Ont I Knät När Jag Går I Trappor?

Ont I Knät När Jag Går I Trappor
Vad är knäartros (OA) ? – Knäartros, även kallat osteoartrit, är en av de vanligaste anledningarna till knäsmärta. Man uppskattar att cirka hälften av alla 60-åringar har tecken till artros i någon eller några leder. Tyvärr kan man se tendenser på att medelåldern för drabbade sjunker.

Hur vet man om man har artros i knät?

Knäledsartros Vid knäledsartros ökar risken för att du får ont i knät. Området runt knät kan kännas svullet och varmt. Man blir oftast hjälpt av träning och ökad kunskap. är en av de vanligaste ledsjukdomarna och finns oftast i knäleder, höftleder, fingerleder, ryggens småleder och stortåns grundled.

Tidigare ledskada som kan göra att du får artros några år senare. Det gäller till exempel efter en, eller ett benbrott nära en led. Ålder över 45 år. Kvinnligt kön. Övervikt som ger hög belastning på lederna. Ärftlighet. Risken för artros är större om någon genetisk släkting har artros. Upprepad ensidig belastning av leden, till exempel genom tunga lyft eller knästående arbete. Rörelser som belastar leden i arbetet eller fritiden. Svaga muskler.

Alla som har broskförändringar har inte artrossymtom och besvären varierar över tiden. Det vanligaste första besväret vid knäledsartros är att du känner dig stel och svullen, och får ont i knät när du går. Ofta kommer besvären utan att något särskilt har hänt.

Du kan få tillfälligt ont när du börjar gå efter att ha suttit eller legat stilla, så kallad igångsättningssmärta. Ibland bildas lite för mycket ledvätska, vilket gör att knät kan bli svullet och ömt, delvis beroende på i ledkapseln. Om du får kraftigare artros kan du också få i knät när du sitter stilla, eller under natten när du ska sova.

Du kan bli något hjulbent om brosket mellan lårben och skenben blir tunnare på knäledens insida. Då ökar belastningen ännu mer på insidan och det kan leda till ökande besvär. När och var ska jag söka vård? Kontakta en fysioterapeut eller om något av följande stämmer på dig:

Du tror att du har artros. Du har ont i knät som inte går över.

Du kan vänta tills det blir vardag om det är helg. Många mottagningar kan du kontakta genom att, Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då får du hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård. En fysioterapeut eller läkare gör en undersökning av knäleden och bedömer rörlighet och svullnad och om vissa rörelser gör mer ont än andra.

De bedömer om besvären beror på att du har artros. Ibland görs en, men det är inte nödvändigt för att ställa diagnos. En röntgenundersökning av knät kan ibland visa kraftig artros, som kan ha funnits under flera år men inte gett besvär. Artros i ett tidigt skede syns inte på röntgen. Det är mycket vanligt att symtomen på knäledsartros kommer innan artrosen syns på röntgen.

För att få en bedömning om du behöver bli opererad får du vanligen en remiss till en ortopedklinik. Där görs en mer ingående undersökning av dina knäbesvär för att avgöra om operation är ett bra alternativ. Knäledsartros innebär att ledbrosket i delar av knäleden har minskat eller försvunnit.

 • Roppens leder är till för att du ska kunna röra dig.
 • I alla leder möts minst två ben.
 • I knät möts lårbenets nedre del och skenbenets övre del.
 • De delar av benen som möts i en led har brosk på ytan.
 • Brosket har en mycket jämn yta och glider lätt.
 • I leden finns ledvätska som minskar friktionen och som gör att benändarna kan glida ännu bättre mot varandra.

Vid artros förändras brosket gradvis till att bli ojämnt och gropigt. Ledbrosk minskar och försvinner. Benändarna kan komma i kontakt med varandra och det känns som knät hakar upp sig. Samtidigt knäpper och knakar det ibland och risken för att du får ont ökar.

 • Ibland känns området kring knät svullet och varmt.
 • Det är oftast i den inre delen av leden som man får artros.
 • Den yttre delen av knät klarar sig oftast bättre.
 • Det är vanligt att ledkapseln som omger leden blir, och knäleden kan bli svullen och vätskefylld.
 • Risken för knäledsartros ökar om man har dålig muskelfunktion eller utövar idrott på elitnivå där knäna belastas särskilt mycket.

Det finns nationella riktlinjer för den här sjukdomen För att alla ska få en jämlik vård finns det för vissa sjukdomar. Där kan du bland annat läsa om vilka undersökningar och behandlingar som kan passa bra vid sjukdomen. Riktlinjerna innehåller rekommendationer.

 • Vårdpersonalen måste ändå bedöma vad som passar varje enskild patients behov och önskemål.
 • Det är Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna.
 • Riktlinjerna är skrivna för chefer och andra beslutsfattare, men det finns också versioner som är skrivna direkt till patienter.
 • Där kan du läsa vad som gäller för just din sjukdom.

Här kan du läsa mer om Ernesto Martinez, 1177.se, nationella redaktionen Gudrun Greim, läkare, specialist i allmänmedicin, blodsjukdomar, onkologi och internmedicin, Närhälsan, Borås Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör Artros är en sjukdom i kroppens leder.

 • Du kan få ont och bli stel.
 • Besvären sitter ofta i knäleder, höftleder, fingrarnas leder, ryggen och stortåns grundled.
 • Det finns behandling som kan hjälpa.
 • Vid höftledsartros får du ont från området kring ljumsken när du rör dig.
 • Du får sämre rörlighet i höften när brosket och ledytan förändras och förtunnas.

Man blir oftast hjälpt av träning och ökad kunskap. : Knäledsartros

Är det bra att gå i trappor vid knäartros?

“Du måste stärka dina benmuskler” heter det ofta när det gäller personer med artros, som uppmanas att styrketräna och gå på långa promenader. Men den sortens träning är inte vad de i första hand behöver, menar Eva Ageberg, docent i sjukgymnastik. – Om en person haltar när hon går för att knäet ska göra mindre ont, så hjälper det ju inte att promenera.

 • Det befäster bara ett felaktigt rörelsemönster och minskar inte smärtan på sikt, säger hon.
 • Eva Ageberg är docent i sjukgymnastik och intresserar sig för något som kallas neuromuskulär träning.
 • Den syftar till att patienten ska “återinlära” de signaler mellan hjärna, led och muskler som störts vid en knäskada eller artros.

Träningen börjar med vardagliga funktioner som att gå i trappor eller resa sig från en stol. Det är enkla rörelser för den som har friska ben, men inte för den som har värk i lederna. – Om man har ont, så fungerar inte hjärnans nervsignaler till musklerna inför en rörelse på ett normalt sätt.

De system som gör att man “vet var man har sin kropp” fungerar inte heller som de ska. Därför kanske man inte märker om man till exempel har knäet i en ofördelaktig vinkel när man rör sig, förklarar Eva Ageberg. Vid neuromuskulär träning delas rörelserna upp i små bitar. Att gå består exempelvis av tre delar: först sätter man ner hälen, sen står man på ena benet, sedan skjuter man ifrån.

De tre faserna tränas först var för sig, och sätts sedan ihop till ett flöde när patienten fått alla tre att fungera. – I början måste patienten tänka på varje rörelse. Det är precis som när man börjar med en ny sport. Den som är nybörjare på golf eller Telemarksskidor är ju också hela tiden medveten om sina rörelser.

Men med träning går det så småningom automatiskt, säger Eva Ageberg. Vid den neuromuskulära träningen anpassas övningarna efter individen och skadan, och träningen blir gradvis intensivare. Dessa principer är desamma för unga, korsbandsskadade idrottare och för äldre män­niskor med knäartros. Besvären är mycket lika vid dessa båda tillstånd: personen tycker att leden känns instabil, och den neuromuskulära funktionen, hållningen och kroppsuppfattningen försämras.

Ett annat samband är att det ena tillståndet ofta leder till det andra. Hälften av alla unga människor som skadat knäna får artros omkring ett årtionde senare. – Därför är det så viktigt att träna på rätt sätt även om man är ung och ännu inte har artros, säger Eva Ageberg.

Med “rätt sätt” menar hon då inte styrketräning. Att genom sådan träning stärka isolerade muskler kan i värsta fall vara direkt negativt för leden. Styrketräning och allmän motion bör i stället komma som ett andra steg, när patienten lärt sig att röra sig optimalt utan felbelastningar. Att neuromuskulär träning fungerar på unga och medelålders personer med knäskador har visats i studier gjorda av både lundagruppen och andra grupper.

Den är också bra för äldre med artros, visar en studie som Eva Ageberg gjort av patienter mellan 60 och 77 år. Patienterna stod i kö för en ny knä- eller höftled på grund av artros, och träningen var till för att förbättra deras fysiska form inför operationen.

 • Fast dessa patienter alltså hade stora besvär med sina knän eller höfter, så kunde de genomföra träningen och förbättra sin funktion utan att få mer ont än tidigare.
 • Eva Agebergs forskargrupp har publicerat sitt neuromuskulära träningsprogram, som kallas NEMEX, för fri användning.
 • Andra forskare använder nu träningsprogrammet för att jämför det med rutinbehandlingen av artrospatienter.

Ingela Björk Artrosforskare går samman i nätverk Stark MR-kamera hopp för tidig upptäckt av artros

När ska man söka vård för ont i knät?

Då bör du söka vård – Om du får knäsmärta som inte går över efter egenbehandling bör du söka vård. Sök vård akut om du får plötslig smärta i ditt knä med svullnad, låsningar eller efter ett trauma.

Hur känns ett överansträngt knä?

Andra orsaker till ont i knät – Det finns många orsaker till varför man får ont i knät till följd av träning. Ibland beror smärtan på en akut skada som till exempel en menisk – eller korsbandsskada, men oftast om smärtan uppstått utan ett skademoment, har knät helt enkelt överansträngts.

 1. När man tränar för hårt eller för mycket kan knät utsättas för mer belastning än vad det klarar av.
 2. Detta resulterar i en överbelastning av knäleden eller närliggande muskler och senor.
 3. Ett överansträngt eller överbelastat knä kan visa sig på många sätt.
 4. Nät kan svullna upp och man kan få ont på insidan eller utsidan av knät, i knävecket eller runt knäskålen.
See also:  Hur Tungt Släp Får Jag Dra?

En klassisk överbelastningsskada förutom löparknä är hopparknä, Vid hopparknä är det senan mellan knäskålen (patella) och skenbenet som inflammerats eller överbelastats. De flesta överansträngningar och knäskador behandlas med muskelstärkande övningar och/eller stretchövningar som kan tillhandahållas av en fysioterapeut,

Vad ska man inte göra vid knäartros?

Artros behandlas bäst med fysisk aktivitet – Den som har artros kan göra mycket själv för att förbättra sin hälsa. Man behöver inte tiga och lida längre. Man ska fortsätta att vara aktiv men anpassa sina aktiviteter så att man klarar av dem. Att sätta sig på sofflocket är det sämsta man kan göra.

Vad ska man inte göra när man har artros?

Viktigaste kosttipsen vid artros – dietisterna ger svar Ont I Knät När Jag Går I Trappor Finns det någon kost som är extra bra för den som har artros? Dietisterna Ingrid Keski-Seppälä och Katarina Wikman på Stockholms Sjukhem svarar på frågor och ger sina bästa tips. Vad ska man börja tänka på om man har artros och behöver nya kostvanor? – Sträva efter att nå ett normalt BMI och bli av med eventuell övervikt.

Övervikten är den dominerande faktorn vid artros. Och det är viktigt är att viktnedgången är kontrollerad. För att få en förbättring och effekt krävs det att man går ner 5-10 procent för att minska smärtan vid artros. Kan rätt mat lindra artros? – Idag finns ingen speciell diet vid artros. Den kost som vi rekommenderar är enligt nordiska näringsrekommendationerna och det innebär rikligt med grova grönsaker och rotsaker, fiber och fullkorn, regelbundet intag av fet fisk två till tre gånger per vecka, bra fettkvalitet, vilket innebär högt intag av omättade fetter samt att du äter regelbundet.

Någon kost man ska undvika? – Man bör vara försiktig med ett för högt intag av charkprodukter, mättat fett, söta drycker, kaffebröd och godis.

Att tänka bort bantningsdiet utan istället hitta ett sätt att äta bra mat som man kan fortsätta med resten av livet Bli mer medveten om hur energiintaget ser ut och vilka livsmedel man bör undvika eller äta begränsade mängder av Regelbundet måltidsmönster är en förutsättning för viktnedgång eller att bibehålla ett normalt BMI. Detta gäller även för att tillgodose kroppens behov av energi och näringsämnen på ett optimalt sätt

: Viktigaste kosttipsen vid artros – dietisterna ger svar

Kan artros försvinna?

BAKGRUND – Det är en vanlig missuppfattning att protesoperation är den enda behandlingsmöjligheten vid artros. Behandlingen bör tidigt inriktas på att minska symtomen och förbättra funktionen. Det finns mycket patienterna själva kan göra för att leva ett gott liv med artros.

Tidigare har artros ofta felaktigt benämnts förslitning. Det är en olycklig term då den kan göra patienten rädd för att “slita” ytterligare på lederna och därmed leda till inaktivitet. Artros är den vanligaste orsaken till inaktivitet hos personer över 65 år. Personer med artros löper faktiskt risk att dö i förtid, framför allt i kardiovaskulär sjukdom.

Artros kan utvecklas i alla leder med hyalint brosk. Oftast drabbas knän, höfter, tummens grundled (CMC I) och fingerleder (DIP och PIP), men relativt vanligt är även käkled, stortåns grundled (MTP I), akromioklavikularled och humeroskapularled. Intervertebralledsartros är sannolikt den vanligaste orsaken till kronisk ländryggssmärta.

Detta avsnitt behandlar dock enbart artros i perifera leder. Artros är mycket vanligt förekommande. Aktuell forskning visar att var fjärde vuxen över 45 år i Sverige har artros i någon led, vilket motsvarar ungefär 1 miljon människor. Artros är en livslång sjukdom vilket gör att andelen som lever med artros ackumuleras i de högre åldersgrupperna.

Baserat på uppgifter från ett antal vårddatabaser i landet uppskattas att 150 000 unika personer söker öppenvård årligen på grund av artros i höft eller knä. Siffran är sannolikt en underskattning, då beräkningar från region Skåne visar att det endast är ungefär två tredjedelar av alla med besvär från höft eller knä som söker sjukvård.

Artros i knäleden är vanligare hos män i åldersgruppen under 45 år. I övrigt är det vanligare med artros hos kvinnor (förhållandet ungefär 2:1). Det finns ett antal kända riskfaktorer som ökar risken för utveckling av artros (se nedan). Hög ålder orsakar i sig inte artros, även om tillståndet är vanligare i högre åldrar.

De vanligaste riskfaktorerna:

ÄrftlighetÖverviktTidigare ledskadaÖverbelastning i arbete/på fritid eller på grund av medfödd/förvärvad felställning i led

Övervikt kan möjligen öka risken även för fingerledsartros, vilket leder tankarna till att ännu inte helt klarlagda samband mellan metabola faktorer och artros existerar. Prognosen och risken för progress är svår att yttra sig om i det enskilda fallet.

 • Muskelsvaghet och inaktivitet kan dock försämra prognosen.
 • Artros drabbar alla strukturer i leden, liksom en del omliggande vävnad, t ex synovialmembranet, ligament och muskulatur.
 • Sjukdomsmekanismerna är inte helt kända och det finns flera möjliga delorsaker till artros, t ex biomekaniska och inflammatoriska tillstånd.

Artros kännetecknas av obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning i ledbrosket, där de nedbrytande faktorerna överväger. Ledbrosket blir trådigt, tunnas ut och kan så småningom försvinna helt. Benvävnaden under brosket blir hårdare än normalt. Runt ledytorna leder artros till broskutväxter med central förbening (osteofyter).

Kan man träna bort artros i knäna?

När du har artros i knät kan lätt träning, som promenader, hjälpa. Promenader, korta som långa, förbättrar konditionen och lindrar artrossmärtan. Glöm inte att använda skor med bra stöd. Du kan också göra knäövningar hemma: nedan har vi listat flera övningar för att stärka knä och lindra knäartros.

Hur länge ska man vila ett överansträngt knä?

Du blir vanligtvis bra från löparknä om du vilar några dagar och sedan tränar med mindre belastning, kortare tid eller lägre intensitet än tidigare. Du kan behöva byta till en träningsform som inte belastar senan så mycket.

Hur känns det när man har ont i menisken?

Blir skörare med åren – Brosket och meniskerna blir skörare med åldern. Efter fyrtioårsåldern ökar risken att skada meniskerna även i samband med mindre olyckor, som när du till exempel råkar trampa snett. Förändringarna i menisken liknar de vid, och beror på att brosket blvit skörare.

 • Knät låser sig, alltså fastnar i ett läge som inte går att ändra.
 • Knät gör ont när du sitter på huk eller vrider det.
 • Knät svullnar.

När och var ska jag söka vård? Många meniskskador läker av sig själv utan att man behöver söka vård. Kontakta en om du tror att du har en meniskskada och besvären inte minskar under de närmaste dagarna. Många mottagningar kan du kontakta genom att,

Hur vet jag om knät är skadat?

Korsbandsskada

Du är här:

Den vanligaste orsaken till att du kan få en skada på korsbandet är att du har vridit knät kraftigt. Det kan inträffa när du till exempel spelar fotboll eller om du faller när du åker slalom. Det är oftast det främre korsbandet som skadas. De flesta blir bra med fysioterapi.

 1. Näleden består av skelett och leder.
 2. Du har två korsband som hjälper till att stabilisera knät och att hålla samman lårbenet med skenbenet och vadbenet.
 3. Det är vanligare att skada det främre korsbandet, som brukar gå av helt eller delvis.
 4. Besvären kan komma direkt efter själva olyckan men även först senare, till exempel när du börjar med någon fysisk aktivitet.

När du har skadat korsbandet kan det kännas som att något går sönder i knät. Det gör mycket ont. Knät brukar också svullna kraftigt inom några timmar och du får svårt att stödja på benet. Efter några dagar eller veckor har du inte lika ont och svullnaden har gått ned.

Hur blir man av med inflammation i knät?

Vad gör man åt slemsäcksinflammation i knät?

Du är här:

För en månad sedan fick jag en slemsäcksinflammation på framsidan av knät. Jag tog det lugnt och åt inflammationshämmande medicin i en vecka. Svullnaden gick ner men efter medicineringens slut återkom svullnaden igen så fort jag började röra på mig igen.

 • Fick knät tömt på vätska och en kortisonspruta, vilade och började röra på mig igen efter någon vecka.
 • Men svullnaden återkom igen.
 • Den här gången konstaterade läkaren att det var en infektion.
 • Läkaren tömde då slemsäcken och satte in ett dränage, och jag fick antibiotika.
 • Hur länge kan inflammationen sitta i? Hur blir man av med inflammationen på bästa och snabbaste möjliga sätt? Jag arbetar som snickare och står mycket på knä.

Dina problem börjar bli långdragna och det kan tyvärr bli så när det gäller, Knät är en led som utsätts för mycket påfrestningar och som behöver “smörjas” ofta. Smörjmedlet är ledvätskan som vanligtvis finns i knäleden och som förvaras och tillverkas i slemsäckarna runt knäet.

Det finns flera slemsäckar runt knät, bland annat framför knäskålen. Det kan vara svårt att bli av med slemsäcksinflammationen när den väl har uppstått. Ibland blir det också en infektion med bakterier i slemsäcken. Då kan läkaren tömma slemsäcken och ge precis som för dig. Man brukar också använda medel mot inflammation.

Det är vanligt att inflammationen kommer tillbaka, till exempel om man står mycket på knä. På din beskrivning låter det som om du skulle behöva gå tillbaka till läkaren igen. Det är också viktigt att undvika tryck på knäna och att använda skyddskuddar i arbetskläderna.

Det är möjligt att du får en ny omgång med medicin eller att läkaren öppnar slemsäcken igen. Det är mycket ovanligt att inte bli helt bra till slut, även om inflammationer i slemsäcken kan bli långvariga och återkomma. Det är sällsynt att besvären är så långvariga att läkaren opererar bort slemsäcken.

Ernesto Martinez, 1177.se, nationella redaktionen Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm : Vad gör man åt slemsäcksinflammation i knät?

See also:  Ont I Knät När Jag Böjer Det?

Hur lång tid tar det för en inflammation i knä att läka?

Har du överansträngt knä? – Du är inte ensam om att ha ont i knät, skador och problem med knän är såpass vanligt att majoriteten av oss kommer uppleva detta någon gång under livet. Knäskador kan uppstå i samband med fysisk aktivitet eller till följd av naturligt slitage i takt med att vi åldras.

 • Knäartros – I knäleden möts överben och underben, vid artros blir brosket som ligger mellan överbenet och underbenet i ojämnt. Detta gör att det känns som om knät hakar upp sig och det kan knäppa, knaka och göra ont i knät vid böjning.
 • Löparknä – Är ett tillstånd som kan drabba alla med en aktiv livsstil. Tillståndet innebär att det gör ont runt knäskålen och beror vanligtvis på överansträngning, skada, eller muskelsvaghet. Det är vanligt att uppleva skärande smärta i och på utsidan av knät speciellt under och efter fysisk aktivitet, men det är inte ovanligt med värk i knä vid vila. Att vila samt att se över sin träning brukar räcka för att besvären ska gå över, i vissa fall kan det hjälpa att få en kortisonspruta.

Om du upplever svullnad samt att det gör ont på framsidan av knäet kan det bero på bursit (slemsäcksinflammation). Detta sjuktillstånd brukar läka av sig själv inom 1-2 veckor och kräver sällan någon behandling. Att helt och hållet undvika att slitningar på knän uppstår är svårt, men det finns saker att göra för att minimera och förebygga dessa.

Får ont i knät när jag böjer det?

Om du har ont i knät vid böjning – Om det ofta gör ont i knät vid böjning kan det bero på att knäskålen pressas mot lårbenet. Smärtan känns då främst under och framför knäskålen. Hos unga kallas detta för främre knäsmärta, eller chondromalacia patella på läkarspråk.

 • Detta går oftast att träna bort tillsammans med en fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast).
 • Hos äldre beror den här typen av smärta istället oftast på artros i den femuropaterllära leden i knät (leden mellan knäskål och lårben).
 • I dessa fall hjälper lösningar som artrosskola, där anpassad träning kombineras med utbildning om sjukdomen.

Smärta i knät vid utsträckning eller böjning av knät kan också bero på en meniskskada. Dessa uppstår vanligast om knäleden har varit utsatt för någon form av vridvåld, exempelvis i samband med idrott. De kan dock även uppstå som en överbelastningsskada.

Kan man promenera med svullet knä?

Svullet knä – Svullnad är ett klassiskt inflammationstecken, men en svullnad kan uppstå även vid andra problem. Vid ett akut trauma uppstår blödning som ger svullnad. Även överbelastningsskador i form av micro-trauma kan ge svullnad. Detta är ett symptom på att knäleden inte fungerar optimalt.

Vad kan förvärra artros?

Artros – Minst en miljon svenskar har artros, som är den vanligaste kroniska sjukdomen i världen hos personer äldre än 65 år. Artros drabbar inte bara äldre. Ungefär fem procent av alla mellan 35 – 55 år beräknas ha artros i någon led. Både män och kvinnor har lika stor risk att utveckla artros. Ont I Knät När Jag Går I Trappor Artros är en ledsjukdom som börjar smygande och som ofta förvärras gradvis under lång tid. Risken att utveckla artros är högre för dig som arbetar inom yrken som innebär långvarig, upprepad eller tung belastning på framför allt höft- och knäleder. Övervikt, fysisk inaktivitet och elitidrott är andra riskfaktorer.

Normal idrottsutövning utgör inte någon risk för artros utan är bra för lederna. Idrottsskador däremot, såsom menisk- och korsbandsskador i knäna, ökar risken för artrosutveckling. Det finns även en ärftlighet för sjukdomen. Sjukdomen kännetecknas främst av en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket, där nedbrytningen går fortare än uppbyggnaden.

Utöver ledbrosket, kan även andra delar av leden påverkas, såsom ledkapsel, ledband, muskler. Du kan få artros i alla leder. De leder som oftast drabbas är höft, knä och fingrar. Ibland beskrivs artros som primär artros eller sekundär artros. Vid primär artros har ledförändringen uppstått utan koppling till annan sjukdom eller skada.

Vid sekundär artros är broskförändringen kopplad till en annan sjukdom eller en tidigare skada. Det är vanligt med sekundär artros i olika leder vid exempelvis reumatoid artrit (RA/ledgångsreumatism), Artrosen är i dessa fall en följd av upprepade inflammationer som är orsakade av grundsjukdomen. Artros sågs länge som en sjukdom som inte gick att behandla, men senare forskning har visat att det faktiskt finns goda möjligheter att påverka förloppet.

Med rätt insatser och fysisk aktivitet går det att påverka hur sjukdomen utvecklas. Genom att vara aktiv på rätt sätt, och belasta leden lagom mycket, kan du hjälpa till att stimulera uppbyggnad av ledbrosket. Det handlar om att kunna påverka balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av brosket.

Symtom Så ställs diagnosen Behandling Vad kan jag göra själv? Hur påverkas mitt liv? Arbete och fritid Frågor och svar Gå en kurs om artros

Symtom

Är artros en inflammation?

Bidragande faktorer till artros – Artros är en komplex sjukdom med bl a inflammatoriska mediatorer som frigörs från brosk, ben och ledvätska. Inflammationen anses nu vara en viktig bidragande faktor i artrosutvecklingen, om än inte lika dominerande som vid reumatoid artrit,

De inflammatoriska processerna vid artros kan på systemnivå leda till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, men mekanismen inte är klarlagd. En annan faktor är smärtbehandlingen av artros. Ett brett spektrum av läkemedel kan ge lindring: paracetamol, NSAID, selektiva COX-2-hämmare och opioider. Oral NSAID-behandling ger god smärtlindring och används ofta vid artros.

Samtidigt kan läkemedlet öka risken för hjärtinfarkt och stroke,

Vilken Värktablett är bäst vid artros?

Värktabletter eller inte? Ont I Knät När Jag Går I Trappor Foto Dreamstime Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av artros är det först efter att man har prövat en mer aktiv livsstil och att minska vikten som man bör välja att behandla artros med värktabletter. För en del med artros kan smärtstillande mediciner vara en hjälp för att få livet att fungera och för att klara av att träna.

När är det dags att operera knäartros?

De flesta behöver aldrig opereras – Idag vet man att endast cirka 10-20% av alla med artros behöver genomgå en operation för att minska smärtan och öka funktionen i den artrosdrabbade leden. För de resterande 80-90% är grundbehandlingen (i vissa fall i kombination med smärtstillande) tillräcklig för att förbättra livskvaliteten.

 1. Idag har färre än 20% av alla som drabbats av artros genomgått grundbehandlingen.
 2. Detta innebär troligen att ett stort antal patienter som blivit opererade för sin artros hade kunnat bli hjälpta av träning, utbildning och livsstilsförändringar och på så sätt kunnat undvika en operation.
 3. För de flesta med svår artros ger en operation goda resultat, men det är viktigt att komma ihåg att inget ingrepp är riskfritt.

Risker inkluderar infektioner eller blodproppar i samband med eller efter operationen. Det är en ortoped tillsammans med patienten som avgör behovet av kirurgisk behandling vid artros.

Vad händer om man inte behandlar artros?

Artros i ryggen – Artros i ryggens leder kan ge stelhet och smärta både i nacken och i den nedre delen av ryggen som kallas ländryggen. Men att ha är vanligt och kan ha många andra orsaker. Artros i ryggen kallas även spondylos. När och var ska jag söka vård? Kontakta en eller en om du har besvärande symtom på artros som påverkar dig i vardagen.

 • Du kan också kontakta en arbetsterapeut om du misstänker att du har artros i handen eller fingrarna.
 • Ring telefonnummer 1177 om du vill ha,
 • Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.
 • Vissa mottagningar kan du kontakta genom att,
 • Det är inte helt känt vad som orsakar artros.

Här är några exempel på vad som kan öka risken för artros:

Övervikt som ger hög belastning på lederna. Ärftlighet. Risken för artros är större om sjukdomen finns i släkten. Ledskada som kan göra att du får artros några år senare. Det gäller till exempel efter en tidigare, eller ett benbrott nära en led. Upprepad ensidig belastning av leden, till exempel genom tunga lyft. Svaga muskler.

Cirka en fjärdedel av alla över 45 år har artros. Hur kan jag minska risken för artros? Du minskar risken för att få artros om du regelbundet och undviker, Det gäller även om du redan har artros och vill minska dina symtom. Bra exempel på förebyggande aktiviteter är att styrketräna, ta promenader, springa eller cykla.

En fysioterapeut eller läkare undersöker dig och du får berätta om dina besvär. Du får även berätta om hur besvären påverkar din vardag och om andra sjukdomar eller skador som du kan ha haft tidigare. En arbetsterapeut kan undersöka dig om du har handbesvär. Du behöver inte röntgas för att få diagnosen artros.

Diagnosen ställs framför allt efter dina besvär och den undersökning som läkaren eller fysioterapeuten gör. Ibland görs även en röntgenundersökning, men det kan ta lång tid innan förändringar i ledbrosket syns på röntgenbilder. Artros kan påverka livet olika beroende på i vilken led du har sjukdomen och hur svåra dina besvär är.

 1. Din livskvalitet påverkas också av vad du gör åt besvären.
 2. Ett stillasittande liv leder ofta till ökade besvär från artros och ökar risken för följdsjukdomar som och,
 3. Det viktigaste är att du lär dig mer om artros och kommer igång med fysisk träning.
 4. Starkare muskler gör ofta att du får mindre ont och förbättrar din rörelseförmåga.

Det är också bra att du tränar upp din rörlighet i leden och din kondition. Besvären kan komma och gå i perioder och du kan se träningen som en livslång medicinering utan biverkningar. Det är bra att hitta en träningsform som du tycker är kul och som ger dig motivation att fortsätta träna.

Det är inte skadligt att ha lite ont under eller efter träningen. En fysioterapeut kan ge dig instruktioner och hjälpa dig att hitta olika sätt att träna. Förändringar i vardagen kan också vara till stor hjälp, till exempel att du delar upp en del sysslor på fler tillfällen än tidigare. Det finns nationella riktlinjer för den här sjukdomen För att alla ska få en jämlik vård finns det för vissa sjukdomar.

Där kan du bland annat läsa om vilka undersökningar och behandlingar som kan passa bra vid sjukdomen. Riktlinjerna innehåller rekommendationer. Vårdpersonalen måste ändå bedöma vad som passar varje enskild patients behov och önskemål. Det är Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna.

 1. Riktlinjerna är skrivna för chefer och andra beslutsfattare, men det finns också versioner som är skrivna direkt till patienter.
 2. Där kan du läsa vad som gäller för just din sjukdom.
 3. Ernesto Martinez, 1177.se, nationella redaktionen Gudrun Greim, läkare, specialist i allmänmedicin, blodsjukdomar, onkologi och internmedicin, Närhälsan, Borås Gunilla Limbäck Svensson, fysioterapeut, specialist i ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, registerhållare Svenska Artrosregistret, Göteborg Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör Jenny Hallström, 1177.se, nationella redaktionen Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna.
See also:  Hur Många Sjöar Har Sverige?

Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig. Vid knäledsartros ökar risken för att du får ont i knät. Området runt knät kan kännas svullet och varmt. Man blir oftast hjälpt av träning och ökad kunskap.

Kan man bli trött när man har artros?

Ont I Knät När Jag Går I Trappor Att leva med långvarig smärta påverkar livet på många olika sätt. En konsekvens är trötthet. Om du är ständigt trött och känner dig utmattad både fysiskt och mentalt kan det vara frågan om ett tillstånd som kallas för “fatigue”. Fatigue är en djupare trötthet, och den skiljer sig från den normala tröttheten som vi alla kan uppleva.

Den normala tröttheten går över efter en natts god sömn och vila, men fatigue kan inte sovas och vilas bort. Fatigue är vanligt bland personer som har ledsjukdomar och andra kroniska sjukdomar, och det är också ganska vanligt hos personer med artros. Tröttheten kommer ofta samtidigt som du har en hög inflammatorisk aktivitet i dina leder, men inte alltid.

Du kan till exempel uppleva en hög grad av fatigue trots att din inflammatoriska sjukdomsaktivitet är låg. Det är inte helt klart vad fatigue beror på men sjukdomsaktivitet och inflammation är ofta centrala när det gäller fatigue vid reumatisk sjukdom.

Hur kan man kolla om man har artros?

Artros i ryggen – Artros i ryggens leder kan ge stelhet och smärta både i nacken och i den nedre delen av ryggen som kallas ländryggen. Men att ha är vanligt och kan ha många andra orsaker. Artros i ryggen kallas även spondylos. När och var ska jag söka vård? Kontakta en eller en om du har besvärande symtom på artros som påverkar dig i vardagen.

Du kan också kontakta en arbetsterapeut om du misstänker att du har artros i handen eller fingrarna. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Vissa mottagningar kan du kontakta genom att, Det är inte helt känt vad som orsakar artros.

Här är några exempel på vad som kan öka risken för artros:

Övervikt som ger hög belastning på lederna. Ärftlighet. Risken för artros är större om sjukdomen finns i släkten. Ledskada som kan göra att du får artros några år senare. Det gäller till exempel efter en tidigare, eller ett benbrott nära en led. Upprepad ensidig belastning av leden, till exempel genom tunga lyft. Svaga muskler.

Cirka en fjärdedel av alla över 45 år har artros. Hur kan jag minska risken för artros? Du minskar risken för att få artros om du regelbundet och undviker, Det gäller även om du redan har artros och vill minska dina symtom. Bra exempel på förebyggande aktiviteter är att styrketräna, ta promenader, springa eller cykla.

En fysioterapeut eller läkare undersöker dig och du får berätta om dina besvär. Du får även berätta om hur besvären påverkar din vardag och om andra sjukdomar eller skador som du kan ha haft tidigare. En arbetsterapeut kan undersöka dig om du har handbesvär. Du behöver inte röntgas för att få diagnosen artros.

Diagnosen ställs framför allt efter dina besvär och den undersökning som läkaren eller fysioterapeuten gör. Ibland görs även en röntgenundersökning, men det kan ta lång tid innan förändringar i ledbrosket syns på röntgenbilder. Artros kan påverka livet olika beroende på i vilken led du har sjukdomen och hur svåra dina besvär är.

 1. Din livskvalitet påverkas också av vad du gör åt besvären.
 2. Ett stillasittande liv leder ofta till ökade besvär från artros och ökar risken för följdsjukdomar som och,
 3. Det viktigaste är att du lär dig mer om artros och kommer igång med fysisk träning.
 4. Starkare muskler gör ofta att du får mindre ont och förbättrar din rörelseförmåga.

Det är också bra att du tränar upp din rörlighet i leden och din kondition. Besvären kan komma och gå i perioder och du kan se träningen som en livslång medicinering utan biverkningar. Det är bra att hitta en träningsform som du tycker är kul och som ger dig motivation att fortsätta träna.

 • Det är inte skadligt att ha lite ont under eller efter träningen.
 • En fysioterapeut kan ge dig instruktioner och hjälpa dig att hitta olika sätt att träna.
 • Förändringar i vardagen kan också vara till stor hjälp, till exempel att du delar upp en del sysslor på fler tillfällen än tidigare.
 • Det finns nationella riktlinjer för den här sjukdomen För att alla ska få en jämlik vård finns det för vissa sjukdomar.

Där kan du bland annat läsa om vilka undersökningar och behandlingar som kan passa bra vid sjukdomen. Riktlinjerna innehåller rekommendationer. Vårdpersonalen måste ändå bedöma vad som passar varje enskild patients behov och önskemål. Det är Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna.

Riktlinjerna är skrivna för chefer och andra beslutsfattare, men det finns också versioner som är skrivna direkt till patienter. Där kan du läsa vad som gäller för just din sjukdom. Ernesto Martinez, 1177.se, nationella redaktionen Gudrun Greim, läkare, specialist i allmänmedicin, blodsjukdomar, onkologi och internmedicin, Närhälsan, Borås Gunilla Limbäck Svensson, fysioterapeut, specialist i ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, registerhållare Svenska Artrosregistret, Göteborg Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör Jenny Hallström, 1177.se, nationella redaktionen Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna.

Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig. Vid knäledsartros ökar risken för att du får ont i knät. Området runt knät kan kännas svullet och varmt. Man blir oftast hjälpt av träning och ökad kunskap.

Hur får man reda på om man har artros?

Symtom – Symtomen vid artros kommer ofta smygande. Ofta börjar den i en led, men den kan också starta på flera ställen samtidigt. Det vanligaste symtomet är smärta när du belastar leden eller lederna. Andra vanliga symptom är stelhet, minskad rörlighet och minskad muskelstyrka.

Det finns många som har artrosförändringar som syns på röntgen men som inte har några symtom på sin sjukdom, och tvärtom. Smärtan uppträder först vid rörelse och belastning, men om sjukdomen förvärras uppkommer smärta även i vila, särskilt vid höftledsartros. Leden kan också bli inflammerad, vilket yttrar sig som svullnad och lokal värmeökning.

Inflammationen är oftast lindrig och övergående. Ibland känns artrosen som en instabilitet eller muskelsvaghet. Generaliserad artros är en utbredd form av artros där flera leder i kroppen engageras. Denna form är ovanlig och delvis ärftlig.

Hur tar man reda på om man har artros?

Så ställs diagnosen artros En klinisk diagnos där en röntgen oftast inte är nödvändig. Artros är en klinisk diagnos, vilket innebär att diagnosen ställs främst vid en klinisk undersökning av en läkare eller en fysioterapeut. Eftersom artros kan drabba en led långt innan det syns på röntgenbilder, diagnostiserar man huvudsakligen utifrån symtom, riskfaktorer och anamnes (sjukdomshistoria).

Har jag artros test?

SYMTOM och KLINISKA FYND – Symtomen (se nedan) uppträder i allmänhet smygande, utdraget över lång tid och ofta utan att patienten kan ange någon säker tidpunkt för debut. Relativt vanligt är att symtom debuterar i samband med ett mindre trauma mot leden (typ vrickning).

Smärta, stelhet och nedsatt rörelseomfång. Smärtan uppträder främst vid igångsättning och belastning. I senare skeden av sjukdomsförloppet är det vanligt med smärta även i vila/under natten.Vilovärk är något mer vanligt förekommande vid höftledsartros än övrig artros. Stelhet uppträder främst efter inaktivitet. Morgonstelhet varar i allmänhet mindre än 30 minuter. Ledsvullnad och utgjutning kan förekomma.Viss ömhet över leden kan förekomma. Stötömhet i fingerlederna är vanligt. Många patienter beskriver en generell trötthet som inte går att vila bort.

Kliniska fynd Vid undersökning:

Nedsatt rörlighet, i vissa fall smärta i ytterlägena vid funktionsprövning. Krepitationer från leden under rörelse. Osteofyter kan ofta palperas runt ytligt liggande leder (knä- och fingerleder).Nedsatt fysisk kapacitet kan uppmätas i funktionella tester som ofta utförs av fysioterapeut (tidigare sjukgymnast) eller arbetsterapeut. Exempel på tester för artros i nedre extremitet är tid (i sekunder) för fem uppresningar från sittande (Chair-stand test), samt gånghastighet (6 minuters gångtest). För handartros mäts handkraft (Grippit eller Jamar) samt påverkan på finmotorik (Grip ability test, GAT).