Hoe Controleert De Belastingdienst Schenkingen?

Hoe Controleert De Belastingdienst Schenkingen
Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Wat als je een schenking niet opgeeft?

Wanneer start de wettelijke termijn? – Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

 1. Let op! U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond.
 2. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.
 3. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei.
 4. Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking.

Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt. Voorbeeld In 2022 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2023.

Wat ziet de Belastingdienst als schenking?

Een schenking is iets van waarde dat u zomaar krijgt. Uw ouders geven u bijvoorbeeld een bedrag om wat makkelijker een huis te kopen. Of u krijgt van uw oom en tante geld voor een reis die u gaat maken. Ze vinden het fijn om het aan u te geven.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Welke manieren zijn er om schenkingsbelasting te omzeilen?

Schenkbelasting Omzeilen, Kan Dat? Schenkbelasting, we betalen het als Nederlanders natuurlijk liever niet. Daarom vragen veel mensen zich af of ze schenkbelasting kunnen omzeilen. Dat klinkt natuurlijk als iets wat niet legaal kan gebeuren, maar klopt dat eigenlijk wel? Kun je schenkbelasting omzeilen? Nee, schenkbelasting kun je niet omzeilen.

 1. Als je dit wel probeert wordt dat gezien als fraude en dat levert een boete op.
 2. Wel kun je vrijstelling krijgen van schenkbelasting of, in plaats van een schenking, een cadeau geven.
 3. Nu je dit weet gaan we hier even wat beter naar kijken.
 4. Als eerste kijken we naar het verschil tussen een schenking en een cadeau en of er überhaupt wel een wettelijk verschil is.

Daarnaast kijken we ook naar hoe je vrijstelling van schenkbelasting kan krijgen én hoeveel je zou moeten betalen als je hier toch overheen gaat. Als laatste kijken we naar de hoogte van de boete die je kunt krijgen als je fraude probeert te plegen met je schenkingen.

Hoe bewijs je een schenking?

Samenvatting en tip – Een schenking is altijd een gift, maar een gift is niet altijd een schenking. Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde van € 10.000 verkoopt voor € 5.000 aan zijn kind).

Een schenking kan ook mondeling worden afgesproken en hoeft niet per se schriftelijk te worden vastgelegd. Bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden. Voor een schenking die de bedoeling heeft om pas bij het overlijden van de schenker te werken, geldt wel het vereiste dat deze door de schenker persoonlijk in een notariële akte moet zijn opgenomen.

Bij elke schenking of gift kan worden bepaald dat deze moet worden ‘ingebracht in de nalatenschap’ van de schenker. Dit betekent dat de gift moet gelden als een voorschot op de erfenis en dat de verkrijger bij overlijden van de schenker dus minder uit de daadwerkelijke erfenis krijgt.

 1. Ook kan de schenker door het opnemen van een ‘uitsluitingsclausule’ bij de gift bepalen dat deze geen onderdeel wordt van de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is getrouwd of (later eventueel nog) zal gaan trouwen.
 2. Een schenking kan bovendien onder bewind worden gesteld.
 3. Een verkrijger die een schenking ontvangt met een waarde hoger dan de jaarlijkse vrijstelling moet aangifte schenkbelasting doen via de website van de Belastingdienst.

Als het gaat om een schenking voor een eigen woning, dan kan onder bepaalde voorwaarden in de aangifte een beroep worden gedaan op een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling. Bij uw notaris of juridisch adviseur kunt u terecht voor het goed vastleggen van een schenking, zodat u later problemen met het bewijzen van de schenking of de voorwaarden waaronder die schenking is gedaan, zo veel mogelijk kunt vermijden.

Hoeveel geld mag je overmaken naar iemand anders?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

 • Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),
 • Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.
 • Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn.
 • Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

Rijgt u meer? Dan moet u aangifte doen. Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Hoeveel geld mag ik overmaken kind?

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

See also:  Wanneer Dokter Bellen Bij Ondertemperatuur?

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Hoe vaak mag je schenken per jaar?

Schenking aan je kinderen – Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2023 is dat tot € 6.035,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 28.947,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten ‘verhoogde schenkingsvrijstellingen’.

Wat is het verschil tussen een cadeau en een schenking?

Vanaf wanneer wordt een ‘envelopje’ een échte schenking? 16 december 2021 Met de feestdagen voor de deur denkt iedereen wel eens aan zijn geschenken. Sommige ouders willen net iets meer geven en overwegen om een bedrag te geven aan hun kind. Of liever gezegd: te schenken.

De begrippen “geschenk” en “schenking” klinken gelijkaardig. Nochtans is er, fiscaal gezien, een groot verschil tussen beide: een schenking wordt belast en een gelegenheidsgeschenk of een cadeau niet. Een aanzienlijk gevolg waar vrijgevige ouders tijdens de feestdagen best rekening mee houden. Er bestaan geen wettelijke regels om het onderscheid te maken, maar wel een paar vuistregels.

Envelopjes Verjaardagen, een goed rapport, een huwelijk of nakende feestdagen Er zijn redenen genoeg om elkaar in de watten te leggen. Je hoeft bij zo’n gelegenheidsgeschenken niet bang te zijn van de fiscale gevolgen. Een gelegenheidsgeschenk is niet hetzelfde als een belastbare schenking.

 1. Toch is de grens niet altijd eenvoudig te trekken.
 2. Er bestaan gelukkig een paar vuistregels om zeker te zijn dat je geschenk geen belastbare schenking wordt.
 3. Ten eerste moet het geschenk in verhouding staan tot je vermogen.
 4. Ouders kunnen bijvoorbeeld niet jaarlijks een genereus bedrag geven aan hun kinderen om de schenkbelasting te ontwijken.

Geef je als ouder een dure auto cadeau aan je kind, terwijl dat niet in verhouding staat met je vermogen, dan beschouwt de fiscus dit mogelijks als een schenking. In het ander geval zal het gewoon om een geschenk gaan. Als courant gebruikte regel geldt dat je gelegenheidsgeschenken maximaal tot 1 % van je totale vermogen (roerend en onroerend samen) mogen bedragen.

 1. Een tweede voorwaarde is dat het geschenk gebeurt naar aanleiding van een “speciale” aangelegenheid (kerst, verjaardagen, huwelijken).
 2. Bankoverschrijving De meeste mensen houden niet graag veel cashgeld op zak.
 3. Veel mensen laten daarom het traditioneel envelopje aan de kant en gaan over tot een overschrijving.

Gelet op bovenstaande vuistregels doe je er goed aan om in de mededeling van je overschrijving de reden van overschrijving te vermelden (bv. ‘proficiat met de geboorte’ of ‘Voor je kerst’). Spreek niet van een schenking. Waarom is een ‘echte’ schenking anders? Een schenking wordt – in tegenstelling tot gelegenheidsgeschenken – wel belast.

Op een schenking is de schenkbelasting verschuldigd. Bankgiften zijn niet onderworpen aan schenkbelasting maar bij overlijden binnen de drie jaar is het geschonken bedrag wel mee onderworpen aan erfbelasting. Bovendien heeft een schenking aan een kind een invloed op zijn erfrecht. Een schenking wordt voor het begunstigde kind als een ‘voorschot’ op zijn erfenis beschouwd.

Bijgevolg zal de schenking – in principe – verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen. Een schenking heeft dus niet alleen fiscale gevolgen. Wil je schenken? Vraag advies aan een notaris. Hij zal met jou de gevolgen van een schenking bespreken.

Kan je zomaar grote bedragen overmaken?

EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK? De overschrijving van een (grote) geldsom naar een bankrekening waarvan u zelf geen titularis bent met de bedoeling om te schenken, wordt naar juridisch vakjargon omschreven als een bancaire gift.

Te denken valt aan de situatie waarbij je kind een grote aankoop gaat doen. De ouders wensen hun kind hierbij financieel te ondersteunen d.m.v. een geldsom te transfereren van hun bankrekening naar deze van het kind. Mag dit zomaar? Dient dit te worden gemeld aan bepaalde instanties? Staat er een maximale limiet op het bedrag dat wordt overgeschreven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient eerst een andere vraag beantwoord te worden: ‘Playing safe or taking the risk?’ U bent volledig vrij om de grootte van het over te schrijven bedrag te kiezen, zonder dat u hiervan ‘iets op papier moet zetten’.

See also:  Wat Is Het Verschil Tussen Griekse En Turkse Yoghurt?

Echter, de gevolgen van het al dan niet melden van de bancaire gift zijn afhankelijk van het feit of u na de datum van overschrijving nog drie jaar blijft leven of niet.

 • Playing safe
 • Wanneer u de gedane overschrijving laat vaststellen in een notariële akte of een onderhands geschrift en deze gaat aanbieden ter registratie, dan dient u een ‘schenkbelasting’ te betalen.
 • De overschrijving is dan een schenking die belast wordt aan:
 • 3% voor erfgenamen in de opgaande of neerdalende lijn (ouders of kinderen)
 • 7% voor alle andere personen
 • In de hypothese dat u 10.000,00 EUR overschrijft naar de bankrekening van uw kind en ervoor kiest om dit te laten vaststellen in een notariële akte of een onderhands document om ter registratie aan te bieden, dan betaalt u aan schenkbelasting:
 • 300,00 EUR (3% van 10.000)
 • Hiermee heeft u wel voor ‘de veilige optie gekozen’.

Ongeacht op welk moment u nadien komt te overlijden, zijn geen verdere belastingen meer verschuldigd op de eerder gedane overschrijving. Er werd immers reeds schenkbelasting betaald. Taking the risk Kiest u ervoor om de geldsom over te schrijven en verder helemaal niets te doen? Dat kan!

 1. Als u na de datum van overschrijving nog minstens drie jaar blijft leven, dan zal de overgeschreven geldsom op geen enkele manier belast worden.
 2. In deze hypothese heeft u dus met succes ‘het risico’ genomen om geen notariële akte of onderhandse overeenkomst ter registratie te hebben aangeboden, en evenmin schenkbelasting te hebben moeten betalen.
 3. Let wel, indien u binnen de drie jaar na datum van overschrijving komt te overlijden, dan wordt het overgeschreven (geschonken) bedrag beschouwd als zijnde nog aanwezig in uw erfenis.
 4. Dit heeft tot gevolg dat er hogere successierechten moeten betaald worden door uw erfgenamen.
 5. De successierechten voor uw kinderen bedragen :
 6. 0,00 – 50.000,00 EUR: 3%

50.001,00 – 250.000,00 EUR: 9% > 250.000,00 EUR: 27% In de hypothese dat uw erfenis bestaat uit een geldsom van 50.000,00 EUR en u heeft in de periode van drie jaar voor uw overlijden een bedrag van 10.000,00 EUR overgeschreven naar de bankrekening van uw kind zonder enige vorm van registratie, dan zal de totale erfbelasting berekend worden op het bedrag van 60.000,00 EUR: 3% op de eerste 50.000,00 EUR: 1.500,00 EURO

 • 9% op de volgende 10.000,00 EUR: 900,00 EURO
 • 2.400,00 EURO

Het hoeft echter niet enkel zwart-wit te zijn. Er is namelijk sprake van een ‘ grijze schemerzone’, Indien u beslist om de overschrijving niet te registreren, kan u in de drie jaar volgend op de datum van overschrijving alsnog beslissen om de overschrijving te laten registreren (bv.

U lijdt aan een terminale ziekte waardoor u op het moment van de overschrijving uw levensduurte niet kan inschatten). Hierdoor vermijdt u dat uw kind op het overgeschreven bedrag alsnog successierechten moet betalen. Echter moet u wel rekening houden met de hypothese waar u kiest om de overschrijving niet te laten registreren en waar u in de periode van drie jaar na datum van overschrijving op ongelukkige wijze komt te overlijden (bv.

auto-ongeval, hartaderbreuk,,,).

 1. Indien deze situatie zich voordoet, dient uw kind op de gedane overschrijving mogelijks 9% of 27% aan successierechten te betalen, wat zeer hoog is in vergelijking met het vlakke schenkingstarief van 3% dat wordt geheven op bankoverschrijvingen aan uw kind die u wel laat registreren.
 2. De vraag luidt dan ook opniew: ” Playing safe or taking the risk?”
 3. Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.
 4. Vanessa VLIEGEN Marco KEMPS

: EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK?

Hoeveel geld mag je cadeau geven?

1%-regel – Waar precies de grens ligt, is in de Belgische wetgeving nergens terug te vinden. Maar er bestaan wel een aantal praktische vuistregels die houvast bieden. Meestal wordt aangenomen dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus.

Wat zijn de gevolgen van schenking?

Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting. Zorg wel dat de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen.

Hoe lang moet je nog leven na een schenking?

Als de schenking per overschrijving niet geregistreerd werd en de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, moet de schenking opgenomen worden in de aangifte van nalatenschap. Er is dan nog een successierecht op het bedrag van de schenking verschuldigd.

Hoeveel tijd tussen 2 schenkingen?

Binnen welke termijn moet u het bedrag besteden? – Hebt u nog geen koopwoning of gaat u niet meteen verbouwen? Geen probleem. U mag het bedrag van de schenking tijdelijk apart zetten, als u de schenking maar uiterlijk binnen 2 kalenderjaren na de eerste schenking gebruikt voor de eigen woning.

Voorbeeld U hebt op 3 april 2023 een schenking gekregen. U hebt dan tot en met 31 december 2025 de tijd om dit bedrag aan uw eigen woning te besteden. Zorg ervoor dat u schriftelijk kunt bewijzen dat de schenking binnen de termijn is betaald en dat u het geld hebt gebruikt voor uw eigen woning. U mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier,

Let op! Gebruikt u het geld niet binnen de gestelde termijn voor uw eigen woning? Dan moet u dit óók aan ons doorgeven. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.

Welke schenkingen moet je aangeven?

Ja, als de waarde van die schenking in 2023 hoger is dan € 2.418. Dit bedrag geldt per schenker. Dat betekent dat u van verschillende personen € 2.418 belastingvrij mag krijgen. Schenkingen die minder waard zijn, hoeft u niet aan ons door te geven.

Kan een schenking betwist worden?

De schenking WEL registreren – Als u een akte van de schenking laat opstellen (door een notaris of onderhands), dan moet u die akte laten registreren en is er bijgevolg schenkbelasting verschuldigd. Maar de registratie brengt ook enkele voordelen mee:

De schenking kan niet meer worden betwist door derden, want u hebt een bewijs van schenking. Daarmee kunt u, tegenover bijvoorbeeld familieleden die uw eigendomsrecht betwisten, bewijzen dat het geschonken goed van u is.Bovendien kunt u de fiscus aantonen met welke middelen u een belangrijke aankoop hebt gefinancierd, om een hogere raming van de belastbare inkomsten te vermijden,Als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, hoeft u geen erfbelasting meer te betalen op de waarde van de schenking.

Wanneer u als belastingplichtige een gift in geld doet, kunt u dat bedrag aftrekken van uw totale netto-inkomen onder volgende voorwaarden:

De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling.Per instelling moet de totale gift minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen.

See also:  Hoeveel Mag Er Op Een Spaarrekening Staan België?

Vóór 1 maart krijgt u een kwijtschrift van de begunstigde instelling dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. De instelling moet de gegevens van de uitgereikte kwijtschriften ook rechtstreeks bezorgen aan de Federale Overheidsdienst Financiën. vindt u op de website van de FOD Financiën. ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Geld en goederen schenken

Hoeveel mag je schenken zonder notaris?

Wel aangifte schenkbelasting doen – De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

het bedrag hoger is dan € 6.035 als u de schenking van uw ouders krijgt het bedrag hoger is dan € 2.418 als u de schenking van iemand anders krijgt

Aangifte schenkbelasting doen kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.

Kun je schenken zonder notaris?

3. Schenkbelasting – Als uw kinderen een schenking op papier ontvangen, dan moeten zij daar schenkbelasting over betalen als dit bedrag hoger is dan hun vrijstelling. Dit kan een probleem zijn, omdat zij geen geld in handen krijgen. In de praktijk zien we dat veel ouders daarom ‘vrij van recht’ schenken.

 1. Dit houdt in dat zij de schenkbelasting voor hun kinderen betalen.
 2. Maar let op: ook dat is een schenking waarover schenkbelasting verschuldigd is.
 3. Overweegt u een schenking op papier te doen? Laat u dan bij uw notaris goed voorlichten.
 4. Een schenking op papier kan ook zonder notaris worden opgemaakt, maar uiterlijk 180 dagen voor uw overlijden moet u zorgen dat de schenking is afgelost of notarieel is vastgelegd.

Anders is er sprake van een erfenis waarover alsnog erfbelasting is verschuldigd. In de praktijk wordt daarom de schenking op papier meestal direct bij de notaris vastgelegd. Wilt u meer weten over schenken en de mogelijkheden? Bezoek onze themapagina Geschreven naar de stand van zaken op 18 januari 2022.

Welke overboekingen worden gecontroleerd?

Grote database – De nieuwe wet moet het mogelijk maken dat iedere overboeking van 100 euro straks gecontroleerd wordt door de banken. Die banken werken daarin samen, de gegevens belanden in een grote database. Tussen de 60 en 70 procent van de particuliere betalingen ligt onder de 100 euro. Hoe Controleert De Belastingdienst Schenkingen Lees ook: Geen enkele boete uitgedeeld voor schenden regels anti-witwasregister Er is stevige kritiek. Zoals bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de privacy. “Dit leidt tot een onrechtmatige inbreuk op de grondrecht van mensen”, zei AP-voorzitter Aleid Wolfsen vorige week nog tegen RTL Nieuws.

Kan ik 25000 euro overmaken?

Hoe hoog is je totale daglimiet? – Je totale daglimiet is net zo hoog als je hoogste daglimiet van een inlogmiddel. Dat klinkt wat ingewikkeld, dus even een voorbeeld: kun jij met je digipas € 25.000 per dag overboeken naar iemand anders? En met je andere inlogmiddelen minder? Dan is je totale daglimiet € 25.000.

Hoe snel moet je een schenking aangeven?

U hoeft niet te wachten op bericht van ons – U bent verplicht om uw schenking aan te geven, ook al krijgt u geen bericht van ons. Aangifte doen kan op elk moment van het jaar. Doe het wel vóór 1 maart van het jaar ná de schenking. U kunt aangifte doen zodra u de schenking daadwerkelijk hebt gekregen. Als u voor die tijd al een aangifte doet, kunnen we die niet verwerken.

Hoeveel tijd heb ik om een schenking te registreren?

De schenking van onroerende goederen moet gebeuren met een notariële akte. Die akte moet worden geregistreerd. Opdat de ontvanger van het registratiekantoor de akte kan registreren, moet de notaris eerst de schenkingsrechten aan de belastingadministratie overmaken.

 • Pas dan wordt de akte geregistreerd.
 • Dezelfde werkwijze geldt voor een schenking van roerende goederen bij notariële akte.
 • Bij een handgift of schenking per overschrijving is geen registratie nodig en zijn dus geen schenkingsrechten verschuldigd.
 • Als de schenking niet geregistreerd wordt en de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet dat vermeld worden in de aangifte van nalatenschap,

Er zullen dan successierechten verschuldigd zijn op het bedrag van de schenking. De successierechten zullen hoger zijn dan de schenkingsrechten, Het is mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris via Myminfin een handgift of schenking via bankoverschrijving te laten registreren.

 • Dat kan door alle documenten die het bestaan van de schenking bevestigen (brief, bewijs van overschrijving etc.) aan het registratiekantoor voor te leggen.
 • Als u op die schenking registratierechten heeft betaald, bent u geen successierechten verschuldigd.
 • Het is de persoon die de schenking aangeeft die de schenkingsrechten moet betalen.

Opgelet: vooraleer de ontvanger de schenking kan registreren, moet de betaling van de schenkingsrechten hebben plaatsgevonden: dat kan contant gebeuren of via een overschrijving. De tarieven verschillen naargelang het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscaal domicilie heeft.

Hoe weet de Belastingdienst dat ik een erfenis hebt gekregen?

Ik krijg een erfenis – moet ik dat opgeven in de aangifte inkomstenbelasting? Als u een erfenis krijgt, hoort dit bij uw vermogen – ook al is deze nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Over uw vermogen betaalt u misschien inkomstenbelasting. Lees hoe dat zit.

Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen en (eventueel) schulden. Het gaat om uw bezittingen en schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Erft u later in dat jaar? Geef dan uw erfenis pas aan per 1 januari van het volgende jaar. Er is een uitzondering voor onroerende zaken.

Deze geeft u aan in het jaar dat u erft, in uw aangifte inkomstenbelasting. In de meeste gevallen betaalt u daar nog geen belasting over. Dat gebeurt pas vanaf het volgende jaar. Lees meer hierover bij In uw aangifte moet u wel rekening houden met het soort bezitting.

Hoort bijvoorbeeld het saldo op een bankrekening tot de erfenis? Dan geeft u uw deel van deze bankrekening aan onder bank- en spaarrekeningen. Moet u nog erfbelasting betalen? En is deze op 1 januari nog niet betaald? Dan kunt u deze als schuld aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Hebt u nog geen aanslag erfbelasting ontvangen? Dan mag u het te betalen bedrag schatten.

U betaalt vanaf 2023 32% inkomstenbelasting over het berekende fictieve rendement over uw vermogen. In 2022 is dat 31%. Lees meer hierover bij,

Wat als je Jubelton niet gebruikt?

Verlaagde jubelton 2023 – Heb je nog niet eerder de jubelton geschonken of gebruik gemaakt van een andere éénmalig verhoogde vrijstelling? Dan kan in 2023 maximaal € 28.947 belastingvrij worden geschonken voor de eigen woning. In 2022 was dit nog € 106.671.

De jubelton is dus flink verlaagd. Voor ouders betekent dit effectief een afschaffing van de jubelton per 1 januari 2023. Zij kunnen immers dit jaar een vrij te besteden schenking van € 28.947 aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar doen onder toepassing van de algemene éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Deze algemene éénmalig verhoogde vrijstelling komt niet te vervallen en kunnen ouders ook ná 2023 nog benutten.