Wat Gaat De Hypotheekrente Doen?

Wat Gaat De Hypotheekrente Doen
Wij verwachten dat de rente op staatsleningen geleidelijk zal dalen richting 1,75% eind 2023 vanwege een krimp in de Europese economie. De hypotheekrente kan dan dus ook mee dalen, maar de daling wordt mogelijk wel beperkt door de gestegen risico-opslag op hypotheken.

Zal de hypotheekrente nog verder stijgen?

De prognose van ABN AMRO voor de hypotheekrente in 2023 – Ook Jan-Paul van de Kercke, econoom bij ABN AMRO, deelt zijn verwachting voor de hypotheekrente in 2023. Zijn voorspelling is, net als die van ons, dat de rente geleidelijk zal dalen voor hypotheken met een lange looptijd en dat de rente bij een korte looptijd juist stijgt.

Dit komt vooral door ingrepen van de Europese Centrale Bank om de forse inflatie te beperken. In oktober 2022 bereikte de inflatie een hoogtepunt (10,6%). Inmiddels is de inflatie afgenomen naar 8,5% in januari 2023. Ook het inflatiecijfer waarin de energieprijzen niet zijn meegenomen, ligt hoog. De inflatie lag zonder de forse energieprijsschommelingen alsnog op 5,2% in januari 2023.

Dat is veel hoger dan de streefwaarde van 2% die de ECB aanhoudt. Eerder was de ECB terughoudend met aanpassingen in hun beleid. Maar de ECB is daar anders in gaan staan, omdat de inflatie verder dreigt op te lopen. Daarom heeft de ECB haar obligatieprogramma beëindigd en heeft ze de officiële rentetarieven al meerdere keren verhoogd.

 • Mogelijk komen daar meer stijgingen bij in maart en mei van dit jaar.
 • Van de Kercke voorspelt een verhoging in kleine stapjes, naar uiteindelijk 3%.
 • Dat heeft vooral een stijging van de hypotheekrentes bij korte rentevaste periodes tot gevolg.
 • Verwacht wordt dat de rente op leningen met een korte looptijd stijgt.

De rente op leningen met een lange looptijd zal geleidelijk lager worden. Eerder verhoogde de ECB het depositotarief naar 2,5%, terwijl dit rentetarief in juli 2022 nog -0,5% was. Dit om een recessie te voorkomen. Van de Kercke voorspelt dat de korte hypotheekrente zal stijgen in lijn met die verhoging.

Daarnaast voorspelt Van de Kercke voor de langlopende rente een langzame daling in 2023, kijkend naar de inflatie en economische verwachtingen. Hij verwacht dat de 10-jaars staatsrente eind 2023 op 2% zal liggen en dat daarmee ook de hypotheekrente voor langere rentevaste periodes gaat dalen. Hij verwacht dit onder andere omdat de extra kosten in bepaalde productieketens dalen, de lockdowns voorbij zijn en het internationale transport zich aan het herstellen is, waardoor de inflatie afzwakt.

Op basis daarvan kan de ECB de depositorente eind 2023 wat verlagen. De hypotheekrente bij lange rentevaste periodes volgt de rente op staatsleningen en zal dus naar verwachting meedalen. Wel is het zo dat de daling van de hypotheekrente voor 10 jaar rentevast wordt beperkt door de risico-opslag bij hypotheken.

Wat doet de hypotheekrente de komende 5 jaar?

Hypotheekrente kan sterk wisselen – De prognose hypotheekrente 2025 laat stijging zien, maar hoe snel zal de stijging daadwerkelijk plaatsvinden? Gaat het om een stijging van 0,5 procent of misschien wel 3 procent? Ook op dit vlak moeten we een beetje leren uit het verleden. Dat leert ons namelijk dat de hypotheekrente binnen enkele jaren flink kan veranderen.

Hoe lang blijft de hypotheekrente stijgen?

De hypotheekrente kan licht dalen, maar blijft per saldo hoog. Er worden naar verwachting niet 1% (eerdere verwachting), maar 5% minder huizen gekocht in 2023. In 2024 zal de interesse om een huis te kopen weer groeien en verwachten zij dat de woningaankopen gaan stijgen met 2,5%.

Wat is de verwachting voor de hypotheekrente?

ECB-renteaanpassingen houden de hypotheekrente hoog – De hypotheekrente met een lange rentevaste periode volgt de rente op lang lopende staatsleningen. Die schommelde het afgelopen jaar flink. Zo steeg de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen van 0% begin 2022 naar 2,5% tegen het einde van het jaar.

Dit verklaart ook de sterke stijging van de hypotheekrente in diezelfde periode. Sinds begin maart is de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen door de onrust op financiële markten rondom Amerikaanse en Zwitserse banken weer wat gedaald. In de tweede helft van 2023 verwachten wij dat de 10-jaars rente om een andere reden weer wat zal dalen.

Namelijk, onze verwachting dat de lange rente later in 2023 zal dalen, hangt samen met onze inflatieverwachting. Veel conjunctuurindicatoren staan momenteel op rood. De kans is daarom groot dat de Europese economie de komende kwartalen slecht presteert.

 • In dit geval zal de vraag terugvallen en de prijsdruk afnemen.
 • Deze prijsdruk begint al af te nemen doordat energieprijzen dalen en het aanbod juist groeit, maar ook omdat de internationale goederentransport zich heeft hersteld.
 • Bij een vlotte inflatiedaling kan de ECB de depositorente mogelijk eind 2023 alweer iets verlagen.

Dit vooruitzicht zal volgens ons geleidelijk gaan zorgen voor een lagere lange rente. Als de 10-jaars rente op staatsleningen inderdaad daalt, dan kan de 10-jaars hypotheekrente mee omlaag. De daling zal echter niet evenredig groot zijn. De ruimte daarvoor wordt beperkt door de gestegen risico-opslag op hypotheken.

 • De risico-opslag hangt af van de risicobereidheid van beleggers op financiële markten.
 • En die risicobereidheid van beleggers heeft door de onrust op financiële markten recent een flinke tik gekregen.
 • In economisch onzekere tijden zoals deze, worden beleggers voorzichtiger.
 • Hypotheekverstrekkers moeten dan een hogere risico-opslag betalen wanneer zij geld willen aantrekken voor hypotheken.

Hypotheekverstrekkers zullen deze hogere kosten in hun hypotheektarieven proberen door te berekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

Wat gaat de hypotheekrente in 2023 doen?

Wij verwachten dat de rente op staatsleningen geleidelijk zal dalen richting 1,75% eind 2023 vanwege een krimp in de Europese economie. De hypotheekrente kan dan dus ook mee dalen, maar de daling wordt mogelijk wel beperkt door de gestegen risico-opslag op hypotheken.

Wat gaat de rente doen over 10 jaar?

Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel – Wat Gaat De Hypotheekrente Doen Voor huiseigenaren die een nieuwe rentevaste periode voor de hypotheek moesten afspreken én voor starters op de woningmarkt is 2022 een turbulent jaar: na jaren van dalende hypotheekrentes, is dit jaar plots sprake van een ongekend sterke stijging van de hypotheekrente.

Hypotheekrentes zijn over een breed front omhoog gegaan, mede door de stijging van rentes op de kapitaalmarkt die reageerden op de hoge inflatie. Doordat prijzen van goederen en diensten klimmen, willen beleggers die geld uitlenen een hogere rentevergoeding om de koopkracht van uitgeleende bedragen te beschermen.

Dit werkt uiteindelijk ook door op de hypotheekmarkt. In de onderstaande grafiek is voor de 10-jaars hypotheekrente te zien hoe hard de tarieven zijn gestegen. Lag de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast mét NHG-verzekering begin dit jaar iets boven de 1 procent, medio december zitten we iets boven de 4 procent.

Een stijging van liefst 3 procentpunt! Voor hypotheken zonder NHG-verzekering is het beeld vergelijkbaar: de rente voor 10 jaar vast is geklommen van gemiddeld bijna 1,5 procent begin dit jaar naar ongeveer 4,7 procent medio december. In de grafiek is ook te zien dat eind oktober een piekniveau werd bereikt, toen de 10-jaars hypotheekrente zonder NHG-verzekering bijna het niveau van 5 procent aantikte.

See also:  Woher Weiß Ich Ob Kontaktlinse Noch Im Auge Ist?

Sindsdien is deze rente met ongeveer 0,3 procentpunt gedaald.

Is het verstandig om de hypotheekrente lang vast te zetten?

Sta je op het punt om een hypotheek af- of over te sluiten, maar weet je niet hoe lang hypotheekrente vastzetten verstandig is? Dat is een belangrijke keuze, want de rentevaste periode heeft een grote invloed op je maandlasten. Of heb jij je al v erdiept in de actuele hypotheekrentes en de verschillende rentevaste periodes. Wat Gaat De Hypotheekrente Doen Rentevaste periodes De meeste hypotheekrentes worden voor een bepaalde tijd vastgezet. Je spreekt dan met de geldverstrekker af dat jouw rentepercentage gedurende die periode niet wijzigt. Populaire rentevaste periodes zijn hypotheekrente 10 jaar vast en hypotheekrente 20 jaar vast.

 • Maar je kunt ook kiezen voor 5 jaars rente, 30 jaars rente en alles er tussenin.
 • Variabele hypotheekrente Of je kiest voor variabele rente.
 • In dat geval is het rentepercentage dat je betaalt afhankelijk van de actuele hypotheekrente.
 • Stijgt deze rente, dan ga jij ook meer rente betalen.
 • Met de huidige lage rentestanden is een variabele hypotheekrente nauwelijks lager dan bij een rentevaste periode.

Je kunt daarom beter je rente vastzetten. Over het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage. Kies je voor een korte rentevaste periode, dan betaal je dus minder rente. De kans bestaat dan wel dat de hypotheekrente een stuk hoger is aan het einde van je rentevaste periode.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij dan maar moet kiezen voor een hypotheekrente 30 jaar vast. Wat verstandig is hangt af van je situatie. Kijk in ieder geval naast het laagste rentepercentage ook goed naar de voorwaarden. Lage hypotheekrente, lange rentevaste periodes De laatste jaren is de hypotheekrente historisch laag geweest.

Uit onderzoek van HDN (Hypotheken Data Netwerk) blijkt dat Nederlands hun hypotheekrente steeds langer vast zetten. Zo kozen veel mensen in 2021 voor een hypotheekrente die minstens 15 jaar vast stond: veel zekerheid voor een relatief lage rente. Nu sinds begin 2022 de hypotheekrente aan het stijgen is, is de verwachting dat er vaker voor kortere rentevaste periodes wordt gekozen.

Lange rentevaste periode voor zekerheid De hypotheekrente en rentevaste periode hebben veel invloed op je maandlasten. Een hypotheek van 10 jaars rente heeft lagere maandlasten dan dezelfde hypotheek van 20 jaars rente. Een verschil van 0,1 procent zorgt al snel voor een verschil van een paar honderd euro aan jaarlijkse bruto maandlasten.

Een kortere rentevaste periode heeft dus lagere rente en lagere hypotheeklasten. Maar als je jouw rente lang vast zet, kies je voor zekerheid. Jij hoeft niet bang te zijn voor een stijging van de hypotheekrente, want je weet precies hoeveel je moet betalen.

Variabele rente het laagst Als je kiest voor variabele rente betaal je de laagste hypotheekrente. Dat biedt alleen geen enkele zekerheid voor je rentepercentage en je maandlasten. Als de rente stijgt moet jij die hogere lasten wel kunnen betalen, anders heb je een probleem. Kun je dat niet of houd je niet van onzekerheid? Dan is hypotheekrente variabel niets voor jou.

Nu de hypotheekrentes zijn gestegen is een variabele rente juist interessanter. Mocht de hypotheekrente over een tijd weer gaan dalen, dan dalen jouw maandlasten mee. Let op: bespreek goed met jouw hypotheekadviseur of een variabele rente verstandig is in jouw situatie.

 1. Lange rentevaste periode, hogere maximale hypotheek Naast zekerheid zorgt een lange rentevaste periode er ook voor dat je meer hypotheek kunt krijgen.
 2. Als geldverstrekkers jouw maximale hypotheek voor 10 jaar vast of langer berekenen, mogen ze uitgaan van de actuele hypotheekrente.
 3. Maar als jij kiest voor een korte rentevaste periode, wordt jouw maximale hypotheek berekend aan de hand van de toetsrente.

Die wordt elk kwartaal vastgesteld door de AFM, Meestal is de toetsrente een stuk hoger dan de actuele rente. In 2022 is de toetsrente 5% en dat scheelt nu weinig met de actuele rente. Op dit moment heeft kiezen voor een variabele hypotheekrente daarom weinig invloed op jouw maximale hypotheek.

Is de toetsrente bij een variabele rente een stuk hoger dan de actuele rente, dan zorgt dat ervoor dat je minder kunt lenen. Lange rentevaste periode onnodig duur? Een rentevaste periode biedt dus zekerheid, maar kan ook onnodig duur zijn. Stel dat je kiest voor rente 20 jaar vast, en je persoonlijke situatie wijzigt.

Dan kan dat invloed hebben op je hypotheek. Bijvoorbeeld als je na een paar jaar wilt verhuizen (en je hypotheek meenemen niet mogelijk is), je een nieuw huis koopt met iemand anders, jullie gaan scheiden of bij overlijden. Je maakt jouw rentetermijn van 20 jaar dan niet vol, maar je hebt wel al die jaren een hoger rentepercentage betaald.

 1. Dat is zonde van je geld.
 2. Hypotheekrente vastzetten: voordelen en nadelen Oké, zowel een korte rentevaste periode (of variabele rente) als een langere rentevasteperiode hebben voordelen en nadelen.
 3. Hier zetten we alle plussen en minnen van rente vastzetten nog even op een rij.
 4. Variabele rente Als jij wisselende maandlasten kunt opvangen aan de hand van variabele rente, dan kun je overwegen om daarvoor te kiezen.

Nu de hypotheekrentes zijn gestegen is het een interessante optie, omdat jouw maandlasten op korte termijn kunnen dalen. Voordelen

Laagst mogelijke hypotheekrente. Je betaalt minder rente dan bij een rentevaste periode.Hierdoor heb je ook de laagst mogelijke maandlasten.Daalt de rente in de toekomst, dan dalen jouw maandlasten mee.

Nadelen

Geen zekerheid.Stijgt de hypotheekrente, dan betaal je maandelijks hogere rente en dus hogere lasten. Je moet voldoende middelen of inkomen hebben om dat op te kunnen vangen.

Korte rentevaste periode (1 tot 5 jaar) Als je het risico op hogere woonlasten op korte termijn acceptabel vindt, dan kun je het beste kiezen voor een korte rentevaste periode. Voordelen

Lagere hypotheekrente. Je betaalt minder rente dan bij een lange rentevaste periode.Als je minder rente betaalt heb je ook lagere maandlasten.

Nadelen

Weinig zekerheid.Stijgt de hypotheekrente, dan krijg je na de rentevaste periode een hogere rente en dus hogere maandlasten.

Lange rentevaste periode (10 tot 30 jaar) Als je meer zekerheid wil over de hypotheekrente die je betaalt, kun je het beste kiezen voor een langere rentevaste periode. Voordelen

Het biedt zekerheid. Als de hypotheekrente stijgt heeft dat geen invloed op jouw hypotheek.De hypotheekrente is aan het stijgen en het verloop hiervan is niet zeker.

Nadelen

Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.Bij een langere rentevaste periode zijn je maandlasten dus hoger.Als jouw rentevaste periode uiteindelijk langer blijkt dan de looptijd van je hypotheek (bijvoorbeeld bij verhuizen), heb je al die tijd teveel rente betaald.

See also:  Wie Fühlen Sich Wehen An?

Hypotheek oversluiten Is de rente die jij betaalt een stuk hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan kan het voordelig zijn om je hypotheek over te sluiten. Jawel, dat kan ook als je rentevaste periode nog niet is afgelopen. Er is dan wel een kans dat je boeterente hypotheek moet betalen.

 • En vergeet de extra kosten niet die je moet betalen bij het omzetten van je hypotheek.
 • Of jij kunt besparen op je hypotheek kun je daarom het beste bespreken met een hypotheekadviseur.
 • Einde rentevaste periode Als je rentevaste periode afloopt mag je jouw hypotheek oversluiten zonder boeterente te betalen.

Ook in dat geval is het goed om je te verdiepen in rentetarieven en rentevaste periodes. Weet je nog niet welke rentevaste periode je wilt kiezen? Bespreek dat dan op tijd met een hypotheekadviseur. Advies over hypotheekrente vastzetten Hoe lang hypotheekrente vastzetten? Er is niet één juiste keuze.

Wat is de hoogste hypotheekrente ooit?

Maar hoe ziet de hypotheekrente historie van deze periode eruit? – De ontwikkeling van de percentages voor 5, 10 en 20 jaar vast zijn ongeveer hetzelfde geweest. Daling van de rente 5 jaar vast stagneert echter. De standen voor 10 en 20 jaar zijn het hardst gedaald, waarbij de rente voor 10 jaar u het meeste zal besparen.

Hoe hoog kan de rente stijgen?

Het belangrijkste rentetarief is sinds juni 2022 stapsgewijs verhoogd van 0 naar 2,5 procent. Die hogere rente zorgt ervoor dat het voor bedrijven en huishoudens duurder wordt om geld te lenen voor uitgaven of investeringen.

Zullen de huizenprijzen dalen?

Wat zeggen de banken over de huizenprijzen in 2023? – ABN AMRO en ING hebben de verwachting voor de huizenprijzen naar beneden bijgesteld. Beide banken verwachten in 2023 een prijsdaling van 6%. Ook de Nederlandsche Bank (DNB) verwacht een prijsdaling van 6%.

Is de hypotheek rente gedaald?

Hypotheekrente wel of niet gedaald? – De Nederlandsche Bank () gaf recent aan dat de hypotheekrente in de afgelopen jaar niet of nauwelijks meer is gedaald. Uit de markt klinkt kritiek dat bij het onderzoeken te veel is gekeken naar de rente van banken.

Hoelang blijft de rente stijgen?

Oplossing als je minder kan lenen – Lexwonen verwacht voorlopig een dalende tendens van hypotheekrente zodat je minder kan lenen. Weet dat het mogelijk is om met 4 personen een huis te kopen. Ook het kopen van een woning van ouders of grootouders biedt fiscaal mogelijkheden.

 • Ijk hiervoor op de homepage van lexwonen,
 • Deze pagina over Prognose hypotheekrente zal dagelijks worden geüpdatet zodat je op de hoogte bent van het laatste rentenieuws.
 • Als de prognoses van lagere hypotheekrentes uitkomen wat betekent dat voor je maximaal haalbare hypotheek? ⭐ Dat lagere hypotheekrente minder maandlasten met zich mee brengt wisten we al.

Dit betekent tevens dat je weer meer kan lenen. Verwachting van dalende hypotheekrente betekent ook dat animo op de woningmarkt weer toeneemt. Het is nu nog mogelijk om te gaan kopen. Lees deze blog over verwachtingen van rentes en voorbeelden. Wat is de reden dat de hypotheekrentes stijgen en gaan ze in de komende maanden nog verder stijgen?? De reden van stijgende hypotheekrente komt door de stijgende inflatie in 2022.

Energieprijzen gaan langzaam omlaag waardoor de hypotheekrentes van alle banken later dit jaar zullen dalen. We hebben nu nog last van het na-ijleffect van gestegen energieprijzen. Wij verwachten zeker deze zomer een daling van de hypotheekrentes tot oktober 2023. Dit betekent dat een huis kopen straks weer lastiger wordt omdat het tekort aan woningen niet wordt opgelost.

Bij dalende hypotheekrente wordt het lastig kopen. Ons advies is koop, lees alles hier. Wij zitten er dagelijks in.

Zullen de rentes stijgen?

21 juli 2022 (bijgewerkt op 23 september 2022) Een hogere rente helpt de inflatie te drukken In juli 2022 heeft onze Raad van Bestuur voor het eerst in elf jaar de rente verhoogd. De renteverhoging in september was de grootste in de geschiedenis van de ECB. De komende maanden zullen er waarschijnlijk nog meer verhogingen volgen.

Waarom blijft de hypotheekrente stijgen?

Waarom stijgt de hypotheekrente? – De marktrente stijgt doordat banken minder verdienen aan andere financiële producten als gevolg van de Coronacrisis en meer rendement proberen te halen uit leningen. Daarnaast lenen overheden wereldwijd veel geld op de kapitaalmarkt en dit zorgt voor een stijging van de marktrente.

Is variabele hypotheekrente verstandig?

Lage maandlasten en flexibiliteit met een variabele rente – Kiezen voor een variabele rente heeft als voordeel lagere maandlasten. Ook profiteer je direct van een rentedaling. Je maakt dan geen extra kosten voor oversluiten of rentemiddeling. Daarnaast kan je de hypotheekrente op elk moment weer vastklikken als je een rentestijging verwacht.

Hoeveel rente bij 100.000 euro?

Saldoschijven direct opvraagbare spaarrekeningen* en beleggersrekening**:

Bedrag Rente
€ 0 t/m € 100.000 0,50%
Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen 0,50%
Boven € 5 miljoen 0,00%

Wat is de laagste hypotheekrente ooit?

Ja, je leest het goed: de actuele hypotheekrente bij 10 jaar rentevast staat momenteel (mei 2021) op 0,83%. Dit is een historisch laagterecord. Wil jij weten hoeveel je kunt besparen op de maandlasten van jouw hypotheek? Lees dan snel verder!

Zal de hypotheekrente dalen?

De stijging van hypotheekrentes is afgelopen week stilgevallen. Door de turbulentie op financiële markten zijn marktrentes van veilige obligaties gedaald en dat heeft ook gevolgen voor de hypotheekrente. De verwachting onder marktexperts is dat hypotheekrentes op korte termijn iets kunnen dalen.

Is het verstandig om de hypotheekrente lang vast te zetten?

Sta je op het punt om een hypotheek af- of over te sluiten, maar weet je niet hoe lang hypotheekrente vastzetten verstandig is? Dat is een belangrijke keuze, want de rentevaste periode heeft een grote invloed op je maandlasten. Of heb jij je al v erdiept in de actuele hypotheekrentes en de verschillende rentevaste periodes. Wat Gaat De Hypotheekrente Doen Rentevaste periodes De meeste hypotheekrentes worden voor een bepaalde tijd vastgezet. Je spreekt dan met de geldverstrekker af dat jouw rentepercentage gedurende die periode niet wijzigt. Populaire rentevaste periodes zijn hypotheekrente 10 jaar vast en hypotheekrente 20 jaar vast.

 • Maar je kunt ook kiezen voor 5 jaars rente, 30 jaars rente en alles er tussenin.
 • Variabele hypotheekrente Of je kiest voor variabele rente.
 • In dat geval is het rentepercentage dat je betaalt afhankelijk van de actuele hypotheekrente.
 • Stijgt deze rente, dan ga jij ook meer rente betalen.
 • Met de huidige lage rentestanden is een variabele hypotheekrente nauwelijks lager dan bij een rentevaste periode.

Je kunt daarom beter je rente vastzetten. Over het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage. Kies je voor een korte rentevaste periode, dan betaal je dus minder rente. De kans bestaat dan wel dat de hypotheekrente een stuk hoger is aan het einde van je rentevaste periode.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij dan maar moet kiezen voor een hypotheekrente 30 jaar vast. Wat verstandig is hangt af van je situatie. Kijk in ieder geval naast het laagste rentepercentage ook goed naar de voorwaarden. Lage hypotheekrente, lange rentevaste periodes De laatste jaren is de hypotheekrente historisch laag geweest.

Uit onderzoek van HDN (Hypotheken Data Netwerk) blijkt dat Nederlands hun hypotheekrente steeds langer vast zetten. Zo kozen veel mensen in 2021 voor een hypotheekrente die minstens 15 jaar vast stond: veel zekerheid voor een relatief lage rente. Nu sinds begin 2022 de hypotheekrente aan het stijgen is, is de verwachting dat er vaker voor kortere rentevaste periodes wordt gekozen.

 • Lange rentevaste periode voor zekerheid De hypotheekrente en rentevaste periode hebben veel invloed op je maandlasten.
 • Een hypotheek van 10 jaars rente heeft lagere maandlasten dan dezelfde hypotheek van 20 jaars rente.
 • Een verschil van 0,1 procent zorgt al snel voor een verschil van een paar honderd euro aan jaarlijkse bruto maandlasten.
See also:  Wie Wird Man Krank?

Een kortere rentevaste periode heeft dus lagere rente en lagere hypotheeklasten. Maar als je jouw rente lang vast zet, kies je voor zekerheid. Jij hoeft niet bang te zijn voor een stijging van de hypotheekrente, want je weet precies hoeveel je moet betalen.

Variabele rente het laagst Als je kiest voor variabele rente betaal je de laagste hypotheekrente. Dat biedt alleen geen enkele zekerheid voor je rentepercentage en je maandlasten. Als de rente stijgt moet jij die hogere lasten wel kunnen betalen, anders heb je een probleem. Kun je dat niet of houd je niet van onzekerheid? Dan is hypotheekrente variabel niets voor jou.

Nu de hypotheekrentes zijn gestegen is een variabele rente juist interessanter. Mocht de hypotheekrente over een tijd weer gaan dalen, dan dalen jouw maandlasten mee. Let op: bespreek goed met jouw hypotheekadviseur of een variabele rente verstandig is in jouw situatie.

Lange rentevaste periode, hogere maximale hypotheek Naast zekerheid zorgt een lange rentevaste periode er ook voor dat je meer hypotheek kunt krijgen. Als geldverstrekkers jouw maximale hypotheek voor 10 jaar vast of langer berekenen, mogen ze uitgaan van de actuele hypotheekrente. Maar als jij kiest voor een korte rentevaste periode, wordt jouw maximale hypotheek berekend aan de hand van de toetsrente.

Die wordt elk kwartaal vastgesteld door de AFM, Meestal is de toetsrente een stuk hoger dan de actuele rente. In 2022 is de toetsrente 5% en dat scheelt nu weinig met de actuele rente. Op dit moment heeft kiezen voor een variabele hypotheekrente daarom weinig invloed op jouw maximale hypotheek.

Is de toetsrente bij een variabele rente een stuk hoger dan de actuele rente, dan zorgt dat ervoor dat je minder kunt lenen. Lange rentevaste periode onnodig duur? Een rentevaste periode biedt dus zekerheid, maar kan ook onnodig duur zijn. Stel dat je kiest voor rente 20 jaar vast, en je persoonlijke situatie wijzigt.

Dan kan dat invloed hebben op je hypotheek. Bijvoorbeeld als je na een paar jaar wilt verhuizen (en je hypotheek meenemen niet mogelijk is), je een nieuw huis koopt met iemand anders, jullie gaan scheiden of bij overlijden. Je maakt jouw rentetermijn van 20 jaar dan niet vol, maar je hebt wel al die jaren een hoger rentepercentage betaald.

 • Dat is zonde van je geld.
 • Hypotheekrente vastzetten: voordelen en nadelen Oké, zowel een korte rentevaste periode (of variabele rente) als een langere rentevasteperiode hebben voordelen en nadelen.
 • Hier zetten we alle plussen en minnen van rente vastzetten nog even op een rij.
 • Variabele rente Als jij wisselende maandlasten kunt opvangen aan de hand van variabele rente, dan kun je overwegen om daarvoor te kiezen.

Nu de hypotheekrentes zijn gestegen is het een interessante optie, omdat jouw maandlasten op korte termijn kunnen dalen. Voordelen

Laagst mogelijke hypotheekrente. Je betaalt minder rente dan bij een rentevaste periode.Hierdoor heb je ook de laagst mogelijke maandlasten.Daalt de rente in de toekomst, dan dalen jouw maandlasten mee.

Nadelen

Geen zekerheid.Stijgt de hypotheekrente, dan betaal je maandelijks hogere rente en dus hogere lasten. Je moet voldoende middelen of inkomen hebben om dat op te kunnen vangen.

Korte rentevaste periode (1 tot 5 jaar) Als je het risico op hogere woonlasten op korte termijn acceptabel vindt, dan kun je het beste kiezen voor een korte rentevaste periode. Voordelen

Lagere hypotheekrente. Je betaalt minder rente dan bij een lange rentevaste periode.Als je minder rente betaalt heb je ook lagere maandlasten.

Nadelen

Weinig zekerheid.Stijgt de hypotheekrente, dan krijg je na de rentevaste periode een hogere rente en dus hogere maandlasten.

Lange rentevaste periode (10 tot 30 jaar) Als je meer zekerheid wil over de hypotheekrente die je betaalt, kun je het beste kiezen voor een langere rentevaste periode. Voordelen

Het biedt zekerheid. Als de hypotheekrente stijgt heeft dat geen invloed op jouw hypotheek.De hypotheekrente is aan het stijgen en het verloop hiervan is niet zeker.

Nadelen

Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.Bij een langere rentevaste periode zijn je maandlasten dus hoger.Als jouw rentevaste periode uiteindelijk langer blijkt dan de looptijd van je hypotheek (bijvoorbeeld bij verhuizen), heb je al die tijd teveel rente betaald.

Hypotheek oversluiten Is de rente die jij betaalt een stuk hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan kan het voordelig zijn om je hypotheek over te sluiten. Jawel, dat kan ook als je rentevaste periode nog niet is afgelopen. Er is dan wel een kans dat je boeterente hypotheek moet betalen.

 1. En vergeet de extra kosten niet die je moet betalen bij het omzetten van je hypotheek.
 2. Of jij kunt besparen op je hypotheek kun je daarom het beste bespreken met een hypotheekadviseur.
 3. Einde rentevaste periode Als je rentevaste periode afloopt mag je jouw hypotheek oversluiten zonder boeterente te betalen.

Ook in dat geval is het goed om je te verdiepen in rentetarieven en rentevaste periodes. Weet je nog niet welke rentevaste periode je wilt kiezen? Bespreek dat dan op tijd met een hypotheekadviseur. Advies over hypotheekrente vastzetten Hoe lang hypotheekrente vastzetten? Er is niet één juiste keuze.

Waarom blijft de hypotheekrente stijgen?

Waarom stijgt de hypotheekrente? – De marktrente stijgt doordat banken minder verdienen aan andere financiële producten als gevolg van de Coronacrisis en meer rendement proberen te halen uit leningen. Daarnaast lenen overheden wereldwijd veel geld op de kapitaalmarkt en dit zorgt voor een stijging van de marktrente.

Is een variabele rente verstandig?

Lage maandlasten en flexibiliteit met een variabele rente – Kiezen voor een variabele rente heeft als voordeel lagere maandlasten. Ook profiteer je direct van een rentedaling. Je maakt dan geen extra kosten voor oversluiten of rentemiddeling. Daarnaast kan je de hypotheekrente op elk moment weer vastklikken als je een rentestijging verwacht.