Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Skal Man SøGe Su?

HvornR Skal Man SøGe Su?

Står du over for at starte en videregående uddannelse, er det vigtigt at sikre dig økonomisk stabilitet undervejs. Et af de vigtigste redskaber, du kan benytte dig af, er SU (Statens Uddannelsesstøtte).

SU er en økonomisk støtte, der gives til studerende på videregående uddannelser i Danmark. Det giver dig mulighed for at koncentrere dig om dine studier uden at skulle bekymre dig om din økonomi. SU’en kan bruges til at betale for studiebøger, transport, boligudgifter og andre nødvendige udgifter i forbindelse med dit studie.

For at kunne modtage SU er der en række krav, du skal opfylde. Først og fremmest skal du være tilmeldt og optaget på en videregående uddannelse i Danmark. Derudover skal du opfylde en række økonomiske betingelser, herunder at du ikke må have for stor indkomst eller formue.

Det er vigtigt at søge om SU i god tid inden studiestart, da der kan være en behandlingstid på op til seks uger. Hvis du er i tvivl om, hvornår og hvordan du skal søge om SU, er det en god idé at kontakte SU-styrelsen eller din uddannelsesinstitution for vejledning og hjælp.

Vær opmærksom på, at SU’en som regel bliver udbetalt månedligt, så det er vigtigt at planlægge din økonomi derefter. Det kan også være en god idé at oprette en SU-konto, hvor du reserverer SU-pengene til vigtige udgifter som husleje, mad og transport, så du undgår at bruge dem på unødvendige ting og står uden penge sidst på måneden.

Hvornår ansøge SU og tips for studerende

Hvornår skal man ansøge SU

Det er vigtigt for studerende at vide, hvornår de skal ansøge om SU, da dette er den økonomiske støtte, der kan hjælpe dem med at finansiere deres studier. Ansøgningstidspunktet afhænger af studieformen og studieomfanget.

For fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse er det vigtigt at ansøge om SU så tidligt som muligt, da behandlingstiden kan være op til flere uger. Det anbefales at ansøge mindst 1-2 måneder før studiestart.

For deltidsstuderende afhænger ansøgningsfristen af det omfang, man studerer. Hvis man studerer mindre end 9 ECTS-point (svarende til cirka 3 fag) pr. semester, skal man ansøge om SU senest den 1. i måneden for studiestart.

Tips for studerende

 • Planlæg din ansøgning i god tid for at undgå forsinkelser i udbetalingen af SU.
 • Sørg for at have alle nødvendige dokumenter klar, herunder personlige oplysninger, oplysninger om studiet og bankoplysninger.
 • Husk at tjekke ansøgningstidspunkterne for SU ved dit specifikke studie og studieform.
 • Kend reglerne for SU-berettigede uddannelser og studieomfang.
 • Hold øje med eventuelle ændringer i SU-reglerne og sørg for at opdatere din ansøgning, hvis nødvendigt.
 • Husk at indsende dokumentation for ændringer i din økonomiske situation eller studieforhold, hvis det påvirker din ret til SU.

Hvornår kan jeg ansøge SU?

Hvornår kan jeg ansøge SU?

 • Du kan ansøge SU fra den 1. juli, hvis du skal starte på en uddannelse i august måned.
 • Hvis du skal starte på en uddannelse senere på året, kan du ansøge SU fra den 1. i måneden før, du starter uddannelsen.
 • Hvis du vil være sikker på at få pengene til uddannelsesstart, skal du ansøge inden den 15. i måneden før uddannelsesstart.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgningsfristerne kan variere afhængigt af din uddannelse og situation. Du bør derfor altid tjekke SU’s hjemmeside eller kontakte SU-kontoret for at få præcise oplysninger om, hvornår du kan ansøge.

Hvis du ansøger efter fristen, kan det betyde, at du ikke får SU fra uddannelsesstarten, men først fra den måned, hvor din ansøgning bliver godkendt.

Hvordan ansøger jeg om SU?

Når du ønsker at ansøge om SU, skal du følge disse trin:

 1. Opret en NemID-bruger, hvis du ikke allerede har en. Dette kan gøres på NemID’s hjemmeside.
 2. Gå til SU’s hjemmeside og log ind med din NemID.
 3. Udfyld ansøgningsskemaet med dine personlige oplysninger, herunder CPR-nummer, adresse og bankoplysninger.
 4. Vælg den uddannelse, du ønsker at modtage SU til, og angiv startdato, uddannelsessted og studieretning.
 5. Upload eventuelle dokumenter, der kræves som bilag til din ansøgning, f.eks. dokumentation for optagelse på uddannelsen eller studieordningen.
 6. Gennemgå ansøgningen for eventuelle fejl eller mangler og ret dem om nødvendigt.
 7. Send ansøgningen afsted og vent på svar fra SU-kontoret. Du modtager normalt et brev eller en besked med information om, hvorvidt din ansøgning er godkendt eller afvist.
See also:  HvornR Klipper Man Roser Ned?

Husk at ansøge om SU i god tid, da det kan tage nogle uger at behandle din ansøgning. Det er også vigtigt at opdatere dine SU-oplysninger, hvis der sker ændringer i din uddannelse eller økonomiske situation.

SU-regler og krav for studerende

SU-betingelser

 • For at være berettiget til SU skal du være dansk statsborger, have statsborgerskab i et EU-land eller have permanent opholdstilladelse i Danmark.
 • Du skal være over 18 år og have afsluttet en gymnasial uddannelse eller tilsvarende.
 • Du skal være optaget på en SU-berettiget uddannelse, der har mindst 9 lektioner om ugen.
 • Du må ikke være i besiddelse af en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, medmindre du har valgt at starte på en anden uddannelse.

SU-størrelse og udbetaling

Størrelsen af SU afhænger af forskellige faktorer, herunder uddannelsesstedets beliggenhed, om du bor hjemme eller væk, og din indkomst eller din partners indkomst.

SU udbetales månedligt og kan variere afhængigt af omstændighederne.

Studieaktivitet og SU

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Dette betyder normalt, at du skal deltage aktivt i undervisningen og bestå de nødvendige eksamener.

Du skal også være opmærksom på, at der er grænser for, hvor længe du kan modtage SU til en given uddannelse.

SU-tilbagebetaling

Hvis du afbryder dit studie, eller ikke overholder SU-reglerne, kan du i nogle tilfælde blive pålagt at tilbagebetale allerede modtaget SU. Dette kan også gælde, hvis du ikke består de nødvendige eksamener.

Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne og kravene for SU, så du undgår eventuelle tilbagebetalingskrav senere.

Yderligere oplysninger

For at få mere information om SU-regler og -krav, kan du besøge Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SU) hjemmeside på su.dk.

Tjekliste for SU-ansøgning

 • Har du valgt en uddannelse og er optaget på uddannelsen?
 • Er du dansk statsborger eller har du opholdstilladelse i Danmark?
 • Er du fyldt 18 år?
 • Har du en dansk bankkonto?
 • Har du din NemID klar til brug?
 • Har du dine forældres eller ægtefælles samtykke, hvis det er nødvendigt?
 • Er din årsindkomst under grænsen for SU, eller modtager du SU til en videregående uddannelse?
 1. Opret en profil på minSU.
 2. Udfyld ansøgningen om SU, upload eventuelle dokumenter og send ansøgningen.
 3. Underskriv og send SU-kvitteringen til din uddannelsesinstitution.
 4. Hold øje med din email og postkasse i minSU for eventuelle beskeder eller anmodninger om yderligere dokumentation.

Dokumenter, du skal have klar til SU-ansøgning:
Dokument Formål
Årsopgørelse fra SKAT Dokumentation af indkomst
Bankoplysninger Til udbetaling af SU
CPR-bevis Dokumentation af dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse
Dokumentation for ægtefælles indkomst Hvis relevant

Husk at ansøge om SU i god tid, så du undgår forsinkelser i udbetalingen.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte SU-kontoret på din uddannelsesinstitution eller læse mere på SU’s hjemmeside.

Økonomisk støtte til studerende

Der er forskellige former for økonomisk støtte til studerende i Danmark. Her er nogle af de vigtigste muligheder:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU er den primære form for økonomisk støtte til studerende i Danmark. Det er en månedlig ydelse, der gives til studerende, der opfylder visse kriterier. SU’en kan dække en stor del af ens leveomkostninger, herunder bolig, mad og bøger.

Studiejob

En anden måde at få økonomisk støtte som studerende er ved at tage et studiejob. Mange studerende arbejder ved siden af deres studier for at tjene ekstra penge. Studiejob kan være i forskellige former, såsom deltidsarbejde eller praktikpladser.

See also:  Morten Stergaard Skilt HvornåR?

Stipendier og legater

Der findes også forskellige stipendier og legater, som studerende kan søge om. Disse økonomiske tilskud gives normalt på baggrund af akademiske resultater, særlige færdigheder eller behov, og de kan hjælpe med at dække studieomkostninger eller andre udgifter.

Lån

Hvis man har brug for ekstra økonomisk støtte ud over SU’en, kan man også overveje at tage et studielån. Studielån tilbydes til studerende under gunstige betingelser og skal normalt først betales tilbage efter endt uddannelse.

Økonomisk støtte Betingelser
SU Studerende på videregående uddannelser under 30 år
Studiejob Varierer afhængigt af arbejdsgiver og stilling
Stipendier og legater Akademiets resultater, færdigheder eller behov
Lån Studerende på videregående uddannelser

Det er vigtigt at undersøge alle muligheder og kriterier nøje for at finde den rette økonomiske støtte som studerende.

SU-satser og udbetaling

Når du har ansøgt om og modtaget SU, er det vigtigt at kende til de aktuelle SU-satser og udbetalingsregler. Her finder du en oversigt over de vigtigste oplysninger om SU i Danmark.

1. SU-satser

Størrelsen af SU-udbetalingen afhænger af flere faktorer, herunder din husstandstype, din uddannelsesinstitution, og om du bor hjemme eller ikke. Nedenfor er de gældende SU-satser for 2021:

Husstandstype Månedlig SU-sats
Lever sammen med forældre 5.966 DKK
Bor alene 6.962 DKK
Gift eller samlevende med en SU-modtager 10.244 DKK

Disse beløb kan ændres årligt, så det er vigtigt at holde sig opdateret på de seneste satser.

2. Udbetaling

SU udbetales normalt hver måned i forudgående måned. Det betyder, at du modtager SU for september i slutningen af august. Din SU vil normalt blive udbetalt automatisk til din NemKonto. Det er vigtigt at sørge for, at du har en aktiv NemKonto for at modtage din SU.

Hvis der opstår problemer med udbetalingen eller ændringer i dine studieforhold, kan du kontakte SU-kontoret eller din uddannelsesinstitution for hjælp.

Husk også, at der er visse regler og betingelser for at beholde din SU. Det er vigtigt at være opmærksom på disse og overholde dem for at undgå potentielle tilbagebetalingskrav eller sanktioner.

Som studerende er det vigtigt at få styr på SU-satser og udbetalingsregler for at sikre, at du får den rette støtte til din økonomi under din uddannelse.

SU-betalinger og tilbagebetaling

SU-betalinger

Når du er berettiget til SU, modtager du månedlige betalinger, der hjælper med at dække dine leveomkostninger som studerende. Betalingen afhænger af din uddannelsesform og din SU-sats.

Her er nogle vigtige ting at huske om SU-betalinger:

 • Der udbetales normalt SU fra starten af den måned, hvor din uddannelse begynder.
 • SU udbetales normalt månedsvis bagud, hvilket betyder, at betalingen for en given måned modtages i begyndelsen af den efterfølgende måned.
 • SU-betalingerne foretages automatisk til din NemKonto, så sørg for at have en gyldig dansk bankkonto registreret.

Tilbagebetaling af SU

I visse tilfælde kan du være forpligtet til at tilbagebetale nogle eller alle dine modtagne SU-betalinger. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Hvis du ikke består en eksamen, kan du være forpligtet til at tilbagebetale SU fra den periode, hvor du ikke har bestået.
 • Hvis du afbryder eller skifter uddannelse inden for en bestemt periode, vil du muligvis blive bedt om at tilbagebetale SU fra denne periode.
 • Hvis du overstiger SU-klippekortets grænse for, hvor mange år du kan modtage SU på en videregående uddannelse, skal du tilbagebetale SU for de ekstra år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilbagebetalingen af SU kan have økonomiske konsekvenser, og det anbefales at kontakte SU-kontoret for at få vejledning og vejledning om dine specifikke tilbagebetalingsforpligtelser.

Kontakt SU-kontoret

Hvis du har spørgsmål om SU-betalinger eller tilbagebetaling, bør du kontakte dit lokale SU-kontor. De vil kunne besvare dine spørgsmål og give dig den nødvendige vejledning baseret på din individuelle situation.

See also:  Hvor Sidder Lysken?

SU-kontaktoplysninger kan findes på SU-ministeriets hjemmeside eller ved at kontakte din uddannelsesinstitution direkte.

Tips og vejledning til at optimere din SU

Søg tidligt

Et vigtigt tip til at optimere din SU er at søge tidligt. Det anbefales at søge SU så snart du har modtaget dit optagelsesbrev eller bekræftelse på studiepladsen. På den måde sikrer du dig, at din SU kan blive udbetalt fra den første dag, du starter på studiet.

Søg forhøjet SU-sats

Hvis du bor alene, har børn eller har særlige økonomiske behov, kan du søge om forhøjet SU-sats. Dette kan være en god måde at optimere din SU på, da du får flere penge udbetalt hver måned. Husk at dokumentere dine økonomiske behov, når du søger om forhøjet SU-sats.

Budgetter og spar

Det kan være en god idé at lave et budget for at få overblik over dine indtægter og udgifter. På den måde kan du se, hvor der er mulighed for at spare penge og optimere din økonomi. Overvej også at spare penge ved at købe brugte studiebøger, tage cyklen i stedet for offentlig transport og være opmærksom på gode tilbud og rabatter.

Arbejd ved siden af studiet

Hvis muligt, kan det være en god idé at arbejde ved siden af studiet for at supplere din SU. Du kan undersøge mulighederne for studiejob både på og uden for campus. Husk dog at holde øje med, hvor mange timer du må arbejde ved siden af studiet, da der er regler for dette i forhold til SU.

Undersøg dine muligheder for tilskud

Udover SU kan der være forskellige muligheder for at søge tilskud til studierelaterede udgifter. Check om der er legater, stipendier eller fonde, som du kan ansøge om. Disse tilskud kan være med til at optimere din økonomi og give dig ekstra støtte under studietiden.

Søjlediagram over budget

Søjlediagram over budget

Kategori Indtægter Udgifter
Studiejob 5.000 kr.
SU 6.000 kr.
Boligstøtte 3.000 kr.
Månedlige udgifter (mad, transport, etc.) 4.000 kr.
Diverse udgifter (bøger, materialer, etc.) 2.000 kr.
Samlet 14.000 kr. 6.000 kr.

Det er vigtigt at lave et budget og have styr på sine indtægter og udgifter. Ovenstående eksempel viser en oversigt over en mulig månedlig indkomst og udgiftssituation for en studerende. Ved at lave en lignende oversigt kan du optimere din økonomi og sikre, at din SU rækker til det, du har brug for under dit studie.

Spørgsmål og svar:

Hvornår kan man søge SU?

Man kan søge SU, når man er tilmeldt en videregående uddannelse. Det kan være en bachelor- eller kandidatuddannelse på en universitet eller en professionsbacheloruddannelse på en professionshøjskole. Hvis man er i tvivl om, hvornår man kan søge SU, kan man kontakte sin uddannelsesinstitution.

Hvordan søger man SU?

Man kan søge SU online via SU’s hjemmeside. Man skal udfylde en ansøgningsformular og vedhæfte de nødvendige dokumenter som eksempelvis dokumentation for uddannelsesoptagelse, CPR-nummer og eventuelle indtægter. Det er vigtigt at søge SU i god tid, da behandlingstiden kan være op til seks uger.

Hvad er SU-satsen?

SU-satsen afhænger af flere faktorer såsom uddannelsesniveau, alder og eventuelle forsørgelsespligtede børn. På nuværende tidspunkt er den laveste sats for en ung over 18 år uden børn ca. 3.900 kroner pr. måned, mens den højeste sats for en studerende med forsørgelsespligt er ca. 8.000 kroner pr. måned.

Hvordan modtager man SU?

SU udbetales normalt på en konto, som man selv oplyser i sin ansøgning. Udbetalingen sker typisk den sidste hverdag i måneden. Det er vigtigt at huske, at man skal oplyse ændringer til sin bankkonto i SU-systemet, hvis man skifter bank eller kontonummer.