Hur Mycket Blod Har Man I Kroppen?

Hur Mycket Blod Har Man I Kroppen
En vuxen person har omkring 4-7 liter blod i kroppen beroende på kroppsvikt.

Hur mycket blod kan män förlora utan att dö?

Vid en blodförlust av 10-20 % av den totala blodvolymen reagerar kroppen – personen blir ofta blek och pulsen ökar. En blodförlust av 30 % av den totala blodvolymen kan innebära ett livshotande tillstånd.

Hur mycket blod kan män förlora per dag?

3. Hur går säkra blodtransfusioner till? $a$b “; if ($a==0 && $b==0) { ?>

table>

När man ger en blodtransfusion tar man blod från en människa (en blodgivare) och ger det till en patient som behöver nytt blod. Det kan behövas efter en stor operation, efter en olycka eller vid vissa sjukdomar. Man behöver alltid veta vilken blodtyp patienten har för att blodtransfusionen ska bli säker.

Hur snabbt bildas nytt blod?

Hur lång tid tar det för kroppen att bilda nytt blod igen efter att jag gett blod? Det tar 2–4 veckor innan de röda blodkropparna återbildats. Det är dessa som tar längst tid att återbilda.

Hur många liter har en människa?

Blodets innehåll En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod. Hur mycket blod du har beror på din kroppsstorlek. Ungefär hälften av blodet består av blodkroppar. Andra hälften består av en vätska som kallas blodplasma.

Hur mycket blod har män i kroppen när män är gravid?

BAKGRUND – Blödning postpartum ( eng: postpartum hemorrhage (PPH) ) är den vanligaste obstetriska blödningen och är en av de främsta orsakerna till maternella dödsfall globalt. Blödning över 1000 ml postpartum förekommer vid upp till 10 % av alla förlossningar i Sverige. PPH orsakas oftast av:

 • Uterusatoni (dålig muskelkontraktion i livmodern)
 • Vävnadsskador i samband med förlossningen
 • Kvarhållen placenta eller placentarester
 • Koagulationsrubbningar

Fysiologi Blodvolymen ökar med 40-50 % under graviditet (ca 1-1,5 liter), framför allt på grund av ökad plasmavolym. Erytrocytmängden ökar endast med 20 %, vilket ger en fysiologisk anemi. Under graviditeten förändras hemostasen till en ökad koagulation, men vid stor blödning i samband med graviditet och förlossning uppkommer också en ökad fibrinolys.

 • Anemi
 • Dehydrering
 • Svår preeklampsi
 • Hjärtsjukdom

Första timmens åtgärder spelar stor roll för prognosen vid PPH. Det är viktigt att observera uterus och blödningsmängden under de två första timmarna efter förlossningen. Etiologi Minnesregel “4 T”: T one, T rauma, T issue, T hrombin. Tone (50-80 %)

Uterusatoni Orsakas av: – Uttänjd livmoder (makrosomi, polyhydramnios, fostermissbildningar, flerbörd) – Utdragen eller snabb förlossning – Multipara (> III-para) – Infektion – Tidigare postpartumblödning – Myom – Uterusmissbildningar – Placentaavlossning – Uterusinversion – Hypotermi – Läkemedelspåverkan (betamimetika, isofluran, magnesiumsulfat, kalciumblockerare, NSAID)

 • Kejsarsnitt
 • Förlossningsskador Laceration av vagina, cervix, isthmus uteri eller hematom.
 • Instrumentell vaginal förlossning (sugklocka eller tång) Episiotomi
 • Uterusruptur Framför allt ökad risk efter tidigare kejsarsnitt eller annan uterusoperation.
 • Uterusinversion
 • Placentaretention Kvarhållen placenta eller placentarest.
 • Placenta previa Föreliggande placenta.
 • Placenta accreta, increta och percreta Inväxt av placentavävnad i respektive igenom myometriet, med möjlig överväxt på närliggande organ.
 • Ablatio placenta /Placentaavlossning

Thrombin (1 %, procentsiffran blir högre om man beaktar att stora blödningar så småningom alltid leder till en koagulationsrubbning)

 • Koagulationsrubbning
 • Preeklampsi/HELLP
 • Anemi
 • Placentaavlossning Kan ge koagulationsrubbning (DIC)
 • Antikoagulantia
 • Sekundär fibrinolys Kan uppstå p g a blödning (d v s sekundärt till alla T)

Övriga riskfaktorer för postpartumblödning ≥ 1000 ml:

 • Prepartal anemi
 • Tidigare postpartumblödning
 • BMI > 35
 • Asiatiskt ursprung
 • Ålder > 40 år
 • Äggdonation
 • Flerbörd
 • Tidigare sectio
 • Generell anestesi kontra lokal anestesi i samband med kejsarsnitt
 • Induktion
 • Förlängt utdrivningsskede
 • Feber under förlossning
 • Episoptomi
 • Instrumentell förlossning

Definition Enligt WHO klassificeras PPH ≥ 500 ml de första 24 h efter födseln som onormal blödning, ≥ 1000 ml klassas som svår PPH. Enligt den svenska versionen av ICD-10 registreras endast blödning ≥ 1000 ml som onormal postpartumblödning.

 • Primär postpartumblödning Onormal blödning inom 24 h postpartum.
 • Sekundär postpartumblödning Onormal blödning efter 24 h upp till 12 veckor postpartum.

I detta PM behandlas endast primär postpartumblödning.

Kan män få pengar för att ge blod?

Det är vanligt att blodgivaren får en gåva eller ett presentkort som tack. Detta kan dock variera lokalt. Kontakta närmaste blodcentral för att få reda på vilka rutiner som finns där.

Hur mycket får man betalt för att ge blod?

Får jag någon sorts ersättning när jag ger blod? Det är vanligt att blodgivaren får en gåva eller ett presentkort som tack. Detta kan dock variera lokalt. Kontakta närmaste blodcentral för att få reda på vilka rutiner som finns där.

Vilken är den mest ovanliga blodgruppen?

Efter närmare 30 år har forskare i Lund och Bristol löst gåtan om en blodgrupp så sällsynt att man bara känner till ett tiotal människor som har den, varav en enda är blodgivare. När det cancerrelaterade proteinet EMP3 saknas på blodceller får man blodgruppen MAM-negativ.

 1. Studien där forskarna samtidigt kom på att EMP3 är en hittills okänd bromsmolekyl i blodbildningen publiceras nu i Nature Communications.
 2. Då och då dyker det upp patienter som behöver en blodtransfusion, men som har en så sällsynt blodgrupp att det inte finns blodgivare som passar.
 3. Blodprovet skickas då till ett referenslaboratorium som det i Lund eller till International Blood Group Reference Laboratory (IBGRL) i Bristol för att hitta rätt blod till patienten.

– Precis som vi människor ser olika ut på utsidan, är våra röda blodkroppar också olika på cellytan där det sitter en mängd proteiner och kolhydrater som har olika funktioner. Små ärftliga skillnader i dessa molekyler avgör vilken blodgrupp du har, säger Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet.

Han och docent Jill Storry har genom åren löst ett flertal blodgåtor. I början av 1990-talet undersökte han en patient i Sverige och hon en i USA. Båda gav upphov till okända mönster som senare skulle visa sig vara en helt ny, okänd blodgrupp. Nicole Thornton leder arbetet vid IBGRL i Bristol och samlade tillsammans med Martin L Olsson, Jill Storry och andra ihop fall som liknade de ursprungliga patienterna.

Blodgruppen hade vid detta lag döpts till M.A.M. efter den första, amerikanska patientens initialer. – Vi pratar om en blodgrupp som är så speciell att vi bara känner till ett tiotal personer med den i hela världen. Vi upptäckte att individer med blodgruppen MAM-negativ saknar ett speciellt protein, EMP3, som normalt sitter på cellytan, säger Jill Storry.

See also:  Hur Många Vindkraftverk Finns Det I Sverige?

Dessa fynd ger nu upphov till ett nytt blodgruppssystem, MAM. Men forskarna upptäckte också att blodstamsceller från MAM-negativa personer producerar betydligt fler röda blodkroppar än normalt när de odlas i laboratoriet, vilket är av intresse för framtidens transfusioner. Martin L Olsson fortsätter: – En stor del av dagens blodgruppsforskning handlar om vilka okända funktioner de proteiner som sitter på blodkroppens yta har.

Det är ett genombrott att vi nu har visat att EMP3 fungerar som en bromspedal vid produktionen av röda blodkroppar. Över 80 procent av människans egna celler består av röda blodkroppar och varje sekund bildas ett par miljoner nya blodkroppar. Minsta obalans kan resultera i överproduktion eller blodbrist, anemi.

 • Ändå känner forskare inte till så mycket om hur den tidiga bildningen av röda blodkroppar regleras.
 • Där finns en stor kunskapslucka som kan ge utrymme för nya behandlingsprinciper, menar Martin L Olsson.
 • I hela världen finns så vitt känt bara en blodgivare med den sällsynta blodgruppen och det är faktiskt samma patient som Martin L Olsson redan på 1990-talet förgäves försökte blodgruppsbestämma.

– Hon blev väldigt glad när jag kontaktade henne igen 25 år senare, för att berätta att vi nu äntligen tagit reda på vilken blodgrupp hon har. Jag är nog ganska envis och är nöjd att vi inte gav upp trots att det var ett svårlöst fall, avslutar Martin L Olson.

Varför får män inte lämna blod efter 65 år?

Blodgivning ska vara ditt eget beslut och därför måste du vänta tills du är myndig.

Vilka får inte ge blod?

Grundkraven för att bli blodgivare är att du har fyllt 18 år, väger minst 50 kg, är frisk, har giltig ID-handling och svenskt personnummer samt talar och förstår svenska*. Det finns mycket som påverkar om du kan ge blod, till exempel sjukdomar, resor, läkemedel eller om du blivit utsatt för risk för blodsmitta.

Vad räknas som allvarlig blodbrist?

DIAGNOSTISERING OCH ORSAK – Det är hemaglobinvärdet (Hb-värdet) som visar om man är anemisk eller inte. Detta värde tas fram genom ett vanligt blodprov. Man brukar tala om anemi när blodvärdet är lägre än 120 g/L för kvinnor och 130 g/L för män. Vid bedömning av blodbrist är det dock viktigt att inte bara mäta Hb-värdet utan även ta hänsyn till faktorer som kondition och livskvalitet. Det finns dessutom olika grader av anemi där man brukar tala om mild anemi (Hb 100-120 g/L), måttlig anemi (Hb 80-100 g/L) och svår anemi (Hb < 80). Anemi uppstår på grund av att kroppen inte själv kan producera tillräckligt med röda blodkroppar. Orsaken till detta kan vara blödningar, brist på nödvändiga byggstenar för bildningen av röda blodkroppar, infektioner eller tumören i sig. Även själva behandlingen av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom kan leda till anemi. Cytostatikabehandling påverkar till exempel både sjuka och friska celler, vilket gör att produktionen av röda blodkroppar minskas.

Vad ska män äta för att få bättre blodvärde?

Brist på järn Blodbrist på grund av för lite järn är vanligt och kan göra att du känner dig trött och orkeslös. Den vanligaste orsaken är att du har förlorat blod. Det kan till exempel vara vid mens eller om du har en sjukdom som ger blödningar. Det kan också bero på att du inte kan ta upp järn från maten.

 • Järn är ett mineralämne som du får i dig genom maten.
 • Roppen behöver järn för att bilda hemoglobin, som finns i de röda blodkropparna.
 • Hemoglobin fångar upp och transporterar syre, som kroppen behöver för bland annat blodbildning, ämnesomsättning och energitillverkning.
 • Blodbrist som beror på att du har för lite järn kallas för järnbristanemi.

Anemi är det latinska namnet på blodbrist. Du kan även ha av andra anledningar. Det här är vanliga symtom vid blodbrist:

Du känner dig trött och orkeslös. Du har svårt att koncentrera dig. Du känner dig yr. Du blir andfådd lättare än förut. Du får hjärtklappning. Du har ont i huvudet. Du får öronsus.

Det är hur svår blodbristen är som avgör hur mycket symtom du får. Men kroppen kan också anpassa sig om blodbristen ökar långsamt. Därför kan besvären ibland vara lindriga trots att blodbristen är svår. Förmågan till anpassning är olika från person till person.

När och var ska jag söka vård? Kontakta en om du misstänker att du har blodbrist. Många mottagningar kan du kontakta genom att, Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Du får i dig järn med maten som du äter. För de flesta räcker det att äta varierat för att få i sig tillräckligt med järn.

Du bör äta mat som innehåller extra mycket järn om du vet att du har haft låga järnvärden tidigare. Det finns mycket järn i kött, fisk, ägg och inälvsmat. Det gäller även mat som är rik på blod, till exempel blodpudding, Det finns även järn i exempelvis fullkornsprodukter, potatis, spenat, bönor, nötter, frön och linser.

 • Att dricka te, kaffe eller mjölk tillsammans med maten gör det svårare för kroppen att ta upp järn.
 • Frukt, bär, grönsaker och rotfrukter som innehåller C-vitamin gör det däremot lättare för kroppen att ta upp järn från maten.
 • Receptfria kosttillskott med järn innehåller vanligtvis bara små mängder järn och är inte effektiva om du har blodbrist.

Men det finns även kosttillskott med högre järninnehåll. Du bör rådgöra med en läkare om vad du behöver. Undersökningar och utredningar På vårdcentralen får du berätta om dina symtom. Därefter gör läkaren en Du får berätta om du har haft några tidigare sjukdomar, vilka matvanor du har och om du tar några läkemedel.

See also:  Varför Får Man Als?

Hur vet män att män har blodbrist?

De röda blodkropparna transporterar kroppens syre – De röda blodkropparna bildas i benmärgen och behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Den viktigaste beståndsdelen i de röda blodkropparna är hemoglobinet. Det är ett järnhaltigt ämne som ger blodet dess röda färg.

Hemoglobinet fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler. Syre är nödvändigt i många processer i kroppens alla celler. Det gäller både näringsomsättning, muskelfunktioner och mentala funktioner. De röda blodkropparna transporterar också koldioxid till lungorna. Sedan försvinner koldioxiden ur kroppen med luften som du andas ut.

Kroppen reglerar tillverkningen av röda blodkroppar så att det hela tiden finns tillräckligt många för att transporten av syre ska fungera bra, men inte så många att blodet blir för trögflytande.

Hur mycket väger blod?

Ämne Aysa är nöjd med hjälpen människan har ca 5l blod som väger ca 70kg men varför vi väger inte så mycket dvs om bara blod är 70kg musclar + ben måste bli så mycket men varför ddet inte så? tacksam för hjälp 5l blod väger inte 70kg. Blod har en densitet på ungefär 1060 k g / m 3 eller 1,06 k g / l, vilket ger en total vikt på 5 × 1,06 = 5,3 kg, alltså väger blodet i en genomsnittlig vuxen människa cirka 5 kg.

Hur många liter vatten klarar kroppen av?

Inte i någon studie rekommenderar man mer än cirka 1 liter per timme ens vid kraftig ansträngning i varm och fuktig väderlek. Detta beror också på att mage och tarm inte kan ta upp mer än cirka 1 liter vätska per timme, varför större intag bara blir en belastning för kroppen.

Är det bra att ge blod?

Det vi vet är att gruppen blodgivare från början är generellt friska individer och att många upplever det som positivt att hjälpa andra människor. Ingen forskning talar för att det generellt skulle vara varken bra eller dåligt för hälsan att ge blod.

Hur mycket blod ger man som kvinna?

​Vid en vanlig helblodgivning ger man ungefär en halv liter blod per gång. Vi rekommenderar att unga kvinnor mellan 18-25 år donerar blod högst 1 gång per år. Annars rekommenderar vi att kvinnor donerar högst 2-3 gånger och män högst 3-4 gånger om året.

Hur mycket blod är normalt att förlora vid kejsarsnitt?

Risken att mamman drabbas av allvarliga komplikationer, som blödningar och blodproppar i ben, lungor och hjärna är fyra gånger högre vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning. Att föda barn med kejsarsnitt är inte ofarligt för mamman. Risken för en lång rad allvarliga komplikationer är omkring fyra gånger så hög vid kejsarsnitt som vid vaginal förlossning, även om det är mycket få som drabbas.

Det visar resultat från en svensk registerstudie som ska diskuteras under vårmötet i perinatologi i Umeå den 22-23 april. – Jag tycker att kvinnor som överväger kejsarsnitt ska få information om de här riskerna, säger Håkan Rydhström, förlossningsläkare på Helsingborgs lasarett, som gjort studien tillsammans med Karin Källén, statistiker på Lunds universitet.

Studien är utformad för att ge besked om vilka risker själva kejsarsnittet innebär för mamman, och forskarna har därför vinnlagt sig om att rensa bort andra riskfaktorer, till exempel tvillingfödslar, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. – Då kvarstår faktum att kejsarsnitt innebär en påtagligt högre risk för komplikationer än vanlig förlossning, säger Håkan Rydhström.

 1. Jag tycker därför inte att samhället ska betala för att kvinnor utan medicinska skäl föder med kejsarsnitt, när det står klart att det innebär större risker, säger han.
 2. Liten anledning att oroa sig Per Åke Holmgren, överläkare i obstetrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, ska vara moderator under vårmötet.

Han har inte tagit del av de nya resultaten ännu, men menar att en så här stor svensk registerstudie är viktig för att ge förlossningsläkarna säkrare kunskap om nivån på riskökningen. – Det är betydelsefullt när vi diskuterar med kvinnor som överväger kejsarsnitt.

En del kvinnor kan uppfatta kejsarsnitt som något mer kontrollerat än en vaginal förlossning, säger Per Åke Holmgren. Statistikern Karin Källén är mer tveksam till om patienterna ska behöva fundera på riskerna för mamman inför ett kejsarsnitt. – Det är trots allt väldigt ovanligt med allvarliga komplikationer vid kejsarsnitt.

För den enskilda kvinnan finns ingen anledning att oroa sig, säger hon. – Dessutom har vi klara belägg för att kejsarsnitt är bättre för barnet i många fall. Studien har gjorts genom att jämföra information i det medicinska födelseregistret, där alla förlossningar registreras, med information från slutenvårdsregistret om vilka kvinnor som lagts in på sjukhus efter förlossningen.

 • Registren en förutsättning De stora svenska registren är en förutsättning för att kartlägga riskökningen, eftersom komplikationerna är ovanliga, oavsett hur man föder.
 • Totalt ingår 1,1 miljoner vaginala förlossningar och 132 000 kejsarsnittsförlossningar i materialet.
 • Risken att drabbas av koagulationsrubbningar och blodproppar, djupa ventromboser och lungembolier är omkring fyra gånger högre i samband med kejsarsnitt.

Risken för blodpropp i hjärnan är mellan två och fyra gånger högre. Alla komplikationerna är ovanliga, blodproppar i hjärnan drabbade till exempel bara 32 kvinnor av de 132000 som födde med kejsarsnitt och 104 kvinnor av de 1,1 miljoner som födde vaginalt.

 • Större blödningar i samband med förlossningen är en vanligare komplikation, och även där är risken närmare fyrdubblad för kvinnor som fött med kejsarsnitt.
 • Omkring 12 procent av de mammorna förlorar minst en liter blod efter kejsarsnitt, jämfört med drygt 3 procent av dem som fött på vanligt sätt.
 • Eftersom det saknas uppgifter om blödningar i det medicinska födelseregistret har forskarna använt ett skånskt register, Perinatal revision syd, med omkring 100 000 förlossningar för att få fram den siffran.

Cecilia Bohlin

Hur mår man efter att ha lämnat blod?

Efter blodgivningen De flesta känner inte av någonting. När du ger blod ska du må bra och känna dig utvilad. Det är viktigt att dricka vätska både innan och efter blodgivningen för att fortsätta må bra. När du har gett blod ska du ta det lugnt en stund efteråt.

See also:  Vad Händer Om Man Äter Mögel?

Kan cancer smitta via blod?

Cancerceller kan sprida sig via blod och lymfvätska till andra delar av kroppen och där bilda metastaser, dottertumörer. Cancertumörer kan också spridas i kroppen genom att växa direkt in i annan vävnad.

Finns det en övre åldersgräns för att ge blod?

Blodgivning

 1. Du är här:

I sjukvården behövs hela tiden nytt blod från blodgivare eftersom blod inte kan tillverkas på konstgjord väg. Hur Mycket Blod Har Man I Kroppen Du kan ge blod på särskilda blodcentraler eller i blodbussar. Kvinnor får ge blod högst tre gånger per år, män får ge blod högst fyra gånger per år. är en färskvara som inte kan lagras längre än sex veckor. Det blod du ger kan användas i samband med till exempel operationer och vid behandling av olika sjukdomar. Det här krävs för att få bli blodgivare:

 • Du ska vanligtvis vara mellan 18 och 60 år gammal. Men åldersgränserna kan variera mellan olika regioner.
 • Du ska vara frisk.
 • Du ska väga över 50 kilo.

Blodcentralen kontrollerar även att ditt blodvärde är tillräckligt högt. Värdet brukar kallas för Hb och tillsammans med en siffra står det för hur mycket hemoglobin du har i blodet. Värdet för att ge blod är olika för män och kvinnor:

 • För män ska Hb vara minst 135 gram per liter.
 • För kvinnor ska Hb vara minst 125 gram per liter.

Det finns också tillfällen då du under en kortare eller längre period inte får ge blod. Därför får du innan varje blodgivning fylla i ett hälsoformulär. Här är exempel på tillfällen då du inte får lämna blod:

 • När du är gravid.
 • När du har besökt vissa länder.
 • Om du kan ha utsatts för blodburen smitta.

, och kan smitta genom sexuella kontakter. Blodcentralerna har därför särskilda regler för den som har många sexuella kontakter och för män som har sex med män. Reglerna bestämmer hur lång tid som ska ha gått sedan senaste sexuella kontakt innan man får lämna blod.

 • För utförlig information om när du får och när du inte får lämna blod kan du läsa på Hur går det till att ge blod? När du kommer till blodcentralen eller blodbussen ska du visa en giltig legitimation och ha svenskt personnummer.
 • Sedan får du fylla i ett formulär med frågor om din hälsa.
 • Därefter får du ligga ner på en brits.

En sjuksköterska eller någon annan vårdpersonal för in en nål i ett blodkärl i ena armvecket. Nålen sitter kvar i ungefär tio minuter. Nålen är kopplad till en plastslang som leder ut blodet till en uppsamlingspåse. Besöket på blodcentralen eller i blodbussen tar ungefär 30 minuter.

 1. Du ger ungefär fyra och en halv deciliter blod.
 2. Blodet kontrolleras för att förhindra att vissa smittsamma sjukdomar sprids, till exempel hiv och hepatit.
 3. De flesta tycker inte att det är obehagligt att ge blod.
 4. En del känner sig lite yra, men det brukar gå över fort.
 5. Det är bra att stanna kvar en stund efter blodgivningen och ta det lugnt.

Du blir oftast erbjuden något att äta och dricka för att hjälpa kroppen att återställa vätskebalansen. Undvik att träna intensivt det närmaste dygnet efter att du har gett blod. Nytt blod bildas hela tiden i kroppen. Därför finns det redan efter några veckor lika många blodkroppar som vanligt i ditt blod igen.

 • När nytt blod bildas går det åt extra mycket järn.
 • Därför får du med dig järntabletter hem som du ska ta i några veckor.
 • Peter Tuominen, 1177.se, nationella redaktionen Fredrik Settergren, läkare, specialist i allmänmedicin, Samariterhemmets Vårdcentral, Uppsala Jenny Hallström, 1177.se, nationella redaktionen Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme.

Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod. Hjärtat pumpar blod genom kroppens blodkärl. Blodet pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader och sedan tillbaka till hjärtat igen.

Hur mycket kan man blöda utan att det är farligt?

Normal menstruation – En menstruationsblödning varar normalt i 4–8 dagar. Normalt intervall mellan den första blödningsdagen av menstruationen till den första blödningsdagen i nästa menstruation är 24–35 dagar. Total blödningsmängd är ≤80 ml. Hos alla kvinnor kan menstruationen variera från månad till månad.

Är det farligt att förlora blod?

Blödningar

 1. Du är här:

Små blödningar upphör ofta snabbt genom att blodet levrar sig. Stora blödningar kan ta längre tid och man riskerar att förlora mer blod. Det kan vara allvarligt och livshotande. Olika typer av blödningar Vid en blödning går det hål på blodkärlet och läcker ut. Det finns olika typer av blödningar, inre och yttre blödningar.

Vad händer om man förlorar mycket blod?

De röda blodkropparna transporterar kroppens syre – De röda blodkropparna bildas i benmärgen och behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Den viktigaste beståndsdelen i de röda blodkropparna är hemoglobinet. Det är ett järnhaltigt ämne som ger blodet dess röda färg.

 • Hemoglobinet fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler.
 • Syre är nödvändigt i många processer i kroppens alla celler.
 • Det gäller både näringsomsättning, muskelfunktioner och mentala funktioner.
 • De röda blodkropparna transporterar också koldioxid till lungorna.
 • Sedan försvinner koldioxiden ur kroppen med luften som du andas ut.

Kroppen reglerar tillverkningen av röda blodkroppar så att det hela tiden finns tillräckligt många för att transporten av syre ska fungera bra, men inte så många att blodet blir för trögflytande.

Hur mycket blod kan man förlora när man föder barn?

Blödning – Under graviditeten ökar kvinnans blodmängd och det räknas som normalt att blöda upp till en liter (1000 ml) i samband med en födsel. På BB Karolinska uppskattas och mäts all blödning, blödningshämmande läkemedel och andra åtgärder sätts in tidigt för att begränsa en större blödning vid förlossning.