Welke Landen Zijn Lid Van De Navo

Welke Landen Zijn Lid Van De Navo

De NAVO, voluit de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, is een militair bondgenootschap dat werd opgericht in 1949. Het doel van de NAVO is het verdedigen en bevorderen van de veiligheid en stabiliteit in Europa en Noord-Amerika. In de loop der jaren is het aantal leden van de NAVO uitgebreid, en op dit moment zijn er 30 landen lid van het bondgenootschap.

De oorspronkelijke leden van de NAVO waren België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Deze landen werden later gevolgd door andere Europese landen, zoals Duitsland, Griekenland, Spanje en Turkije. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 traden veel voormalige Oostbloklanden toe tot de NAVO, waaronder Polen, Hongarije en Tsjechië.

Tegenwoordig bestaat de NAVO uit 30 landen. Dit zijn Albanië, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De NAVO vervult een belangrijke rol in het handhaven van vrede en stabiliteit in Europa en Noord-Amerika. Door lid te zijn van de NAVO profiteren de lidstaten van collectieve defensie en samenwerking op het gebied van veiligheid. De NAVO maakt gebruik van verschillende instrumenten om haar doelen te bereiken, waaronder gezamenlijke militaire oefeningen, informatie-uitwisseling en strategische samenwerking.

De lidstaten van de NAVO werken ook samen op het gebied van crisisbeheersing en vredeshandhaving. Ze zijn toegewijd aan het bevorderen van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Daarnaast heeft de NAVO partnerschappen en samenwerkingsverbanden met andere landen en organisaties over de hele wereld.

Kortom, de NAVO bestaat uit 30 landen die samenwerken op het gebied van veiligheid en verdediging. Door lid te zijn van de NAVO kunnen deze landen profiteren van collectieve defensie en samenwerking, wat bijdraagt aan de vrede en stabiliteit in Europa en Noord-Amerika.

Welke landen zijn lid van de NAVO?

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een militair bondgenootschap dat bestaat uit 30 lidstaten. Hieronder volgt een overzicht van de landen die lid zijn van de NAVO:

Lidstaten:

 • België
 • Bulgarije
 • Canada
 • Croatië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • IJsland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noord-Macedonië
 • Noorwegen
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten

Partnerschapslanden:

Naast de lidstaten heeft de NAVO ook partnerschappen met een aantal andere landen. Deze partnerschapslanden zijn:

 • Afghanistan
 • Australië
 • Georgië
 • Japan
 • Republiek Korea
 • Nieuw-Zeeland

Het lidmaatschap van de NAVO biedt landen een veiligheidsnetwerk en samenwerking op het gebied van defensie. De NAVO is opgericht in 1949 en heeft als doel de vrijheid en veiligheid van haar lidstaten te waarborgen.

Overzicht van de NAVO-landen

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een politiek en militair bondgenootschap van landen uit Noord-Amerika en Europa. Het werd opgericht in 1949 en heeft als doel om de veiligheid en het welzijn van de leden te waarborgen.

De NAVO bestaat uit de volgende lidstaten:

 • België: België werd lid van de NAVO in 1949 en is een van de oprichters van de organisatie.
 • Canada: Canada werd lid van de NAVO in 1949. Het is een van de belangrijkste bijdragers aan de militaire activiteiten van de NAVO.
 • Denemarken: Denemarken werd lid van de NAVO in 1949. Het heeft een actieve rol gespeeld in verschillende NAVO-missies.
 • Duitsland: Duitsland werd lid van de NAVO in 1955. Het is een van de grootste bijdragers aan de NAVO-troepenmacht.
 • Frankrijk: Frankrijk werd lid van de NAVO in 1949, trok zich in 1966 terug uit de militaire structuur, maar keerde in 2009 terug.
 • Griekenland: Griekenland werd lid van de NAVO in 1952. Het heeft intensieve militaire samenwerking met veel NAVO-landen.
 • IJsland: IJsland werd lid van de NAVO in 1949. Het heeft geen eigen leger, maar maakt gebruik van de NAVO-veiligheidsgarantie.
 • Italië: Italië werd lid van de NAVO in 1949. Het heeft de op een na grootste troepenmacht van de NAVO.
 • Luxemburg: Luxemburg werd lid van de NAVO in 1949. Het heeft een beperkte rol in de militaire operaties van de NAVO.
 • Nederland: Nederland werd lid van de NAVO in 1949. Het heeft een sterke betrokkenheid bij de NAVO-operaties.
 • Noorwegen: Noorwegen werd lid van de NAVO in 1949. Het is een belangrijke partner in de noordelijke regio van de NAVO.
 • Portugal: Portugal werd lid van de NAVO in 1949. Het heeft troepen geleverd voor verschillende NAVO-missies.
 • Spanje: Spanje werd lid van de NAVO in 1982. Het heeft een actieve rol gespeeld in NAVO-operaties, vooral in Afghanistan.
 • Turkije: Turkije werd lid van de NAVO in 1952. Het is strategisch gelegen tussen Europa en het Midden-Oosten.
 • Verenigd Koninkrijk: Het Verenigd Koninkrijk werd lid van de NAVO in 1949. Het is een van de belangrijkste militaire machten binnen de NAVO.
 • Verenigde Staten: De Verenigde Staten werden lid van de NAVO in 1949. Als oprichter en grootste lid dragen ze aanzienlijk bij aan de NAVO-troepenmacht.

De NAVO is sinds de oprichting gegroeid en heeft momenteel 30 lidstaten. Het bondgenootschap blijft zich inzetten voor collectieve verdediging, crisisbeheersing en partnerschappen met andere landen.

See also:  Welke Anticonceptie Past Bij Mij

Lidmaatschap van de NAVO

Lidmaatschap van de NAVO

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een militair bondgenootschap dat is opgericht op 4 april 1949. Het lidmaatschap van de NAVO is open voor Europese landen en landen uit de Noord-Atlantische regio. Het algemene doel van de NAVO is om de veiligheid en stabiliteit van haar lidstaten te waarborgen.

Lidmaatschapscriteria

Om lid te worden van de NAVO moeten landen aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria zijn onder andere:

 • Een stabiele democratie hebben;
 • De mensenrechten en fundamentele vrijheden respecteren;
 • Bereid zijn om bij te dragen aan het gemeenschappelijke defensiesysteem van de NAVO;
 • In staat zijn om samen te werken met andere lidstaten;
 • In staat zijn om bij te dragen aan de militaire operaties van de NAVO.

Lidstaten van de NAVO

Op dit moment zijn er 30 landen lid van de NAVO. Deze landen zijn:

 • Albanië
 • België
 • Bulgarije
 • Canada
 • Croatië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • IJsland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noord-Macedonië
 • Noorwegen
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Wit-Rusland

Het lidmaatschap van de NAVO kan een land helpen om zijn veiligheid te vergroten door samen te werken met andere lidstaten en het delen van militaire middelen en informatie. Bovendien kunnen lidstaten profiteren van politieke en economische samenwerking binnen de NAVO.

Toetredingsproces

Om lid te worden van de NAVO moet een land een officieel verzoek indienen bij de NAVO-raad. Het verzoek wordt vervolgens beoordeeld door de lidstaten van de NAVO. Als aan de lidmaatschapscriteria is voldaan, kan het land worden uitgenodigd om toe te treden tot de NAVO.

Conclusie

Het lidmaatschap van de NAVO is een belangrijke stap voor landen die hun veiligheid willen vergroten en willen samenwerken met andere landen in de Noord-Atlantische regio. Door lid te worden van de NAVO kunnen landen profiteren van politieke, economische en militaire samenwerking met andere lidstaten.

Belang van het NAVO-lidmaatschap

Het NAVO-lidmaatschap heeft verschillende belangrijke voordelen voor de landen die er deel van uitmaken.

Collectieve veiligheid en verdediging

Een van de belangrijkste voordelen van het NAVO-lidmaatschap is de collectieve veiligheid en verdediging die het biedt. Als een NAVO-lid wordt een land beschermd door de andere leden in het geval van een gewapende aanval. Dit creëert een afschrikkende werking en vergroot de veiligheid van het lidmaatschap.

Uitwisseling van informatie

Als lid van de NAVO hebben landen toegang tot een uitgebreid netwerk van inlichtingen en informatie. Dit stelt hen in staat om informatie uit te wisselen met andere NAVO-leden en gezamenlijke inspanningen te leveren op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding en defensie.

Militaire samenwerking

Het NAVO-lidmaatschap stimuleert ook militaire samenwerking tussen de lidstaten. Door gezamenlijke oefeningen, trainingen en operaties kunnen de landen hun militaire capaciteiten verbeteren en effectiever samenwerken in het geval van een crisis.

Politieke invloed

Als lid van de NAVO hebben landen een platform om hun politieke invloed uit te oefenen op internationaal niveau. Ze kunnen deelnemen aan NAVO-vergaderingen en bijdragen aan de besluitvorming over belangrijke kwesties die de veiligheid en stabiliteit van de NAVO-regio beïnvloeden.

Samenwerking met partners

Naast de lidstaten werkt de NAVO ook nauw samen met partnerlanden. Als NAVO-lid kan een land profiteren van deze samenwerking en deelnemen aan gezamenlijke missies en operaties met partners. Dit kan de invloed en het bereik van het land vergroten.

Lijst van NAVO-landen
Land Jaar van toetreding
Verenigde Staten 1949
Verenigd Koninkrijk 1949
Frankrijk 1949
Duitsland 1955
Italië 1949
Canada 1949
Turkije 1952
België 1949
Nederland 1949
Luxemburg 1949

Het NAVO-lidmaatschap biedt dus vele voordelen voor de landen die deel uitmaken van deze belangrijke politieke en militaire alliantie.

Toetredingsproces tot de NAVO

Landen die lid willen worden van de NAVO moeten een proces doorlopen om toegelaten te worden tot het bondgenootschap. Dit proces omvat verschillende stappen en vereisten die moeten worden vervuld voordat een land als lid kan worden aanvaard.

Analyse en evaluatie van het land

Het eerste deel van het toetredingsproces omvat een analyse en evaluatie van het land dat lid wil worden. Dit omvat het beoordelen van het vermogen van het land om bij te dragen aan de collectieve verdediging van het bondgenootschap, evenals het beoordelen van de politieke stabiliteit en militaire capaciteit van het land.

Politieke en militaire hervormingen

Voordat een land kan toetreden tot de NAVO, wordt van hen verwacht dat ze politieke en militaire hervormingen doorvoeren om te voldoen aan de normen en waarden van het bondgenootschap. Dit kan onder meer het doorvoeren van democratische hervormingen, het versterken van de rechtsstaat en het moderniseren van de strijdkrachten omvatten.

Partnerschap voor Vrede-programma

Een land kan ook deelnemen aan het Partnerschap voor Vrede-programma van de NAVO voordat het volledig lid wordt. Dit programma biedt landen de mogelijkheid om een nauwere samenwerking en samenwerking met de NAVO aan te gaan en helpt hen bij het implementeren van hervormingen om aan de lidmaatschapsvereisten te voldoen.

Officieel verzoek en goedkeuring

Als een land voldoet aan de vereisten en hervormingen van de NAVO, kan het een officieel verzoek tot lidmaatschap indienen. Dit verzoek wordt beoordeeld door het NAVO-lidmaatschapsteam en vereist de goedkeuring van alle bestaande NAVO-leden voordat het land als lid kan worden aanvaard.

See also:  Welke Week Is Het 2022

Joining NATO

Na goedkeuring van het lidmaatschapsverzoek, kan het land toetreden tot de NAVO en wordt het een volwaardig lid van het bondgenootschap. Als lid van de NAVO kan het land deelnemen aan militaire operaties en oefeningen, en profiteren van de collectieve veiligheid en verdediging van het bondgenootschap.

Huidige NAVO-lidstaten

Op dit moment zijn de lidstaten van de NAVO: Albanië, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Voordelen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NAVO biedt veel voordelen voor de deelnemende landen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 • Collectieve veiligheid: Als NAVO-lid wordt een land beschermd door een collectieve defensieclausule. Dit betekent dat als een lid wordt aangevallen, het wordt gezien als een aanval op alle NAVO-landen en zullen de andere leden te hulp schieten.
 • Politieke stabiliteit: Het NAVO-lidmaatschap bevordert politieke stabiliteit in de deelnemende landen. Het biedt een platform voor overleg en samenwerking tussen de lidstaten, wat de kans op conflicten verkleint.
 • Toegang tot informatie en inlichtingen: Als NAVO-lid krijgt een land toegang tot gedeelde informatie en inlichtingen. Dit stelt de lidstaten in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen op het gebied van veiligheid en defensie.
 • Militaire samenwerking en training: De NAVO biedt mogelijkheden voor militaire samenwerking en training tussen de lidstaten. Dit stelt de landen in staat om hun militaire capaciteiten te verbeteren en effectiever samen te werken bij internationale operaties.
 • Economische samenwerking: Het NAVO-lidmaatschap bevordert ook economische samenwerking tussen de deelnemende landen. Dit kan leiden tot meer handel en investeringen tussen de lidstaten.
 • Politiek en diplomatiek netwerk: Als lid van de NAVO heeft een land toegang tot een uitgebreid politiek en diplomatiek netwerk. Dit kan van onschatbare waarde zijn bij het bevorderen van de nationale belangen en het oplossen van internationale geschillen.

Over het algemeen biedt het NAVO-lidmaatschap landen een vergroot gevoel van veiligheid, stabiliteit en samenwerking, zowel op militair als politiek niveau. Het is een belangrijk bondgenootschap dat bijdraagt aan de vrede en veiligheid in Europa en daarbuiten.

Kritiek op het NAVO-lidmaatschap

Kritiek op het NAVO-lidmaatschap

Hoewel het NAVO-lidmaatschap voor veel landen als een belangrijk en nuttig bondgenootschap wordt beschouwd, is er ook kritiek op de NAVO. Deze kritiek richt zich op verschillende aspecten van de organisatie.

1. Amerikaanse dominantie

Een veelgehoorde kritiek is dat de NAVO te veel gedomineerd wordt door de Verenigde Staten. Als grootste en machtigste lid van de NAVO heeft de VS veel invloed op de besluitvorming binnen de organisatie. Sommige landen, zoals Frankrijk, hebben bezwaren tegen deze dominantie en pleiten voor een grotere rol voor Europese landen binnen de NAVO.

2. Mislukte missies

Een ander punt van kritiek is dat verschillende NAVO-missies als mislukt worden beschouwd. Zo wordt de interventie in Libië in 2011 vaak genoemd als een voorbeeld van een mislukte missie. De interventie leidde tot chaos en instabiliteit in het land, waardoor sommige landen twijfelen aan de effectiviteit van NAVO-operaties.

3. Gebrek aan cohesie

Sommige critici stellen dat er binnen de NAVO een gebrek aan cohesie bestaat tussen de lidstaten. Er zijn veel economische en politieke verschillen tussen de landen, waardoor het moeilijk kan zijn om tot overeenstemming te komen. Ook heerst er soms verdeeldheid over de te volgen strategie, zoals bij de beslissingen omtrent de aanpak van conflicten in de Balkan en het Midden-Oosten.

4. Militarisering

Een ander punt van kritiek is de toenemende militarisering van de NAVO. Sommige landen vragen zich af of het nodig is om zo veel te investeren in defensie en militaire acties, terwijl er ook andere uitdagingen zijn, zoals klimaatverandering en armoede.

5. Rusland

Met de recente spanningen tussen de NAVO en Rusland is er ook kritiek ontstaan op de houding van de NAVO ten opzichte van Rusland. Sommige landen vrezen dat de NAVO te provocerend optreedt ten opzichte van Rusland en dat dit kan leiden tot escalatie van het conflict.

6. Kosten

Ten slotte is er kritiek op de kosten van het NAVO-lidmaatschap. Lidstaten moeten een bepaald percentage van hun bruto binnenlands product (bbp) besteden aan defensie en sommige landen vinden dit een te hoge financiële last.

Al deze kritieken dragen bij aan het debat over de toekomst en relevantie van de NAVO in een snel veranderende geopolitieke wereld.

Landen die in aanmerking komen voor lidmaatschap

Naast de 30 huidige NAVO-landen zijn er ook andere landen die in aanmerking komen voor lidmaatschap. Deze landen hebben uitgesproken interesse getoond om toe te treden tot de NAVO en zijn momenteel bezig met het doorlopen van het toetredingsproces. De landen die in aanmerking komen voor lidmaatschap zijn onder andere:

 1. Noord-Macedonië: In 2020 werd Noord-Macedonië uitgenodigd om lid te worden van de NAVO. Momenteel is het land bezig met het implementeren van hervormingen en het voldoen aan de vereisten om volwaardig lid te worden.
 2. Montenegro: Montenegro trad toe tot de NAVO in 2017 en is het meest recente lid dat is toegetreden. Het land was een voormalige deelrepubliek van Joegoslavië en heeft belangrijke hervormingen doorgevoerd om lid te worden van het bondgenootschap.
 3. Bosnië en Herzegovina: Bosnië en Herzegovina heeft een partnerschapsovereenkomst met de NAVO en heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap. Het land moet nog aan bepaalde vereisten voldoen voordat het volwaardig lid kan worden.
 4. Georgië: Georgië heeft ook een partnerschapsovereenkomst met de NAVO en heeft het verlangen uitgesproken om lid te worden. Het land heeft hervormingen doorgevoerd en deelgenomen aan NAVO-operaties, maar er zijn nog steeds uitdagingen die moeten worden aangepakt voordat toetreding mogelijk is.
 5. Oekraïne: Oekraïne heeft eveneens een partnerschapsovereenkomst met de NAVO en heeft geïndiceerd interesse te hebben in het lidmaatschap. Het land heeft de afgelopen jaren te maken gehad met conflicten en zijn er uitdagingen op het gebied van hervormingen en veiligheid.
See also:  Welke Dag Is Valentijn 2023

Deze landen bevinden zich momenteel in verschillende stadia van het toetredingsproces en moeten aan bepaalde politieke, economische en militaire criteria voldoen voordat ze kunnen toetreden tot de NAVO. Het besluit om nieuwe leden toe te laten tot de NAVO wordt genomen door consensus van alle 30 lidstaten.

Het lidmaatschap van de NAVO biedt deze landen vele voordelen, zoals collectieve verdediging, nauwere samenwerking en veiligheidsgaranties met de andere bondgenoten. Het is een belangrijk proces dat de stabiliteit en veiligheid in Europa en de rest van de wereld helpt waarborgen.

Samenwerking en missies van de NAVO

De NAVO, oftewel de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, is een militair bondgenootschap dat bestaat uit verschillende lidstaten uit Europa en Noord-Amerika. Naast het opzetten van een collectieve verdediging tegen externe bedreigingen, is de NAVO ook betrokken bij verschillende vormen van samenwerking en het uitvoeren van missies.

Collectieve defensie

De NAVO heeft als hoofddoel om de veiligheid van haar lidstaten te waarborgen en collectieve defensie mogelijk te maken. Dit betekent dat een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Om dit te waarborgen, worden er gezamenlijke militaire oefeningen gehouden en worden er afspraken gemaakt over de inzet van troepen bij een eventuele dreiging.

Samenwerking tussen lidstaten

Naast de collectieve defensie, stimuleert de NAVO ook samenwerking tussen de lidstaten op verschillende gebieden. Dit omvat onder andere het delen van inlichtingen, het ontwikkelen van gezamenlijke militaire capaciteiten en het bevorderen van interoperabiliteit tussen de strijdkrachten van de verschillende lidstaten.

Missies en operaties

De NAVO is regelmatig betrokken bij verschillende militaire missies en operaties, zowel binnen als buiten het NAVO-gebied. Deze operaties hebben als doel om te helpen bij het handhaven van de vrede, het ondersteunen van de stabiliteit en het bieden van humanitaire bijstand in crisisgebieden.

Enkele voorbeelden van NAVO-missies en operaties zijn:

 • Resolute Support Mission in Afghanistan: Deze missie heeft tot doel de Afghaanse veiligheidstroepen te trainen, adviseren en assisteren.
 • KFOR-missie in Kosovo: Deze missie heeft tot doel de stabiliteit en veiligheid te handhaven in Kosovo.
 • Operation Active Endeavour: Deze operatie heeft als doel het zeegebied in de Middellandse Zee te surveilleren en terroristische activiteiten te voorkomen.

Bilaterale en multilaterale samenwerking

Naast de samenwerking binnen de NAVO, werken de lidstaten ook bilateraal en multilateraal samen op het gebied van defensie en veiligheid. Dit omvat bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke oefeningen en het delen van militaire capaciteiten.

De samenwerking en missies van de NAVO spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van stabiliteit, veiligheid en vrede, zowel binnen als buiten de lidstaten.

Vraag – Antwoord:

Welke landen zijn lid van de NAVO?

Er zijn momenteel 30 landen die lid zijn van de NAVO. Deze landen zijn: België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Albanië.

Hoeveel landen zijn er bijgekomen sinds de oprichting van de NAVO?

Sinds de oprichting van de NAVO zijn er 12 landen bijgekomen. Dit zijn: België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Montenegro, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Slovenië en Albanië.

Is Nederland een lid van de NAVO?

Ja, Nederland is een lid van de NAVO. Nederland is al sinds de oprichting van de NAVO in 1949 een trouw lid van de organisatie.

Welke landen hebben zich recentelijk bij de NAVO aangesloten?

De meest recente landen die zich bij de NAVO hebben aangesloten zijn Montenegro in 2017 en Noord-Macedonië in 2020. Beide landen hebben na een uitgebreide evaluatie en goedkeuring van de NAVO-lidstaten toegang gekregen tot de organisatie.

Welke landen zijn geen lid van de NAVO?

Er zijn een aantal Europese landen die geen lid zijn van de NAVO. Deze landen zijn onder andere Zweden, Finland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Servië. Hoewel deze landen geen volwaardig lid zijn van de NAVO, kunnen ze wel samenwerken met de organisatie op het gebied van veiligheid en defensie.