Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Skal Man Betale Told?

HvornR Skal Man Betale Told?

At importere varer fra udlandet er blevet stadig mere almindeligt i dagens globaliserede verden. Det kan være alt lige fra elektronik og tøj til fødevarer og møbler. Uanset hvad du ønsker at købe, er der en vigtig ting, du skal huske: toldafgifter.

Toldafgifter er afgifter, der pålægges varer, der importeres til Danmark. Disse afgifter er en del af et komplekst system af toldregler og forskrifter, der er designet til at beskytte landets økonomi og sikre en retfærdig konkurrence.

Når du køber varer fra udlandet, skal du være opmærksom på, hvornår du skal betale toldafgifter. Der er visse grænser og undtagelser, der gælder for forskellige typer af varer og køb. Det er vigtigt at være opmærksom på disse regler for at undgå eventuelle bøder eller problemer med toldmyndighederne.

Generelt set skal du betale told, når værdien af de importerede varer overstiger en vis grænse. Den præcise grænse afhænger af typen af vare og oprindelseslandet.

For at være sikker på, at du overholder toldreglerne, kan det være en god idé at undersøge reglerne for det specifikke produkt, du ønsker at købe, og konsultere toldmyndighederne, hvis du er i tvivl. På denne måde undgår du ubehagelige overraskelser og kan nyde dine importerede varer uden problemer.

Hvornår skal told betales?

 • Told skal betales, når du importerer varer fra lande uden for EU
 • Toldpligten afhænger af værdien af de importeret varer
 • Tolden skal betales, når varerne bliver ført ind i EU
 • Varer, der er værdimæssigt under toldgrænsen, er toldfrie
 • Dog kan varer stadig være toldpligtige, selvom de er under toldgrænsen, hvis de er underlagt særlige restriktioner eller reguleringer

Hvis du køber varer online fra lande uden for EU, skal du være opmærksom på, at du kan blive pålagt told- og importafgifter. Disse afgifter afhænger af varernes værdi og er normalt fastsat af toldmyndighederne. Hvis værdien af de varer, du importerer, er under toldgrænsen, er varerne toldfrie. Dog kan der stadig være visse varer, der er underlagt restriktioner eller reguleringer, selvom de er under toldgrænsen.

Tolden skal betales, når varerne bliver ført ind i EU. Dette kan ske, når du selv henter varerne eller når de bliver sendt til dig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at told og importafgifter kan være et tillæg til den pris, du betaler for varerne, og det kan derfor påvirke den samlede omkostning ved at importere varerne.

Det er en god idé at undersøge de specifikke regler og afgifter i dit land, da reglerne kan variere. Du kan kontakte toldmyndighederne for at få mere information om de gældende toldregler og afgifter i dit land.

Toldbetalinger og deres betydning

Toldbetalinger spiller en vigtig rolle i internationale handelsaftaler og har betydning for både regeringer og virksomheder. Told er en afgift, der pålægges ved import og eksport af varer og tjenesteydelser og kan variere fra land til land. Det er vigtigt at forstå reglerne og betingelserne for toldbetalinger for at undgå mulige straffe eller forsinkelser i forsendelsen.

Toldens formål

Toldbetalinger er en del af en regeringens økonomiske politik og har flere formål:

 1. Indtægter til staten: Toldafgifter er en kilde til indtægter for regeringen. Disse midler kan bruges til finansiering af offentlige tjenester og infrastrukturprojekter.
 2. Handelspolitik: Gennem toldafgifter kan regeringen påvirke handelspolitikken ved at indføre importafgifter for at beskytte lokale industrier eller eksportafgifter for at opmuntre til eksport af specifikke varer.
 3. Regulering af markeder: Toldafgifter kan også bruges til at regulere markedet ved at begrænse importen af bestemte varer eller pålægge afgifter på luksusvarer.

Toldklassifikation og -værdiansættelse

Toldklassifikation og -værdiansættelse

For at bestemme, hvor meget told der skal betales, skal varerne klassificeres og værdiansættes korrekt. Toldklassifikation er processen med at tildele en vare en bestemt toldkode baseret på en internationalt anerkendt systematisk nomenklatur, såsom Harmoniserede System (HS).

Toldværdiansættelse indebærer at fastlægge en værdi for varerne, der bruges til at beregne toldafgifterne. Dette kan omfatte eksport-, import-, produktions- og transaktionsomkostninger.

Toldbetalingsmetoder

Toldbetalinger kan være forskellige afhængigt af import- eller eksportlandets regler og procedurer. Nogle almindelige metoder inkluderer:

 • Toldangivelse: Importører eller eksportører skal udfylde en toldangivelse, der indeholder detaljer om varerne og relaterede dokumenter. Dette indgives normalt elektronisk.
 • Toldværdiansættelse: Toldmyndighederne vurderer og fastsætter toldværdien for varerne baseret på angivne dokumenter og eventuelle yderligere undersøgelser.
 • Toldsatser: Toldsatser er de afgifter, importører eller eksportører skal betale baseret på varernes klassifikation og værdi.
 • Toldbetaling: Importører eller eksportører skal betale toldafgifterne, normalt inden varerne kan blive frigivet og leveret.

Toldfri zoner og aftaler

Nogle lande eller regioner kan etablere toldfri zoner eller indgå toldaftaler for at fremme handelen og reducere handelshindringer. Toldfri zoner er specifikke områder, hvor varer kan importeres eller eksporteres uden at betale toldafgifter. Toldaftaler er bilaterale eller multilaterale aftaler, der reducerer eller fjerner toldafgifter mellem de deltagende lande.

Told og international handel

Told spiller en central rolle i international handel og påvirker importører, eksportører og forbrugere. Det er vigtigt at være opmærksom på toldregler og -procedurer for at undgå mulige økonomiske konsekvenser og forsinkelser i forsendelserne.

Toldbetalinger kan variere afhængigt af varernes art, værdi, oprindelsesland og bestemmelsesland. Det anbefales at søge professionel rådgivning eller samarbejde med toldmæglere for at sikre korrekt toldklassifikation og -betalinger og for at undgå eventuelle overtrædelser af toldloven.

En klar forståelse af toldbetalinger og deres betydning er afgørende for at drive international handel på en effektiv og lovlig måde.

Forståelse af toldreglerne

Toldreglerne er vigtige for at sikre en retfærdig handel mellem lande og beskytte landets økonomi. Her er nogle grundlæggende principper, du bør forstå, når det kommer til betaling af told.

Hvad er told?

Told er en afgift, der pålægges visse varer, når de flyttes ind eller ud af et land. Formålet med told er at beskytte landets økonomi og producenter ved at sikre fair konkurrence og forhindre dumping (salg af varer til en lavere pris end produktionsomkostningerne).

Hvornår skal man betale told?

Told skal normalt betales, når du importerer varer til landet. Det gælder både for erhvervsmæssige og personlige import. Du skal også betale told, hvis du køber varer online, der bliver sendt fra et land uden for EU.

Toldfri grænse

Der er en toldfri grænse, under hvilken du ikke behøver at betale told. Grænsen kan variere afhængigt af den specifikke vare og landets toldregler. Hvis værdien af de varer, du importerer, er under den toldfri grænse, skal du ikke betale told.

Toldprocenter og tariffer

Toldprocenter og tariffer er fastsatte satser, der bestemmer, hvor meget told du skal betale. De varierer afhængigt af typen af vare, oprindelseslandet og lokale toldbestemmelser. Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke toldprocenter og tariffer for de varer, du ønsker at importere, for at undgå overraskelser ved betaling af told.

Toldbehandling og toldværdi

Toldbehandling og toldværdi er andre vigtige aspekter af toldreglerne. Toldbehandling refererer til, hvordan varer klassificeres og behandles toldmæssigt. Toldværdi henviser til den værdi, der lægges til grund for at beregne tolden, og den kan omfatte varens faktiske pris, transportomkostninger og forsikringsomkostninger.

Told og moms

Det er vigtigt at bemærke, at told og moms er forskellige afgifter. Mens told er en afgift, der pålægges visse varer, når de importeres eller eksporteres, er moms en afgift, der pålægges de fleste varer og tjenesteydelser i forbindelse med nationale køb.

Told Moms
Pålægges på visse import- og eksportvarer Pålægges de fleste nationale køb
Reguleres af toldreglerne og kan variere Reguleres af momslovgivningen og kan variere
Skal normalt betales ved import og eksport Skal normalt betales ved køb og salg

Det er vigtigt at være opmærksom på både told og moms, når du importerer eller eksporterer varer for at undgå problemer eller overraskelser ved betaling.

Handel med lande uden for EU

Når du handler med lande uden for EU, skal du være særligt opmærksom på toldreglerne. Der kan være specifikke regler for forskellige varer og lande. Det er altid en god ide at undersøge de gældende toldregler og tariffer, inden du importerer varer fra et ikke-EU-land.

At have en god forståelse af toldreglerne kan være afgørende, når det kommer til at importere eller eksportere varer. Ved at være opmærksom på de grundlæggende principper og regler kan du undgå problemer og overraskelser ved betaling af told.

Hvornår skal der betales told

Der er forskellige situationer, hvor det kan være nødvendigt at betale told. Her er nogle af de mest almindelige:

Import af varer fra lande uden for EU

 • Hvis du køber varer fra lande uden for EU og sender dem til Danmark, skal der betales told. Toldbeløbet afhænger af varens værdi og toldsatsen for den pågældende vare.
 • For at undgå at betale told kan du undersøge, om der findes frihandelsaftaler mellem EU og det pågældende land. I så fald kan tolden være nedsat eller helt ophævet.

Køb af varer online fra udenlandske webshops

 • Hvis du køber varer online fra en udenlandsk webshop, skal du også betale told, hvis varens værdi overstiger en vis grænse. Grænsen varierer afhængigt af typen af vare.
 • Tolden beregnes ud fra varens værdi inklusive fragt og forsikring.
 • Der kan også være moms og eventuelle håndteringsgebyrer, som du skal betale ud over tolden.

Overførsel af varer mellem EU-lande

 • Når du overfører varer mellem EU-lande til personligt brug, skal der normalt ikke betales told.
 • Dog er der visse undtagelser og regler, som skal overholdes, f.eks. hvis mængden af varer overstiger visse grænser eller hvis varerne skal bruges kommercielt.

Andre situationer

 • Der kan være andre situationer, hvor der skal betales told, f.eks. ved import af levende dyr, medicin eller alkoholiske drikkevarer. Disse varer har særlige regler og procedurer, som skal følges.
 • Det er vigtigt at sætte sig ind i toldreglerne og undersøge, om der er særlige krav eller restriktioner for de varer, du ønsker at importere.

Husk, at toldreglerne kan ændre sig, så det er altid en god idé at holde sig opdateret og konsultere de relevante myndigheder for aktuelle regler og retningslinjer.

Toldfritagelser og undtagelser

Når du handler varer fra udlandet, er der visse toldfritagelser og undtagelser, der kan gøre dig fritaget fra at betale told. Her er nogle af de vigtigste:

Rejsendes toldfritagelse

Rejsende, der kommer tilbage til Danmark fra et land uden for EU, kan medbringe visse varer uden at skulle betale told. Denne toldfritagelse gælder dog kun op til visse beløbsgrænser. For eksempel kan du medbringe alkohol og tobak op til visse mængder uden at betale told. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stadig kan være afgifter, som skal betales.

Toldfri import for gaver

Hvis du modtager en gave fra en person uden for EU, kan du være undtaget fra at betale told. Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes. Gaven skal være til personlig brug og må ikke være af kommerciel natur. Derudover skal gavens værdi være under visse beløbsgrænser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stadig kan være afgifter, som skal betales.

Toldfri import for varer købt online

Hvis du køber varer online fra en butik uden for EU, kan du være undtaget fra at betale told. Dette gælder dog kun, hvis værdien af varerne er under visse beløbsgrænser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stadig kan være afgifter, som skal betales. Derudover kan der være forskellige regler og begrænsninger for visse typer af varer.

Toldfritagelser for visse varer og personer

Der er en række varer og personer, der kan være fritaget for at betale told. Dette inkluderer varer, der er beregnet til industrielt brug, visse særlige grupper som diplomater og internationale organisationer, samt visse former for transportmidler. Det er vigtigt at konsultere de specifikke regler og undtagelser for at få mere information.

Eksempler på toldfritagelser
Toldfritagelse Betingelser
Rejsendes toldfritagelse Op til visse beløbsgrænser
Toldfri import for gaver Værdi under visse beløbsgrænser
Toldfri import for varer købt online Værdi under visse beløbsgrænser

Det er vigtigt at være opmærksom på, at toldfritagelser og undtagelser kan ændre sig over tid, og det er altid en god ide at holde sig opdateret på de nyeste regler og bestemmelser på området.

Importafgifter og toldsatser

Når du importerer varer til Danmark, kan der være forskellige importafgifter og toldsatser, som du skal være opmærksom på. Disse afgifter og satser fastlægges af de danske toldmyndigheder og kan variere alt efter typen af vare og oprindelseslandet.

De mest almindelige importafgifter er:

 • Told: Told er en afgift, der pålægges ved import af varer. Toldsatsen afhænger af varens oprindelsesland, varens værdi og toldtariffen for den pågældende vare.

 • Moms: Moms er en afgift, der pålægges på næsten alle varer og tjenester i Danmark. Momsen beregnes af varens samlede værdi inklusive told og andre importafgifter.

 • Registreringsafgift: Registreringsafgiften er en afgift, der pålægges ved import af visse køretøjer, såsom biler og motorcykler. Afgiften beregnes ud fra køretøjets værdi og størrelsen af den motor, der er monteret.

For at finde ud af, hvilke importafgifter og toldsatser der gælder for din import, skal du kontakte de danske toldmyndigheder eller benytte deres online importværktøjer. De danske toldmyndigheder kan give dig præcist information om, hvordan du beregner og betaler importafgifterne.

Tabel over eksempler på toldsatser for forskellige varer:
Vare Oprindelsesland Toldsats
Tøj Kina 12%
Elektronik USA 5%
Madvarer EU-lande 0%

Husk altid at være opmærksom på, at importafgifter og toldsatser kan ændres, ligesom der kan være undtagelser og særregler for visse varer og lande. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret og rådføre sig med de relevante myndigheder, før du importerer varer til Danmark.

Betalingsmetoder og procedurer

Når du skal betale told for importerede varer, er der forskellige betalingsmetoder og procedurer, du kan følge. Her er nogle af de mest almindelige muligheder:

1. Betaling online

En af de nemmeste måder at betale told på er gennem online betalingsplatforme. Du kan normalt bruge kreditkort eller betalingsmetoder som PayPal til at fuldføre betalingen. Det gør det hurtigt og bekvemt at betale told, da du blot skal indtaste dine betalingsoplysninger og bekræfte betalingen.

2. Betaling ved posthuset

Hvis du foretrækker at betale told personligt, kan du besøge dit lokale posthus. Der vil være en toldafdeling, hvor du kan betale beløbet direkte. Du skal medbringe de nødvendige dokumenter, såsom toldangivelsen eller fakturaen, for at kunne betale korrekt. Det er en sikker måde at håndtere betalingen på, da du kan få kvittering og bevis for betalingen.

3. Elektronisk overførsel

Hvis du har en toldkonto og er en regelmæssig importør, kan du også lave elektroniske overførsler til toldmyndighederne. Dette kræver normalt, at du har en aftale med toldmyndighederne og har fået tildelt en specifik importørens registreringskode (EORI-nummer). Du kan derefter foretage overførsler elektronisk gennem din online bank eller betalingsplatform.

4. Tredjeparts betalingsformidlere

Nogle importører benytter sig af tredjeparts betalingsformidlere til at håndtere betalingen af told. Disse betalingsformidlere vil stå for at samle betalinger fra flere importører og håndtere betalingen direkte til toldmyndighederne. Dette kan være praktisk, hvis du ikke ønsker at håndtere betalingen selv eller hvis du importerer varer på vegne af andre.

5. Betaling af afgifter senere

I visse tilfælde kan toldmyndighederne tillade dig at betale importtold og afgifter senere. Dette kan være relevant, hvis du ikke har betalingsmidlerne klar på tidspunktet for importen. Dog vil der normalt være visse betingelser og renter, der skal betales for denne mulighed. Det er vigtigt at søge tilladelse og aftale betalingsvilkårene med toldmyndighederne på forhånd.

6. Toldregnskaber

Hvis du er en større importør og gør mange importtransaktioner, kan du også oprette et toldregnskab. Dette betyder, at du indbetaler en samlet sum til toldmyndighederne baseret på dine estimerede toldomkostninger. Derefter trækkes toldbeløbene fra denne samlede sum, når du importerer varer. Dette kan være en mere effektiv måde at håndtere betalingerne på, da du ikke behøver at betale for hver enkelt importtransaktion.

Husk, at betalingsmetoder og procedurer kan variere afhængigt af de specifikke toldregler i dit land. Det er vigtigt at konsultere din lokale toldmyndighed eller en toldmægler for at få de mest præcise oplysninger og rådgivning om, hvordan du skal betale told for importeret varer.

Toldberegning og opgørelse

Told er en afgift, der skal betales, når man importerer varer til Danmark. Det er vigtigt at forstå, hvordan toldberegningen og opgørelsen fungerer for at undgå at betale for meget eller at begå fejl. Her er nogle vigtige punkter at tage hensyn til:

Toldtariffer

Toldtarifferne fastsættes af EU og varierer afhængigt af typen af vare og oprindelseslandet. Toldtariffer kan være specifikke (baseret på varens vægt eller volumen) eller procentvise (baseret på varens værdi). Det er vigtigt at kende den korrekte toldtarif for at kunne beregne tolden korrekt.

Beregning af told

Tolden beregnes ved at multiplicere toldtariffen med varens værdi. Varens værdi kan omfatte forskellige elementer som den faktiske pris, forsendelsesomkostninger, forsikring osv. Det er vigtigt at have alle disse oplysninger for at kunne beregne tolden korrekt.

Opgørelse af told

Når man importerer varer, skal man opgive varens værdi og betale tolden til toldmyndighederne. Tolden kan betales enten elektronisk via etablerede betalingsmetoder eller ved at stille sikkerhed for betalingen.

Det er vigtigt at huske, at toldberegningen og opgørelsen kan være komplekse og kræver nøjagtighed for at undgå problemer med toldmyndighederne. Det anbefales at konsultere en toldrådgiver eller benytte sig af specialiserede toldbehandlingsfirmaer for at sikre korrekt beregning og opgørelse af tolden.

Toldrelaterede spørgsmål og svar

Hvad er told?

Told er en afgift, der opkræves af regeringen på varer, der importeres eller eksporteres. Det er en måde at beskytte den nationale økonomi og opretholde fair handel.

Hvornår skal man betale told?

Du skal betale told, når du importerer varer til et land. Toldafgiften beregnes på grundlag af varernes værdi og kan variere afhængigt af produktets type og oprindelsesland.

Hvilke varer er afgiftspligtige?

De fleste varer kan være afgiftspligtige, når de importeres til et land. Dog kan visse varer være undtaget eller have lavere afgifter, afhængigt af landets handelsaftaler eller særlige toldregler.

Hvordan beregnes toldafgiften?

Toldafgiften beregnes normalt som en procentdel af varens værdi. Den faktiske procentdel afhænger af varernes kategori og oprindelseslandet. Du kan finde toldsatsen for en specifik vare ved at konsultere toldmyndighederne i dit land.

Hvordan betaler man told?

Toldbetaling foregår normalt ved importøren eller eksportøren af varerne. Når varerne ankommer til landets grænse eller havn, kan toldbetalingen arrangeres gennem toldmyndighederne eller en toldmægler.

Hvad sker der, hvis man ikke betaler told?

Hvis du ikke betaler den påkrævede told, kan varerne blive tilbageholdt ved grænsen, og du kan blive pålagt bøder eller andre straffe. Det er vigtigt at overholde toldreglerne og betale den nødvendige afgift.

Er der undtagelser for toldbetaling?

Ja, der kan være undtagelser eller lempelser for toldbetaling, afhængigt af varernes karakter eller formålet med importen. For eksempel kan visse varer være fritaget for told, hvis de er ment til personlig brug og ikke for kommercielt salg.

Hvor kan jeg få mere information om toldregler?

Du kan få mere information om toldreglerne ved at kontakte eller besøge toldmyndighederne i dit land. De kan give dig specifikke oplysninger og vejledning omkring toldprocedurer og afgiftsberegning.

Spørgsmål og svar:

Hvordan ved jeg, om jeg skal betale told?

Du skal betale told, når du importerer varer fra land uden for EU, eller når du køber varer online fra en forhandler uden for EU.

Hvordan beregnes tolden?

Tolden beregnes som en procentdel af den værdi, som varen har ved importen. Den nøjagtige toldsats afhænger af varetypen.

Hvornår skal jeg indberette og betale tolden?

Du skal indberette og betale tolden, når du importerer varerne. Dette kan gøres online på Toldstyrelsens hjemmeside.

Kan jeg undgå at betale told?

Nogle varer er fritaget for told, hvis de har en værdi under en bestemt grænse. Derudover kan der være forskellige toldfritagelser og rabatter afhængigt af varens oprindelsesland.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler tolden?

Hvis du ikke betaler tolden, kan du blive pålagt straf- eller tilbagetrækningsgebyr. Derudover kan Toldstyrelsen beslaglægge varerne.

Hvad er told, og hvorfor skal man betale det?

Told er en form for afgift, der opkræves af staten på visse varer, der importeres eller eksporteres. Formålet med told er at regulere handlen med andre lande og beskytte indenlandsk produktion. Man skal betale told for at overholde loven og sikre en retfærdig og reguleret handel.

Hvordan beregnes tolden på importerede varer?

Tolden på importerede varer beregnes normalt som en procentdel af varens værdi plus eventuelle ekstra omkostninger såsom fragt og forsikring. Satserne for told afhænger af produktet og kan variere. Det er vigtigt at kende de specifikke toldsatsregler og have oplysninger om varens oprindelsesland for at beregne tolden korrekt.