Ik Ben 100 Afgekeurd Waar Heb Ik Recht Op?

Ik Ben 100 Afgekeurd Waar Heb Ik Recht Op
Je hebt recht op een WIA-uitkering als: Je ziek bent en na 2 jaar niet meer dan 65 procent kunt verdienen van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Met je eigen of met ander werk. Je er samen met je werkgever alles aan hebt gedaan om weer aan de slag te gaan.

Welke uitkering krijg je als je volledig bent afgekeurd?

WIA-uitkering: WGA of IVA – U kunt door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen. En u bent 2 jaar ziek. U heeft dan misschien recht op een WIA-uitkering, De volgende situaties bepalen welke uitkering u krijgt:

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent. U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt. U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

Wat gebeurt er na 5 jaar WIA uitkering?

Als u uw afspraken niet nakomt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Als u na 5 jaar nog geen werk heeft, bekijken we samen of u verder gaat met re-integreren of dat onze hulp bij de re-integratie stopt.

Hoeveel geld krijg je als je in de WIA zit?

Dit is uw WIA-maandloon. Als u niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw WIA-maandloon. U ontvangt de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Hoeveel gaat de WIA uitkering omhoog in 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Hoeveel mag je bijverdienen als je 100% bent afgekeurd?

Bijverdienen met een WIA-uitkering Bijverdienen met een WIA-uitkering Bijverdienen met een WIA-uitkering. Kan dat? Ja dat kan, mits u met een aantal zaken rekening houdt. Een voorbeeld Stel dat u voor een percentage van 80-100 bent afgekeurd. Het bedrag dat u mag bijverdienen hangt af van de restcapaciteit.

De restcapaciteit is het gedeelte (de ruimte die er is om bij te verdienen in de vorm van een percentage) dat u mag bijverdienen. De restcapaciteit wordt berekend aan de hand van het inkomen dat u zou kunnen verdienen wanneer u niet in de WIA terecht was gekomen. Dit inkomen wordt ook wel manmaatloon gemoemd.

Het manmaatloon is dus het loon wat u verdiende toen u nog geen WIA-uitkering had. Het manmaatloon wordt altijd aangepast aan de loonontwikkelingen. In het geval van 80-100 WIA bent u voor 80-100 procent arbeidsongeschikt. Uw restcapaciteit is dan 20 procent (100-20).

 1. U mag dan maximaal 20 procent van uw manmaatloon bijverdienen.
 2. U dient bijverdiensten altijd te melden aan het UWV.
 3. Dit kan betekenen dat het UWV u oproept voor een herkeuring.
 4. Indien u meer gaat bijverdienen dan de restcapaciteit kan dit tot gevolg hebben dat u in een lagere arbeidsongeschiktheidklasse wordt ingedeeld hetgeen weer gevolgen kan hebben voor uw uitkering.

Alle rechten voorbehouden. : Bijverdienen met een WIA-uitkering

Wat is gunstiger IVA of WGA?

De WIA in het kort – De WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet heeft als doel om zoveel mogelijk arbeidsongeschikten aan het werk te houden. De WIA bestaat vanaf 1 januari 2005 en is de opvolger van de oude WAO uitkering, die daarvoor gold als je arbeidsongeschikt werd.

Onder de WIA vallen twee uitkeringen: de WGA en IVA uitkering. Een WGA uitkering krijg je als je of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, of vrijwel volledig arbeidsongeschikt maar dan met kans op herstel. Een IVA uitkering krijg je alleen als je zo goed als volledig arbeidsongeschikt bent en dit dan ook nog duurzaam is.

Er is dan (bijna) geen kans op herstel en de verwachting is dat de situatie mogelijk zal verslechteren.

Is WIA levenslang?

De WIA-uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw WIA-uitkering automatisch. Voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Is WIA blijvend?

Einde WIA-uitkering – Uw WIA-uitkering heeft geen vaste einddatum. Uw, Bijvoorbeeld als u weer hersteld bent of als u de AOW-leeftijd bereikt. : Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt ik ben voor de WIA?

See also:  Wieviel Kalorien Hat Eine Kugel Eis?

Welke leeftijd stopt WIA-uitkering?

U ontvangt de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Uw loongerelateerde uitkering heeft de maximale duur bereikt voordat u recht heeft op AOW. U ontvangt na de loongerelateerde uitkering een vervolguitkering (WGA) of loonaanvullingsuitkering (WGA) tot uw AOW-leeftijd.

Heb ik sollicitatieplicht bij een WIA uitkering?

Samengevat. Kort samengevat is het zo dat je bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% tot 80% moet solliciteren. Anders heeft het gevolgen voor je uitkering na de loongerelateerde uitkeringsperiode. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100% hoef je (nog) niet te solliciteren maar mag het wel.

Hoe lang mag ik op vakantie met een WIA uitkering?

WIA, WAO, Wajong of Waz – Heeft u een WIA-, WAO-, Wajong- of Waz-uitkering? Dan mag u langer dan 20 werkdagen per jaar op vakantie. Maar u moet dit 2 weken van tevoren doorgeven via het digitale wijzigingsformulier WIA, WAO, Waz of Wajong op Mijn UWV.

Hoeveel spaargeld mag je hebben bij een IVA uitkering?

Moet ik mijn vermogen eerst opmaken als ik een bijstandsuitkering heb? Ja, als u te veel vermogen hebt, moet u dit teveel eerst opmaken. U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande.

Wat verandert er per 1 januari 2023?

Sinds 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo betaal je meer vennootschapsbelasting en is het minimumloon met ruim 10% verhoogd. In 2023 ontvang je een lagere energierekening voor je bedrijf vanwege een prijsplafond. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers.

Welke uitkeringen gaan per 1 januari 2023 omhoog?

Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Hoe vaak herbeoordeling WIA?

Geen wijziging = geen herbeoordeling – Simpel gezegd komt het op het volgende neer; als er geen wijzigingen worden doorgegeven aan UWV door de ex-werknemer of werkgever dan vindt er ook geen herbeoordeling door UWV plaats. Met de komst van de WIA zijn de wettelijke herbeoordelingen, de 1e en 5e jaars herbeoordeling in kader van de WAO, afgeschaft.

Hoe streng controleert UWV?

Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Wat betekent 100% arbeidsongeschikt?

Wat is het verschil tussen 80-100% WGA en IVA?

 • Over het verschil tussen 80-100% WGA arbeidsongeschikt zijn en IVA bestaat nog veel verwarring.
 • Want bij beide ben je volledig arbeidsongeschikt en verwacht UWV (nog) niet dat je een betaalde baan gaat zoeken.
 • Toch is er wel degelijk een belangrijk verschil.
 1. Als de uitkomst van je WIA-keuring 80-100% WGA is, kan de verzekeringsarts dat op medische gronden vaststellen of de heeft niet voldoende functies gevonden die bij je beperkingen passen.
 2. Dat houdt in dat je op dit moment weliswaar niet kunt werken maar in de toekomst kan dat anders zijn.
 3. Bij elke beschikking van UWV krijg je een medisch rapport toegezonden waar de verzekeringsarts de bevindingen heeft genoteerd.

Ook zit daar een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) bij waar je beperkingen op staan aangegeven. Op het eerste blad van deze FML staat een belangrijke zin. Je vindt deze zin over het algemeen halverwege. Onder het kopje “Duurzaamheid arbeidsbeperking” staat: Verwachting verbetering van de belastbaarheid is redelijk tot goed of iets van gelijke strekking.

 • Dit kan zijn doordat je nog onder behandeling bent.
 • Of binnen afzienbare tijd een behandeling moet ondergaan die voor verbetering kan zorgen.
 • Omdat niemand in de toekomst kan kijken, houdt UWV hier dus een slag om de arm.
 • Er zijn nu geen mogelijkheden tot werk, in de toekomst wellicht wel.
 • Een herkeuring moet daar op termijn duidelijkheid over geven.
 1. Bij IVA is eveneens vast komen te staan dat je arbeidsongeschiktheidspercentage 80-100% is.
 2. Het grote verschil is het zinnetje op de FML.
 3. Onder het kopje “Duurzaamheid arbeidsbeperking” staat hier: Verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks te verwachten” of iets van gelijke strekking.
 4. Hiermee geeft de verzekeringsarts aan dat je situatie gelijk zal blijven of wellicht zal verslechteren.
 5. Er wordt in ieder geval vanuit gegaan dat er geen verbetering op zal treden.
 • Buiten het verschil in duurzaamheid is er nog een belangrijk verschil.
 • Als je 80-100% WGA arbeidsongeschikt bent bevonden, ontvang je een uitkering van 70% van je WIA maandloon.
 • Met WIA maandloon bedoelt UWV het loon wat je in de periode van 1 jaar voor je eerste ziektedag gemiddeld verdiende.
 • UWV werkbedrijf kan je benaderen om te kijken of er misschien wél mogelijkheden zijn om te werken.
 • Je hebt beperkte,
 • Bij IVA ontvang je een uitkering van 75% van het WIA maandloon.
 • Er worden geen re-integratie activiteiten van je verwacht.
 1. Het is niet zo dat je niet mag werken.
 2. Sterker nog: als jij werk hebt gevonden wat je kunt doen met je beperkingen, dan is dat prima.
 3. Geef altijd je verdiensten op aan UWV.
 4. Dan zij dit met je uitkering.
 5. Pas als je minimaal 6 maanden tot 1 jaar vaste verdiensten hebt, kan UWV gaan herkeuren.
See also:  Hoeveel Sparen Per Maand?

: Wat is het verschil tussen 80-100% WGA en IVA?

Wat gebeurt er na 2 jaar WIA-uitkering?

Voorwaarden WIA-uitkering Als u ziek bent, heeft u mogelijk recht op loon van uw werkgever of op een ziektewetuitkering. Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering.

Wat gebeurt er na 10 jaar WGA-uitkering?

Als ná uw overstap een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Ook worden wij verantwoordelijk voor de re-integratie. U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren.

Hoeveel krijg je bij een WGA-uitkering?

Hoe hoog is mijn loongerelateerde WGA-uitkering? Gepubliceerd op: 12-05-2009 | Laatst bijgewerkt op: 24-04-2020 De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt:

75% van het WIA-maandloon, gedurende de eerste 2 maanden 70% van het WIA-maandloon, vanaf de derde maand

U bouwt net als over gewoon loon 8% vakantietoeslag op over uw uitkering. Deze vakantietoeslag wordt in de maand mei door het UWV aan u uitgekeerd. Berekening van het WIA-maandloon De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering is dus gebaseerd op het zogenaamde WIA-maandloon.

Dit maandloon wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande van uw arbeidsongeschiktheid. Om uit te komen op uw WIA-maandloon wordt eerst gekeken naar wat u per dag verdiende in het jaar voordat uw ziek werd. Dit dagloon wordt ook wel uw WIA-dagloon genoemd.

Uw jaarloon in het jaar voordat u ziek werd (in vaktaal: het refertejaar) wordt gedeeld door 261. Eventuele periodes van onbetaald verlof tellen niet mee. Deze periodes hebben dus geen (verlagend) effect op uw dagloon. Het WIA-dagloon wordt nog verhoogd met een (gering) percentage voor de inflatie.

Maximum dagloon Het dagloon kent een maximum dit is 219,28 euro bruto (inclusief vakantietoeslag). Als u in het jaar voordat u ziek werd per dag meer verdiende dan dit maximum, ontvangt u over het meerdere geen uitkering. U kunt hiervoor eventueel wel een aanvullende verzekering afsluiten. WIA-maandloon Het dagloon wordt omgerekend naar een maandloon, door het met 21,75 te vermenigvuldigen.

Dit is het gemiddelde aantal werkdagen met maand. Als het dagloon eenmaal is vastgesteld, wordt het in de toekomst alleen nog aangepast aan de algemene loonontwikkeling (inflatie). Dit heet indexering. De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering wordt dus vastgesteld op 75% (in de eerste 2 maanden) of 70% (vanaf maand 3) van dit WIA-maandloon.

 • Een voorbeeld.
 • Chris verdiende in het jaar voordat hij ziek werd 25.000 euro bruto per jaar inclusief vakantietoeslag.
 • Zijn WIA-dagloon bedraagt dan dus 25.000 : 261 = 95,79 euro bruto.
 • Zijn WIA-maandloon bedraagt dan 21,75 x 95,79 = 2.083,43 euro bruto.
 • De eerste twee maanden heeft Chris dan dus recht op een WGA-uitkering van 1.562,57 euro bruto (inclusief vakantietoeslag).

Vanaf maand 3 bedraagt de WGA-uitkering 1.458,40 euro bruto. Let op: in de praktijk wordt de vakantietoeslag door het UWV gereserveerd en pas in de maand mei uitgekeerd. Verrekening van inkomsten uit arbeid met uw WGA-uitkering Als u naast uw uitkering werkt, worden deze inkomsten (deels) verrekend met uw uitkering.

See also:  Married At First Sight: Hoe Is Het Nu Met?

Omdat de overheid juist wil stimuleren dat u blijft werken, wordt in principe slechts een deel van uw inkomsten verrekend. Uw totale inkomen neemt toe naarmate u in staat bent om meer te werken. Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minder verdiende dat het maximum dagloon (219,28 euro bruto inclusief vakantietoeslag), dan krijgt u (vanaf maand 3) 70% van het verschil tussen uw oorspronkelijke loon en het loon dat u nu verdient.

Een voorbeeld. Maaike verdiende voordat zij ziek werd 2.000 euro bruto per maand. Haar loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt dan in principe (vanaf maand 3) 70% van dit loon, dus ongeveer 1.400 euro bruto per maand. Maaike kan gelukkig nog werken en ontvangt hiervoor een loon van 1.200 euro bruto per maand.

 • Het verschil met haar oude loon is dus 800 euro bruto.
 • Zij krijgt nu een WGA-uitkering van 70% van 800 euro = 560 euro bruto.
 • Samen met haar loon ontvangt Maaike nu een totaalinkomen van 1.200 euro + 560 euro = 1.760 euro bruto.
 • Dit is 88% van haar oude inkomen.
 • Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid meer verdiende dat het maximum dagloon (219,28 euro bruto inclusief vakantietoeslag), dan wordt de volgende formule gehanteerd: De loongerelateerde WGA-uitkering is gelijk aan 75% (en vanaf maand drie 70%) van het maximale WIA-maandloon minus (maximumdagloon / werkelijk gerealiseerde dagloon x actueel verdiende inkomen).

Deze formule is het best te volgen aan de hand van onderstaand voorbeeld. Een voorbeeld. Pieter verdiende voordat hij ziek werd een bruto maandinkomen van 6.500 euro inclusief vakantietoeslag. Dit is omgerekend een dagloon van 6.500 : 21,75 = 298,85 euro bruto.

Het maximum dagloon bedraagt 219,28 euro bruto. De loongerelateerde WGA-uitkering van Pieter is dan ook gemaximeerd op 75% (en vanaf maand drie 70%) van dit maximum dagloon. Op maandbasis levert dit een WGA-uitkering op van ca.3.149 euro bruto (vanaf maand drie ca.2.939 euro bruto). Let op: deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.

Pieter verdient met zijn beperkingen nog 1.200 euro bruto per maand. Zijn WGA-uitkering wordt dan 3.149 euro bruto (en na twee maanden 2.939 euro bruto) minus 193,09 : 298,85 x 1.200 euro = 2.269 euro bruto. Samen met zijn verdiende inkomen van 1.200 euro bruto bedraagt het totaalinkomen van Pieter dan 3.469 euro bruto per maand.

Is IVA-uitkering hoger dan WIA?

Hoogte IVA-uitkering – UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Hoeveel geld krijg je als je wordt afgekeurd?

Uitkering bij ziekte – Als je langdurig ziek bent, is je werkgever verplicht de eerste 104 weken (2 jaar) minimaal 70 procent van je loon door te betalen. Als je tijdens die 2 jaar zonder onderbreking ziek bent geweest, is dat niet meer zo. Je hebt dan mogelijk wel recht op een WIA-uitkering.

Wat is 100 procent afgekeurd?

Geen verdiencapaciteit vastgesteld Dat is een manier van verrekenen die UWV toepast als je werkt. Bij 80-100% arbeidsongeschiktheid is geen bedrag vastgesteld wat je in theorie met werken kunt verdienen. Al je inkomsten moet je doorgeven aan UWV. Van dit bedrag wordt 70% gekort op je uitkering.

Wat is het verschil tussen een WIA en WGA uitkering?

Ik ben ziek (WIA-uitkering) Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken. De WGA als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken.

Wat gebeurt er na 2 jaar WIA-uitkering?

Na 2 jaar (104 weken) stopt uw Ziektewet- uitkering. Het is belangrijk dat u zich ruim voor die tijd alvast informeert over een WIA – uitkering. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA – uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken.