbredelse af TCP/IP, da flere netværk og organisationer over hele verden begyndte at migrere til denne protokol.

I dag er TCP/IP-protokollen den mest anvendte protokol for internettet, og den er afgørende for dets funktion. Den tillader kommunikation mellem forskellige enheder og netværk på internettet og spiller en afgørende rolle for overførsel af data, både i form af websider, e-mails, videoer og mange andre typer af online-indhold.

I sammenfatning, har udviklingen af TCP/IP-protokollen været afgørende for internettets oprindelse og dets senere udbredelse. TCP/IP muliggør pålidelig dataoverførsel og routing mellem forskellige computernetværk, hvilket er afgørende for internettets funktion og dets evne til at forbinde mennesker og enheder over hele verden.

Internetets kommercielle udvikling

Kommercielle muligheder

Internettet blev oprindeligt udviklet som et forsknings- og militært projekt, men det blev hurtigt tydeligt, at der var enorme kommercielle muligheder i at tilbyde internetforbindelser og tjenester til offentligheden.

Med opfindelsen af World Wide Web i 1990’erne og den øgede tilgængelighed af brugervenlige browsere blev internettet mere og mere populært blandt almindelige mennesker.

Dette åbnede op for muligheden for kommercielle aktører at udnytte internetforbindelsen til at tilbyde produkter og tjenester online. E-handel blev født, og virksomheder begyndte at oprette online butikker og tilbyde deres varer og tjenester direkte til forbrugerne over internettet.

E-handelens fremkomst

E-handel blev hurtigt en stor industri, og virksomheder som Amazon og eBay blev førende inden for online detailhandel.

Forbrugerne kunne nu købe alt fra bøger og elektronik til tøj og dagligvarer online. E-handel revolutionerede detailhandlen og gjorde det muligt for virksomheder at nå ud til en global kundebase uden at have fysiske butikker.

Annoncering og markedsføring

Internettet åbnede også op for nye muligheder inden for annoncering og markedsføring. Virksomheder kunne nu bruge internettet til at nå ud til potentielle kunder på en mere målrettet og personlig måde.

Onlineannoncering og markedsføring blev en vigtig del af virksomhedernes strategier, og internetbaserede annonceringsplatforme som Google AdWords og Facebook Ads blev populære værktøjer til at nå ud til potentielle kunder online.

Sociale medier og netværk

Med fremkomsten af sociale medier blev internettet også et vigtigt værktøj til at opbygge og vedligeholde sociale netværk.

Platforme som Facebook, Twitter og Instagram tillod brugerne at oprette profiler, dele indhold og kommunikere med venner, familie og kolleger online.

Sociale medier blev også et vigtigt marketingværktøj for virksomheder, der kunne nå ud til potentielle kunder gennem annoncering og indholdsdeling på sociale medieplatforme.

Cloud computing og webtjenester

En anden vigtig udvikling inden for internetets kommercielle udvikling er cloud computing og webtjenester.

Cloud computing blev populært som en måde for virksomheder at lagre og håndtere deres data og applikationer på eksterne servere, hvilket gjorde det muligt for brugere at få adgang til deres data og tjenester fra enhver enhed med internetadgang.

Webtjenester, såsom software-as-a-service (SaaS), gjorde det også muligt for virksomheder at levere deres tjenester online uden at kræve, at brugerne downloadede og installerede software lokalt på deres egne computere.

Mobil internet og app-udvikling

I de senere år har mobil internet og udviklingen af mobile apps også haft en stor indflydelse på internetets kommercielle udvikling.

Med smartphones og tablets kan brugerne få adgang til internettet og bruge webtjenester og apps hvor som helst og når som helst. Dette åbnede op for nye muligheder inden for e-handel, annoncering og markedsføring, sociale medier og meget mere.

Den mobile internetbrug er fortsat med at vokse, og udviklingen af mobile apps forventes at blive en vigtig del af internettets kommercielle landskab i fremtiden.

Eksempler på populære internettjenester
Tjeneste Beskrivelse
Amazon En af verdens største online detailhandlere.
Google AdWords En annonceringsplatform, der hjælper virksomheder med at nå ud til potentielle kunder gennem onlineannoncering.
Facebook En social medieplatform, der giver brugerne mulighed for at oprette profiler, dele indhold og kommunikere med venner og familie.
Dropbox En cloud storage-tjeneste, der giver brugerne mulighed for at gemme og dele filer online.
Uber En mobilapp, der forbinder brugere med chauffører og tilbyder transporttjenester.

WWW: World Wide Web

Hvad er World Wide Web?

World Wide Web (WWW) er en af de mest populære tjenester på internettet. Det blev opfundet af Tim Berners-Lee i 1989 som en måde at dele information på tværs af computere og netværk. WWW er ikke det samme som internettet, men det er en af de mange tjenester, der er tilgængelige på internettet.

See also:  HvornR Kan Babyer Holde Hovedet Selv?

Hvordan fungerer WWW?

WWW fungerer ved hjælp af et system med hyperlinks. Hyperlinks er de underlinede eller farvede tekststykker, som du kan klikke på for at navigere fra en side til en anden. Disse hyperlinks forbinder forskellige websteder og websider og gør det muligt for brugeren at hoppe fra en side til en anden ved blot at klikke på et hyperlink.

Når du klikker på et hyperlink, sender din computer en anmodning til en webserver, der er vært for den pågældende webside. Webserveren svarer med den pågældende side, som vises i din webbrowser. Dette sker inden for få sekunder, og det er sådan, at du kan få adgang til forskellige websider og bruge WWW til at søge efter oplysninger.

WWW og søgemaskiner

En vigtig del af WWW er søgemaskinerne. Søgemaskiner som Google, Bing og Yahoo hjælper med at indexere og organisere enorme mængder information på internettet. Når du bruger en søgemaskine, kan du søge efter specifikke emner eller ord og få en liste over relevante resultater.

WWW’s betydning for samfundet

WWW har haft en enorm indvirkning på vores samfund. Det har gjort det nemmere for folk at få adgang til information, kommunikere med hinanden og dele viden. WWW er blevet en vigtig del af vores daglige liv og har ændret måden, vi arbejder, lærer og underholder os på.

Sikkerhed på WWW

Selvom WWW har mange fordele, er der også sikkerhedsmæssige overvejelser. Da WWW er åbent for alle, er der risiko for hacking, misbrug af personlige oplysninger og spredning af ondsindet software. Det er vigtigt at være opmærksom på internet sikkerhed og bruge pålidelige websteder og værktøjer for at beskytte sig mod disse trusler.

Konklusion

World Wide Web er en af internettets mest populære tjenester. Det giver os mulighed for at dele og få adgang til information fra hele verden. WWW har ændret vores liv og har en stor indflydelse på vores samfund. Det er vigtigt at forstå, hvordan WWW fungerer, og være opmærksom på sikkerhedsaspekterne ved at bruge denne tjeneste.

Internettets popularitet og udbredelse

Internettets popularitet stiger

Med tiden er Internettet blevet mere og mere populært og har spredt sig til alle hjørner af verden. Den store udbredelse skyldes flere faktorer:

  • Forbedret teknologi: Med udviklingen af bredbåndsforbindelser og trådløst internet er adgangen til internettet blevet lettere og hurtigere.
  • Stigende bekvemmelighed: Internettet har gjort det nemmere at udføre dagligdagsopgaver såsom at handle ind, betale regninger og kommunikere med andre mennesker.
  • Større indholdsmængde: Der er et uendeligt antal hjemmesider, blogs, videoer og sociale medier at udforske, hvilket tiltrækker brugere og holder dem engageret.
  • Global onlinekultur: Internettet har skabt en global onlinekultur, hvor folk fra forskellige lande og kulturer kan dele ideer, information og oplevelser.

Internettets udbredelse i verden

Internettets udbredelse har haft en stor indvirkning på vores samfund. Her er nogle statistikker, der viser, hvordan internettet er blevet udbredt i verden:

År Antal internetbrugere (milliarder)
2000 0,4
2010 1,97
2020 4,57

I 2020 var der 4,57 milliarder internetbrugere i verden, hvilket svarer til over halvdelen af verdens befolkning. Dette viser tydeligt, hvor udbredt internettet er blevet.

Internettets popularitet og udbredelse ser ud til at fortsætte med at vokse i fremtiden, da teknologien fortsat udvikles og flere mennesker får adgang til internettet.

Sociale medier og online kommunikation

Sociale medier

Sociale medier er en vigtig del af den moderne online kommunikation. Sociale medier er digitale platforme, hvor brugere kan oprette profiler, dele indhold og interagere med hinanden. Populære sociale medier inkluderer Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

På sociale medier kan brugere dele billeder, videoer, statusopdateringer og links til artikler eller websites. De kan også kommentere og like indhold, samt chatte med andre brugere. Sociale medier giver mulighed for at forbinde med venner, familie, kolleger og endda fremmede fra hele verden.

Online kommunikation

Online kommunikation har revolutioneret måden, hvorpå mennesker kommunikerer med hinanden. I dag kan vi sende beskeder øjeblikkeligt over internettet og tale med venner og familie via videoopkald, uanset hvor de befinder sig i verden.

Email er en af de mest populære former for online kommunikation. Det giver folk mulighed for at sende beskeder og filer til hinanden på tværs af landegrænser med lethed. Andre former for online kommunikation inkluderer chat-programmer som Skype og WhatsApp, hvor man kan chatte i realtid og endda foretage gratis opkald.

Fordele ved sociale medier og online kommunikation

Sociale medier og online kommunikation har mange fordele. Det gør det lettere for os at holde kontakten med folk, der er langt væk, og det gør det også muligt at møde nye mennesker og udvide vores netværk. Det er også en fantastisk platform for at dele vores tanker, billeder og oplevelser med vores venner og de større online fællesskaber.

Online kommunikation gør det lettere for os at arbejde på tværs af landegrænser og koordinere projekter med mennesker fra forskellige steder. Det giver også mulighed for udveksling af viden og idéer på en global skala.

Tabel over populære sociale medier
Platform Brugere (millioner)
Facebook 2300
Instagram 1000
Twitter 330
LinkedIn 610

Denne tabel viser antallet af brugere på nogle af de mest populære sociale medier i verden.

Mobilt internet og trådløs teknologi

I takt med udviklingen af internettet voksede også behovet for at kunne være online på farten. Dette førte til udviklingen af mobilt internet og trådløs teknologi, som har gjort det muligt at opnå internetadgang uden at være tilsluttet et kabel.

See also:  Hvor Gammel Er Mette Frederiksen?

Mobiltelefonernes udvikling

Den første mobiltelefon blev opfundet i 1973 af Martin Cooper, en ingeniør hos Motorola. Denne tidlige form for mobiltelefon kunne kun bruges til talekommunikation og var ikke i stand til at tilslutte sig internettet.

Det var først i 1990’erne, at mobiltelefoner begyndte at blive udstyret med internetfunktionalitet. Denne teknologi gjorde det muligt at oprette forbindelse til internettet via en mobilnetværksoperatør.

Udviklingen af 3G og 4G-netværk

I 2000’erne blev 3. generations mobilnetværk (3G) introduceret. Dette tillod brugerne at opnå højere datahastigheder og dermed muligheden for at surfe på internettet, streame video og downloade filer direkte fra deres mobiltelefoner.

I 2010 blev 4. generations mobilnetværk (4G) introduceret, hvilket betød endnu højere datahastigheder og mere pålidelig internetadgang via mobiltelefoner. Dette har gjort det muligt at downloade og streame indhold endnu hurtigere samt bruge forskellige online tjenester og applikationer uden problemer.

Wi-Fi og trådløse netværk

Samtidig med udviklingen af mobilt internet blev trådløse netværk også mere almindelige. Wi-Fi-teknologien blev opfundet i slutningen af 1990’erne og muliggjorde trådløs internetadgang på forskellige enheder såsom bærbare computere, tablets og smartphones.

I dag er Wi-Fi næsten allestedsnærværende, og de fleste offentlige steder som caféer, biblioteker og hoteller har Wi-Fi-tilslutning til rådighed for deres gæster. Derudover har mange mennesker også private Wi-Fi-netværk i deres hjem, hvilket giver dem trådløs internetadgang på alle deres enheder.

Internet of Things (IoT)

Med udviklingen af mobilt internet og trådløs teknologi er der også åbnet op for udviklingen af Internet of Things (IoT). IoT refererer til netværket af fysiske enheder, der er forbundet til internettet og som kan udveksle data og kommunikere med hinanden.

IoT har gjort det muligt at oprette “smarte” hjem, hvor forskellige enheder som termostater, lyskilder og apparater kan samarbejde og styres via internettet. Derudover har IoT også revolutioneret industrien og landbruget ved at muliggøre overvågning og styring af forskellige processer og enheder uden behov for fysisk tilstedeværelse.

Samlet set har udviklingen af mobilt internet og trådløs teknologi gjort det muligt for mennesker at være online og opnå internetadgang overalt og når som helst. Denne teknologiske udvikling har haft stor indflydelse på vores måde at kommunikere, arbejde og oprette forbindelse til verden omkring os på.

Fremtiden for internettet

Kunstig intelligens og maskinlæring

Fremtiden for internettet ser spændende ud med udviklingen af kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsteknologier. Disse teknologier gør det muligt for computere at blive stadig mere intelligente og selvstændige i deres arbejde og beslutningstagning.

Med AI og maskinlæring kan internettet blive endnu mere tilpasset til den enkelte bruger ved at forstå deres præferencer og behov. Dette åbner op for nye muligheder for personliggjort indhold og tjenester på internettet.

Internet of Things (IoT)

En anden fremtidig udvikling er Internet of Things (IoT), hvor almindelige hverdagsgenstande er forbundet til internettet. Dette gør det muligt for dem at kommunikere og udveksle data med hinanden og med brugeren.

Med IoT kan vi forvente, at vores hjem og arbejdspladser bliver mere intelligente og effektive. Eksempler inkluderer intelligente termostater, der kan styres via en smartphone, smarte køleskabe, der holder styr på vores indkøbsliste, og intelligente byer, der optimerer energiforbruget og trafikflowet.

Data og privatliv

En vigtig diskussion om internettets fremtid er håndteringen af data og privatliv. Med den stadig stigende mængde data, der genereres og deles online, er der behov for stærkere beskyttelse af privatlivet.

Det er afgørende, at brugere har kontrol over, hvordan deres data bruges og deles af virksomheder og organisationer. Det er også vigtigt, at der pålægges sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod hacking og datatyveri.

Internetforbindelse og dækning

For at internettet kan nå sit fulde potentiale, er det nødvendigt med hurtig og pålidelig internetforbindelse og bred dækning. I mange lande er der stadig områder med dårlig eller ingen internetforbindelse, hvilket begrænser adgangen til internettet for mange mennesker.

I fremtiden bør der lægges vægt på at udvide internetdækningen til disse områder og forbedre den eksisterende infrastruktur for at sikre, at alle har lige adgang til internettet.

Fremtidige udviklinger
Område Fremtidige muligheder
Kunstig intelligens og maskinlæring Personliggjort indhold og tjenester
Internet of Things (IoT) Intelligente hjem, arbejdspladser og byer
Data og privatliv Stærkere beskyttelse af data og privatliv
Internetforbindelse og dækning Hurtig og bred adgang til internettet

Spørgsmål og svar:

Hvornår blev internettet opfundet?

Internettet blev ikke opfundet på ét tidspunkt, men udviklede sig gradvist fra midten af 1960’erne og fremefter.

Hvem opfandt internettet?

Internettet blev udviklet af flere forskellige forskere og ingeniører, herunder Vinton Cerf og Robert Kahn, der udviklede TCP/IP-protokollen. Andre bidragydere inkluderer Paul Baran, Leonard Kleinrock og Tim Berners-Lee.

Hvornår blev World Wide Web opfundet?

World Wide Web blev opfundet i 1989 af Tim Berners-Lee, en britisk forsker ved CERN. Han udviklede det som et system til at dele dokumenter på internettet ved hjælp af hypertext-links.

Hvordan fungerer internettet?

Internettet er et globalt netværk af computere, der er forbundet gennem kabler og trådløse forbindelser. Data sendes gennem nettet ved hjælp af forskellige protokoller, herunder TCP/IP. Når en bruger sender en anmodning om at få adgang til en hjemmeside, bliver dataene opdelt i pakker og sendt gennem forskellige computere og routere, indtil de når frem til den ønskede destination.

Hvordan har internettet ændret verden?

Internettet har haft en enorm indvirkning på samfundet og verden som helhed. Det har gjort det muligt for folk at kommunikere på tværs af landegrænser, få adgang til information fra hele verden, oprette forbindelse til sociale medier og online shopping, og har også givet mulighed for udvikling af nye industrier og teknologier.