Fiche 281.50 Personenbelasting Waar Invullen?

Fiche 281.50 Personenbelasting Waar Invullen
Ook als je je zelfstandige beroepsinkomen van 2022 in de personenbelasting aangeeft als ‘winst’ en/of ‘baten’, geldt als algemene regel dat je de uitkeringen die Liantis in 2022 heeft uitbetaald, aangeeft in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van je aangifte.

Dat is niet alleen het geval voor uitkeringen mantelzorg, rouwverlof, geboorteverlof en de tijdelijke ouderschapsuitkering, maar ook voor uitkeringen ontvangen in het kader van het ‘klassiek’ overbruggingsrecht, het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (‘relance-uitkering’), het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling en het crisis-overbruggingsrecht wegens zorg voor een kind.

Voor drie specifieke types van crisis-overbruggingsrecht uitbetaald in 2022 is een uitzondering voorzien: het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting (inclusief het dubbele overbruggingsrecht), het crisis-overbruggingsrecht wegens ‘vrijwillige’ onderbreking van minstens zeven dagen, en het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine.

Als je ‘winst’ en/of ‘baten’ aangeeft, dan zijn die specifieke uitkeringen (en enkel die) afzonderlijk belastbaar aan 16,5%. Ontving je van Liantis een fiscale fiche 281.50? Dan stemmen de uitkeringen overbruggingsrecht die in aanmerking komen voor de afzonderlijke belasting aan 16,5% overeen met het bedrag vermeld op fiche 281.50.

Je geeft dat bedrag aan als ‘afzonderlijk belastbare vergoedingen’, in deel 2 van je aangifte in de personenbelasting:

Vak XVII, code 1636/2636 als je ‘winst’ aangeeft. Vak XVIII, code 1682/2682 als je ‘baten’ aangeeft.

Ontving je van Liantis daarnaast ook een fiche 281.18? Het bedrag vermeld op fiche 281.18 is gezamenlijk belastbaar en geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van de aangifte. Ontving je van Liantis enkel een fiscale fiche 281.18? Raadpleeg de toelichting met tabel die je samen met de fiche ontving:

  De bedragen vermeld in de rubrieken A tot en met F van de tabel, zijn gezamenlijk belastbaar. De som van die bedragen geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van de aangifte. Het bedrag vermeld in rubriek G van de tabel (‘crisis-overbruggingsrecht – gedwongen sluiting / quarantaine’) komt in aanmerking voor de afzonderlijke belasting aan 16,5% en geef je aan in deel 2 van je belastingaangifte:

  Vak XVII, code 1636/2636 als je ‘winst’ aangeeft. Vak XVIII, code 1682/2682 als je ‘baten’ aangeeft.

Opgelet: de afzonderlijke belasting aan 16,5% geldt maar voor zover voldaan is aan de fiscale ‘4×4-regel’. De uitkeringen die je op die manier aangeeft (dus onder code 1636/2636 of code 1682/2682) mogen niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of nettobaten van de vier voorgaande jaren.

Vak XVII, code 1637/2637 als je ‘winst’ aangeeft Vak XVIII, code 1683/2683 als je ‘baten’ aangeeft

Voorbeeld 1: Je geeft je inkomen van 2022 aan als ‘winst’. In 2022 ontving je uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting voor een bedrag van 10.000 euro. De som van je belastbare nettowinst van de jaren 2018 tot en met 2021 bedraagt 60.000 euro.

 1. Aangezien 10.000 euro minder is dan 60.000 euro, is het volledige bedrag van de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting afzonderlijk belastbaar aan 16,5%.
 2. Je mag het bedrag van 10.000 euro aangeven bij code 1636/2636 (of 1682/2682 als je ‘baten’ aangeeft).
 3. Voorbeeld 2: Je geeft je inkomen van 2022 aan als ‘baten’.

In 2022 ontving je uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting voor een totaalbedrag van 15.000 euro. De som van je belastbare nettobaten van de jaren 2018 tot en met 2021 bedraagt 12.000 euro. De afzonderlijke belasting aan 16,5% van de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting geldt maar ten belope van 12.000 euro.

Je mag 12.000 euro aangeven in deel 2, bij code 1682/2682 (of code 1636/2636 als je ‘winst’ aangeeft). Dit bedrag is afzonderlijk belastbaar aan 16,5%. Het saldo van 3.000 euro moet je aangeven in deel 2, Vak XVIII, code 1683/2683 als je ‘baten’ aangeeft (deel 2, Vak XVII, code 1637/2637 als je ‘winst’ aangeeft). Dit bedrag is gezamenlijk belastbaar.

Waar moet ik fiche 281.50 invullen?

De fiches moeten vóór 30 juni ingediend worden, ofwel elektronisch via Belcotax On Web, ofwel op papier bij het bevoegde KMO centrum. Zonder indiening van de fiche is de betaalde vergoeding niet aftrekbaar. De fiscus kan een boete opleggen van € 50 tot € 1.250.

Waar erelonen invullen belastingaangifte?

Wie commissie, makelaarslonen, handels- of andere ristorno’s ontvangt krijgt hiervoor een fiche 281.50. Ook voor honoraria, erelonen, vacatiegelden en in sommige gevallen ook voordelen alle aard dient een fiche 281.50 opgemaakt te worden. “Vergeet” je om dergelijke fiche op te maken, kan dit leiden tot een belastingsupplement van 100 % op het niet aangegeven bedrag.

Al jaren bestaat er over deze fiches 281.50 enige irritatie. Formeel moeten er vaak fiches gemaakt worden, zelfs als heeft de ontvanger van de inkomsten een geldige (btw-)factuur uitgereikt. Zeker toen ook notarissen en advocaten met btw factureerden, werd de roep om nieuwe en duidelijke regels steeds luider.

Vanaf 2022 is er inderdaad verduidelijking en versoepeling gekomen.

Een eerste vereenvoudiging: het minimumbedrag om een fiche op te maken is verhoogd van 125 naar 250 euro. Vroeg diende voor uitbetalingen aan buitenlandse ondernemingen steeds een fiche opgemaakt te worden. Ook deze regel is vereenvoudigd: Dergelijke fiches moeten niet meer gemaakt worden als de ontvanger van de inkomsten gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EU + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein), en de ontvanger bezorgt u een geldige factuur of document.

En wat is de fiscus dan vergeten? De einddatum voor het opmaken en indienen van de fiches 281.50 blijft op 30 juni van het lopende jaar volgend op het het kalenderjaar waarin de vergoeding werd. Die datum is op zijn minst ongelukkig gekozen. Wie zijn aangifte personenbelasting nog op papier indient krijgt immers slechts tijds tot,30 juni.

Maar ook als je je aangifte via Tax-on-Web indient, is de tijd krap; de indieningstermijn is dan 15 juli 2022. Niet iedereen wacht tot op het laatste moment en is mogelijks nu reeds met zijn/haar aangifte bezig. Tax-on-Web maakt het invullen van de aangifte steeds eenvoudiger; zeker omdat alle fiscale fiches reeds aanwezig en vaak ook vooraf ingevuld zijn.

Had u echter inkomsten waarvoor u een fiche 281.50 verwacht? Deze zal vermoedelijk nog niet op Tax-on-Web staan omdat er tijd is tot 30 juni om de fiche op te maken. Het lijkt ons een gemiste kans om de timing van de opmaak van de fiches 281.50 af te stemmen op de indieningsdatum van de aangifte personenbelasting.

Waar fiche 281.45 aangeven?

26 april 2022 – Binnenkort is het weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021). Daarvoor heeft u de fiscale fiche 281.45 nodig. Die is nu beschikbaar via uw Lees meer ” target=”_blank”>online dossier in de PlayRight portal, bij ” Gegevens ” onder de tab “Documenten”. De bedragen die PlayRight u in 2021 toekende als Lees meer ” target=”_blank”>naburige rechten, worden op deze fiche samengevat. Om uw belastingaangifte te vervolledigen, dient u de bedragen van de fiche 281.45 in te vullen op uw aanslagformulier 2022. VERGEET NIET: Kreeg u van een andere Lees meer ” target=”_blank”>beheersvennootschap ook Lees meer ” target=”_blank”>auteursrechten en/of Lees meer ” target=”_blank”>naburige rechten uitgekeerd? Dan moet u die in dezelfde rubriek invullen. Noteer alvast dat u tot 15 juli de tijd heeft om uw elektronische belastingaangifte via Tax on web in te dienen. Voor een aangifte op papier is de uiterste datum vastgelegd op 30 juni –,

See also:  Hoeveel Stopcontacten Op 1 Kring?

Wat moet ik doen met een fiscale fiche?

Fiscale fiche en belastingen Elk jaar beschik je over één of meerdere fiscale fiches die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen. Op deze fiscale fiche vind je het bedrag van alle betalingen, inhoudingen, tussenkomsten, voordelen van alle aard en herberekeningen van het afgelopen inkomstenjaar (zie onder). Bij de fiscale fiche vind je ook een controledocument dat de details per maand weergeeft. Je vindt de nieuwe fiche jaarlijks in de loop van de maand maart via > tegel ‘Loon’ > ‘Overzicht Selfservice’ > ‘Salarissen en beloning’ > ‘Fiscale fiche 281.10′ of ‘Andere fiscale fiches’. Je kunt de gewenste fiche opslaan of afdrukken. Je vindt er naast de recentste fiche ook de fiches van afgelopen jaren. Hulp nodig? Lees de invoerinstructies bovenaan het Vlimpers-scherm. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. Van 1 januari tot 31 december. De fiscale fiche 281.25 wordt opgemaakt voor herberekeningen van ten onrechte uitbetaalde bedragen in het voorgaande jaar. Je werkgever bezorgt deze fiche automatisch aan de fiscus die het aanslagjaar zal herrekenen. Deze herberekening gebeurt in principe binnen de 4 maanden. Voor de opvolging hiervan neem je contact op met je, Voor vragen met betrekking tot de berekeningen op de fiche neem je contact op met je personeelsdienst. De fiscale fiche 281.10 bevat heel wat informatie. Maar welke informatie neem je over op je papieren belastingaangifte of controleer je op je digitale aangifte via ‘Tax-on-web’? Enkele tips.1. Kom je met het openbaar vervoer naar het werk en wordt je abonnement betaald door (ten laste van) je werkgever?

Kies je voor de forfaitaire beroepskosten? Dan is het volledig bedrag van de tussenkomst van je werkgever vrijgesteld van belastingen. Je moet het bedrag vermeld onder rubriek 17. a) van je fiscale fiche zowel invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) als onder code 1255-06 (of code 2255-73 partner) van je belastingaangifte. Kies je om je beroepskosten te bewijzen? Dan heb je geen recht op vrijstelling. Je mag het bedrag vermeld onder rubriek 17. a) van je fiscale fiche enkel invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) van je belastingaangifte. Je moet vervolgens de gemaakte kosten bewijzen aan de fiscus. Voor het woon-werkverkeer kun je 0,15 euro per kilometer in rekening brengen. Het totale bedrag van alle bewezen beroepskosten kun je invullen onder code 1258-03 (of code 2258-70 partner).

2. Kom je met de fiets naar het werk en ontvang je een fietsvergoeding betaald door je werkgever?

Kies je voor de forfaitaire beroepskosten? Dan moet je niets invullen op je belastingaangifte. De fietsvergoeding is vrijgesteld van belastingen. Kies je om je beroepskosten te bewijzen? Dan moet je de gemaakte kosten bewijzen aan de fiscus. Voor het woon-werkverkeer met de fiets kun je 0,23 euro per kilometer in rekening brengen. Het totale bedrag van alle bewezen beroepskosten kun je invullen onder code 1258-03 (of code 2258-70 partner).Ter info; je vindt het ontvangen bedrag van je fietsvergoeding terug onder rubriek 26. a) van je fiscale fiche.

3. Kom je met je eigen vervoersmiddel naar het werk en ontvang je een vergoeding betaald door je werkgever (bijvoorbeeld moeilijk bereikbare arbeidsplaats)?

Kies je voor de forfaitaire beroepskosten? Dan is een gedeelte van de tussenkomst van je werkgever vrijgesteld van belastingen, namelijk 400 euro. Je moet het bedrag vermeld onder rubriek 17. c) van je fiscale fiche invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) van je belastingaangifte en ‘400’ invullen onder code 1255-06 (of code 2255-73 partner). Kies je om je beroepskosten te bewijzen? Dan heb je geen recht op vrijstelling. Je mag het bedrag vermeld onder rubriek 17. c) van je fiscale fiche enkel invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) van je belastingaangifte. Je vervolgens moet de gemaakte kosten bewijzen aan de fiscus. Voor het woon-werkverkeer kun je 0,15 euro per kilometer in rekening brengen. Het totale bedrag van alle bewezen beroepskosten kun je invullen onder code 1258-03 (of code 2258-70 partner).

4. Beschik je over een bedrijfswagen die je voor (eigenlijke) privéverplaatsingen en/of woon-werkverkeer mag gebruiken? Onder rubriek 9. a) van je fiscale fiche worden alle inkomsten van het voorgaande inkomstenjaar vermeld. Dit bedrag omvat alle belastbare maandsalarissen, de belastbare eindejaarstoelage, het belastbare vakantiegeld en de belastbare toelages.

Je moet dit bedrag invullen onder code 1250-11 (of code 2250-78 partner) van je belastingaangifte. Ben je statutair? Dan staat er onder rubriek 24 van je fiscale fiche ‘Ja’ vermeld. Bij contractuele personeelsleden staat hier ‘Nee’. Je moet dit invullen onder code 1290-68 (of code 2290-38 partner) van je belastingaangifte.

ZOEKEN OP VLAANDEREN INTERN Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Fiscale fiche en belastingen

Welke documenten nodig voor personenbelasting?

Documenten die je nodig hebt voor het invullen van je belastingaangifte –

Je identiteitskaart of nog gemakkelijker, activeer jouw itsme®-account als je je belastingaangifte via Tax-on-web invult Je bankrekeningnummer, waarop de fiscus eventuele terugbetalingen kan storten Alle gegevens over je inkomsten (inkomsten uit arbeid, uit vastgoed, uit onroerend goed, kadastraal inkomen, onderhoudsgeld, pensioen, financiële resultaten voor handelaars en vrije beroepen, uitkeringen, vergoedingen ) Een overzicht van je beroepskosten (met inbegrip van de sociale bijdragen voor zelfstandigen) Fiscale attesten voor je hypothecaire lening en de daaraan verbonden individuele levensverzekering Fiscale attesten voor leningen afgesloten om energiebesparende investeringen te financieren Facturen voor uitgaven met het oog op dakisolatie Overzicht van je stortingen in het kader van pensioensparen Overzicht van je stortingen in het kader van langetermijnsparen Bedrag van je kosten voor kinderopvang (voor kinderen jonger dan 14 of jonger dan 21 als ze een zware handicap hebben) Overzicht van je stortingen aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (wijkwerkcheques) Overzicht van stortingen voor diensten die je met dienstencheques betaalde Al je rekeninguittreksels of het attest waaruit de roerende voorheffing op je aandelen blijkt met het oog op de vrijstelling ervan Documenten met betrekking tot belastingverminderingen zoals voor het verwerven van aandelen in erkende beleggingsfondsen Nummers van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen Attesten voor giften Overzicht van je voorafbetalingen Door jou betaalde onderhoudsgeld Bewijs van je eigen risico voor een rechtsbijstandverzekering

See also:  Wieviel Geld Darf Man Bei Privatinsolvenz Behalten 2022?

Wat valt er onder erelonen?

Erelonen en vacatiegelden zijn vergoedingen die voor de verkrijger, indien die belast wordt in de personenbelasting, fiscaal ‘baten’ zijn (de verkrijger is bv. boekhouder, advocaat, notaris, consultant, ).

Waar fiche 281.30 invullen?

Opgelet: Indien op deze bedragen bedrijfsvoorheffing is ingehouden (fiche 281.30 vak 13) dient u deze te vermelden in vak XIX. Voorheffingen in verband met zelfstandige beroepswerkzaamheid – vak 3.

Hoe fiche 281.00 aangeven?

Wat staat er op die fiche die je krijgt van je verzekeringsmaatschappij? – Als je de fiche 281.14 krijgt, betekent dat dat de verzekeraar 11,11 % bedrijfsvoorheffing op de uitkering moet inhouden. Het bedrag dat je netto ontvangt is dus slechts 88,89 % van het belastbare bedrag.

 1. Op de fiche vind je normaal twee bedragen, nl.
 2. Onder de code 269 of 211 het belastbare brutobedrag van de uitkering en onder de code 286 of 225 de bedrijfsvoorheffing.
 3. De fiche 281.00 krijg je als je verzekeraar op de uitkering geen bedrijfsvoorheffing moet inhouden.
 4. Op die fiche vind je alleen het brutobedrag.

Het bedrag dat je netto ontvangt is dus het verzekerde brutobedrag. Dat wil helaas nog niet zeggen dat je je uitkering niet moet aangeven, of dat die niet belastbaar zou zijn!

Wie is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting?

Het gaat om een belasting die wordt geheven op rechtspersonen die hun zetel in België hebben, maar die geen onderneming exploiteren of verrichtingen van winstgevende aard stellen.

Hoe auteursrechten aangeven in personenbelasting?

Onder de code 1119-45 (of 2119-15) vult u het totale bedrag van de roerende voorheffing in die door de schuldenaar(s) van uw auteursrechten werd ingehouden. Deze informatie vindt u meestal terug op het overzicht van rechten en op de fiscale fiche die u heeft ontvangen.

Kun je F formulier digitaal invullen?

F-biljet – AFAS Help Center Het F-biljet is het aangiftebiljet voor het verwerken van de belasting van een overleden persoon. De Belastingdienst stuurt na het overlijden aan de erfgenamen een speciaal aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. Vanaf een patch op Profit 21 kun je het F-biljet voor 2022 invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

Lik hier voor meer informatie over de wijzigingen in de aangifte IB 2022. Over het lopende jaar tot de dag van overlijden moet over het inkomen van de overledene met de Belastingdienst worden afgerekend. Als de overledene een onderneming had zijn er twee zaken van belang: De overlijdenswinst is de overwaarde van de onderneming op het moment van overlijden.

De overlijdenswinst is te vergelijken met de stakingswinst. De stakingsaftrek kan nog geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. Als de erfgenamen de onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten, hoeft er fiscaal niet te worden afgerekend. In dat geval treedt degene die de onderneming voortzet, voor het bepalen van de winst in de plaats van de overledene.

Dit wordt doorschuiven genoemd. Het is niet vereist dat alle erfgenamen de onderneming voortzetten, het is voldoende dat één of enkele erfgenamen dat doen. Degenen die de onderneming voortzetten, moeten wel unaniem verzoeken om doorschuiving. Bij overlijden wordt de oudedagsreserve opgeheven. Daarover moet dan fiscaal worden afgerekend.

Als de partner van de overledene de onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft dat niet. De partner moet hiervoor een verzoek indienen bij de aangifte. Na het overlijden wordt van de volgende (fictieve) situatie uitgegaan: het vermogen van de overledene is onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden overgedragen aan degenen aan wie het op grond van erfrecht of huwelijksvermogensrecht toekomt.

Hierbij houden ze de waarde in het economische verkeer aan. Voor de waardering van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort, geldt dat de waarde in het economische verkeer op 60% van de WOZ-waarde wordt gesteld. De woning moet dan wel ter beschikking blijven staan aan de huisgenoten van de overledene.

Als de woning gaat behoren tot het ondernemingsvermogen van een van de huisgenoten, die bovendien de onderneming voortzet, geldt dat wordt aangesloten bij de waarde waartegen is afgerekend. Specificatievelden invullen Als voor een regel een Specificatieknop staat kun je bedragen (of andere gegevens) invullen.

Door op de specificatieknop te klikken open je een scherm waarin je de velden invult. Klik op om het extra scherm met de informatie te sluiten. Burgerlijke staat bij F-biljet De burgerlijke staat van de overleden partner moet op Gehuwd staan zodat je het kunt invullen. Bij de overgebleven partner zet je de burgerlijke staat op Ongehuwd,

Je vindt dit veld in de eigenschappen van de cliënt IB op het tabblad Burgerlijke staat, Dit tabblad vind je in de eigenschappen van het fiscale jaar. Als je het biljet direct wilt vullen dan kun je de partner van de betreffende cliënt, Als een cliënt door het overlijden van de huisgenoot niet langer dan 6 maanden in het belastingjaar heeft samengewoond, kan de cliënt toch in aanmerking komen voor fiscaal partnerschap voor het hele belastingjaar.

 • Wel moet dan voldaan worden aan alle overige,
 • Verder geldt dat de cliënt en de overleden huisgenoot het voorgaande jaar ook hebben gekozen voor fiscaal partnerschap.
 • Het verzoek om voor heel het belastingjaar als fiscale partner te worden beschouwd, moet samen met de vertegenwoordiger van de erfgenamen van de overleden huisgenoot worden gedaan (dat kan de cliënt zelf zijn).

Wie geeft wat op? In principe geeft elke partner zijn of haar eigen inkomensbestanddelen op. Alleen voor de bestanddelen Rendementsgrondslag voor BOX 3 en Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen kan onder voorwaarden aangegeven worden wie van de partners welk deel van deze inkomensbestanddelen of aftrekposten opgeeft of aftrekt.

 • Inkomsten uit eigen woning: alleen saldo verdelen Voor de Inkomsten uit de eigen woning geldt dat alleen het Saldo van de inkomsten en de aftrekposten naar keuze verdeeld mag worden.
 • Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk dat de één het eigenwoningforfait aangeeft en dat de partner de hypotheekrente voor de eigen woning aftrekt.

Voorwaarden voor de toerekening van inkomsten en aftrekposten tussen partners: Bij de toerekeningsregels gelden de volgende voorwaarden:

See also:  Hoeveel Mag Ik Wegen Voor Mijn Lengte En Leeftijd?

De partners geven samen in totaal het gehele inkomensbestanddeel of het gehele bestanddeel van de rendementsgrondslag aan.Er is het hele jaar sprake geweest van fiscaal partnerschap. Als er maar een gedeelte van het jaar sprake was van fiscaal partnerschap kun je alleen toerekenen als de partners er samen voor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt. Deze keuze heeft alleen gevolgen voor de bepalingen over de toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en bestanddelen van de rendementsgrondslag.Als de fiscale partner is overleden, kunnen de bestanddelen voor het hele jaar vrij toegerekend worden als je ervoor kiest om voor de toerekening van de inkomensbestanddelen het gehele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt. In dat geval vink je het veld Verzoekt om fiscaal partnerschap voor het hele jaar aan.Als de partners ongehuwd samenwonen kunnen zij ook voor fiscaal partnerschap kiezen als door het overlijden van de fiscale partner niet wordt voldaan aan de 6-maandstermijn. Wel moet er dan in het voorgaande jaar ook sprake zijn geweest van fiscaal partnerschap.

Burgerlijke staat bij F-biljet: De burgerlijke staat van de overleden partner moet op Gehuwd staan zodat je het kunt invullen. Bij de overgebleven partner zet je de burgerlijke staat op Ongehuwd, Je vindt dit veld in de eigenschappen van de cliënt IB op het tabblad Burgerlijke staat,

Dit tabblad vind je in de eigenschappen van het fiscale jaar. Klik hier voor meer informatie over het fiscaal partnerschap als de partner is overleden. Aangifte versturen Heb je de aangifte ingevuld en wil je deze naar de Belastingdienst versturen? Sluit dan de aangifte en vul een datum in bij Aangifte gecontroleerd en akkoord,

Ga in de cockpit van de cliënt IB naar de weergave Aangiften en klik op de actie Versturen aangifte, Op het scherm dat zich nu opent kun je kiezen uit verschillende acties. Kies voor Afdrukken definitief biljet als je het F-biljet wilt versturen naar de Belastingdienst.

 • Het F-biljet is in eerste instantie alleen beschikbaar om als pdf af te drukken.
 • Via Afdrukken definitief biljet druk je het F-biljet af als pdf.
 • Deze pdf verstuur je naar de Belastingdienst.
 • Digitaal versturen van het F-biljet is mogelijk vanaf het moment dat de aangifte IB elektronisch ingestuurd mag worden.

Zie ook:

Fiscale cockpits in InSite

Vertegenwoordiger Bij het uitwerken van een F-biljet moet je een vertegenwoordiger van de belastingplichtige invullen. Je kunt de gegevens van de vertegenwoordiger invullen op het tabblad Persoonlijke gegevens bij het onderdeel Vertegenwoordiger belastingplichtige,

Waarom F biljet invullen?

Wat is het F Biljet? – Het F biljet is de finale aangifte na overlijden. Als je nabestaande bent en er moet nog aangifte over de inkomstenbelasting van de overledene worden gedaan, ontvang je een F-biljet (of F-formulier). Je moet dit formulier ingevuld opsturen voor de datum die op het biljet staat, maar je kunt ook uitstel vragen. Lees meer over het F-biljet op de site van De Belastingdienst

Het meervoud van F Biljet is F biljetten

Wie moet fiche 281.20 indienen?

Wat is de fiscale fiche 281.20? – De fiscale fiche 281.20 is een individuele fiche waarop de bezoldigingen van bedrijfsleiders worden opgenomen. Voor deze bezoldigingen is een aparte fiscale fiche die zich laat onderscheiden van de fiche 281.10. In principe moeten de bezoldigingen van bedrijfsleiders steeds op de fiche 281.20 worden opgenomen, tenzij de bedrijfsleider ook een bezoldigde activiteit als werknemer in de vennootschap uitvoert.

Waar moet ik mijn lening invullen op belastingbrief?

Hypothecaire lening (woonkrediet) – vak IX.

Wat is personenbelasting in België?

Wat is personenbelasting? De personenbelasting is een inkomstenbelasting die elke rijksinwoner moet betalen op zijn totaal jaarinkomen. Heb je je hoofdverblijfplaats in België of bevindt jouw ‘zetel van fortuin’ zich in België, dan ben je aan deze belasting onderworpen.

Hoeveel personenbelasting moet ik betalen?

Wat zijn belastingschijven? – Op het einde van het jaar wordt al je inkomen samen geteld. Werk je bijvoorbeeld in bijberoep dan neemt men je loon van je vaste job en telt daarbij het inkomen van je bijberoep. Dit inkomen splitst men dan op in onderdelen of schijven.Per schijf geldt er een ander belastingtarief. Fiche 281.50 Personenbelasting Waar Invullen De figuur geeft de verschillende belastingtarieven voor een alleenstaande weer (inclusief het belastingvrij minimum)

Waar fiche 281.30 aangeven?

Opgelet: Indien op deze bedragen bedrijfsvoorheffing is ingehouden (fiche 281.30 vak 13) dient u deze te vermelden in vak XIX. Voorheffingen in verband met zelfstandige beroepswerkzaamheid – vak 3.

Hoe fiche 281.00 aangeven?

Wat staat er op die fiche die je krijgt van je verzekeringsmaatschappij? – Als je de fiche 281.14 krijgt, betekent dat dat de verzekeraar 11,11 % bedrijfsvoorheffing op de uitkering moet inhouden. Het bedrag dat je netto ontvangt is dus slechts 88,89 % van het belastbare bedrag.

Op de fiche vind je normaal twee bedragen, nl. onder de code 269 of 211 het belastbare brutobedrag van de uitkering en onder de code 286 of 225 de bedrijfsvoorheffing. De fiche 281.00 krijg je als je verzekeraar op de uitkering geen bedrijfsvoorheffing moet inhouden. Op die fiche vind je alleen het brutobedrag.

Het bedrag dat je netto ontvangt is dus het verzekerde brutobedrag. Dat wil helaas nog niet zeggen dat je je uitkering niet moet aangeven, of dat die niet belastbaar zou zijn!

Wat invullen in vak 1106?

Ik heb een woning in het buitenland onder het regime van gemeenschap van goederen. Hoe geef ik dit aan? – Elke echtgenoot vermeldt de helft van het kadastraal inkomen van het goed. In vak III vermeldt u dus het kadastraal inkomen onder punt A, code 1106 en 2106.

Voorbeeld: Pierre en Anne zijn getrouwd onder het regime van gemeenschap van goederen en hebben een tweede woning. Het kadastraal inkomen is vastgesteld op 800 euro. Pierre en Anne vermelden onder code 1106 ‘400′ en onder code 2106 ‘400′, zijnde 800 euro/2. Vermeld het kadastraal inkomen eveneens in punt B van vak III.

Voorbeeld: de tweede woning van Pierre en Anne is gelegen in Italië, een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. Concreet betekent dit dat, conform de bepalingen van het dubbelbelastingverdrag, het onroerend inkomen in België is vrijgesteld met progressievoorbehoud.

land: Italië code: 1106-58 bedrag: 400 code: 2106-28 bedrag: 400

Wat valt er onder erelonen?

Erelonen en vacatiegelden zijn vergoedingen die voor de verkrijger, indien die belast wordt in de personenbelasting, fiscaal ‘baten’ zijn (de verkrijger is bv. boekhouder, advocaat, notaris, consultant, ).