Hoeveel Spaargeld Moet Je Hebben?

Hoeveel Spaargeld Moet Je Hebben
Het totaalbedrag van je in boedel – Het kan ook voorkomen dat het nodig is om in één keer een compleet nieuwe inboedel aan te schaffen. Bijvoorbeeld door een onverwachte verhuizing, of omdat je uit elkaar gaat. We kunnen hier geen precies bedrag voor geven.

Is 50.000 euro spaargeld veel?

Hoeveel spaart het gemiddelde Nederlandse huishouden? Een gemiddeld Nederlands huishouden had aan het begin van 2022 ongeveer € 50.000 aan spaargeld. Dit klinkt als een flinke som. Toch had 20% van de huishoudens in 2012 nog helemaal geen buffer en 20% een te kleine buffer voor hun salaris en leefomstandigheden.

Wat is een normale hoeveelheid spaargeld?

Hoeveel spaargeld hebben mensen gemiddeld? – Uit de meest recente (2021) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld € 46.300 aan bank- en spaartegoeden bezitten. Dat klinkt als veel, maar het is goed om er rekening mee te houden dat de rijkere huishoudens het gemiddelde spaargeld flink omhoog trekken.

Is 25.000 spaargeld veel?

Veertig procent van de Nederlanders die tussen de 20 en 45 jaar oud zijn heeft 10.000 tot 25.000 euro spaargeld of meer.

Wat is een gezonde spaarbuffer?

‘Een goede buffer maakt gelukkiger’ – “Er zijn veel te veel mensen die geen buffer hebben”, zegt Verdegaal. Dat komt volgens haar doordat we in een consumptiemaatschappij leven. “Bedrijven doen heel hard hun best om mensen geld uit te laten geven.” Alles is er volgens Verdegaal op gericht om je geld uit te laten geven.

“Dat is natuurlijk heel goed voor de economie, maar wel in strijd met het feit dat je kan veroorzaken dat mensen sneller op zwart zaad zitten en niks overhouden.” En dat kan zorgen voor problemen. “In het ergste geval moet je dan geld gaan lenen en dan kan je in de schulden raken.” De belangrijkste tip van Verdegaal: “Zorg ervoor dat je altijd een buffer hebt van het liefst vier keer je vaste maandelijkse uitgaven.

Dan word je gelukkiger, je ervaart minder stress en makkelijker voor een oplossing zorgen.”

Hoeveel spaargeld moet je hebben per leeftijd?

Gemiddeld Spaargeld Per Leeftijd – Laten we eerst eens kijken naar het gemiddelde spaargeld per leeftijd. In onderstaande tabel zie je de verschillende leeftijdsgroepen die het heeft weten te identificeren in zijn database. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om zowel het gemiddelde spaargeld als de mediaan van spaargeld per leeftijdsgroep in de tabel te verwerken.

 • De reden hiervoor is dat de mediaan van spaargeld vaak een beter beeld geeft van de werkelijkheid dan het gemiddelde.
 • Dat komt doordat de inkomensongelijkheid in Nederland redelijk groot is.
 • Dat betekent dat een kleine groep huishoudens zoveel spaargeld heeft dat het gemiddelde bedrag niet echt een goede weerspiegeling is van de werkelijkheid.

De kans is namelijk groter dat de mediaan een stuk dichter bij het bedrag komt wat “de normale Nederlander” op zijn rekening heeft staan. Om je de beste afspiegeling van de werkelijkheid te geven heb ik alletwee de gegevens in de tabel verwerkt.

Leeftijdsgroep Gemiddelde Spaargeld Mediaan Spaargeld
Tot 25 jaar € 7.100 € 2.500
25-35 jaar € 14.000 € 5.500
35-45 jaar € 25.700 € 9.800
45-55 jaar € 40.500 € 14.400
55-65 jaar € 52.200 € 18.700
65-75 jaar € 59.800 € 22.000
75-85 jaar € 57.100 € 22.100
85+ jaar € 63.000 € 23.500

Wat je in bovenstaande tabel direct zal opvallen is dat jonge twintigers ontzettend weinig spaargeld hebben. In schreef ik al eerder over het gemiddelde spaargeld van twintigers. Daarin werd het duidelijk dat 61% van de mensen in deze groep minder dan €3000 spaargeld heeft.

 • Dat jongere mensen zo weinig spaargeld hebben is natuurlijk volledig logisch.
 • Als eerste hebben mensen die aan het begin van hun carrière staan natuurlijk een lager inkomen dan mensen die al verder zijn.
 • Zo verdienen mensen tussen de 25-29 jaar gemiddeld €28.000 bruto per jaar terwijl mensen tussen de 35-39 jaar gemiddeld €38.7000 bruto per jaar verdienen.

Vanzelfsprekend heb je de mogelijkheid meer over te houden als je meer verdient. Meer weten over het gemiddelde salaris per leeftijdsgroep? Lees dan waarin ik dit voor je heb uitgezocht!

Wat is een goed spaarbedrag?

10% sparen van netto inkomen – Het Nibud adviseert om 10% van je netto inkomen te sparen. Je hoeft niet elke maand 10% opzij te zetten. Het kan de ene keer wat meer en de andere keer wat minder zijn. Als je maar wel gemiddeld aan 10% komt. Overigens telt je vakantiegeld niet mee in je netto inkomen.

Hoeveel spaargeld is teveel?

Vanaf een bepaald bedrag wordt er van je verwacht dat je belasting afdraagt over het spaargeld. Voor het jaar 2022 is dit bedrag vastgesteld op 50.650 euro belastingvrij sparen. Heb je een fiscaal partner, dan mag je zelfs tot 101.300 euro belastingvrij sparen.

See also:  Wanneer Zuurstof Toedienen Saturatie?

Hoeveel mensen hebben 100.000 euro?

Hoeveel Mensen Hebben Meer Dan Een Ton Aan Vermogen? – Vanzelfsprekend zit er een verschil tussen spaargeld en vermogen. Spaargeld is simpelweg het geld wat je op je bank/spaarrekening hebt staan. Vermogen bereken je door al je bezittingen min al je schulden te doen.

 • Logischerwijs is het aantal mensen met een vermogen van meer dan een ton groter dan het aantal mensen dat een ton aan spaargeld heeft.
 • Maar hoeveel mensen hebben eigenlijk een ton aan vermogen? In totaal zijn er in Nederland 2.467.000 huishoudens die meer dan €100.000 aan vermogen hebben ().
 • Dat komt neer op 5,18 miljoen mensen.

In 2014 waren er in Nederland 7.480.000 huishoudens. Dat betekent dat 33% van de Nederlandse huishoudens meer dan een ton aan vermogen bezit. Als we deze huishoudens opdelen in verschillende vermogenscategorieën dan zien we de volgende verdeling ():

€100.000 – €200.000 vermogen: 909.000 huishoudens €200.000 – €500.000 vermogen: 1.075.000 huishoudens€500.000 – €1.000.000 vermogen: 314.000 huishoudens€1.000.000+ vermogen: 169.000 huishoudens

Is 5.000 euro spaargeld veel?

Meer dan een derde van de 20- tot 45-jarigen heeft minder dan 3.000 euro spaargeld – Figuur 1: Meer dan een derde 20-45-jarigen heeft minder dan 3.000 euro spaargeld Bron: Rabobank Meer dan een derde van de 20- tot 45-jarige Nederlanders heeft minder dan 3.000 euro spaargeld (figuur 1).

 • Sterker nog, 14 procent zit onder deze grens én spaart niet op jaarbasis.
 • Zij zitten hiermee onder het minimumbedrag dat het Nibud adviseert om als buffer aan te houden voor financiële schokken.
 • Alleenstaanden met een inkomen op bijstandsniveau wordt geadviseerd om tenminste 3.400 euro achter de hand te houden en voor huishoudens met twee kinderen is dit 5.200 euro ().

Zo’n financiële buffer kan bijvoorbeeld worden aangewend voor de vervanging van de koelkast of wasmachine, of om het eigenrisico van zorgkosten te betalen. Naast het opvangen van financiële schokken in het inkomen en de uitgaven kan vrij beschikbaar spaargeld worden ingezet voor allerlei doelen voor de langere termijn, zoals de studie van kinderen, omscholing of de verduurzaming van het eigen huis.

Hoeveel mensen hebben geen spaargeld?

Hoeveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander? Sparen is voor veel mensen belangrijk: de een spaart voor de studie van zijn kind, de ander voor die mooie vakantie of voor een nieuwe auto. Toch spaart lang niet iedereen voldoende.151% van de huishoudens heeft namelijk en nog eens 20% heeft,

Bank- en spaartegoeden Aantal huishoudens
€ 0 tot € 2.500 1,55 miljoen
€ 2.500 tot € 10.000 1,53 miljoen
€ 10.000 tot € 30.000 1,93 miljoen
€ 30.000 tot € 50.000 0,99 miljoen
€ 50.000 tot € 100.000 1,07 miljoen
€ 100.000 of meer 0,88 miljoen

Wat moet je sparen per maand?

Hoeveel moet je per maand sparen? – Omdat niet iedereen hetzelfde verdient, is er geen vast bedrag dat je het beste zou kunnen sparen per maand. Iemand die 1400 euro per maand verdient, kan nou eenmaal niet zoveel sparen als iemand die 2600 euro per maand op zijn of haar bankrekening krijgt.

Wat spaart de gemiddelde Nederlander per maand?

Wat sparen mensen gemiddeld per maand? – Naast hoeveel sparen per maand aangeraden wordt, ben je misschien ook benieuwd naar het gemiddelde. Wat sparen mensen gemiddeld per maand? Uit cijfers blijkt dat dit nogal varieert per huishouden. Mensen die structureel geld opzij zetten, sparen vaak meer da huishoudens die dit niet doen.

Is 30.000 euro spaargeld veel?

Hogere inkomens hebben nu vaker meer dan 30.000 euro – Wel zien we dat zelfstandig wonende huishoudens met een bovenmodaal inkomen in april 2021 vaker meer dan 30.000 euro spaargeld hebben dan de respondenten die in de zomer van 2020 een bovenmodaal inkomen hadden (zie figuur 7).

 1. Zo gaf 29 procent in juni/juli van vorig jaar aan meer dan 30.000 euro spaargeld te hebben.
 2. In april van dit jaar gaf 36 procent aan meer dan 30.000 euro te hebben.
 3. Naast inkomen speelt ook de vraag of het spaargeld de afgelopen twaalf maanden is toe- of afgenomen een rol in de hoogte van het spaargeld.

Onder respondenten die zeggen dat hun spaargeld toenam, heeft 28 procent meer dan 30.000 euro. Onder Nederlanders die aangeven dat het spaargeld binnen hun huishouden gelijk is gebleven, is dat 11 procent en onder Nederlanders die hun spaargeld zagen afnemen is dat 7 procent.

Hoeveel geld heb je per maand nodig om te leven?

Hoeveel geld je nodig hebt om rond te komen ligt voor iedereen net even anders. Overzicht van noodzakelijke uitgaven.

Gezinssituatie Armoedegrens (netto per maand )
Alleenstaande € 1.039
Stel zonder kinderen € 1.423
Gezin met 1 kind € 1.694
Gezin met 2 kinderen € 1.922

Wat is een normale financiële buffer?

Om je buffer op te bouwen én op peil te houden, adviseert het Nibud om minimaal tien procent van je netto maandinkomen te sparen.

Wat is een gezonde financiële buffer?

Hoeveel financiële buffer nodig? – Een potje voor onverwachte kosten is altijd handig om te hebben. Het is al vervelend genoeg als bijvoorbeeld je APK-keuring tot hoge kosten leidt of als je nieuwe MacBook gerepareerd moet worden met een rekening van € 1.200 tot gevolg.

 • Dan is het fijn om zeker te weten dat je je niet druk hoeft te maken over of je de rekening kunt betaling.
 • En dat je ook niet – voordat er iets gebeurt – steeds hoeft te denken “Alsjeblieft, laat de auto het blijven doen.” Dat scheelt geldzorgen en geeft rust.
 • Maar hoeveel financiële buffer heb je nodig? Dat verschilt sterk per persoon en per situatie.

Zo spelen de volgende vragen een rol:

 • Wat is je gezinssituatie: ben je samen met een partner, heb je kinderen?
 • Heb je een koopwoning en hoeveel bedragen de maandelijkse lasten daarvoor?
 • Hoeveel verdien je? Heeft je partner ook inkomen?
 • Heb je een eigen auto, en wat is daar de waarde en de huidige staat van?
 • Welke kosten krijg je maandelijks voor je kiezen? Heb je bijvoorbeeld ook leningen?
 • In hoeverre kun je besparen op je maandelijkse uitgaven als je inkomen plots daalt?

Zo zal een alleenstaande minder buffer nodig hebben dan iemand met een gezin met drie kinderen. En je kunt je vast voorstellen dat je met meer kosten rekening moet houden als je een grote gezinswagen hebt dan wanneer je een klein tweedehands autootje hebt.

 • Een handige vuistregel is dat je ongeveer 2-3 maandsalarissen aan buffer aanhoudt als alleenstaande, zo’n 3-4 maandsalarissen als samenwonend stel, en zo’n 4-5 maandsalarissen als gezin.
 • Het Nibud biedt een handige BufferBerekenaar, die je advies geeft over hoeveel financiële buffer jij nodig hebt.
 • De berekenaar kijkt welk bedrag een aantal mogelijke onverwachte kosten voor jou zouden bedragen.

Daarna kun je zelf kijken welke buffer jij handig vindt om daarvoor achter de hand te hebben. Let wel op: de buffer die uit deze berekening komt, houdt nog geen rekening met extra spaargeld voor bijvoorbeeld het verlies van je baan.

Hoeveel spaargeld mag je hebben 2023?

Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen – De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000. Grondslag sparen en beleggen: € 206.800 – € 114.000 = € 92.800. U geeft de gehele grondslag sparen en beleggen op. Dus € 92.800.

Wat heeft Jan Modaal aan spaargeld?

Zoveel geld moet je volgens experts gespaard hebben als je 30 bent Als je 30 bent dan is dat het moment om je leven op orde te krijgen. Je bent al een tijdje klaar met je opleiding, zit vaak in een serieuze relatie en bent steeds meer bezig met je financiële toekomst.

 1. De dingen die je nu doet leggen de fundering voor de rest van je leven.
 2. Een van de belangrijkste doelen om comfortabel te leven is een goedgevulde spaarrekening.
 3. Maar hoe hoog moet dit bedrag zijn? Experts hebben uitgerekend hoeveel spaargeld je moet hebben op je 30e, 40e, 50e, 60e en 67e verjaardag.
 4. Schrik niet want Robin Hartill van komt met een aardig hoog bedrag op de proppen: bijna 50.000 dollar.

Dit is gebaseerd op de gedachte dat iedere 30-jarige een jaarsalaris op zijn spaarrekening moet hebben. In de Verenigde Staten is dat gemiddeld zo’n 47.000 dollar (47.500 euro). In Nederland ligt het modaal inkomen op ongeveer 36.500 euro bruto dus hier hoef je minder te sparen.

Hoeveel geld heeft iemand van 30?

Gemiddeld Spaargeld 30-Jarige (+Grafieken) Na mijn laatste blog () heb ik besloten om dit uit te pluizen voor alle leeftijdsgroepen. Vandaag gaan we kijken naar hoeveel spaargeld een 30-jarige gemiddeld heeft. Hoeveel spaargeld heeft een 30-jarige gemiddeld? De conclusie is dat 55% van de mensen tussen de 31-35 jaar meer dan €3000 spaargeld hebben.

De overige 45% heeft minder dan €3000 spaargeld. Dertigers zitten qua inkomsten nog niet op hun top en geven veel geld uit aan kinderen en een koophuis. De getallen komen uit een onderzoek van de Rabobank uit 2018. Maar daar is zeker nog niet alles mee gezegd. Zo gaan we hier ook kijken naar het gemiddelde vermogen van dertigers en of hun spaargeld überhaupt wel genoeg is.

Snel verder! P.S. Als je als dertiger nog op zoek bent naar ideeën om meer rente te verdienen op je spaargeld dan kan ik je dit artikel aanraden wat ik eerder schreef:,

Hoeveel spaargeld als je 40 bent?

Gerelateerde Vragen – Hoeveel spaargeld hebben 40-jarige gemiddeld in vergelijking met 30-jarige? Veertigers hebben als groep gezien een stuk meer spaargeld dan dertigers. Van de dertigers heeft 55% meer dan €3000 spaargeld, van de veertigers is dit 70%.

Wat is de gemiddelde schuld van een veertiger? Gemiddeld gezien heeft een veertiger €150.000 schuld op zijn naam staan. Deze schuld is vooral te herleiden naar de hypotheekschuld. () Hoeveel verdienen veertigers ten opzichte van dertigers? Als het gaat om de mannen dan verdient een fulltime werkende veertiger gemiddeld €57.079.

Voor mannelijke dertigers is dit €48.685. Een vrouwelijke veertiger verdient €28.538 en een dertiger €30.523. () : Gemiddeld Spaargeld 40-Jarige (+Statistieken)

Hoeveel geld moet je op je lopende rekening hebben?

Hoeveel geld mag je op je betaalrekening hebben? – Voor het saldo op je betaalrekening gelden dezelfde regels als voor het saldo op je spaarrekening. Bij de jaarlijkse belastingaangifte geef je dus niet alleen je spaarsaldo op, maar ook het saldo op je betaalrekening.

Daarnaast valt het saldo op je betaalrekening ook onder het depositogarantiestelsel. Heb je een betaalrekening en spaarrekening bij dezelfde bank? Dan telt De Nederlandsche Bank het saldo van beide rekeningen bij elkaar op om te berekenen hoeveel geld je terugkrijgt uit het depositogarantiestelsel. Tip! Er is geen limiet voor het saldo op je betaalrekening.

Maar de meeste betaalrekeningen leveren geen rente op, of een rente die lager ligt dan de spaarrente. Geld dat je niet op korte termijn nodig hebt, kun je dus beter op een spaarrekening zetten. Alle veelgestelde vragen Heeft dit antwoord u geholpen? ja nee

Wat spaart de gemiddelde Nederlander per maand?

Wat sparen mensen gemiddeld per maand? – Naast hoeveel sparen per maand aangeraden wordt, ben je misschien ook benieuwd naar het gemiddelde. Wat sparen mensen gemiddeld per maand? Uit cijfers blijkt dat dit nogal varieert per huishouden. Mensen die structureel geld opzij zetten, sparen vaak meer da huishoudens die dit niet doen.

Is 40.000 spaargeld veel?

Hoeveel spaargeld per leeftijdscategorie? – Het gemiddelde spaargeld verschilt nogal per leeftijdscategorie. In de tabel hieronder zie je hoeveel er per leeftijdscategorie gemiddeld gespaard is.

Leeftijd hoofdkostwinner Gemiddeld spaarbedrag Mediaan spaarbedrag
Tot 25 jaar €7.700 €2.600
25 tot 35 jaar €15.000 €6.000
35 tot 45 jaar €25.600 €10.100
45 tot 55 jaar €41.000 €15.300
55 tot 65 jaar €53.300 €19.800
65 tot 75 jaar €59.300 €23.100
75 tot 85 jaar €58.700 €23.600
85 jaar of ouder €62.700 €24.400

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek Zoals je ziet verschilt het gemiddelde spaarbedrag flink van het mediane spaarbedrag. Dat komt omdat rijke huishoudens het gemiddelde flink omhoog brengen. Verder zie je dat het gespaarde bedrag flink oploopt tot een leeftijd van 65 jaar,

 • Dat is te verklaren doordat mensen tot deze leeftijd vaak geleidelijk meer verdienen.
 • En hoe meer je verdient, hoe meer je natuurlijk apart kunt zetten op je spaarrekening.
 • Na de pensioenleeftijd vlakt het gespaarde bedrag vaak af: dat komt ten eerste omdat er dan vaak minder inkomsten zijn en ten tweede omdat veel mensen sparen voor hun pensioen,

Vanaf deze leeftijd wordt het spaargeld dus vaker gebruikt.

Wat mag je Max aan spaargeld hebben?

Vrijstellingen fors omhoog – Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld, De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden,

Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag twee keer zo hoog. In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000, In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners. Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd.

De vrijstelling voor het spaarbedrag is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners, Oorspronkelijk was het idee dat dit in 2023 nogmaals omhoog zou gaan, naar € 80.000 (per fiscale partner). Dit is nu van de baan. In plaats daarvan stijgt de vrijstelling naar ongeveer € 57.000 / € 114.000,