Welke Subsidies Zijn Er?

Welke Subsidies Zijn Er
Op deze pagina:

 • Subsidies. Door een subsidie krijgt u financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente.
 • Kredieten en leningen.
 • Borgstellingen en garantstellingen.
 • Fiscale voordelen.
 • Samenwerkingsprogramma’s.
 • Uitkeringen.
 • Prijsvragen.
 • Onderzoek en innovatie.

Meer items

Welke subsidies krijg ik?

Check je recht op toeslagen – Met BerekenUwRecht kun je nagaan voor welke toeslagen en regelingen je in aanmerking komt en om welk bedrag het gaat. Ook zie je direct waar je die kunt aanvragen. Als je alle gegevens bij de hand hebt, kost dit je 5-10 minuten. Je blijft anoniem. De berekende bedragen zijn een schatting. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Welke subsidies zijn er voor gemeenten?

Grote gemeenten subsidiekansen – Hoewel de subsidiemogelijkheden per gemeente zeer uiteenlopen, zijn het met name de grote gemeenten die subsidie voor de aanpak van jeugdwerkloosheid verstrekken, subsidie voor culturele projecten, subsidie voor maatschappelijke projecten en subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven. Wij hebben van de vier grootste Nederlandse gemeenten een overzicht opgesteld:

Subsidie Amsterdam Subsidie Rotterdam Subsidie Den Haag Subsidie Utrecht

Projecten die in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie, maken veelal ook kans om een bijdrage te ontvangen vanuit één of meerdere vermogensfondsen. Het is belangrijk dat de verschillende aanvragen op elkaar worden afgestemd. Tijdens het opstellen van een subsidieaanvraag houdt Subsidiebureau Nederland hier rekening mee.

Wie heeft recht op 4000 vergoeding?

Nieuwsbericht | 14-11-2022 | 10:31 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt de subsidie Waardevermeerdering met zes maanden. Hierdoor loopt deze tot 1 juni 2023 in de huidige vorm door. De subsidie Waardevermeerdering bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de (trage) afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg.

De subsidie is bedoeld voor inwoners die voor minstens € 1.000 schade geleden hebben. Zij kunnen een subsidiebedrag van maximaal € 4.000 aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, (vloer)isolatie of een warmtepomp. Met de verlenging in de huidige vorm komt staatssecretaris Hans Vijlbrief tegemoet aan de wensen van de regio.

Ook hoopt hij zo rust voor de inwoners van het aardbevingsgebied te creëren. Daarnaast blijft op deze manier het geld dat voor de Waardemeerderingsregeling is gereserveerd, behouden voor de Groningers. De verlenging tot 1 juni 2023 kost naar verwachting € 60 miljoen.

Heb ik recht op 10000 euro?

Om voor de subsidie van 10.000 euro in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: Je bent particuliere eigenaar van een gebouw die bestemd of mede bestemd is voor bewoning. Eigenaren met een bedrijf aan huis komen ook in aanmerking. Bijvoorbeeld een kapsalon aan huis.

See also:  Welke Zender Is Viaplay?

Hoeveel is de subsidie op HR ++ glas 2023?

Glas en kozijnen

Isolerend glas* U-waarde Subsidiebedrag per m²
HR++ glas 1,2 €53
Kozijnpanelen 1,2 €23
Isolerende deuren 1,5 €53
Triple-glas (inclusief isolerend kozijn) 0,7 €150

Welke 2 maatregelen voor subsidie?

Subsidie bij 2 maatregelen Om in aanmerking te komen voor de hogere subsidie, moet je binnen twee jaar: ten minste 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren. óf 1 isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

Waar heb ik recht op in 2023?

Zorgtoeslag – In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Krijgt u al zorgtoeslag? Maak een proefberekening of bekijk hoeveel zorgtoeslag u iedere maand krijgt als u wilt weten welk bedrag u in 2023 krijgt. Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag.

Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd. Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar.

In 2022 was dit € 40.994 per jaar. Krijgt u nog geen zorgtoeslag? Kijk of u voldoet aan de voorwaarden, U kunt de zorgtoeslag aanvragen in Mijn toeslagen.

Kun je subsidie krijgen voor kunststof kozijnen?

Update: Ook in 2023 kunt u via de ISDE subsidie aanvragen, Er is dan niet alleen subsidie beschikbaar voor het nemen van twee maatregelen, maar ook voor het nemen van één isolatiemaatregel! Goed nieuws! Ook in 2022 is er weer subsidie beschikbaar voor de aanschaf van isolerende kunststof kozijnen,

Wat zijn subsidies van de overheid?

Subsidies – Door een subsidie krijgt u financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente. U krijgt meestal geld, maar het kan ook iets anders zijn. U betaalt bijvoorbeeld minder belasting, of u krijgt tegoedbonnen om een adviseur in te huren. In het overzicht Subsidies en regelingen staan alle regelingen en subsidies die op dit moment lopen.

Is er nog subsidie voor zonnepanelen?

Geen subsidie, wel voordelen – Kan je geen gebruik maken van subsidies? Kijk ook eens naar andere regelingen.

See also:  Welke Celzouten Heb Ik Nodig?

Als je je zonnepanelen vóór 2023 hebt gekocht, kun je de btw op de aankoopprijs en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Vanaf 2023 is er geen btw meer op zonnepanelen. Dat scheelt 21 procent van de kosten! Dankzij de salderingsregeling krijg je een goede prijs voor de stroom die je aan het net levert. Maar deze regeling gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Lees hierover meer op Salderingsregeling, Je kunt ook geld lenen om zonnepanelen te kopen, bijvoorbeeld met een Duurzaamheidslening of Energiebespaarlening, Kijk voor de mogelijkheden op de Energiesubsidiewijzer,

Wist je trouwens dat het geld dat je in zonnepanelen steekt net zo veel oplevert als een rente van 5 procent op een spaarrekening (ervan uitgaande dat je de zonnepanelen in 2023 koopt)? Zonnepanelen zijn dus al zo winstgevend dat je geen subsidie meer nodig hebt!

Wie heeft er recht op 1000 euro?

Als werkende of werkzoekende kunt u een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Wie krijgt 30.000 euro?

Wie overweegt een kindje te krijgen rond de jaarwisseling van 2025 doet er verstandig aan de baby vóór 1 januari van dat jaar te laten komen. Dat levert namelijk 30.000 euro belastingvoordeel op.

Hoe vaak mag je subsidie aanvragen?

Meerdere keren aanvragen mag – Je mag meerdere keren subsidie aanvragen voor dezelfde woning, maar het moet wel om andere hoofdmaatregelen gaan. Een voorbeeld: eerst laat je het dak en de vloer isoleren. Daarvoor vraag je subsidie aan. Daarna laat je de spouwmuur ook nog isoleren en neem je een hybride warmtepomp.

 • Daar mag je dan weer subsidie voor aanvragen.
 • Lees meer over de aanvraag Als je een dichte, onverwarmde zolder of vliering hebt, mag je in plaats van het dak ook de zoldervloer isoleren.
 • Je mag HR++ glas en triple glas combineren.
 • Je neemt bijvoorbeeld op de benedenverdieping triple glas en op de bovenverdieping HR++ glas.

Maar voor beide glassoorten moet je wel aan het minimale aantal vierkante meters komen. Triple glas moet in een isolerend kozijn worden geplaatst. Isolerende panelen in een kozijn (bijvoorbeeld onder het raam) en isolerende voor- of achterdeuren zijn géén losse maatregelen.

Welke postcodes vallen onder SNN subsidie?

Kabinetsreactie Parlementaire enquête: Uitbreiding subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) – In de Kabinetsreactie naar aanleiding van de Parlementaire enquête staat dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) wil uitbreiden met 28 postcodes.

See also:  Welke Cv Ketel?

Dat betekent dat er zo’n 15.000 extra adressen in Groningen in aanmerking komen voor deze subsidie van € 10.000. De subsidieregeling zal na besluitvorming naar verwachting dit najaar opengesteld worden. Jouw woning staat in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt, inclusief de postcodes 9679, 9681 en 9682.

En is geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Je kan de subsidie gebruiken voor het verduurzamen of verbeteren van je woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het laten plaatsen van zonnepanelen, HR++ glas of een warmtepomp.

 1. Ook behoort een schilderbeurt of een nieuwe badkamer tot de mogelijkheden.
 2. Derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 Deze subsidie is sinds 6 juli 2022 in stappen – per gemeente – opengesteld.
 3. Je kunt een subsidieaanvraag indienen.
 4. Voldoende geld en voldoende tijd Er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie.

Ook heb je voldoende tijd – tot en met 31 december 2025 – om jouw aanvraag te doen en vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Welke 2 maatregelen voor subsidie?

Subsidie bij 2 maatregelen Om in aanmerking te komen voor de hogere subsidie, moet je binnen twee jaar: ten minste 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren. óf 1 isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

Hoeveel subsidie op HR ++ glas 2023?

De subsidiebedragen voor 2023 –

Subsidiebedrag per m2 (uitgevoerd tussen 02-04-2022 & 01-01-2023) Subsidiebedrag per m2 (uitgevoerd in 2023)
HR++ glas €26,50 €23,00
Nieuwe isolerende kozijnpanelen bij HR++ glas €11,50 €10,00
Triple glas €75,00 €65,50
Nieuwe isolerende kozijnpanelen bij triple glas €57,50 €45,00

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde-wat-wijzigt-er-vanaf-2023 Neemt u twee of meer maatregelen die onder de ISDE vallen? Dan verdubbelen de bedragen.

Kun je subsidie krijgen voor kunststof kozijnen?

Update: Ook in 2023 kunt u via de ISDE subsidie aanvragen, Er is dan niet alleen subsidie beschikbaar voor het nemen van twee maatregelen, maar ook voor het nemen van één isolatiemaatregel! Goed nieuws! Ook in 2022 is er weer subsidie beschikbaar voor de aanschaf van isolerende kunststof kozijnen,