Pantoprazol Wanneer Innemen?

Pantoprazol Wanneer Innemen
Volwassenen (incl. ouderen) – oraal of i.v.: aanbevolen dosering 80 mg per dag, hierna individueel aanpassen. Doseringen boven 80 mg per dag in 2 doses toedienen. Een tijdelijke verhoging van de dosering boven 160 mg is mogelijk. De behandeling voortzetten zolang dit klinisch noodzakelijk is.

Alleen i.v. toedienen indien orale toediening niet geschikt is, gedurende 2–15 minuten; maximaal 7 dagen. Pas bij een CYP2C19-polymorfisme zonodig de dosering of het middel aan in overleg met de apotheker. Verminderde leverfunctie: Bij een ernstige leverfunctiestoornis maximaal 20 mg pantoprazol per dag gebruiken en de leverenzymwaarden regelmatig controleren, m.n.

tijdens langdurige behandeling; bij stijging van de leverenzymwaarden, de behandeling staken. Niet gebruiken in de combinatietherapie voor H. pylori -eradicatie bij een matig tot ernstig gestoorde leverfunctie, omdat de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld.

Zie voor het doseeradvies van Stichting Health Base bij levercirrose de webpagina protonpompremmers op geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. Verminderde nierfunctie: Bij een verminderde nierfunctie is een dosisaanpassing niet nodig. Niet gebruiken in de combinatietherapie voor H. pylori -eradicatie bij een nierfunctiestoornis.

Bij gelijktijdig gebruik van atazanavir maximaal 20 mg pantoprazol per dag gebruiken en de patiënt klinisch monitoren. Toediening: De tabletten niet kauwen of fijnmaken maar in hun geheel innemen met water 1 uur voor een maaltijd, bij toepassing 2×/dag de eerste tablet voor het ontbijt, de tweede tablet voor de avondmaaltijd.

Waarom moet ik pantoprazol gebruiken?

Hoe bouwt u af? – Als u 1 keer op een dag 20 mg omeprazol, esomeprazol of rabeprazol slikt:

Neem de helft: 1 keer op een dag 10 mg. Slik dat 1 week. Daarna stopt u met het medicijn.

Als u 1 keer op een dag 40 mg omeprazol of esomeprazol slikt:

Neem de helft: 1 keer op een dag 20 mg. Slik dat 1 week. Neem dan weer de helft: 1 keer op een dag 10 mg. Slik dat ook 1 week. Daarna stopt u met het medicijn.

Als u 1 keer op een dag 40 mg pantoprazol slikt:

Neem de helft: 1 keer op een dag 20 mg. Slik dat 1 week. Daarna stopt u met het medicijn.

Als u 2 keer op een dag 40 mg pantoprazol slikt:

Neem de helft: 1 keer op een dag 40 mg. Slik dat 1 week. Neem dan weer de helft: 1 keer op een dag 20 mg. Slik dat ook 1 week. Daarna stopt u met het medicijn.

Als u 1 keer op een dag 30 mg lansoprazol slikt:

Neem de helft: 1 keer op een dag 15 mg. Slik dat 1 week. Daarna stopt u met het medicijn.

Esomeprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag. Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweren, ontsteking van de maag en bij het syndroom van Zollinger-Ellison. Voor meer informatie zie,

 • Lansoprazol is een maagzuurremmer.
 • Het behoort tot de protonpompremmers.
 • Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.
 • Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- of darmzweren en bij het syndroom van Zollinger-Ellison.
 • Voor meer informatie zie,
 • Omeprazol is een maagzuurremmer.
 • Het behoort tot de protonpompremmers.

Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag. Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweren, ontsteking van de maag en bij het syndroom van Zollinger-Ellison. Voor meer informatie zie, Pantoprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers.

Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag. Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweer, ontsteking van de maag en het syndroom van Zollinger-Ellison. Voor meer informatie zie, Rabeprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- of darmzweren en bij het syndroom van Zollinger-Ellison. Voor meer informatie zie, Hoe gaat het verder Merkt u dat de klachten terugkomen in de dagen na de laatste maagzuur-remmer? Dat is een normale reactie van uw maag.

Het gebeurt bij de helft van de mensen die stoppen. Het betekent niet dat u uw oude klachten weer terug krijgt.  De maagzuur-remmer zorgde er eerst voor dat er minder zuur in uw maag zat. Nu u gestopt bent, maakt de maag tijdelijk weer meer maagzuur. Dat is normaal en niet erg. Alleen uw maag moet hieraan wennen.

Dat kan een paar dagen tot een paar weken duren. Daarna voelen de meeste mensen zich weer goed. Uw maag is weer gewend aan het normale maagzuur. Wat u kunt doen als u weer klachten krijgt, is een maagzuur-binder nemen, zoals algeldraat, Dit helpt snel en goed.

En als u hiermee weer stopt, komen de maagklachten niet terug. Daarom is het ook makkelijker om ermee te stoppen. Stop er na 3 weken mee. Blijven de klachten met de maagzuur-binder? Neem dan zo nodig af en toe een maagzuur-remmer, zoals famotidine, Maagzuur-remmers zoals famotidine hebben minder bijwerkingen dan maagzuur-remmers zoals omeprazol,

Stop hier na 1 maand mee. U kunt dan nog wel af en toe een maagzuur-binder zoals algeldraat nemen. Zo lukt het veel mensen om te stoppen met maagmedicijnen.4 weken na het stoppen met de maagzuur-remmer komt u weer bij uw huisarts. U bespreekt hoe het gaat.

Heeft u nog klachten, dan kan de huisarts testen of u de heeft. Lukt het de eerste keer niet om te stoppen? Probeer het dan na bijvoorbeeld een half jaar weer. Vraag uw huisarts om hulp daarbij. Algeldraat is aluminiumoxide in een vorm die zuur makkelijk kan binden. Het bindt maagzuur en neutraliseert hierdoor de maaginhoud.

Het is te gebruiken bij maagklachten. Het wordt soms ook gebruikt als aanvulling op de behandeling van een maag- of darmzweer. Ook schrijven artsen het voor om de hoeveelheid fosfaat in het bloed te verlagen bij bepaalde nierziekten. Voor meer informatie zie,

 • Famotidine is een maagzuurremmer.
 • Het behoort tot de H2-blokkers.
 • Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.
 • Het wordt gebruikt bij maagklachten en maag- of darmzweren.
 • Voor meer informatie zie,
 • Omeprazol is een maagzuurremmer.
 • Het behoort tot de protonpompremmers.
 • Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweren, ontsteking van de maag en bij het syndroom van Zollinger-Ellison. Voor meer informatie zie, Wanneer bellen Maak een afspraak met uw huisarts:

als u twijfelt of u met de maagzuur-remmer kunt stoppen, bijvoorbeeld omdat u andere medicijnen gebruikt. als u met de maagzuur-remmer gestopt bent en de maagklachten na 4 weken stoppen nog niet minder worden.

: Ik wil misschien stoppen met maagzuur-remmers

Hoe vaak mag je pantoprazol gebruiken?

Wanneer en hoe moet u Pantoprazol Mylan innemen? Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met wat water in hun geheel door. De aanbevolen dosering is één tablet per dag. Uw arts kan u vertellen om over te gaan naar 2 tabletten per dag.

Hoe lang werkt pantoprazol door?

Antwoord van de apotheker over stoppen met pantozol – Als je dit middel langer dan acht weken achter elkaar hebt gebruikt, kun je beter niet in één keer stoppen. De maag reageert dan namelijk met de aanmaak van extra veel maagzuur, waardoor de klachten weer terugkomen.

 • Je kunt het gebruik het beste in twee tot drie weken langzaam afbouwen om dit te voorkomen.
 • Heb je het korter dan acht weken gebruikt, dan kun je wel in één keer stoppen.
 • Pantozol is een middel dat heel snel wordt afgebroken in het lichaam.
 • Pantozol heeft een halfwaardetijd van maximaal 10 uur, dat wil zeggen dat de hoeveelheid in het lichaam 10 uur na inname gehalveerd is.

Normaliter gaan we ervan uit dat na vier keer een halfwaardetijd alles uit het lichaam is verdwenen, in dit geval is dat dan 40 uur, dus na 3 dagen is alles uit het lichaam verdwenen en indien dit middel daadwerkelijk de oorzaak is van de bijwerkingen zullen de bijwerkingen dan ook binnen 3 dagen geheel verdwenen moeten zijn.

Wat zijn de bijwerkingen van pantoprazol?

Pantoprazol en omeprazol: dit is wat je erover moet weten • • • Wie veel last heeft van brandend maagzuur, is ongetwijfeld bekend met pantoprazol of omeprazol. Het zijn maagzuurremmers die voor minder maagzuur zorgen. Maar de medicijnen hebben ook negatieve bijwerkingen. We leggen het in dit artikel uit. Pantoprazol en omeprazol zijn zogeheten protonpompremmers en worden door artsen voorgeschreven als de patiënt last heeft van maagklachten en reflux.

See also:  0044 Welk Land?

Denk bijvoorbeeld aan veel brandend maagzuur, een maagzweer of een ontstoken slokdarm. Daarnaast beschermen deze medicijnen de maag als je van andere medicijnen maagklachten krijgt. Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer bijwerkingen bekend over omeprazol, terwijl dit medicijn op staat van meest gebruikte medicijnen in Nederland.

We noemen hieronder enkele belangrijke bijwerkingen voor zowel pantoprazol als omeprazol.

HoofdpijnMaagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven, diarree, winderigheid en verstoppingLast van duizeligheid, slapeloosheid of slaperigheid.Je kunt een tekort aan vitamine B12 krijgen. Dit merk je aan een doof gevoel in vingers en tenen, tintelingen of evenwichtsstoornissen.Tekort aan magnesium. Dit merk je aan spierpijn, spierkramp, duizeligheid, vermoeidheid en hartkloppingen.Je hebt last van zweten, haaruitval of gevoelsstoornissen.Dubbelzien, wazig zien, oorsuizen of een verminderd gehoor.Meer kan op infecties in de maag of darmen, omdat er minder maagzuur is om bacteriën te doden.Hartritmestoornissen.Ontsteking van de nieren of de lever.Meer kans op botbreuken en botontkalking.

De lijst van bijwerkingen is erg lang. Om alle bijwerkingen te lezen, kun je voor omeprazol en voor pantoprazol. aan de bijwerkingen van omeprazol. Toen werd uit onderzoek bekend dat veelvuldig gebruik van maagzuurremmers de darmflora drastisch kan veranderen.

 • Volgens professor Rinse Weersma van de Maag Lever Darm Stichting, wordt osteoporose, darminfecties en nierfalen geassocieerd met maagzuurremmers.
 • Het risico per individu is klein maar als je het over 2 miljoen gebruikers hebt, waarvan een deel het onnodig gebruikt, dan zijn bijwerkingen substantieel.” Volgens hem worden protonpompremmers redelijk snel voorgeschreven of gebruikt door mensen die een beetje last hebben van maagzuur.

“Als je een goede reden hebt om dit middel te gebruiken, bij bijvoorbeeld een maagzweer of chronische klachten, dan moet je die bijwerkingen voor lief nemen. Maar als je het medicijn zonder urgente reden gebruikt dan zijn de bijwerkingen van belang”. Ook Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap, zegt dat het belangrijk is de medicijnen niet al te lang te gebruiken.

“Er zijn veel mensen die denken dat ze de medicijnen nodig hebben en niet meer zonder te kunnen.” Dijkstra adviseert om 2 tot 4 weken vol te houden zonder maagzuurremmers. Mochten de klachten dan terugkomen, is het aan te raden om een zuurbinder te nemen, bijvoorbeeld Rennie. Sinds 2010 is het mogelijk om de maagzuurremmers van 20 mg in de apotheek en drogisterij te kopen.

Deze maagzuurremmers zijn in principe voor tijdelijk gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om het niet langer dan veertien dagen te gebruiken. Professor Weersma, Rob Dijkstra en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) vinden het geen goede zaak dat de medicijnen bij de drogisterij gehaald kunnen worden.

 1. De KNMP wil dat maagzuurremmers alleen op recept verkrijgbaar is.
 2. Maagzuurremmers kennen een aantal interacties met andere geneesmiddelen, zoals ontstollingsmiddelen.
 3. Wanneer maagzuurremmers bij de drogist gekocht worden, onttrekt zich dit aan het zicht van de apotheker, die dan geen medicatiebewaking kan uitvoeren.

Dat is risicovol.” Het is goed om te weten dat maagzuurremmers niet langer dan acht weken nodig zijn voor de behandeling van een maagzweer of lichte ontsteking van de slokdarm. Slik je al een lange tijd maagzuurremmers en wil je ermee stoppen? Dan is het verstandig om rustig af te bouwen.

Het wordt aangeraden om een week lang de helft te nemen van wat je normaal slikt. Slik je altijd 40 mg? Neem dan 20 mg in. De week daarna slik je de andere helft. Daarna slik je geen maagzuurremmers meer. Let wel op: je kan te maken krijgen met een zogeheten rebound-effect. “Maagzuurremmers zorgen ervoor dat er minder zuur in de maag zit.

Als je stopt komt het maagzuur terug, maar je maag is er niet meer aan gewend. Je krijgt dan tijdelijke heel veel last van maagzuur.” Volgens Dijkstra voelen de meeste mensen zich na een paar dagen weer goed, maar zijn veel mensen onzeker omdat het dan lijkt of de oude klachten weer terugkomen.

 1. Dat is normaal en gaat weer over.
 2. Merk je dat je na een tijdje toch weer klachten krijgt? Dan kun je het beste eerst even naar de huisarts.
 3. Je zou ook een maagzuurbinder kunnen nemen, zoals een,
 4. Blijven de klachten alsnog? Dan zou je af en toe een maagzuurremmer als ranitidine kunnen slikken.
 5. Dit medicijn heeft minder bijwerkingen dan pantoprazol of omeprazol.

Stop er na een maand wel mee. wel een groot deel van de ranitidine terug vanwege kleine hoeveelheden NDMA dat aangetroffen werd. Naast maagzuurremmers en maagzuurbinders, kun je zelf ook iets doen om brandend maagzuur tegen te gaan. Eet bijvoorbeeld niet te veel vet, let op grote en zware maaltijden, ga niet meteen liggen na het eten, stop met roken en verhoog je hoofdkussenkant op je bed.

 1. Heb jij een vraag over dit onderwerp? Stel je vraag dan op Kassa’s forum Vraag & Beantwoord!,
 2. Heb je zelf kennis van deze categorie? Dan kun je uiteraard anderen helpen met een consumentenkwestie! Bronnen: Kassa, Thuisarts.nl, Apotheek.nl Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier.

Lees Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 6 nov.2022 – 13:15 Ik gebruik elke dag ibuprofen ivm knie-artrose. Ik heb hier helemaal geen bijwerkingen van. Toch zegt de huisartsenpraktijk iedere keer dat ik een maagbeschermer erbij moet nemen, anders “krijg je straks nog een maagbloeding “. Het voelt voor mij niet goed om dit middel (met dus ook weer kans op bijwerkingen) te slikken terwijl ik nooit maagklachten heb. 20 aug.2022 – 6:32 Heb vorig jaar maart hier ook op gereageerd en had toen nog geen alternatief gevonden. Ben zelf gestopt met pantoprazol, deze pillen veroorzaakte veel ellende. Na lang zoeken heb ik nu een tijdje Bij zuur van Ayurveda gebruikt, te koop bij Holland & Barret.

Nergens geen last meer van, geen maagzuur, geen pijnlijke strakke band gevoel meer. Helaas gaan de bijwerkingen van die protonpompremmers niet weg, dat is gewoon beschadigd. Gebruik het ook nooit meer. Wilde dit toch nog even melden daar dit een heel goed alternatief is voor mij en hopelijk ook voor de ander.

Groet, Tetje 3 sep.2021 – 10:41 Ik heb veel last van brandend maagzuur. Dat is het gevolg van een scheurtje in het middenrif, waardoor ik last heb van reflux van het maagzuur naar de slokdarm. Daarvoor gebruik ik al 20 jaar een sterke maagzuurremmer (PPI). Het gevolg is dat ik nu kamp met tekorten van vitaminen en mineralen.

Daardoor ben ik al jaren erg moe maar ook misselijk. In de V.S. mag volgens de farmaceutische baas dit medicijn maar enkele weken, 2 x per jaar gegeven worden. Dat scheurtje in het middenrif kan worden verholpen door een operatie, waarbij het scheurtje gesloten wordt. Daarna hoef je geen maagzuurremmers te slikken.

De slagingskans van zo’n operatie ligt op 93%. Jammer dat daar zo weinig aandacht aan wordt gegeven. 27 aug.2021 – 12:15 Ik gebruik al jaren en dagen Omeprazol, het word je DIREKT aangesmeerd, zal wel het meest aan verdiend worden, krijg je weer een nw.medicatie is DIREKT de vraag heeft u wel een maagbeschermer ? Heb al geprobeerd te stoppen gaat een tijdje goed en dan begint het weer, 9 aug.2021 – 8:52 Hier word geschreven dat een arts er geld aan verdiend aan het schrijven van een recept maar dat is wel degelijk waar. Kijkt u maar eens goed op u overzichten van de verzekeraar. Ook is het standaard als je medicatie slikt dat je daar maag beschermers bij krijgt soms vraag ik me wel eens af heb ik niet meer last van de maagbeschermers als van de medicatie opzich als ik de maagbeschermer zou laten staan, 7 apr.2021 – 13:41 Ik merk ook dat CBD, ongeacht waar je hem koopt mits je maar goede kwaliteit neemt, heel erg goed ondersteunend kan werken bij het afbouwen. Ik hoor hier echt heel goede dingen over van meerdere hoeken, en zeker niet alleen de commerciele. Helaas proberen mensen vaak de allergoedkoopste CBD variant en dan zijn ze verbaasd dat het niet zo goed werkt. 26 mrt.2021 – 1:59 Ik vind het wel vreemd dat artsen het middel omeprazol voorschrijven, zogenaamd ter voorkoming van maagzuur bij mensen die middelen slikken voor het hart en te hoge bloeddruk. Een arts kan dan toch beter aanraden om een rennie te slikken als men last krijgt van te veel maagzuur.

 • Een middel dat zoveel bijwerkingen kan hebben en daarbij alleen maar mensen geld kost omdat het tevens ook niet meer vergoed wordt, lijkt me ook niet goed.
 • Tevens verdienen zowel de artsen voor de uitschrijving van het recept en apotheken voor het verstekken van de medicijnen.
 • Lekker duur voor mensen met een laag inkomen.29 mrt.2021 – 9:06 Waar haalt u vandaan, dat de voorschrijvend arts ook maar iets verdient aan het voorschrijven van medicijnen ? Ik noem dit laster resp.
See also:  RentenerhöHung 2024 Wieviel Prozent?

smaad.25 mrt.2021 – 20:55 Deze reactie is verwijderd door de redactie.25 mrt.2021 – 15:38 Jammer dat deze club “Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) vinden het geen goede zaak dat de medicijnen bij de drogisterij gehaald kunnen worden.

 1. Er zich weer mee bemoeit.
 2. Zijwillen alleen monopolie op alles wat met geneesmiddelen te maken heeft.
 3. En vervolgens verkopen aan de hoogst bieder tegen de hoogste prijs.
 4. Alle geneesmiddelen zouden zonder octrooi -recht vrij op de markt beschikbaar moeten zijn.
 5. En een speciale overheidsinstantie die voorlichting geeft en controleert.

Bij die club blijft het vingers natellen als je ze een hand geeft.29 mrt.2021 – 9:09 octrooi-vrij: waarom zou ook nog maar één farmaceut dan ook maar één cent uitgeven om onderzoek naar medicijnen te doen ? Beter zou zijn, als we bijv. in EU verband, alle onderzoek en ontwikkeling door onze academische ziekenhuizen en uni’s zouden laten doen.

 1. Uiteindelijk betalen we alles toch zelf, nu inclusief de winsten van Big Pharma.25 mrt.2021 – 7:31 Gebruik op advies al jaren pantoprazol i.v.m Barret slokdarm.
 2. Wil hier eigenlijk ook vanaf.
 3. Heb door dit medicijn verselijk erg oorsuizen gekregen, wat door veel artsen ontkend werd, maar de laatste nieuwe jongere arts zei.inderdaad dat kan door dit medicijn.

Heb komende maandag weer een consult en ga hierover nogmaals praten. Slik dat spul bijna iedere dag. Weet nog geen alternatief, dus afwachten. Kijk maar eens op revieuws bijwerkingen mijn medicijn.25 mrt.2021 – 8:15 Probeer eens Baking Soda. Theelepeltje oplossen in water en opdrinken.

 • Werkt prima bij mij.7 mei 2021 – 8:09 Ik heb ook Pantoprazol gebruikt, lichte oorsuis klachten, ik ging opzetten. etc.
 • Ik heb samen met mijn arts overlegd ( omdat ik bloedverdunners slik) en besloten dat ik er mee wilde stoppen, dat was oke, klachten worden langzaam aan minder, niet meer zo opgezet.
 • Nu krijg ik toch weer last van zuur en soms pijn in mijn maag.

Andere medicijnen hebben ook veel bijwerkingen, dus Baking soda lijkt mij een goed plan. Bedankt Spikkel voor de tip 24 mrt.2021 – 17:55 Ik kan alleen zeggen dat ik al jaren met enige regelmaat flinke -zeurende- maagpijn heb. Geen zuurbrand en geen zure reflux.

 • Langzaam wat koele mplantaardige melk drinken helpt meestal maar een enkele keer is dat niet voldoende en dan is het echt heel erg.
 • Dan neem ik een ‘omeprazolletje’ van mijn man, die het al jaren gebruikt wegens ‘elke dag een bak aan verschillende medicijnen’.
 • Verder gebruik ik niets.
 • Maar 1 zo’n capsuletje houdt mij dan 2 à 3 dagen pijnvrij.

Nee, ik ga niet naar een dokter want gezien mijn leeftijd (63) ga je dan ‘een medische molen in’ waar je nooit meer uit komt en daar heb ik al helemaal geen zin in.24 mrt.2021 – 15:16 Ik (78) ben reeds geruime tijd gebruiker van de maagzuurremmer Pantoprazol.

 • Toen ik een poos geleden een bericht las dat op internet was gezet door een gebruiker van de maagzuurremmer Omeprazol, ben ik het gebruik van Pantoprazol drastisch gaan verminderen.
 • Het risico daarvan was dat ik een verhoogde kans op schade aan mijn slokdarm zou kunnen oplopen.
 • Een regelmatig gebruiker van Omeprazol meende last van geheugenverlies en verschijnselen van de ziekte van Parkinson te hebben opgelopen en schreef die toen aan het gebruik van Omeprazol.

Zijn mededeling riep flink wat reacties op van mensen die dezelfde verschijnselen hadden. De vraag blijft uiteraard of die verschijnselen daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het gebruik van genoemde maagzuurremmer of dat het begin van de verschijnselen toevallig samenviel met een leeftijdgerelateerd iets dat toch al aanwezig was.

 1. Het zou logisch zijn als de opname van bijvoorbeeld vitamine B12 wordt verminderd als gevolg van de veranderde werking van het maagzuur.
 2. Maar de tegenwoordige bijsluiters zijn in hoofdzaak gericht op het afwijzen van eventuele gezondheidsclaims en vermelden zoveel mogelijke bijwerkingen dat je bijna geen enkel medicijn beter niet kunt gebruiken.

Ik vertelde mijn huisarts dat mijn eigen maagproblemen naar mijn idee vaak juist worden veroorzaakt door een tekort aan maagsappen. Ik gebruik nu vaak augurken als “toetje” in plaats van een of andere maagzuurremmer. De arts vond dit een paradoxale oplossing, maar ik ben er in elk geval mee gediend.

Intussen heb ik ook een lichte spierverstijving en een toename van het me moeilijk herinneren van namen. Het laatste komt veel voor bij ouderen en is op zich misschien niet alarmerend. Wel eet ik zoveel mogelijk dierlijke eiwitten om in elk geval te proberen zoveel mogelijk vitamine B12 op te nemen. Voor mij dus zo weinig mogelijk vega.

Rundvlees eten later op de dag levert helaas vaak een trage spijsvertering op. Men zou de tijdstippen van zulke maaltijden dus – indien mogelijk – moeten verplaatsen naar eerder op de dag.24 mrt.2021 – 12:07 I.v.m. dagelijks gebruik van pijnmedicatie vorig jaar het advies gekregen om Omeprazol te gaan slikken t.b.v.

 1. Het voorkomen van maagklachten.
 2. Eerder gebruikte ik de pijnmedicatie een paar dagen per week.
 3. Vanaf dag 1 klachten op de Omeprazol zoals harde maag, zeurend gevoel, opgeblazen gevoel, winderigheid en veel lucht opboeren.
 4. Zelfs zo erg dat normaal ademhalen, diep doorademen niet eens meer mogelijk was.
 5. Overgezet op Pantoprazol.

Eigenlijk dezelfde zooi met zelfde bijwerkingen, alleen in iets minder heftige mate. Gestopt met zwaardere pijnmedicatie, over op PCM, alleen doet dit niks voor de pijn. Pantoprazol ook meteen gestopt, klachten maar en buik blijven, helaas. Wat een zooi die zgn.

maagbeschermer. Het middel is nog erger dan de kwaal.24 mrt.2021 – 12:44 Probeer via specialist Cannabis met THC te krijgen. De meeste huisartsen reageren panisch,als je het woord cannabis laat vallen.24 mrt.2021 – 11:19 Volgens de dissertatie aan het Radbout UMC van Mw Dr Anke L.L. Laméris, is een van de nadelen van omeprazol een magnesium deficit.

Uit onderzoek van het Department of Physiology (286) | Radboud University Medical Centre blijkt dat ongeveer 15% van alle langdurige omeprazol gebruikers magnesiumtekorten ontwikkelen. zie o.a. behoorlijke gewichtstoename, extreme vermoeidheid ( zie https://www.mijnmedicijn.nl/bloeddruk-angiotensine-antagonisten/olmetec ) en oedeem (http://sajidin.raulfigueroa.com/amlodipine-olmesartan-bijwerkingen-doseringen-toepassingen-en-meer/) https://www.researchgate.net/publication/237147412_Omeprazole_enhances_the_colonic_expression_of_the_Mg_transporter_TRPM6 en anderen als https://www.ru.nl/@931621/maagzuurremmer/ als https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/reflux/discussieer-mee/gebruik-jij-ook-al-jaren-maagzuurremmers/item56605?ReactieModel_page=6 24 mrt.2021 – 11:10 Als je veel medicatie gebruikt moet je wel een maagbeschermer erbij slikken, anders is er kans op een maagbloeding (ervaring).

Een maagbeschermer wordt dan niet voor niets voorgeschreven door de specialist.23 mrt.2021 – 10:43 Ik kreeg na een hartinfarct ca 6 jaar geleden Acetylsaliczuur 80 mg voorgeschreven door cardiologie Amstelland Ziekenhuis.Dit zonder een maagbeschermer! Kortgeleden bleek dat Acetylsaliczuur gebruikt zonder maagbeschermer een groot risico geeft op een maagzweer en darm infecties, vooral bij ouderen! Na informatie ad cardioloog schreef deze, schijnbaar geschrokken, Pantoprazol 40 mg voor! Je moet dus alles wat je voorgeschreven krijgt aan medicijnen blijven controleren!!! 22 mrt.2021 – 6:47 Dan is de vraag welke maagzuur remmer is veiliger of minder schadelijk,

Ik heb in het verleden zantac en rennie,s gebruikt zelfs in nood wel eens een stukje krijt op gegeten, dat zit volgens in ook in rennies. Groet H.S.21 mrt.2021 – 16:18 Naar aanleiding van Uw artikel over bijwerkingen van pantoprazol, speciaal bij bejaarden, het volgende : Zou het niet nuttig zijn, als de huisarts eens kritisch kijkt naar de vaak vele medicijnen die bejaarden vaak vele jaren onnodig slikken en die keer op keer op een herhaal recept verstrekt worden ! Als voorbeeld de vele bloeddruk verlagende medicamenten en anti – cholesterol pillen,

See also:  Wieviel Stunden ZäHlt Ein Urlaubstag Bei Teilzeit?

Ik spreek als 90 jarige man uit ervaring ! Graag hoor ik de ervaring van anderen ! 21 mrt.2021 – 15:13 Kan ik, Kassa, als app op m’n beeldscherm zetten ? 22 mrt.2021 – 16:16 Hallo Ton, Kassa heeft geen app, maar je kunt de site wel als bladwijzer opslaan op je mobiel. Hoe je dat doet, kun je hier lezen: https://www.seniorweb.nl/tip/site-op-startscherm-zetten.

Vriendelijke groet, Danny 24 mrt.2021 – 23:30 Beste meneer Pieterse, Als U in de browser, dus waar U dit leest, naar de 3 puntjes gaat en aanklikt, ziet U als U Chrome gebruikt, haast onderaan staan “Toevoegen aan startscherm” dan word de app van de vara kassa op Uw scherm geinstalleerd.

Helaas wat Ton adviseerde werkt niet, was het maar waar dat je de pagina als snelkoppeling op je buroblad kan zetten alleen word daar een stokje voor gestoken en domweg de app geinstalleerd waar je eigenlijk niet om gevraagd heb. Maar voor U meneer Pieterse is het wel goed en word de app op Uw buroblad gezet.24 mrt.2021 – 23:38 Moet mijn fout erkennen, wat ik zojuist schreef is niet goed, dat is wel het geval bij Radar maar niet hier, sorry meneer Pieterse en sorry Denny ik zat fout.

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief! RSIN 8531 62 402 : Pantoprazol en omeprazol: dit is wat je erover moet weten

Kan pantoprazol samen met paracetamol?

NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) NSAID’s werken pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. In combinatie met paracetamol geven NSAID’s extra pijnstilling. Als er sprake is van maagklachten of risicofactoren, krijgt u een recept voor het medicijn Pantoprazol 20 mg 1x per dag.

Is pantoprazol ook een maagbeschermer?

Pantozol is een maagzuurremmer, ook wel een maagbeschermer genoemd. De werkzame stof is pantoprazol, Je kunt het medicijn gebruiken bij behandeling van maagklachten, brandend maagzuur, maagpijn en een maag- of darmzweer. Artsen schrijven pantozol ook voor als maagbeschermer om te voorkomen dat je maagklachten krijgt door het gebruik van andere medicijnen, zoals NSAID’s.

 • Of je een maagbeschermer nodig hebt, is afhankelijk van de dosering van het andere medicijn.
 • Artsen raden het aan bij mensen die een extra risico hebben op maagschade.
 • Slik nooit zonder aanraden van een arts pantoprazol als je andere medicijnen gebruikt.
 • Met sommige medicijnen kan een wisselwerking optreden.

Het medicijn werkt minder goed of je kunt bijwerkingen krijgen. Vraag altijd om medisch advies bij je arts of apotheker. Laatst bijgewerkt op 9 november 2017 Deze tekst is goedgekeurd door J. Middelburg, apotheker

Waarom mag je pantoprazol niet breken?

Beschadigde maag – Er zijn ook tabletten met de aanduiding Maag Sap Resistente (MSR) of Enteric Coated (EC). Door de bescherming vallen deze tabletten niet uiteen in de maag. Gebeurt dit wel – bijvoorbeeld door het breken van het tablet – dan komt de werkzame stof in verhoogde concentratie in de maag en kan de maagwand beschadigen.

Hoe lang van te voren maagbeschermer?

Neem de drank op een lege maag, dat is minimaal een half uur voor het eten. Op een lege maag wordt het medicijn beter in uw lichaam opgenomen. Hoelang u omeprazol moet gebruiken, hangt af van uw ziekte. Soms moet u het langdurig gebruiken, zodat de maagklachten niet terugkomen.

Heb ik maagbeschermers nodig?

Maagbloeding – Een maagbloeding voelt u meestal niet aankomen. U hoeft zelfs helemaal geen maagklachten te hebben en toch een maagbloeding krijgen. Bij het overgeven van bloed is het direct duidelijk, maar soms gebeurt dat niet en komt het bloed in de ontlasting terecht.

 1. Dat ziet er dan zwart uit, als een soort teer.
 2. Dat is altijd een reden om naar de dokter te gaan, want men weet niet hoeveel bloed men verloren heeft.
 3. Als dat veel is, kun men in shock raken.
 4. Problemen volgen elkaar dan op.
 5. In het ziekenhuis zullen ze dus altijd proberen de bloeding te stelpen met een scopie van de maag.

Met zo’n slang kijken ze dan in de maag en branden het bloedende plekje dicht. Maagzuurremmers bestaan nog niet zo lang. In de jaren 70 werden mensen voor dit soort klachten nog geopereerd. Maagzuurremmers helpen heel goed. Alleen wanneer met stopt dan komen de klachten weer terug.

Dat leidt dan vaak tot chronisch gebruik dat moeilijk te stoppen is. Bovendien gebruiken ouderen vaak medicijnen die tot maagklachten leiden. Naast de genoemde pijnstillers, geldt dat ook vaak voor bloedverdunners. Heel vaak is het nodig om naast de pijnstillers of bloedverdunners een maagzuurremmer te slikken.

Boven de 80 jaar geldt dat altijd, boven de 70 ook als men ooit een maagzweer heeft gehad. Boven de 60 worden maagzuurremmers voorgeschreven naast medicijnen als antidepressiva en middelen tegen botontkalking. Ook bij reuma, hartfalen of diabetes is dat vaak nodig.

De minister heeft in 2012 besloten om de kosten te beperken en maagzuurremmers alleen nog gratis te verstrekken aan chronisch zieken. Dat zou 76 miljoen euro opbrengen. Het idee is dat mensen misschien eerder met zuurremmers stoppen, als ze die zelf moeten betalen. Mensen vinden vaak dat een pilletje slikken makkelijk is dan veranderen van slechte gewoontes.

De eerste keer kost een recept zuurremmers 13 euro en daarna ongeveer 7 euro in de maand. Wanneer men altijd maagzuurremmers nodig heeft, dan wordt het wel vergoed. Chronisch gebruik betekent langer dan een half jaar. Wanneer men dus altijd maagklachten heeft of chronisch pijnstillers moet gebruiken, of bloedverdunners, dan moet men ook chronisch die maagzuurremmers slikken.

Vaak zal de dokter die gelijk erbij geven en anders let de apotheker daar wel op. Als ze niet chronisch gebruikt worden, worden maagzuurremmers niet vergoed. Daar zit een probleem. Ibuprofen of diclofenac is ook zo zonder recept bij de drogist te koop. Daar wijst niemand de gebruiker erop dat men daarnaast ook maagzuurremmers moet innemen.

Maar het blijkt dat mensen ze soms ook niet nemen, al heeft de dokter ze voorgeschreven. Het lijkt erop dat de kosten mensen ervan weerhoudt om ze te nemen. Sinds 2012 is het percentage patiënten dat bij de pijnstiller een zuurremmer neemt gedaald van 73% naar 69%.

Er is berekend dat dit tot 400 extra maagbloedingen leidt. Blijf de zuurremmers wel nemen, als dat nodig is vanwege de leeftijd of de andere medicijnen. De minister laat onderzoeken hoeveel mensen in het ziekenhuis terechtkomen door het gebruik van pijnstillers zonder die zuurremmers te nemen. Ik denk dat het verstandig zou zijn om die zuurremmers bij ouderen of chronisch zieken weer te vergoeden.

Dat zou wel eens goedkoper kunnen zijn dat die onnodige ziekenhuisopnames. Dit onderwerp is besproken in Tijd voor MAX op 12 november 2013 en op 27 februari 2009.

Waarom moet ik pantoprazol zelf betalen?

Vergoeding van maagzuurremmers basisverzekering – Maagzuurremmers worden niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering, Je betaalt de kosten dus zelf. Maagzuurremmers worden alleen vergoed als je ze langer dan zes maanden moet gebruiken (chronisch gebruik).

Is pantoprazol ook een maagbeschermer?

Pantozol is een maagzuurremmer, ook wel een maagbeschermer genoemd. De werkzame stof is pantoprazol, Je kunt het medicijn gebruiken bij behandeling van maagklachten, brandend maagzuur, maagpijn en een maag- of darmzweer. Artsen schrijven pantozol ook voor als maagbeschermer om te voorkomen dat je maagklachten krijgt door het gebruik van andere medicijnen, zoals NSAID’s.

Of je een maagbeschermer nodig hebt, is afhankelijk van de dosering van het andere medicijn. Artsen raden het aan bij mensen die een extra risico hebben op maagschade. Slik nooit zonder aanraden van een arts pantoprazol als je andere medicijnen gebruikt. Met sommige medicijnen kan een wisselwerking optreden.

Het medicijn werkt minder goed of je kunt bijwerkingen krijgen. Vraag altijd om medisch advies bij je arts of apotheker. Laatst bijgewerkt op 9 november 2017 Deze tekst is goedgekeurd door J. Middelburg, apotheker