Hoeveel Geld Mag Je Schenken Per Jaar In België?

Hoeveel Geld Mag Je Schenken Per Jaar In België
1%-regel – Waar precies de grens ligt, is in de Belgische wetgeving nergens terug te vinden. Maar er bestaan wel een aantal praktische vuistregels die houvast bieden. Meestal wordt aangenomen dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken België?

Dit laat u toe om in het Vlaamse gewest een bedrag tot 12.500 euro per grootouder (en dus 25.000 euro per kleinkind) belastingvrij te schenken.

Hoeveel geld mag je schenken zonder belasting te betalen?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn. Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

Krijgt u meer? Dan moet u aangifte doen. Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Hoe vaak mag je schenken per jaar?

Schenking aan je kinderen – Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2023 is dat tot € 6.035,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 28.947,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten ‘verhoogde schenkingsvrijstellingen’.

Hoe werkt een schenking in Belgie?

Is schenken altijd interessant? – Vanavond kan je in het programma ‘De notaris’ op Eén kennismaken met cliënten die op een slimme – lees belastingvriendelijke – manier hun vermogen willen overdragen naar de volgende generatie door te schenken. Schenken of juist niet: het houdt vele mensen duidelijk wakker.

Wie vastgoed schenkt, moet rekening houden met progressieve tarieven. Dat wil zeggen dat de belastingen stijgen in functie van de waarde van het geschonken goed. Zo zal het schenken van een huis van 250.000 euro aanleiding geven tot een ander tarief dan de schenking van een woning van 500.000 euro. Wie roerende goederen schenkt zoals aandelen of geld wordt belast aan een ‘vast’ tarief dat onveranderlijk is, wat de waarde van de schenking ook is. In Vlaanderen bedraagt dat vast tarief 3% voor kinderen (kleinkinderen, ouders, grootouders) en partners. Het bedraagt 7% voor anderen.

2. Waarop moet je letten als je vastgoed wil schenken? Schenken doe je volgens de regels van de kunst. Voor de schenking van vastgoed is de ‘salami-techniek’ goed ingeburgerd. Deze techniek komt er op neer dat ouders vastgoed in schijven schenken. Tussen elke schenking laten ze minstens drie jaar tussen.

Als je tussen verschillende onroerende schenkingen aan dezelfde persoon minimaal drie jaar laat, zal de schenkbelasting telkens opnieuw berekend worden vertrekkende van het laagste tarief. De teller wordt dan telkens weer op nul gezet, zodat je minder kans hebt om in de hogere schijven terecht te komen.

Ook interessant om te weten: schenkingen worden per persoon bekeken. Ouders die een huis willen schenken aan een kind kunnen elk de helft schenken. Hiermee geraak je ook in de lagere schenktarieven. Heb je meerdere onroerende goederen in je vermogen? Dan kan er ook hier sprake zijn van een opduweffect.

 • Sterf je binnen de drie jaar na het schenken van één van je onroerende goederen? Dan wordt – voor de berekening van de erfbelasting – de waarde van het geschonken onroerend goed fictief gevoegd bij de waarde van het resterend onroerend goed om het tarief op dit resterend onroerend goed te bepalen.
 • Wacht dus niet tot het laatste moment om te schenken als je meerdere onroerende goederen bezit of schenk nog al je vastgoed vóór het overlijden ook al is er nog geen 3 jaar voorbij sinds de laatste schenking.3.

Zijn er nog andere mogelijkheden om fiscaalvriendelijk vastgoed te schenken? Wie schenkt, zegt schenkbelasting. De schenkbelasting is lager dan de erfbelasting, maar je moet de schenkbelasting wel op het moment van de schenking op tafel leggen. “De schenkbelasting kan niet gefinancierd worden met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Cliënten mispakken zich daar soms aan.” legt notaris Goedele Vandekerckhove uit. En dan zijn er nog andere opties dan de schenking. Ouders kunnen bijvoorbeeld ook kiezen om de woning eerst te verkopen en dan op een later tijdstip een deel van de koopprijs te schenken aan de kinderen. Dat is dan een ‘roerende’ schenking waarvoor een vlak tarief van 3% geldt.

De kinderen kunnen vervolgens een woning kopen, waarbij de ouders het vruchtgebruik krijgen. Ook dit is fiscaal interessant. Een andere piste om een deel van een erfenis te schenken is de zogenaamde ‘doorgeefschenking’. Ouders die een erfenis ontvangen, maar zelf voldoende financiële middelen hebben, kunnen (een deel van) de erfenis belastingvrij schenken aan hun erfgenamen.

 1. Het kan zowel gaan om een onroerende schenking, als een roerende schenking.
 2. De schenking moet dan wel notarieel gebeuren en binnen het jaar na het overlijden.
 3. De notaris berekent hoeveel precies op deze manier kan geschonken worden.4.
 4. Is schenken financieel gezien altijd nuttig? Vaak wel, maar niet altijd.

Los van de interessante tarieven, heb je ook de impact van een eventuele waardestijging van het onroerend goed. “Vanaf de schenking komt de meerwaarde bij de kinderen terecht. Wordt het vastgoed na de schenking meer waard, dan is dat niet erg. Houden ouders hun vastgoed echter bij terwijl het in waarde stijgt, dan kan dat problematisch zijn bij de erfenis.

 • Want de erfbelasting wordt gerekend op de waarde op het moment van overlijden.
 • Ook in die zin kan een schenking nuttig zijn.
 • Legt notaris Carol Bohyn uit.
 • Onroerende schenkingen gebeuren altijd notarieel.
 • De notaris helpt zijn cliënten met de overweging om al dan niet te schenken.
 • Een doordachte vergelijking is vaak nodig.
See also:  Hoe Lang Moeten Voorgekookte Aardappelen In De Oven Top 5 Tips?

Het is belangrijk dat schenkers zich niet verbranden, want geschonken is geschonken. Soms is het fiscaal verschil tussen vastgoed schenken of het in de erfenis laten zodanig klein, dat het niet loont. “De notaris weegt verschillende zaken af. Hoeveel hebben de ouders nog naast de woning, hoeveel zullen ze nog nodig hebben in de toekomst? Een notariële schenking gaat gepaard met bepaalde kosten.

Ook die kosten moeten mee berekend worden om tot een juiste vergelijking te komen. Is het verschil te klein, dan zal de notaris een schenking juist afraden. Advies is dus cruciaal.” verduidelijkt notaris Joni Soutaer. Moraal van het verhaal: een schenking – hoe fiscaal interessant het ook is – komt altijd neer op een verarming.

Het geschonken geld verdwijnt uit je vermogen. Dat geldt ook voor ouders die een woning schenken en zich het vruchtgebruik voorbehouden. De ouders kunnen dan wel nog in hun geschonken woning blijven wonen, maar bij een verkoop van de woning zullen de ouders slechts een deeltje van de opbrengst opstrijken.

Het grootste deel zal voor de blote eigenaars zijn: de kinderen. Schenken is dus durven kijken in een glazen bol: zal je zelf genoeg hebben voor mijn oude dag? Notarissen adviseren daarom in de praktijk vaak om een zorgclausule te koppelen aan schenkingen. Zo kunnen ouders schenken aan hun kinderen, op voorwaarde dat de kinderen periodiek een rente betalen aan hun ouders of voorzien in hun latere zorgkosten.

Dit alles neemt niet weg dat een schenking ook een invloed kan hebben op bepaalde sociaalrechtelijke uitkeringen. Zowel voor de schenker, als voor de begunstigde. Wie wil schenken informeert zich beter ook op voorhand hierover.5. Waar moet je op letten als je geld wil schenken aan een kind? Geld schenken aan kinderen kan aan een vast tarief van 3%, wat hoe dan ook interessant is als je het vergelijkt met de erfbelasting.

Veel mensen maken de keuze om niet naar de notaris te gaan om geld te schenken. Ze kiezen voor een bankoverschrijving, de zogenaamde bankgift. Het groot voordeel is dat deze schenkingen niet worden geregistreerd en dus niet worden belast. Toch is hier een addertje onder het gras: om volledig komaf te maken met de fiscus moet je drie jaar blijven leven.

Sterf je binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de waarde van de schenking meegerekend bij het belastbaar erfdeel. Met andere woorden: je betaalt dan erfbelasting op de schenking, wat wel eens duurder zou kunnen uitvallen. In geval van een aanslepende ziekte zou je je schenking alsnog kunnen registeren.

Je betaalt dan de schenkbelasting en daarmee is de kous af. Maar dat is geen optie als je binnen de drie jaar plots sterft, bv. door een hartstilstand of een auto-ongeluk. Belastingvrije schenkingen worden daarom vaak ‘gokschenkingen’ genoemd. Wil je toch op zo’n manier te werk gaan, neem dan op voorhand contact op met een notariskantoor.

De notaris zal je adviseren over de manier waarop je best te werk gaat. Voor sommige roerende schenkingen ga je sowieso naar de notaris. Dat is het geval wanneer je aan je schenking lasten en voorwaarden wil koppelen. Wil je bijvoorbeeld aandelen schenken aan je kind met voorbehoud van vruchtgebruik (zodat je zelf ook nog wat aan het roer kan blijven van het bedrijf), dan moet dat notarieel gebeuren. Bron: Fednot : Alles wat je moet weten over de schenking

Hoeveel geld mag je per keer overschrijven zonder melding België?

Heb je die cash wel nodig? – Het is wel duidelijk: als er veel cash mee gemoeid is, wordt een transactie voor de overheid automatisch verdacht. “En je kunt je ook de vraag stellen of het wel nodig is om grote bedragen contant te betalen”, zegt Febelfin.

De wet zegt dat een handelaar in ons land maximaal 3.000 euro in cash mag aannemen. Voor een contante betaling tussen particulieren is er geen beperking. Je kunt dus bijvoorbeeld perfect voor 20.000 euro je auto verkopen aan een andere particulier en de betaling cash regelen. “Als je aan je bank kunt bewijzen waarvoor dat geld moet dienen, zul je zo’n grote som normaal gezien zonder problemen krijgen”, zegt Marchand.

“Toch zijn er tegenwoordig veel betere manieren om zo’n betaling te regelen.” Een digitale instant-overschrijving lijkt dan de beste optie. “Daarbij ziet de verkoper het geld meteen op zijn rekening verschijnen en hoeft er niemand met zo’n grote som geld over straat te lopen.” Contant geld blijft uiteraard een wettelijk betaalmiddel, zegt Marchand.

 • Maar we promoten als federatie wel een maatschappij met minder cash.
 • Digitaal betalen is veiliger en heeft andere voordelen.
 • Want cash heeft ook een bepaalde kost.
 • Vanaf 1 juli moeten alle handelaren trouwens verplicht minstens één digitaal betaalmiddel aanvaarden.
 • Welk precies, daar hebben ze zelf de vrije keuze in.” Marchand wijst erop dat er manieren bestaan om tijdelijk grote bedragen in cash af te halen bij de bank.

“Er zijn dag- of weeklimieten voor afhalingen aan de automaten, en je kunt die bij de meeste banken tijdelijk verhogen. Maar heel grote sommen cash moeten altijd aangevraagd en goedgekeurd worden.”

Hoeveel mag een handgift bedragen Belgie?

Betalingen en schenkingen in contanten: waar ligt de grens? In de strijd tegen het witwassen van geld heeft de Belgische wetgever de aankoop van goederen of diensten en schenkingen in contanten ernstig beperkt. Niettegenstaande de (vernieuwde) regelgeving al dateert van 18 september 2017, zetten we de krachtlijnen voor u nog even op een rijtje.

 1. Algemene regel De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten bedraagt € 3.000,00.
 2. Contante betalingen van meer dan € 3.000,00 zijn dus in principe verboden.
 3. Niet van toepassing tussen consumenten Het algemeen verbod op betaling of schenking in contanten van een bedrag van meer dan € 3.000,00 is niet van toepassing op verrichtingen tussen consumenten.

Verkoopt u als consument uw wagen aan een andere consument dan is een betaling in contanten van meer dan € 3.000,00 wél mogelijk. Ook voor handgiften van meer dan € 3.000,00 tussen consumenten bestaat geen limiet. U kan bijgevolg nog steeds een bedrag van € 50.000,00 in contanten schenken aan elk van uw kinderen, mocht u dat al willen.

(niet alleen de schenking op zich, maar we bedoelen vooral de handgift. De techniek van de bankgift of zelfs van de geregistreerde (al dan niet notariële) schenking hebben zeker ook troeven). “Verrichtingen waartussen een verband bestaat” Wordt een schuld in meerdere keren betaald (bijvoorbeeld de betaling in schijven naarmate de werkzaamheden vorderen), dan geldt het toegelaten maximumbedrag voor het geheel van de schuld.

Wanneer Jan bijvoorbeeld een overeenkomst van € 10.000,00 sluit met een bouwfirma, waarbij dit bedrag in vier schijven betaalbaar is, dan mag hij in totaal maximaal € 3.000,00 in contanten betalen. Het saldo van € 7.000,00 moet via de bank betaald worden.

 1. Oopt een kleinhandelaar elke dag voor € 1.000,00 bij zijn groothandelaar, dan is de maximumgrens van € 3.000,00 van toepassing op het geheel van de aankopen.
 2. Het is dus verboden een grote factuur op te splitsen in meerdere kleine facturen van minder dan € 3.000,00 en de opgesplitste facturen contant te betalen.
See also:  Ik Ben 100 Afgekeurd Waar Heb Ik Recht Op?

Uitzondering voor betaling van onroerende goederen en metalen De wetgever heeft het gebruik van contanten in twee gevallen nog verder gelimiteerd. Bij de verkoop (openbaar of onderhands) van een onroerend goed is elke betaling in contanten verboden. De maximumgrens van € 3.000,00 geldt hier dus niet.

Koop/verkoop tussen professionele ondernemingen (B2B): geen enkele betaling in contanten mogelijk. Aankoop door een professionele onderneming bij een consument (C2B):

Edele metalen en oude metalen: de professionele onderneming-aankoper mag maximaal € 500,00 in contanten betalen aan de consument-verkoper. De professionele onderneming dient over te gaan tot identificatie en registratie van de consument die deze goederen verkoopt. Koperen kabels: geen betaling in contanten mogelijk.

Dus bij de verkoop door een professionele onderneming aan een consument (B2C) geldt de € 3.000,00 als algemene regel en bij een verkoop tussen consumenten onderling is er, zoals hoger gezegd, geen beperking voor contante betalingen. Bankverrichtingen: geen uitzondering Wanneer u als handelaar uw weekopbrengst van € 15.000,00 in contanten naar de bank brengt, dan geldt de beperking van contante betalingen van meer dan € 3.000,00 uiteraard niet.

Wijzigingen sedert 2017 ten opzichte van de wet van 11 januari 1993 De beperking geldt – op bepaalde uitzonderingen na – voor alle betalingen, ongeacht de oorsprong van de schuld (huurovereenkomst, verkoopovereenkomst, schadevergoeding,). Verder geldt de beperking ook voor schenkingen in contanten, behalve tussen consumenten (geen limiet).

Wenst u een bedrag van € 4.000,00 te schenken aan een vzw, dan zal u voortaan maximaal € 3.000,00 in contanten kunnen schenken. Het saldo moet via overschrijving gebeuren. De belangrijkste wijziging was ongetwijfeld de afschaffing van de 10%-regel. Zo mocht u initieel als handelaar voor verkopen van méér dan € 3.000,00 enkel een voorschot van maximaal 10% van het totale bedrag in cash ontvangen.

 • Die regel is sedert 2017 afgeschaft.
 • Ongeacht de omvang van het bedrag, mag steeds maximaal € 3.000,00 in contanten ontvangen worden (uitgezonderd bij onroerend goed).
 • Controle en sanctie De Economische Inspectie is bevoegd om de naleving van deze regelgeving te controleren.
 • De controleurs hebben toegang tot alle documenten van de onderneming.

Betalingen of schenkingen worden geacht uitgevoerd of ontvangen te zijn in contanten indien de voorgelegde boekhoudkundige stukken, waaronder bankrekeninguittreksels, niet toelaten om te bepalen hoe de betalingen of schenkingen werden uitgevoerd of ontvangen.

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Hoe Controleert De Belastingdienst Schenkingen? –

 • Josemaria
 • 26.04.2023
 • 0
 • 338

Hoeveel Geld Mag Je Schenken Per Jaar In België Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Hoeveel geld mag je per maand overmaken naar iemand anders?

Hoeveel geld mag je overmaken naar iemand anders? – Voor een schenking in geld bestaat geen maximum bedrag. Of je nou € 100 of € 1.000 of € 1.000.000,- wilt schenken, het kan gewoon via de bank. De ontvanger moet natuurlijk wel schenkbelasting betalen.

Hoeveel geld mag je zomaar overmaken?

Doe aangifte als u in 2023 meer krijgt dan de algemene jaarlijkse vrijstelling – Het vrijgestelde bedrag is:

€ 2.418 als u de schenking van iemand anders krijgt € 6.035 als u de schenking van uw ouders krijgt

Aangifte doen van een schenking kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.

Wat gebeurt er als je een schenking niet aangeeft?

Wanneer start de wettelijke termijn? – Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

Let op! U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei. Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking.

Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt. Voorbeeld In 2022 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2023.

Hoeveel tijd tussen 2 schenkingen?

Binnen welke termijn moet u het bedrag besteden? – Hebt u nog geen koopwoning of gaat u niet meteen verbouwen? Geen probleem. U mag het bedrag van de schenking tijdelijk apart zetten, als u de schenking maar uiterlijk binnen 2 kalenderjaren na de eerste schenking gebruikt voor de eigen woning.

 1. Voorbeeld U hebt op 3 april 2023 een schenking gekregen.
 2. U hebt dan tot en met 31 december 2025 de tijd om dit bedrag aan uw eigen woning te besteden.
 3. Zorg ervoor dat u schriftelijk kunt bewijzen dat de schenking binnen de termijn is betaald en dat u het geld hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 4. U mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier,

Let op! Gebruikt u het geld niet binnen de gestelde termijn voor uw eigen woning? Dan moet u dit óók aan ons doorgeven. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Samenvatting en tip – Een schenking is altijd een gift, maar een gift is niet altijd een schenking. Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde van € 10.000 verkoopt voor € 5.000 aan zijn kind).

Een schenking kan ook mondeling worden afgesproken en hoeft niet per se schriftelijk te worden vastgelegd. Bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden. Voor een schenking die de bedoeling heeft om pas bij het overlijden van de schenker te werken, geldt wel het vereiste dat deze door de schenker persoonlijk in een notariële akte moet zijn opgenomen.

Bij elke schenking of gift kan worden bepaald dat deze moet worden ‘ingebracht in de nalatenschap’ van de schenker. Dit betekent dat de gift moet gelden als een voorschot op de erfenis en dat de verkrijger bij overlijden van de schenker dus minder uit de daadwerkelijke erfenis krijgt.

 1. Ook kan de schenker door het opnemen van een ‘uitsluitingsclausule’ bij de gift bepalen dat deze geen onderdeel wordt van de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is getrouwd of (later eventueel nog) zal gaan trouwen.
 2. Een schenking kan bovendien onder bewind worden gesteld.
 3. Een verkrijger die een schenking ontvangt met een waarde hoger dan de jaarlijkse vrijstelling moet aangifte schenkbelasting doen via de website van de Belastingdienst.
See also:  Hoe Hard Gaat Een Elektrische Fiets?

Als het gaat om een schenking voor een eigen woning, dan kan onder bepaalde voorwaarden in de aangifte een beroep worden gedaan op een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling. Bij uw notaris of juridisch adviseur kunt u terecht voor het goed vastleggen van een schenking, zodat u later problemen met het bewijzen van de schenking of de voorwaarden waaronder die schenking is gedaan, zo veel mogelijk kunt vermijden.

Wie betaalt schenkbelasting Belgie?

De schenking van onroerende goederen moet gebeuren met een notariële akte. Die akte moet worden geregistreerd. Opdat de ontvanger van het registratiekantoor de akte kan registreren, moet de notaris eerst de schenkingsrechten aan de belastingadministratie overmaken.

Pas dan wordt de akte geregistreerd. Dezelfde werkwijze geldt voor een schenking van roerende goederen bij notariële akte. Bij een handgift of schenking per overschrijving is geen registratie nodig en zijn dus geen schenkingsrechten verschuldigd. Als de schenking niet geregistreerd wordt en de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet dat vermeld worden in de aangifte van nalatenschap,

Er zullen dan successierechten verschuldigd zijn op het bedrag van de schenking. De successierechten zullen hoger zijn dan de schenkingsrechten, Het is mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris via Myminfin een handgift of schenking via bankoverschrijving te laten registreren.

 • Dat kan door alle documenten die het bestaan van de schenking bevestigen (brief, bewijs van overschrijving etc.) aan het registratiekantoor voor te leggen.
 • Als u op die schenking registratierechten heeft betaald, bent u geen successierechten verschuldigd.
 • Het is de persoon die de schenking aangeeft die de schenkingsrechten moet betalen.

Opgelet: vooraleer de ontvanger de schenking kan registreren, moet de betaling van de schenkingsrechten hebben plaatsgevonden: dat kan contant gebeuren of via een overschrijving. De tarieven verschillen naargelang het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscaal domicilie heeft.

Hoeveel bedragen schenkingsrechten in Vlaanderen?

Voor schenkingen van roerende goederen gelden slechts twee tarieven. Bovendien gaat het om vlakke tarieven.3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners; 7% voor schenkingen aan alle andere personen.

Hoeveel geld mag je je kind per jaar schenken?

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken? In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien.

Hoeveel cash geld mag je op zak hebben in Belgie?

Aangifte doen Je mag in principe zoveel cash geld op zak hebben als je wil. Weet echter dat als je als reiziger de EU binnenkomt of verlaat met 10.000 euro of meer cash geld je daar aangifte van moet doen bij de douane.

Wat zijn verdachte transacties Belgie?

Belgische banken zijn verplicht verdachte transacties te melden, bijvoorbeeld als ze vermoeden dat geld op een bankrekening gestort wordt dat mogelijk verdiend werd via georganiseerde fraude. Melden ze de verdachte storting niet, dan kan de bank mee verantwoordelijk gehouden worden voor witwaspraktijken.

Hoeveel mag je schenken zonder notaris?

Wel aangifte schenkbelasting doen – De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

het bedrag hoger is dan € 6.035 als u de schenking van uw ouders krijgt het bedrag hoger is dan € 2.418 als u de schenking van iemand anders krijgt

Aangifte schenkbelasting doen kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Wat is gunstiger schenken of erven?

Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting. Zorg wel dat de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen.

Hoeveel belasting betaal je over 100.000 euro schenking?

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling – Trek de vrijstelling eerst van de schenking af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw schenkbelasting. Is de waarde van de schenking hoger dan € 138.642? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de schenking dat boven dit bedrag uitkomt.

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2023 in Belgie?

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken? In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien.

Hoe controleert de fiscus schenkingen?

Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Hoeveel bedragen schenkingsrechten in Vlaanderen?

Voor schenkingen van roerende goederen gelden slechts twee tarieven. Bovendien gaat het om vlakke tarieven.3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners; 7% voor schenkingen aan alle andere personen.