Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Må Man Have Cykel Med I Metroen?

HvornR Må Man Have Cykel Med I Metroen?

I København har vi den populære Metro, som er en effektiv og bekvem transportform til at komme rundt i byen. Men hvornår er det tilladt at tage sin cykel med i Metroen? Det er et spørgsmål, som mange cyklister har, da det kan være en praktisk måde at kombinere cykling og offentlig transport på.

Ifølge Metroens regler er det tilladt at medbringe sin cykel i Metroen i visse tidsrum. Man må gerne have sin cykel med på alle ugens dage, men der er dog nogle begrænsninger i forhold til tidspunktet på dagen.

I hverdage må man have sin cykel med i Metroen uden for myldretiden. Det vil sige, at man kan tage sin cykel med i Metroen fra klokken 9:00 til 14:30 og igen fra 18:30 til 06:00 næste morgen. Det er vigtigt at bemærke, at man ikke må medbringe sin cykel i Metroen i myldretiden, da der kan være begrænset plads og sikkerhedsrisici i forbindelse med mange passagerer.

I weekenderne og på helligdage er det derimod tilladt at medbringe sin cykel i Metroen hele dagen uden nogen tidsbegrænsninger. Det betyder, at man kan tage sin cykel med i Metroen fra morgen til aften på disse dage.

Hvornår kan man medbringe en cykel i Metroen?

Du kan medbringe en cykel i Metroen på visse tidspunkter og under visse betingelser. Nedenfor er en liste over hvornår det er tilladt at have en cykel med i Metroen:

 • I hverdagene kan du medbringe din cykel i Metroen mellem kl. 9:30-15:00 og efter kl. 18:30.
 • I weekender og helligdage kan du medbringe din cykel i Metroen hele dagen.

Det er vigtigt at bemærke, at du kun kan medbringe din cykel, hvis der er plads til det. Hvis Metroen er overfyldt, kan personalet bede dig om at vente på den næste afgang. Der er også visse regler, du skal følge, når du medbringer din cykel i Metroen:

 1. Du skal holde din cykel fast og kontrollere den for at undgå skader på dig selv eller andre passagerer.
 2. Du skal placere din cykel i de områder, der er specifikt designet til cykler i Metroen.
 3. Du skal følge eventuelle yderligere anvisninger fra personalet om, hvor du skal placere din cykel.

Hvis du ikke følger disse regler, kan personalet bede dig om at forlade Metroen med din cykel.

Husk altid at være opmærksom på andre passagerer og respektere deres plads og komfort, når du medbringer din cykel i Metroen.

Generelle regler for cykler i Metroen

1. Cykler er tilladt i Metroen på visse tidspunkter

For at sikre sikkerheden og komforten for alle passagerer i Metroen, tillades det kun at medbringe cykler i Metroen på visse tidspunkter. Dette er normalt uden for myldretiden, når der er færre passagerer i Metroen.

2. Cykler er kun tilladt i specifikke metrovogne

Cykler er kun tilladt i specifikke metrovogne, der er mærket med et cykelsymbol. Disse vogne har særlige pladser og holdere til cykler, der gør det muligt at transportere dem sikkert og bekvemt.

3. Metropersonalet kan nægte adgang til cykler i visse tilfælde

Metropersonalet har beføjelse til at nægte adgang til cykler i Metroen, hvis der er overfyldt, eller hvis cyklerne udgør en sikkerhedsrisiko. Det er vigtigt at følge instruktionerne fra metropersonalet for at sikre en sikker og behagelig rejse for alle passagerer.

4. Cyklister skal respektere andre passagerer

Cyklister, der medbringer deres cykler i Metroen, skal respektere de øvrige passagerer. Det indebærer at undgå at blokere gangarealer, holde cyklerne stabile under kørslen og undgå at forårsage gener for de øvrige passagerer. Det anbefales også at undgå tunge trafikperioder og undgå at medbringe beskidte eller ødelagte cykler.

5. Cykler skal være rengjorte og beskadigede cykler skal undgås

Før du medbringer din cykel i Metroen, er det vigtigt at sørge for, at den er ren og i god stand. Beskidte cykler kan forårsage snavs og smuds i metrovognene, hvilket kan være generende for de øvrige passagerer. Derudover bør beskadigede cykler undgås, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko under transporten.

6. Cykler skal være forsvarligt fastgjorte under rejsen

For at sikre sikkerheden for både cyklisten og de øvrige passagerer, er det vigtigt at sikre, at cyklerne er forsvarligt fastgjorte under rejsen. Det anbefales at bruge cykelholdere eller andet passende udstyr til at sikre, at cyklerne ikke vælter, falder eller forårsager skader på andre passagerer eller ejendele.

See also:  HvornR Er StrøM Billigst Norlys?

7. Metroen påtager sig ikke ansvar for skader på cykler

Det er vigtigt at bemærke, at Metroen ikke påtager sig ansvar for eventuelle skader eller tab, der opstår under transporten af cykler. Cyklister er selv ansvarlige for deres cykler og bør sikre, at de er forsvarligt fastgjorte og beskyttede under rejsen.

8. Følg alle gældende trafikregler

8. Følg alle gældende trafikregler

Som cyklist i Metroen er det vigtigt at følge alle gældende trafikregler. Dette inkluderer at stoppe ved lyskryds, give plads til fodgængere og overholde hastighedsgrænser. Ved at opføre sig som en ansvarlig cyklist kan man bidrage til at sikre sikkerheden for alle passagerer i Metroen.

9. Vær opmærksom på eventuelle ændringer i reglerne

Reglerne for cykler i Metroen kan ændres fra tid til anden. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer eller opdateringer af reglerne, der kan påvirke muligheden for at medbringe cykler i Metroen. Information om ændringer af reglerne kan normalt findes på Metroens officielle hjemmeside eller ved at kontakte Metroens kundeservice.

Tider, hvor cykler er tilladt i Metroen

Weekends og helligdage

På weekender og helligdage er det tilladt at bringe cykler med i Metroen hele dagen. Dette gør det nemt for cyklister at kombinere transportmuligheder og nyde en cykeltur i byen.

Hverdage

På hverdage må cykler medbringes i Metroen på følgende tidspunkter:

 • Om morgenen fra Metroens åbningstid til kl. 7:00
 • Om eftermiddagen fra kl. 09:00 til 15:00
 • Om aftenen efter kl. 19:00 og frem til Metroens lukketid

Bemærk, at det kan være begrænset plads til cykler i Metroen i myldretiden, så det anbefales at undgå at medbringe cykler på disse tidspunkter, hvis det er muligt.

Andre regler og retningslinjer

Andre regler og retningslinjer

Udover de angivne tidspunkter er det vigtigt at huske følgende regler og retningslinjer for at medbringe cykler i Metroen:

 1. Cykler skal være renholdt og ikke udgøre en fare for andre passagerer.
 2. Cykler skal placeres i det dertil afsatte område i Metrovognen.
 3. Cykler må ikke medbringes i hård plastik- eller metalbokse.
 4. Cykler skal trækkes/transporteres på trapper og bevægelige gangbroer.
 5. Cykler skal være ubemandede og ikke blokere for nødudgangene.

Kontakt Metroen for yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller behøver yderligere information om reglerne for at medbringe cykler i Metroen, kan du kontakte Metroens kundeservice.

Størrelsesbegrænsninger for cykler i Metroen

I Københavns Metro er det tilladt at medbringe cykler i visse togvogne, men der er visse størrelsesbegrænsninger, der skal overholdes.

Maksimal længde

 • Cykler må ikke være længere end 180 cm.

Maksimal bredde

 • Cykler må ikke være bredere end 65 cm.

Maksimal højde

 • Cykler må ikke være højere end 120 cm.

Det er vigtigt at bemærke, at de maksimale størrelsesbegrænsninger gælder for cykler i deres normale tilstand. Hvis cyklen har ekstra tilbehør eller bagage, kan den muligvis ikke overholde disse begrænsninger.

Der er også et begrænset antal pladser til cykler i Metroen, og disse kan hurtigt blive fyldt op i myldretiden. Det anbefales derfor at undgå at medbringe cykler i Metroen i de mest travle perioder.

Hvis cyklerne ikke overholder de angivne størrelsesbegrænsninger eller hvis alle cykelpladser er fyldt op, kan personalet i Metroen nægte at lade dig medbringe cyklen i toget.

Det anbefales at konsultere Metroens officielle hjemmeside eller kontakte Metroens kundeservice for at få den mest opdaterede og detaljerede information om størrelsesbegrænsninger for cykler i Metroen.

Sikkerhedskrav for at bringe en cykel i Metroen

Hvis du ønsker at bringe din cykel med i Metroen, skal du opfylde visse sikkerhedskrav.

Disse krav er designet til at sikre, at alle passagerer er trygge og at cyklen kan transporteres sikkert og uden at forårsage skade eller ulempe for andre.

Følgende sikkerhedskrav gælder for at medbringe cykler i Metroen:

Cykelfri tider

 • Det er ikke tilladt at medbringe cykler i Metroen på hverdage mellem kl. 7:00-9:00 og kl. 15:30-17:30.
 • I weekender og helligdage er det tilladt at medbringe cykler hele dagen.

Forberedelse

 • Før du medbringer din cykel i Metroen, er det vigtigt at sikre dig, at cyklen er i god stand og egnet til transport.
 • Kontroller dæktrykket, bremserne og andre vitale komponenter for at sikre, at cyklen er sikkert og korrekt fungerende.

Emballering

 • Cykler skal altid være indpakket eller beskyttet på en måde, der forhindrer skader på andre passagerer og Metroens inventar.
 • Anbefalet emballagemuligheder inkluderer cykeltasker, cykelposer eller dækposer.
 • Det er ikke tilladt at medbringe cykler uden passende emballering.
See also:  Hvor Bred M En Bil VæRe?

Transport

 • Under transporten i Metroen er det vigtigt at holde fast i sin cykel og undgå at forårsage gener eller skade på andre passagerer.
 • Placer cyklen forsigtigt i nærheden af ​​indgangen i Metrovognen, hvor der er dedikeret plads til cykler.
 • Undgå at blokere indgange, gange eller nødudgange med cyklen.

Opførsel

 • Vær hensynsfuld over for andre passagerer og Metroens personale, når du medbringer din cykel.
 • Respekter reglerne om brug af cykelpladser og undgå at skabe ulempe for andre passagerer.
 • Lykønsk og hjælp andre passagerer, hvis de har brug for hjælp med deres cykler.

Ved at følge disse sikkerhedskrav kan du bidrage til at skabe en tryg og behagelig rejseoplevelse for alle Metroens passagerer.

Vær venlig at være opmærksom på og respektere de gældende regler og bestemmelser vedrørende cykeltransport i Metroen.

Billetkrav for at medbringe en cykel i Metroen

Hvornår må man have cykel med i Metroen?

Du må gerne have din cykel med i Metroen i alle døgnets 24 timer.

Billettakster for cykler i Metroen

For at medbringe din cykel i Metroen skal du købe en cykelbillet. Prisen for en cykelbillet er 12 kroner.

Køb af cykelbillet

Du kan købe din cykelbillet i Metroens billetautomater, ved billetsalget på stationen eller via Metroens app. Du skal sørge for at have din cykelbillet gyldig før du går om bord på Metroen.

Medbringelse af cykler i myldretiden

I myldretiden, som er mandag til fredag ​​fra kl. 6.30 til 9.00 og fra kl. 15.30 til 17.30, er det ikke tilladt at medbringe cykler i Metroen.

Regler for medbringelse af cykler i Metroen

 • Sikkerheden for passagerer og cyklister er vigtig. Hold altid fast i din cykel og lad være med at blokere passagerne.
 • Cykler skal medbringes i bagageområdet i Metroen. Undlad at placere din cykel på sæderne eller i midtergangen.
 • Du skal være forsigtig, når du går om bord og forlader Metroen med din cykel. Brug cykelrampen og tag hensyn til passagererne.
 • Cykler med motor eller større dimensioner er ikke tilladt i Metroen.

Fordele ved at medbringe en cykel i Metroen

At have din cykel med i Metroen giver dig mulighed for at kombinere cykling med offentlig transport og er en miljøvenlig måde at bevæge dig rundt i byen på. Du kan hurtigt komme rundt og undgå trafikproblemer. Det er også en god mulighed for motion, da du får motion ved at cykle både før og efter at du bruger Metroen.

Takstkontrol og bøder

Metroen udfører regelmæssige takstkontroller, og hvis du ikke har en gyldig cykelbillet, kan du blive pålagt en bøde på 750 kroner.

Forbud og begrænsninger for cykler i Metroen

Generelle regler

I Metroen er der visse forbud og begrænsninger for cykler for at sikre både sikkerhed og komfort for passagerer. Disse regler gælder for alle cykler, herunder både almindelige cykler og elcykler.

Forbudt i myldretiden

I Metroen er det forbudt at medbringe cykler i myldretiden, som er defineret som hverdag morgen fra kl. 07:00 til 09:00 og eftermiddag fra kl. 15:30 til 18:30.

Medtagelse af cykler uden for myldretiden

Cykler er tilladt i Metroen uden for myldretiden. Dette betyder, at du kan medbringe din cykel i Metroen på følgende tidspunkter:

 • Alle dage efter kl. 21:00
 • Weekender og helligdage hele dagen
 • Alle andre tidspunkter, der ikke falder inden for myldretiden

Opbevaring og sikkerhed

Når du medbringer din cykel i Metroen, skal du sørge for at opbevare den på en sikker og hensigtsmæssig måde. Der er dedikerede pladser og områder til cykler i Metrovognene, og det anbefales at bruge disse for at undgå gener for andre passagerer.

Ekstra retningslinjer

Udover forbud og begrænsninger for cykler i Metroen, kan der være ekstra retningslinjer eller bestemmelser i visse situationer eller på bestemte linjer. Det er altid en god idé at konsultere Metroselskabets hjemmeside eller kontakte Metroens kundeservice for at få oplysninger om eventuelle specifikke regler, før du medbringer din cykel i Metroen.

Særlige begivenheder, hvor cykler ikke er tilladt i Metroen

Sikkerhedshensyn

Cykler er normalt tilladt i Metroen i henhold til de almindelige regler og tidsplaner. Dog er der visse særlige begivenheder eller situationer, hvor cykler ikke er tilladt i Metroen af sikkerhedsmæssige årsager.

See also:  Hvem Ejer Meny?

Koncerter og større arrangementer

I forbindelse med koncerter og større arrangementer, hvor der forventes et stort antal mennesker i Metroen, kan det være forbudt at medbringe cykler. Dette skyldes, at cykler kan være til gene for andre passagerer eller skabe trængsel under sådanne begivenheder.

Høj trafik

Når der er høj trafik i Metroen, f.eks. i myldretiden eller ved særlige begivenheder som sportslige begivenheder eller festivaler, kan det også være forbudt at medbringe cykler af hensyn til den generelle komfort og sikkerhed for passagererne.

Begrænset plads

Nogle stationer eller dele af Metroen har begrænset plads, f.eks. smalle trapper eller trange elevatorer, hvor det kan være umuligt at medbringe cykler. I disse tilfælde vil det også være forbudt at have cykler med i Metroen.

Det er altid en god idé at være opmærksom på Metroens regler og anbefalinger og tjekke opdateringer på deres hjemmeside eller officielle meddelelser, før man tager sin cykel med i Metroen.

Særlige undtagelser og tilbud for cykler i Metroen

Cykelparkeringsmuligheder

For at gøre det mere praktisk for cyklister har Metroen etableret cykelparkeringspladser ved flere af deres stationer. Disse pladser er dedikeret til cykler og gør det nemt for cyklister at parkere deres cykler sikkert, mens de tager Metroen.

Cykler i myldretiden

Som hovedregel er det ikke tilladt at medbringe cykler i Metroen i myldretiden. Dette skyldes, at Metroen er meget travl på dette tidspunkt, og det kan være svært at finde plads til både passagerer og cykler i togene.

Der er dog nogle undtagelser, hvor det er tilladt at have cykler med i Metroen, selv i myldretiden. Disse undtagelser gælder for personer med funktionsnedsættelse, der er afhængige af deres cykel som transportmiddel.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom undtagelsen gælder for personer med funktionsnedsættelse, kan der stadig være restriktioner og retningslinjer, der skal følges for at sikre sikkerheden og komforten for alle passagerer.

Cykler i weekenden og uden for myldretiden

I weekenden og uden for myldretiden er det tilladt at medbringe cykler i Metroen i alle tog. Dette giver cyklister mulighed for at nyde de mange muligheder for cykelture og udforske byen med Metroen som transportmiddel.

Det er vigtigt at huske at respektere og følge anvisningerne fra Metroens personale for sikkerhed og komfort.

Cykelture og arrangementer

Metroen tilbyder også særlige cykelture og arrangementer, hvor cyklister kan opleve byen på en unik måde. Disse ture og arrangementer er ofte planlagt på bestemte datoer og kræver tilmelding.

For at få mere information om disse cykelture og arrangementer kan interesserede besøge Metroens hjemmeside eller kontakte Metroens kundeservice.

Spørgsmål og svar:

Kan jeg tage min cykel med i Metroen?

Ja, det er tilladt at tage sin cykel med i Metroen i visse tidsrum. Der er nogle begrænsninger og regler, som skal følges.

Hvad er tidsrummene, hvor man må tage sin cykel med i Metroen?

Man må tage sin cykel med i Metroen i hverdage, når der ikke er myldretid. Det vil sige man kan tage sin cykel med fra kl. 9:00 til 15:00 og fra kl. 19:00 til 06:00. I weekender og helligdage er det tilladt at tage sin cykel med hele dagen.

Er der nogen regler, man skal følge, når man har sin cykel med i Metroen?

Ja, der er nogle regler, som skal følges. Man må kun have sin cykel med i toget, hvis der er plads, og man skal selv tage ansvar for at holde øje med sin cykel under hele rejsen. Man skal også sikre sig, at man ikke generer eller skader andre passagerer med sin cykel.

Hvad gør man, hvis der ikke er plads til min cykel i Metroen?

Hvis der ikke er plads til din cykel i Metroen, må du vente på næste tog, hvor der er plads. Du kan eventuelt også vælge at tage en anden form for transport, hvis det er muligt.

Hvad sker der, hvis man ikke følger reglerne og har sin cykel med i Metroen uden for tilladte tidsrum?

Hvis man ikke følger reglerne og har sin cykel med i Metroen uden for tilladte tidsrum, kan man få en bøde. Det er derfor vigtigt at følge reglerne, så man undgår problemer.